Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

ICT-afdeling dreigt big data-boot te missen

Durf en wil om over de schutting te kijken ontbreekt

Computable Expert

Christiaan Vrieling
Directeur, SummaView. Expert van Computable voor het topic Business Analytics.

Veel ict-afdelingen durven niet te investeren in big data. De ontwikkelingen gaan zó snel dat er weerstand is. Bovendien kijken ict'ers te weinig over de schutting, een combinatie van krimpende budgetten en eigenwijsheid. Jammer, want big data zorgt juist voor concurrentievermogen en innovatie. De oplossing: zo snel mogelijk van het vertrouwde ict-eilandje afstappen en de samenwerking met afdelingen als marketing en sales aangaan.

Bedrijven konden voorheen weinig met big data vanwege een te grote complexiteit en hoeveelheid van gegevens. Maar dankzij nieuwe technologische mogelijkheden loont het inmiddels om de wirwar aan klantgegevens te analyseren, om zo de klant uiteindelijk betere dienstverlening aan te kunnen bieden. Vanuit de luide roep uit de markt om klantgerichter te werken, ontstond een jaar of twee geleden een hype rond big data, die op dit moment op zijn hoogtepunt lijkt.

Veeleisende markt

Wat mij betreft is de populariteit van het onderwerp big data terecht. Sterker: de meeste data-gestuurde bedrijven moeten snel meer gaan investeren in big data om in de nabije toekomst overeind te blijven in een steeds veeleisendere markt. Investeren in big-data loont! Toch komen investeringen op dit vlak vaak maar moeilijk van de grond. Hoe komt dat?

De meest voorkomende remmende factor is dat de serieuze discussie over big data zich nog te veel afspeelt in vakgebieden als business intelligence, data intelligence, marketing en customer contact. In ict-kringen blijft het onderwerp angstvallig low profile. Waarom? Ik denk omdat ict-afdelingen niet goed durven te investeren in big data, terwijl deze juist zorgt voor een betere concurrentiepositie, onmisbaar inzicht geeft in klantprofielen en ook nog een stimulans is voor interne innovatie. Begrijp me niet verkeerd: ik vind ict-afdelingen af en toe best nuttig. Onmisbaar eigenlijk. Maar het schort er te vaak aan de mogelijkheden - en soms de wil - om over de schutting te kijken en de samenwerking te zoeken met andere afdelingen die direct of indirect te maken hebben met big data. Dit heeft alles te maken met de snelle ontwikkelingen rond big data, in combinatie met de crisis en misschien ook wel een beetje met de aard van het ict-beestje.

ICT en big data

In 2010 presenteerde de technologische dienstverlener Avanade al een onderzoek waaruit naar voren kwam dat de ict-wereld overdonderd was door de snelle opkomst van big data binnen bedrijven. Vanwege de enorme snelheid waarmee de ontwikkelingen gaan, is het begrijpelijk dat er weerstand ontstaat bij ict’ers. Technologisch onderzoeksbureau TheInfoPro deed recent onderzoek naar big data in Amerika en Europa. Conclusie: anno 2012 doen ict’ers nog steeds niet veel met big data. Ruim 65 procent van hun respondenten geeft aan niets te doen en niets te gaan doen met big data. Veelgenoemde reden is dat ict-afdelingen geen business case zien in analytische software. Een andere reden is dat veel ict-afdelingen het met minder budget moesten doen vanwege de crisis. Op die tweede reden valt weinig af te dingen. Op de eerste reden des te meer; een business case voor voor big data is er vrijwel altijd.

Tropische eilandjes

Er zijn sectoren te vinden waar wél wordt geïnvesteerd in big data. Veel ict-afdelingen in de financiële sector en de zorg zien de business case en investeren in analytische software om hun big data te doorgronden. Ze zijn met gezond verstand aan de slag gegaan om nieuwe trends te ontdekken en best practices te ontwikkelen. Zo had het ICT Zorg Congres 2012 als thema ‘Big Data! De weg naar kostenreductie en verhoging van de zorgkwaliteit.’ Volgens de organisatie van het congres is de grootste uitdaging voor de zorgsector het beheersbaar houden van de zorgkosten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.

De hoeveelheid data in de zorg is enorm. Denk hierbij aan aan patiëntinformatie en data over ziektes en aandoeningen. Slechts 20 procent van die enorme berg aan data is momenteel op enigerlei wijze gestructureerd. De organisatoren van het ICT Zorg Congres concluderen: 'We weten dus niet wat we weten. Slimme analyse van big data en het structureren ervan kan tot verhoging van kwaliteit en tot kostenreductie leiden'.  In de zorgsector begint big data dus voorzichtig voet aan de grond te krijgen. Ook de financiële sector wil (lees: moet) investeren in big data. De afgelopen jaren hebben banken en andere financiële instellingen dankzij procesdigitalisering de beschikking gekregen over enorme hoeveelheden data. Maar inmiddels is men er ook achter gekomen dat alleen het verzamelen van data geen nut heeft; om data betekenis te geven, zijn analyses onmisbaar. In die fase bevinden veel financiële instellingen zich momenteel.

Zo spendeerde de ING Bank in Australië recentelijk vier tot vijf miljoen dollar aan big data-analyses om een beter inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen van zijn klanten. En volgens innovatiemanager Harrie Vollaard van Rabobank heeft big data-technologie de toekomst in zijn sector. 'De mogelijkheden van big data-technologie zijn relevant voor klanten en de eigen organisatie. Bovendien is deze manier van werken kostenbesparend', zo sprak hij tijdens het afgelopen VINT Symposium. ABN Amro maakte dit najaar bekend dat het een samenwerking aangaat met Teradata Technologies om de ict-systemen klaar te maken voor het uitvoeren van big data-analyses.

De banken en de zorg lijken doordrongen van het nut en de noodzaak van big data-analyses. Het mag gerust opmerkelijk worden genoemd dat andere sectoren er bewust voor lijken kiezen om op achterstand te raken door big data links te laten liggen. Ik durf de stelling aan dat er in veel gevallen sprake is van pure eigenwijsheid/koppigheid op ict-afdelingen. Door op hun eigen vertrouwde tropische eilandje te blijven zitten, missen ze de voorbijvarende boot die op weg is naar de toekomst. Kijk alleen al naar marketing en sales, afdelingen die actief bijdragen aan het brood dat ook de ict’er op z’n bord krijgt. Deze afdelingen hebben enorm veel baat bij degelijke analyses rondom klantgedrag en klantwensen, zodat ze hun activiteiten goed kunnen afstemmen op de markt. 

Data-revolutie

De hierboven genoemde woorden ‘trend’ en ‘hype’ zijn eigenlijk verkeerd gekozen. Ze ontkennen het wezenlijke en structurele belang van big data. Liever spreek ik van een data-revolutie. Ja, dat klinkt groot, immens zelfs. Ik ben me ervan bewust. Maar doorgaan met niet investeren in big data gaat op termijn ten koste van de concurrentiekracht, financiële slagkracht en innovatieve kracht van de organisatie. Ict kan dan ook niet anders dan intensiever samenwerken met afdelingen als marketing en sales op het gebied van big data. Het nut van de investering in analytische software en kennis moet niet alleen worden bekeken door de technische ict-bril, maar ook door de brillen van andere vakmensen. Investeren in en samenwerken rondom big data zal de vooruitzichten voor de hele organisatie op termijn in positieve zin veranderen. Dus hup ict’ers, klim die schutting van je eilandje over en pak die boot op weg naar een prachtige toekomst.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dat bigdata voor een groot aantal bedrijven/sectoren voordelen kan bieden is zonder meer waar.
Het is echter jammer dat er in het artikel niet wordt ingegaan op die voordelen en 'hoe' deze te benutten met bigdata.
Helaas wordt wederom vervallen tot de uitgekouwde dooddoeners : "concurrentiekracht, financiële slagkracht en innovatieve kracht".
Bedrijven maken keuzes op basis van kosten/baten-analyses en niet op basis van een mening van de ict-afdeling. Organisaties
die zich laten *gijzelnemen* door de ict club hebben een groter probleem dan het missen van de big data boot.
Wellicht dat de terughoudenheid bij organisaties meer te maken heeft met het feit dat BI/bigdata leveranciers en dienstverleners
niet hard kunnen maken wat de exacte voordelen zullen zijn en hoe die voordelen te behalen zijn. Dit artikel sluit daar
toch weer naadloos op aan door er een silver bullet verhaal van te maken. Het lijkt mij vrij eenduidig dat er voor evenveel
organisaties niets te winnen valt met big data en dat je dus niet kunt stellen dat er vrijwel altijd een business case is voor big data.
Het zijn juist dit soort kritiekloze heiligverklaringen die ervoor zorgen dat men nog steeds over hype blijft spreken.

Een ding wat "Big data" en "Cloud computing" gemeen hebben is dat het functioneel niets is en dus al snel een "lekker boeiend" predicaat krijgen.

Big data blijft een "bitch", maar technisch gezien is het niet eens zo interessant meer. Tegenwoordig kun je in een uurtje een Hadoop omgeving opzetten in Azure waar je onbeperkt data in kunt stoppen tot je credit card op is. No-big-deal.

De waarde van data ligt besloten in de data. Hoe je daar chocola van maakt, dat is de uitdaging! En die is voor iedereen verschillend. Medisch is weer heel anders dan Social Media is weer heel anders dan financieel. Domein kennis is in dit kader veel interesanter.

Een big data uitdaging los je dus niet op met een IT-er maar met iemand met domein kennis, daar wordt ook de tastbare waarde gegenereerd.

Ik kan je links naar studies geven dat er nog zeer veel geworsteld wordt met ongestructureerde data. Het is overigens een mythe dat gestructureerde data betere kwaliteit oplevert dan ongestructureerde data (op bepaalde vlakken).

Dus; big data ansich is no big deal. De specifieke inhoud destemeer, maar die bespreek je per onderwerp en niet als container begrip.

"Maar inmiddels is men er ook achter gekomen dat alleen het verzamelen van data geen nut heeft; om data betekenis te geven, zijn analyses onmisbaar. In die fase bevinden veel financiële instellingen zich momenteel."

Ik vraag me dan af : "in welk fase bevindt die Business Intelligence zich ?" Bestaat de data-revolutie uit het nu niet alleen verzamelen, maar ook maar eens nuttige informatie eruit extraheren ? Voor dat idee is waarschijnlijk een innovatiemanager nodig :-)

Bij deze bedank ik vanachter mijn schutting, BI en innovatiemanager voor het delen van hun inzichten.

Voor wie wil weten wat Big Data in de zorg kan opleveren, zie mijn key-note presentatie op het ICT Zorg Congres 2012 http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/12637/ICT-Zorg-congres-2012.htm

Big data analytics is als zoeken met een detector op een plek waarvan je vermoed dat er wel wat moet liggen. Soms vind je precies wat je zoekt maar het kan ook nog iets geheel onverwacht zijn wat ook veel waarde heeft. Soms vindt je alleen een afwijking of een patroon maar zelfs dat kan waarde hebben.

Het principe van graven in data is niet nieuw, alleen hebben we sinds kort de tools om dit ook veel efficiënter en op een andere manier te kunnen doen. In zeer grote hoeveelheden ongestructureerde data van diverse aard of real-time in data die zeer snel verwerkt moet worden. Het kan echter ook betekenen dat je zeer brute rekenkracht (HPC) nodig hebt gedurende een bepaalde periode.

Big data vraagt niet alleen vaardigheden om met het gereedschap om te kunnen gaan maar ook een andere denkwijze in het omgaan met data. Klassiek BI is niet veel meer dan data combineren die vooraf in een bepaalde structuur is gezet. Vaak heel nuttig maar de grote frustratie van veel gebruikers is dat een deel van de informatie die ze willen hebben nu net niet in dat rapport staat of pas wordt opgeleverd als het geen waarde meer heeft.

Big data analytics gaat uit van zowel gestructureerd als ruw materiaal (de bron) en dat kan in principe van alles zijn. Dat betekent ook dat je multidisciplinaire kennis moet hebben om er mee overweg te kunnen. Business kennis (domein) maar ook de kennis om de analyse te doen of om het resultaat te kunnen visualiseren. Daar zit het allergrootste probleem, hier hebben we veel te weinig mensen die dit kunnen.

Met het optuigen van een Hadoop cluster gebeurt er helemaal niets. Dat is net als een keuken vol mooie potten, pannen en een fraaie messenset zetten, een dure kachel kopen en dan denken dat je kunt koken. Dat leren koken duurt wel even en zonder oefening kom je er niet of blijf je steken op het niveau van een gebakken ei. En de gebruiker zal er aan moeten wennen zelf de keuken in te moeten en niet alleen aan tafel zitten en roepen: Ober, dit had ik niet besteld...

De business case voor Big Data is inderdaad domein specifiek. De voordelen liggen in de snelheid en kwaliteit van de besluitvorming. Het is dus logisch dat de financiele en zorgsector voorop lopen.
Vraagstukken, zoals bepaalde ziektebeelden, worden van mysteries door de beschikbaarheid van data raadsels, waarna ze vervolgens oplosbaar zijn.

Allereerst veel dank voor de reacties. Ze zijn inhoudelijk goed doordacht en het is goed om te zien dat er her en der inzichten worden gedeeld. Ten aanzien van de financiële- en zorgsector is het inderdaad meer voor de hand liggend dat de ontwikkelingen omtrent big data sneller gaan. Zoals Henri Koppen het al aangeeft in zijn reactie is het de kunst om van big data iets waardevols te maken. Hiervoor heb je dus mensen vanuit de business nodig die in staat zijn er chocola van te maken. Wat de beste manier is om big data te gebruiken is misschien niet eens sector gebonden, maar zelfs bedrijfsgebonden. Ieder bedrijf moet erachter komen waar de ‘goudmijn’ omtrent data ligt. Er vanuit gaan dat er binnen een bepaald bedrijf geen brood te verdienen valt met big data kan juist een grote vergissing zijn. Daarom is het aan te raden dit in ieder geval te onderzoeken. Nogmaals niet door ICT, maar door iemand vanuit de business!

Vacatures Business Analytics

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-11-19T09:57:00.000Z Christiaan Vrieling
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.