Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

BI anticyclisch?

Het mag duidelijk zijn dat onze economie op een recessie afstevent. Wat zal het effect zijn op de bi-consultancy?

In 1998 en in 2002 draaide de Nederlandse economie een stuk minder en bedrijven waren ineens minder bereid om in ict te investeren. Als gevolg waren er veel ‘bankzitters' bij ict-dienstverleners, met ontslaggolven als gevolg.

Nou, een recessie is in aantocht, dus maak je borst maar weer nat. Met name de erp-sector is in de afgelopen jaren gevoelig gebleken voor het economische klimaat. Erp-implementaties zijn meestal grootschalige investeringen en soms niet zonder businessrisico. Geen wonder dat bedrijven daarvoor in mindere tijden terugschrikken.

Maar hoe zit het met investeringen in business intelligence? Komen alle bi-consultants in slechte tijden op de bank terecht? De recente geschiedenis laat zien dat dit wel meevalt. Goede bi helpt een bedrijf om beter inzicht te hebben in de eigen performance en mogelijkheden en daar kun je niet goed zonder.

Naar mijn verwachting zal het soort bi-werk in de komende tijd wel veranderen. Beheer en onderhoud van bestaande oplossingen zullen nog werk blijven opleveren, dus het is zaak om je klant loyaal te bedienen. Minder geld voor grootschalige nieuwbouw, meer aandacht voor verbetering van bestaande oplossingen. Juist in deze tijden zijn ‘slimme' toepassingen met veel toegevoegde waarde voor de business interessant en is er minder ruimte voor investeringen in architectuur. Meer aandacht voor analyse en de front-end, dus.

 Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken!

 Vriendelijke groet, Robert.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De vraag naar informatie is er altijd, in goede en slechte tijden. Het is een opmerkelijke periode die we doormaken, maar of we ons in BI land nu gelijk zorgen moeten maken?! Als je als BI consultant toevallig bij een bank aan een project werkt, bestaat er mogelijk het gevaar dat je op de bank eindigt. Mijn advies, zorg dat je meer dan 1 trucje kent en zorg ervoor dat je meer kan dan over BI meepraten. Generalisten met een aantal specialisme zijn zelden bankzitter.

Meer aandacht voor verbetering van bestaande oplossingen, mijn idee! Te vaak wordt maar weer gegrepen naar nieuwe techniek. Goed doorpakken op wat je al hebt staan, kan mooie resultaten opleveren tegen relatief lage kosten.

Mocht je als BI consultant op de bank komen, dan heb je mooi de tijd om eens na te denken over bijvoorbeeld:
* of we nu echt aan de Data Vaults moeten?
* wat een SOA voor BI betekent?
Met antwoorden op deze vragen, ben je voorlopig weer helemaal up-to-date en hoogstwaarschijnlijk snel bankzitter af!

Sjoerd Hobo

De BI bestedingen zijn de afgelopen jaren elke keer met zo'n 7% tot 10% gegroeid. Dit zowel in goede als in slechte tijden. Er is geen reden om aan te nemen dat dit keer heel anders zal zijn. Zowel bij goed als slecht weer is goede koersinformatie broodnodig. Wel vrees ik dat de grote initiatieven voorlopig even in de kast blijven. Dat betekent dat BI met name ingezet zal worden om de bestaande dingen beter te doen (operatie) dan dingen anders te doen (strategie).

Sinds de vorige recessie is (een bepaald type) BI kennis meer commodity geworden: er zijn meer consultants, veel free-lancers en kleine gespecialiseerde spelers. Net als in de vorige recessie zal er ongetwijfeld naar grote spelers en raamcontracten gekeken worden voor beheer, onderhoud en ontwikkeling. Striktere contracten en prijsdruk als gevolg en dat zal sommige kleinere spelers wel eens hard kunnen raken.
Ik zou me in deze situatie vooral bezig houden met de vraag: wat kan ik NU voor mijn business partner betekenen? Waar ligt hij nu wakker van en hoe kan ik met business intelligence helpen? Als je daar de goede antwoorden op hebt (ook als kleine speler), dan hoef je je geen zorgen te maken...

Een goeie BI'er heeft een goed personal dashboard, ik zie wel allerlei early warnings opkomen: inkomen versus hypotheekratio staat op 7 ipv een gezonde 3, schuld-spaarratio is het dubbele van de VS in dit land. Dat voorspelt dat er hoe dan ook ellende komt, het is het lemminggeloof, dat een huis een goede belegging is (moet je wel naar de inkomen/hypotheekratio kijken net zoals de koers/winst ratio bij beleggingen een indicator is) . Acht jaartjes frisse lucht happen in japan(economisch gesaneerd), canada(0% staatsschuld + sterkste banken ter wereld) of rusland (alles voorhanden, kan desnoods als solitaire economie verder) is de beste next-action event voor de flexibelen onder de kenniswerkers.

"Juist in deze tijden zijn 'slimme' toepassingen met veel toegevoegde waarde voor de business interessant en is er minder ruimte voor investeringen in architectuur."

Ja, oke maar Architectuur zal in de gehele lifecycle van een BI product/programma aandacht moeten hebben. Doe je dat namelijk niet, dan kost het alleen maar geld in de productionele fase! Doorpakken op wat je hebt, hangt sterk af van de investering die is gedaan in architectuur en die je bereid bent om er in te maken.

In slechtere economische omstandigheden ligt de vervangingsmarkt altijd bij de vragers en niet bij de aanbieders. Hieruit volgt vanzelf dat een bedrijf meer moeite moet doen om zijn producten of services te slijten aan een beperktere groep klanten. Het spreekt vanzelf dat de marges hierdoor onder druk komen. De besturing van het bedrijf moet dus veel intelligenter om nog steeds rendabel te zijn. Meten is weten. Ja BI is anticyclisch in een vervangingsmarkt. Maar ziet het management van een bedrijf BI wel als opportunity in barre tijden of eerder als kostenpost?

In een nieuwe markt gelden hele andere wetten. Er zijn vaak maar een beperkt aantal aanbieders van het nieuwe product of de nieuwe service. Conjunctuur heeft hier veel minder grip op een nog niet volwassen markt. Voor nieuwe producten en services moet je echter wel creatief zijn. Helaas zie ik nog heel weinig Intelligence systemen die de creativiteit ondersteunen.

Wellicht is "Creative Intelligence" een groeimarkt voor BI?

In deze tijd merk ik dat er wat secuurder gekeken wordt of een project echt gestart moet worden. Dit vind ik niet slecht. Als je als project goed kunt aantonen wat je meerwaarde is, zal dit geen probleem opleveren. Zo af en toe moet je even goed kijken waar je je geld aan uitgeeft. Dit geld voor sommige zowel priv? als ook bij bedrijven.

Beste Robert,

Juist in minder goede economische tijden zal er de behoefte zijn aan goed en tijdig inzicht in het presteren van organisatie onderdelen. Dus: sterkere focus op operational BI.

Daarnaast zie ik de behoefte om programmatuur/tools te implementeren die beheerinspanningen minder arbeidsintensief maken als middel om kostenreductie te realiseren, maar ook om te kunnen voldoen aan de eisen sneller bedrijfsresultaten op te leveren. Dit als gevolg van fusies en overnames door de kredietcrisis. Daarnaast zullen bedrijven hun arbeidskosten willen reduceren door dure externe BI specialisten in vaste dienst aan te nemen. Internen zijn immers vaak goedkoper dan externen.
Mogelijk ontstaat hierdoor wel een trend van centralisatie van BI activiteiten om de daarbij horende voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen staan ook genoemd in mijn masterthesis
Succesfactoren en randvoorwaarden voor organisatiebrede implementatie van BI in grote, gegevensintensieve organisaties.

Daarnaast komt er nu mogelijk meer tijd vrij om noodzakelijke updates van bijvoorbeeld een DBMS door te voeren (bijvoorbeeld van Oracle 8 naar 10, omdat de ondersteuning daarvan eindigt)of om noodzakelijke reorganisatie in datamodellen door te voeren om performance winst te realiseren.

Het is de uitdaging voor BI consultants hun klanten bewust te maken van de mogelijkheden die de BI techniek hierin biedt, waardoor het inzetten van BI technologie kan bijdragen tot gewenste kosten reduceren.

Met vriendelijke groet,
Ren? van Wolferen
Zelfstandig business architect/management consultant

Juist in tijden van recessie zal BI een belangrijke rol vervullen. Organisaties worden gedwongen om nog meer naar 'buiten' te kijken, naar de situatie waarin hun businesspartners/klanten zich bevinden. Zijn deze klanten in een conjunctuurgevoelige markt actief of juist niet, verzamelen we informatie over deze markten om zo nog beter in te spelen op de behoeften van onze klanten. Het zijn allemaal opportunities die in deze zware tijden ontstaan.
Maar natuurlijk zullen er zat bedrijven zijn die een dalende omzetforecast compenseren met het bruut snijden in de kosten, dus ook ICT projecten/BI projecten zullen aan de beurt komen.

De afgelopen jaren heeft de BI markt inderdaad aangetoond anticyclisch te zijn. Juist nu in dit onzekere economische klimaat dienen juiste beslissingen genomen te worden om aan de strategische doelen van de organisatie te kunnen blijven voldoen. Investeren in een kwalitatief BI platform blijft dus cruciaal.

Daarnaast zie ik op twee additionele terreinen groei. Zo dwingt Governance, Risk en Compliancy (GRC) vraagstukken tot meer betrokkenheid van BI- en data kwaliteit experts. GRC is in veel bedrijven intussen prominent agendapunt van de board. Als tweede verwacht ik kostenreductie programma?s van bestaande BI omgevingen. Investeringen voor rationalisatie van BI omgevingen neemt toe. Mede gestimuleerd tot de recente acquisitie golf van BI vendors door IBM, Oracle en SAP.

Emile Kramers
Partner en lead Business Intelligence
Accenture

Ook in mindere tijden is BI een nuttig hulpmiddel om het rendement van een onderneming te verhogen. Als de winst goed is kunnen probleemgebieden gecompenseerd worden. In slechte tijden niet en is de noodzaak om deze gebieden te onderzoeken en te verhelpen groter. Doelgericht ge?mplementeerde analyse en performance management software kan dit ondersteunen. Het plukken van alleen het low-hanging-fruit is dan niet meer voldoende.

Ik zie bijvoorbeeld in deze crisis op de iets langere termijn juist in de financi?le sector voor de BI een nieuwe ?kans? ontstaan. BI consultants hebben bij banken reeds veel werk verricht om te helpen bij de invoering van Basel II compliancy. Als de wetgevers besluiten tot maatregelen om een crisis als de huidige te voorkomen dan zal daar waarschijnlijk nieuwe regelgeving uit voortkomen. Aan deze regelgeving zal waarschijnlijk met nieuwe BI gerelateerde projecten voldaan moeten worden.

Verlagen van TCO en verhogen van gebruikersgemak en zelfredzaamheid (al dan niet in combinatie met gedeeltelijke outsourcing van specialistische taken) gaat een belangrijke doelstelling vormen voor organisaties die op dit moment te hoge kosten moeten dragen en teveel afhankelijk zijn van externe partijen. De huidige nerveuze omstandigheden bieden veel kansen aan de BI specialisten die de creatie van hoge klantwaarde in het vaandel voeren. In combinatie met een resultaatgerichte aanpak en het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid biedt dat nu unieke groeimogelijkheden. Reken er maar op dat er ook nog veel migratie projecten gaan volgen die peperdure technologie gaan vervangen zonder concessie te doen aan kwaliteit en continuiteit, of sterker: een stevige optimalisatie door te voeren! Meer Business Intelligence, minder kosten.

Harm Geerlings
KVL Microsoft Business Intelligence

De economische recessie is een pure kans, de sterkste business driver die je je kan bedenken om de Business Intelligence markt een nieuwe boost te geven. Komende jaren ontstaat er een maximale focus op kostenreductie en het zoeken naar nieuwe omzetkanalen. Operational Business Intelligence, het inzetten van BI in je bedrijfsprocessen, gaat een vlucht nemen. Inzichtelijk maken waar de pijnpunten liggen, inzichtelijk maken waar kosten te besparen zijn en betere keuzes maken. Daarnaast zal er vol gas worden gegeven op het zoeken naar nieuwe trends en mogelijkheden. Ook daar gaat Business Intelligence het verschil maken. Mijn conclusie voor de Business Intelligence markt: laat maar komen die recessie!

Juist in tijden van een recessie is het voor bedrijven belang om hun BI-landschap goed op orde te hebben. Mijn mening is dat we juist nu in staat moeten zijn om de business te overtuigen van het nut van goede, juiste en tijdige informatie. De recessie is dus een uitstekende kans om BI vanuit de business op te pakken, waar het thuis hoort.

Daarnaast moeten we de business een handje helpen door de toegevoegde waarde van de nu reeds geimplementeerde systemen eens voluit te gaan benutten. Dit is in het algemeen goedkoper (belangrijk als de inkomsten tegenvallen) dan weer een nieuw systeem neer te zetten.

In de markt zie je al dat de focus komt te liggen op kostenreductie i.p.v. omzetvergroting. Dit betekent een interne optimalisatieslag zowel in het applicatielandschap als in de werkprocessen er om heen. Effici?nter en effectiever gaan werken zal hierbij een veel gehoorde kreet zijn. BI zal operationeel ingezet gaan worden om dit mogelijk te maken. De markt is dus niet op zoek naar architecten die theoretische perfectie nastreven maar naar die consultants die slim mee kunnen denken en komen met die oplossing die op korte termijn een gunstig effect heeft op het bedrijfsresultaat. De combinatie van pragmatiek en kwaliteit gaat het weer winnen van het theoretisch kader. We zullen getest gaan worden op ons ondernemend vermogen en ons intellect om te komen tot een goede oplossing. BI in optima forma dus. De omzetgroei binnen de BI-markt zal uiteindelijk groter zijn dan de stijging van het Bruto Nationaal Product.

Dezelfde redenering die voor BI wordt opgezet kan ook voor de, volgens jou wel cyclische ERP systemen worden gemaakt. Immers deze hebben ook procesoptimalisatie en kostenreductie tot gevolg. En gegevens die niet, of in zeer slechte kwaliteit worden vastgelegd resulteren in slechte informatie. Dus BI anticyclisch, ik denk het niet.
Maar ook ik ben hoopvol over de toekomst. Met het professionaliseren van de ICT wordt de business case steeds belangrijker. Daarmee is de toegevoegde waarde van investeringen helder. Het financieren van de oplossingen zal wel probleem kunnen opleveren, maar de noodzaak voor bijvoorbeeld risico management, performance management en stuurinformatie zal ook in mindere tijden blijven bestaan. En wanneer focus op de kosten de kans biedt om eindelijk de licentiekosten terug te brengen door te rationaliseren op ??n BI platform (daar hadden we tot nu toe geen tijd voor, en ach, we konden het betalen) komen wij BI dienstverleners de recessie wel door.

Per organisatie zal het afhangen of er alleen kansen zijn (Mathijs Kreugel's reactie) of dat er ook sprake is van krimp door beperking van bestedingen (Johan vd Kooij). Het vreemde van sommige reacties van marktpartijen is dat de besparende effecten van goede BI en datakwaliteit moeten wachten op investeringen, omdat die onderhevig zijn aan conjuncturele druk. Er is m.i. een mogelijk voordeel voor (Commerci?le) Open Source BI en DQ tools. Alternatieve businessmodellen zoals OSBI/COSBI (en OSDQ?) zijn typisch ontwikkelingen die kansen hebben op het moment dat we heel erg door de buitenwereld be?nvloed worden. Om als BI consultant niet op de bank te belanden is het handig om in de bagage het effect van menselijke emotie, gedrag en waarden mee te nemen, als factoren om rekening mee te houden, bijvoorbeeld bij het inrichten van een set prestatie indicatoren.

BI draagt rechtstreeks bij aan overleven. Om die reden blijft het investeren in BI altijd interessant. Wel zal in een krimpende economie de investeringsruimte kleiner zal zijn dan in een groeiende economie.
Een nieuwe architectuur kan wel onderdeel van de business case zijn om de betrouwbaarheid en de beheerkosten van een bestaande BI oplossing drastisch te verlagen.
De onderbouwing voor een oplossing verandert misschien, maar de noodzaak voor een goede kwalitatieve, onder architectuur ontwikkelde oplossing blijft altijd bestaan. Ongeacht de economische omstandigheden.

BI is uitermate geschikt om aan te duiden waar procesverbeteringen mogelijk zijn, op welke aspecten (klanten, producten) een organisatie met name succesvol is en waar verdere mogelijkheden liggen. Hierbij gaat het niet alleen om kostenbesparing door effici?nter werken, maar ook om omzetverhoging door slimmere activiteiten. Anders gezegd: BI geeft aan hoe je als organisatie succesvol kan blijven, ook in een economische neergang. Het wijst je naar het oog van de storm.

Wie er in moeilijke tijden achterkomt dat zijn BI niet op orde is zal dubbel spijt hebben. Het stormt buiten en de paraplu is kapot. De Pavlov-reactie van organisaties is daarbij ook nog om juist te bezuinigen op BI. Dat lijkt me een zeer ongewenste reactie. Je doodt de gans niet als je op zijn eieren bent aangewezen om de winter door te komen. Tijd voor de BI-verantwoordelijken in organisaties om dit duidelijk te maken.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-10-09T10:56:00.000Z Robert Mansour
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.