Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Performance management anno nu

De term Performance Management wordt veelal geassocieerd met het gebruik van kritische prestatie indicatoren. De concepten rond Performance Management stammen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het werken met kpi's verheugt zich nog steeds in grote populartiteit. Maar werken de oorsponkelijke concepten nog of is er behoefte aan vernieuwing?

De term performance management is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaan als term voor het managen van gedrag en resultaten. Eind jaren tachtig ontwikkelden Kaplan en Norton hun modellen voor het in balans sturen op verschillende prestatie- en resultaatgebieden (Balanced Score Cards) en het koppelen van prestaties aan de strategie van de onderneming (Strategy Maps).
Porter en anderen ontwikkelden parallel hieraan theorieën over succesvolle strategieën.
Belangrijke daarin is het maken van keuzen. Organisaties kunnen zich profileren door het beste productaanbod, de laagste kosten of de beste dienstverlening aan de klant. Bij de inrichting van performancemanagement betekende dit, dat men zich kon baseren op een relatief stabiele strategie met duidelijke keuzen.

Sinds begin jaren negentig is de situatie waarin organisaties opereren ingrijpend veranderd. Organisaties functioneren steeds meer in netwerken en moeten daarin telkens hun plaats blijven zeker stellen. Dit vraagt een flexibele wijze van positionering. Er wordt niet meer vanuit een stabiele strategie geopereerd, maar vooral vanuit kernwaarden, cultuur en gedrag. Ook de keuzen rond product, kosten en dienstverlening worden steeds minder scherp.

De kennis bij de consument over kwaliteit, kosten en service van organisaties neemt dankzij internet en social media enorm toe. Dit dwingt organisaties op al deze drie aspecten in te zetten. De verschillen in nuances worden steeds moeilijker herkenbaar. Natuurlijk blijven er zowel aan de onderkant als de bovenkant nicheplayers, maar hun positie in de markt is beperkt. Oude fundamenten onder de inrichting van performance management vallen met deze ontwikkelingen weg.

Kansen op succes

Het succes van organisaties wordt anno nu bepaald door de wijze waarop zij zich continu weten te vernieuwen en te verbeteren. Dit geldt zowel met betrekking tot hun externe relaties als voor de interne processen. De periode waarin plaats was voor organisaties die voorop liepen in innovaties en organisaties die volgden loopt daarbij echter ook al ten einde. Zo is bijvoorbeeld in de consumentenmarkt het onderscheid tussen innovatieve producten met een hoge marge en bewezen producten met een lagere prijs in een rap tempo aan het verdwijnen. De kansen van een organisatie op succes zullen daarmee in sterke mate bepaald worden door het maken van juiste en tijdige keuzen op het gebied van innovatie van producten, diensten en processen.

Is het concept van performance management hiermee achterhaald? De behoefte aan inzicht in de resultaten van de organisatie en de drivers van deze resultaten blijft.

Performance management anno nu vraagt echter meer vooruitkijken dan terugkijken, een blik die zich meer naar buiten de organisatie richt en een adaptiever systeem van performance-indicatoren. Dit kan vormgegeven worden door de keuze van een beperkte set stabiele resultaat-kpi's die zich vooral richt op het inzichtelijk maken van huidige en verwachte resultaten naar de belangrijkste stakeholders. Naar mijn idee zou het goed zijn ook daar de eigen medewerkers als primaire stakeholder te betrekken.

Vanuit deze set kan teruggeredeneerd worden naar de factoren die deze resultaat-kpi's beïnvloeden. Op grond van een analyse van kansen en bedreigen met betrekking tot deze factoren kan de behoefte aan managementaandacht bepaald worden.

De aard van de managementaandacht bepaalt vervolgens welke business intelligence wordt ingezet. Dit kan zich beperken tot prestatie-indicatoren, analysefaciliteiten en rapportages, maar juist het gebruik van geavanceerdere mogelijkheden op het gebied van data-, text- en procesmining, predictive modelling en scenarioanalyse kan het verschil maken.

Performancemanagement anno nu krijgt daarmee een heel ander karakter dan het traditionele systeem van kpi's. Het wordt onderdeel van een integraal systeem van business intelligence dat een fundament biedt om in een continue veranderende omgeving de juiste beslissingen te blijven nemen over vernieuwing, verbetering en sturing van de organisatie.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Inderdaad is de situatie waarin organisaties opereren ingrijpend veranderd. De markt is transparanter geworden en de ontwikkelingen binnen de markt gaan sneller dan voorheen. Ik betwijfel echter de stelling dat niet meer vanuit een stabiele strategie wordt geopereerd, evenals dat keuzen rond producten, kosten en dienstverlening minder scherp worden. Ook het succes van organisaties anno nu is niet wezenlijk anders dan voor de ingrijpende verandering. Zoals je terecht omschrijft wordt dit bepaald door de wijze waarop organisaties continu weten te verbeteren en te vernieuwen. Dit was in het verleden toch ook juist het geval?

Organisaties die succesvol (blijven) opereren zullen nog immer vanuit een stabiele strategie werken. Wellicht dat de strategie een verkorte houdbaarheidsdatum heeft vanwege de snelle veranderingen op de markt. Mogelijk van een 5 jarenplan naar een 3 jarenplan. De keuze voor een dominante ‘driver’ vanuit het model van Tracey en Wiersma zal mijns inziens nog steeds een stabiele strategiekeuze vormen voor bedrijven. Bedrijven als Apple, McDonalds en CocaCola volstaan hier als voorbeeld.

Wel geldt dat meer factoren invloed hebben op het succes van ondernemingen in relatie tot hun strategie. De snelle opmars van onder meer social media en bijvoorbeeld ‘cloud’ toepassingen vraagt een adaptieve organisatie. Daarmee kan ik me ook vinden in je stelling dat het gebruik van geavanceerde mogelijkheden op het gebied van oa data-, tekst- en procesmining het verschil kan maken.

“Juist het meer integreren van BI-toepassingen vormt het fundament voor het kunnen inspelen op de continue veranderende omgeving”. Het zou inderdaad mooi zijn als organisaties deze integratie als een stabiele strategie met betrekking tot informatiemanagement hanteren. Daarmee gaat BI ook de meerwaarde voor organisaties leveren.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-06-22T16:09:00.000Z Rob Mol
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.