Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

De nieuwe IT'er is alleskunner

Was uitsluitend technische kennis tot voor kort voldoende om als it'er te kunnen functioneren, de moderne it'er is behalve vakbekwaam ook klantgericht, communicatief, leergierig en een persoonlijk netwerker. Een optimaal functionerende it-afdeling met competente it'ers zorgt ervoor dat interne afdelingen goed ondersteund worden.

Ict-problemen zijn voor de meeste bedrijven een ware nachtmerrie. In het ergste geval ligt een bedrijf helemaal stil en kunnen de werknemers naar huis. Gelukkig komen door goed it-beheer problemen van deze omvang slechts sporadisch voor, maar ze tonen wel glashard aan hoe afhankelijk bedrijven zijn van hun ict-infrastructuur.

De it-afdeling is meer dan ooit de ruggengraat van elke organisatie. De infrastructuur moet up-to-date zijn om de concurrentie voor te blijven, maar ook om flexibel in te kunnen spelen op vragen vanuit het bedrijf. Steeds vaker is de it'er dan ook nauw betrokken bij de bedrijfsvoering en fungeert als gesprekspartner voor zowel het management als de verschillende interne afdelingen.

Afstemming vraag en aanbod

Het is dus noodzakelijk dat er een goede afstemming is tussen de vraag vanuit de organisatie en het aanbod van de it-afdeling. Niet zelden wordt de it-afdeling als interne dienstverlener gezien, waarbij ook Service Level Agreements sla's) worden afgesloten. Deze 'gedwongen interne winkelnering' bij de it-afdeling, al dan niet met sla's, is voor iedereen binnen een bedrijf uitermate frustrerend als het it-aanbod niet is afgestemd op de vraag.

Communicatie is voor de it'er dan ook het sleutelwoord. Niet alleen om de vraag te inventariseren, maar ook om mee te denken, waar nodig te assisteren en om (strategische) it-keuzes toe lichten. Steeds vaker moet de it-afdeling ook verantwoording afleggen over budgetten en uitgaven. Naast de beheerkosten in de vorm van Total Cost of Ownership (tco) is er vanuit bedrijven steeds meer aandacht voor de Return On Investment (roi); wat levert deze it-investering het bedrijf op?

Hoge eisen

Het is duidelijk dat it als onmisbaar bedrijfsonderdeel volwassen en professioneel is geworden. Directies hebben behoefte aan het flexibel inzetten van it-resources, terwijl kennis en continuïteit voorop blijven staan. Daarnaast zijn interne afdelingen en eindgebruikers veeleisender geworden en verwachten een bepaald serviceniveau. Op strategisch niveau moet de it-manager lastige keuzes maken zoals: kiezen we voor een standaardoplossing of toch voor maatwerk, installeren we applicaties op iedere werkplek of gaan we gebruik maken van thin clients of misschien wel van een Software as a Service (SaaS)-oplossing. Dan is er nog de wens om steeds sneller in te springen op
ontwikkelingen en dan het liefst proactief in plaats van traditioneel reactief.

Kennis en expertise

Het is duidelijk dat aan it-afdelingen hoge eisen gesteld worden. Maar dat geldt ook voor de it'ers op die afdelingen. Was vroeger affiniteit met automatisering voldoende om er te mogen werken, tegenwoordig is er een heel eisenpakket en is gedegen ict-kennis noodzakelijk, het liefst aangetoond met behaalde certificaten. Eenmaal in een bepaalde functie moet de it'er zich blijven ontwikkelen. Binnen bedrijven is er immers steeds meer vraag naar specialisten in plaats van naar generalisten en is het steeds lastiger om intern de it-expertise op peil te houden. Ook al is die expertise in voldoende mate aanwezig bij een it'er, dan kan het zijn dat hij of zij tekortschiet als het aankomt op sociale en communicatieve vaardigheden. De alwetende, eigenwijze it-nerd van vroeger heeft namelijk plaats gemaakt voor de nieuwe it'er.

De nieuwe it'er

De nieuwe it'er - of hij of zij nu architect, software developer, netwerkbeheerder of helpdeskmedewerker is - moet niet alleen een passie hebben voor techniek, maar ook uitstekend met mensen overweg kunnen en oog hebben voor de bedrijfsbelangen. Techniek is niet langer een doel, maar een middel om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De nieuwe it'er beschikt tenminste over de volgende vijf vaardigheden:
Vakbekwaam Diploma's en certificeringen tonen aan dat de it-er beschikt over voldoende theoretische kennis. Die kennis is essentieel om in de praktijk goed te kunnen functioneren, vormt de basis voor het ontwikkelen van oplossingen en helpt bij het voorkomen en diagnosticeren van problemen. De gepassioneerde it'er houdt van zijn vak, is professioneel en probeert zichzelf doorlopend te verbeteren.
Klantgericht De it'er heeft te maken met verschillende klanten, van medewerkers en afdelingshoofden tot de algemeen directeur. Die klanten vragen allemaal een eigen benadering en verschillende oplossingen. De moderne it'er schakelt moeiteloos tussen de verschillende klanten, lost problemen zo snel mogelijk op en probeert nieuwe vragen of problemen te voorkomen. De it'er vertaalt de bedrijfsstrategie naar ict-oplossingen en een infrastructuur en denkt proactief mee.
Communicatief Juist omdat it steeds meer de ruggengraat vormt van bedrijven en verweven is in de hele organisatie, worden it-projecten steeds complexer. Communicatieve vaardigheden zijn essentieel om goed in projecten te kunnen participeren, te luisteren naar de klant en (strategische) keuzes toe te lichten.
Leergierig Het is niet voldoende dat een it'er een cursus volgt als de baas daarom vraagt in het jaarlijkse functioneringsgesprek. De moderne it'er is leergierig, signaleert zelf welke kennis en vaardigheden hij of zij nog tekort komt en wil vanuit een eigen interesse bijblijven.
Netwerker Het is voor een it'er onmogelijk om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en daarom is het noodzakelijk dat hij of zij kan terugvallen op de kennis en ervaring van directe collega's en andere experts. De nieuwe it'er ziet dus het belang van netwerken, is bereid om erin te investeren en gebruikt de kennis van het netwerk om klanten beter van dienst te kunnen zijn.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

ben ik niet helemaal mee eens dat het netwerkers moeten zijn voor het volgens van de trends problemen en nieuwe ontwikklingen heb je diverse tools als RRS misschien moet de manager informatie systemen een netwerker zijn maar ook de diehard echte systeem experts heb je ook nog.
Natuurlijk is ICT meer een roeping en steek je er veel meer tijd in dan 40 uur in de week maar tja wil je het systeem goed willen begrijpen zul je wel de ondergrond moeten begrijpen en geloof mij sinds 1986 is er wezenlijk niet echt veel meer bedacht verschuivingen van programmatuur van server naar client en vice versa en natuurlijk de evaluatie van hardware of software door de jaren heen maar het draait nog om 1 en 0 en de functie.

Wat een vreemd artikel. Een manager die uitlegt wat een IT-er moet kunnen. Ik vind juist als ICT-er dat een ICT-manager behoorlijk wat meer infomatica kennis moet bezitten dan wat nu gemiddeld het geval is. Een goede manager weet hoe de infrastructuur in elkaar zit, is in staat- en durft ook te beslissen wanneer er problemen zijn, luistert naar zijn medewerkers, waardeert hun specifieke talenten en is in staat zijn afdeling te verdedigen tegen al te radicale kostenbesparingen en/of outsourcing plannen. Verder dient een manager zich ervan bewust te zijn dat hij een faciliterende rol heeft en dat schaarse materiekennis waardevoller is voor een organisatie dan wat generieke bestuurskwaliteiten die er in overvloed te vinden zijn.

@Arjen
De diverse tools zoals RSS die jij bedoelt, hebben ook een bron nodig. Als jij liever RSS gebruikt dan bijvoorbeeld twitter om jezelf op de hoogte te houden, dan is dat toch geen probleem? Het gaat erom dát je het doet, niet persé hoe je dat doet.

En ook de "diehard echte systeem experts" zullen de trends en vernieuwingen moeten volgen, om te voorkomen dat straks hun werk niet meer bestaat.
Ook kan het nooit kwaad om te weten op welke fora/social media je kan kijken als je problemen hebt met een bepaalt product.

De tijd dat de manager er was om jou op de hoogte te brengen en de engineer af en toe eens op cursus ging is voorbij. Werkgevers verwachten dat je jezelf up-to-date houdt.

@Kees
In een utopia zou het zo moeten zijn, maar de realiteit is dat dit niet het geval is. Helaas wordt de IT-afdeling nog steeds gezien als een kostenpost en dus vinden directies het belangrijk dat er iemand met financiële kennis de IT-afdeling gaat leiden, om op de centjes te letten.
Het mag duidelijk zijn dat dit type manager graag kijkt naar kostenbesparingen en outsourcing, want hoe meer er op de balans wordt bespaard, hoe beter hij zijn werk doet.
Dit type manager huurt ook liever consultants in, dan te vertrouwen op het eigen personeel.

Zou je als manager ook over deze eigenschappen moeten beschikken?

Artikel beschrijft exact de huidige situatie, voor alle medewerkers of partners die in het IT domein werkzaam zijn. Ik denk overigens dat dit voor de andere, niet IT domeinen, ook zo is. IT is het middel, in al zijn hoedanigheden en uitvoeringsvormen, en daarvoor is een bepaalde veranderingsbereidheid en -vermogen nodig. Ik denk dat de auteur ook de mensen die zich in dit profiel herkennen expliciet uitnodigt te reageren...

IT Service Manager

Wat een onzin artikel lijkt erop dat Maarten Cobelens nauwelijks verder komt dan de directie kamer.

Lopen we eens even zijn lijstje langs
- Vakbekwaam
Als we nu eens even buiten beschouwing laten dat idd een significant deel van de ICTers hier niet aan voldoet.
Het is zeer zeker zo dat theoretische kennis en ervaring erg relevant is om goede oplossingen voor een probleem te verzinnen.
Helaas blijkt keer op keer dat certificering niet de maatstaf is voor kennis, ervaring nog competentie en dus al helemaal niet voor vakbekwaamheid.
ICTers die hun vak verstaan hebben daar zelf voor gezorgd ongeacht hun opleiding dan certificaties.
Die papieren onderbouwing van kunde is enkel van nut voor detacheerders en andere lieden die zich met de cv-schuiverij bezig houden.

- Klantgericht
De gemiddelde ICTer is van huisuit erg klantgericht. het is op de werkvloer n.l. erg prettig als je op een prettige manier met een tevreden klant kunt babbelen.
puur eigenbelang van de ICTer dus.
Echter de uurtje factuurtje mentaliteit is de belangrijke oorzaak waarom die klantgerichtheid tegenwoordig volkomen zoek is.

- Communicatief
Vooralsnog, een echt goede ICTer is vaak een nerd. Onder de nerds zitten maar weinig lui met goede communicatieve vaardigheden.
Daarnaast zal een goede ICTer meestal uitvoeren wat de klant vraagt, niet wat de klant bedoeld of wat de klant nodig heeft.
Dat uit de vraag distileren is nu eenmaal een heel ander vak.
Een goede chaufeur hoeft ook niet per se een goede automonteur te zijn.

- Leergierig
Ja daar heb je idd een punt. het aantal lieden dat niet de moeite wil nemen om een deel vrije tijd te besteden aan kennisverrijking van geheel nieuwe vakgebieden (dus niet de nieuwe versie van programma xyz maar iets totaal nieuws de wereld is groter dan MicroSoft en Cisco) is werkelijk minimaal te noemen.
Maar anderzijds, is de werkgever ook bereid deze kennis te waarderen waneer er weer salarisbesprekingen aan de orde zijn ?
En gaat de baas er ook mee accoord dat een deel van de werktijd wordt gebruikt om iets aan die kennisverrijking te doen ?

- Netwerker
Ik ben werkelijk benieuwd hoe Maarten er over denkt als hij ziet dat zijn personeel stelselmatig op diverse IRC kanalen rondhangt ipv onozele MSN en twitterberichtjes te versturen.
Kan de medewerker ook reiskosten declareren als hij naar een evenement gaat waar hij vele vakgenoten zal tegen komen ?

Maar het meest opmerkelijke is nog dat de ICTer vandaag de dag alles moet kunenn. eens even kijken, Maarten hoeveel van jou personeelsleden zijn specialist op het gebied van systeembeheer op diverse soorten platforms, zijn tegelijkertijd ook systeem ontwerper, kunnen ook nog in diverse progameertalen en omgevingen ontwikkelen,
hebben ervaring met embedded systemen en dus ook een uitgebreide digitale en analoge elektronica kennis, hebben ervaring met digital signal processing, weten ook nog iets van fpga's af.
Ik noem nu maar een paar vakgebieden, maar dat is natuurlijk een fractie van wat de alleskunner in huis heeft.
De wereld is immers groter dan kantoorautomatisering en het web !

Kom on !!! get real... zelfs met het bovenstaande lijstje ken ik hooguit drie mensen die daaraan voldoen.

@Pascal: dank voor je reactie, er spreekt passie uit en dat bevalt me enorm.

Even voor het gemak aannemend dat Maarten de directiekamer niet uitkomt, dan heeft hij naar mijn gevoel wel de juiste visie, en stelt hij daarmee vele mensen in staat een loopbaan in ICT te (ver)volgen.
Ik denk dat een aantal waarnemingen van jou helemaal waar zijn, maar dat neemt niet weg dat er nog veel te verbeteren valt.
Mijn gevoel zegt dat dat ook de strekking van verhaal is lettende op de titel van het stukje.
Natuurlijk is ICT een vak, maar naast analytische vaardigen zijn zeker ook communicatieve aspecten belangrijk. De kracht van netwerken is deze te bundelen tot een team of een service.

Ik denk dat er meer mensen aan het lijstje (kunnen) voldoen. En in mijn omgeving laten deze mensen dat ook zien...

IT Service Manager

Maarten en Pascal zijn utopisten die ook nog eens last hebben van tunnelvisie.
ICT is geen zaak van uniforme individualisten die in alles even goed zijn opgedaan door het leren van hoe je de verplichte examens optimaal invult. Het zijn ook geen ja-knikkers die voor een paar grijpstuivers zonder morren overuren maken.

De oude garde die wel een gedegen opleiding hebben gehad in het verleden hebben ten tijde van de ICT hausse een invasie van voortijdige schoolverlaters of gesjeesde studenten meegemaakt die slim genoeg waren om net genoeg kennis op te doen zodat ze netjes hun werk konden doen. Dit tot grote tevredenheid van de managers die al blij waren met iemand die automatisering kon spellen.

Maar nu een decennium later blijkt dat het gros van deze mensen toch moeilijker mee te kunnen groeien met de nieuwe ontwikkelingen en de druk om efficiënter en veelzijdiger te gaan werken komen er structurele problemen aan het licht.

Geheel volgens de kortzichtige traditie van de managers is hun hoop vervolgens gericht op de getrainde nieuwere generatie ICT'ers. Alleen is die groep structureel te klein om aan de vraag te voldoen. Maar dat is ook helemaal niet nodig.

Met een beetje gezond verstand kun je ook wel beredeneren dat je juist meer hebt aan een diversiteit dan een mono-cultuur. Dus mix ervaring met opleiding en zorg dat beide kanten van elkaar leren.

Hedwig dank voor je reactie.
Er was enige onduidelijkheid over mijn laatste opmerking (het lijstje)
Ik wilde daarmee aangeven dat een goede ICTer als regel slechts die vakgebieden hoeft te beheersen waar hij door de werkgever voor is aangenomen.
(persoonlijk vind ik dat helemaal niet zo, ik begeef mij gemiddeld zo'n beetje elke drie maanden op een totaal nieuw vlak van het vakgebied)

Er zijn een aantal duidelijke oorzaken en haalbare oplossingen die de kwaliteit drastisch kunnen verbeteren en daarmee het aantal flaters flink kunnnen terug brengen.

Ik noem er eens een paar.
- Denk niet dat je zelf ook verstand hebt van ICT.
Het feit dat je thuis ook een computertje hebt en weer hoe je een routertjes moet aansluiten maakt je nog geen ICT-specialist !

- Pas je werkwijze niet aan op de beschikbaarheid van pas afgestudeerde studenten, maar ga naar scholen toe en geef aan wat je nodig hebt. probeer een stok achter de deur te krijgen door een relatie te leggen tussen nieuwe mensen die je aanneemt en de kwalificaties die ze hebben.
praktisch gesproken,
-- geef aan dat een systeembeheerder meer moet kunnen dan via een webinterface gebruikers aanmaken, en toezien dat gebruikers niet naar 'verkeerde' websites gaan. verwacht dat ze ook beheerscriptjes kunnen schrijven en snappen hoe het gebruikte OS intern werkt.

-- Ga niet embedded spul ontwikkelen in visualbasic of dotnet (wat mij betreft ook niet in java maar dat is persoonlijk) omdat je geen gekwalificeerde C, lua of voor mijn part perl programeurs kan vinden.
Verwacht gewoon van opleidingen dat wat technologie betreft aan diversiteit wordt gedaan

- Verwacht van opleidings centra dat er algemeen aan diversiteit gedaan wordt en niet enkel gekeken wordt naar de technologie die het meest gesponsord wordt.
Dus niet aleen Cisco, MicroSoft, Apple en Linux.
Laat opleidingen ook eens afstappen van het verkondingen van corporate prietpraat, even als het gebruik van de opmeringen 'in de praktijk zul je zien dat' terwijl blijkt dat slechts een beperkd deel van de docenten ooit in de praktijk werkzaam zijn geweest.

- Stel geen irrilevante eisen waneer je personeels advertenties plaatst
Waarom een Linux specialist vragen als je beheerder voor een paar webservers zoekt ?
Waarom allerlij MSCE certificaties eisen als je een mederwerker voor kantoorautomatisering zoekt.
Waarom opleidings eisen stellen terwijl je had kunnen weten dat de beste kandidaten hun opleiding zelf verzorgd hebben.

Nu ja
Er zijn tal van minder sucsesvolle projecten te noemen waarbij de oorzaak al haast bekend is zonder je in de techniek te hoeven verdiepen.

Gepassioneerd ? ja techniek (niet speciaal ICT) is mijn lust en mijn leven (al heb ik ook nog een uitgebreid sociaal leven).

Gefrustreerd ? Neu.. denk ik niet ik heb mijn zaakjes redelijk voor elkaar maar heb wel erg veel moeite mij neer te leggen bij het gebrek aan inzet van zowel werknemer als werkgever (ieder binnen zijn vlak)

Ik zou er haast zelf een artikel over schrijven, maar then again ik schrijf dan liever over technische zaken, die boeien mij meer.

@Peter, ik begrijp je reactie niet helemaal.
Jazeker deel ik een grote kern van waarheid.
Er zijn idd een hoop lui die zichzelf overschatten.
Maar nogmaals de meest gekwalificeerd ICTers die ik ken zijn dat niet vanwege hun HBO of WO of (zelfs helemaal geen) opleiding maar vanwege hun eigen kennis vergaring.

Over diversiteit heb ik hierboven al een betoog geschreven.

Als je de recente gevraagde profielen bij ICT vacatures leest en zeker die van freelance opdrachten, dan zie het verhaal van de auteur meteen terug. In krappe markten moet je ook nog eens concurreren met collega's, waardoor je het inderdaad maar moeilijk redt zonder netwerken ook al ben je nog zo goed in je vak.

Misschien dat wij maar enkele collega's hebben die ruim aan alle eigenschappen voldoen (of die indruk kunnen wekken), maar die hebben dus wel werk en opdrachten.

Je moet als ZZPer ook nog eens een goede ondernemer zijn.
Dat is in mijn geval iig niet zo'n heel sterk punt.

Ik ben het grotendeels niet eens met dit artikel.

Vakbekwaam
Hiermee zal je een groot deel van de jongere ITers uitsluiten omdat ze nog niet de ervaring op hebben gedaan die vakbekwaamheid als gevolg heeft. Als je leergierig bent, secuur werkt en communicatief vaardig bent, dan komt de vakbekwaamheid vanzelf.
Waar het hier vaak fout gaat is dat er verwacht wordt dat iedere ITer alles kan. Dit vind ik een onjuiste verwachting gezien ik een printermonteur niet snel zal vragen een Citrix farm in te richten en vice versa.
Om bekwaam te zijn zal je een specialisatie moeten kiezen en hierin bekwaam worden/zijn. Voor andere werkzaamheden zal goede communicatie en de intelligentie om concepten te begrijpen om de hoek komen kijken.
Zoals Maarten zelf schreef, een ITer is niet een alles-kunner. Met de huidige hoeveelheid technologiën in de IT en de snelheid waarmee van de evolutie in de IT is dit simpelweg onmogelijk.

Klantgericht
Een IT Professional is met definitie klantgericht. IT is een dienstverlenende tak van sport, dus je kan niet om de klant heen.

Communicatief
De jongere generatie IT-ers is tegenwoordig redelijk communicatief. Als deze IT-Pro's tegen het stereo-type van een "nerd" aan gaat houden dan zul je zien dat op het grootste deel dit stereo-type niet meer van toepassing is. Natuurlijk blijven er altijd ITers die communicatief niet zo vaardig zijn... hetzelfde heb je ook met managers! Managers die goed de business naar techniek kunnen vertalen en vice versa, maar hun medewerkers zien als resources waar ze "gebruik" van kunnen maken.
Ook andersom, echte "people managers" die weer minder goed zijn in het vertalen van de business naar de techniek.

Leergierig
Hier heeft Maarten een goed punt. Vooral in het begin van een loopbaan zal er veel geleerd moeten worden. Pas na de loop van tijd wordt er ervaring opgebouwd en zal het leren gemakkelijker komen omdat de meeste concepten vaak lijken op eerder geleerde concepten en/of technologiën.

Netwerker
Dit is absoluut handig, maar totaal niet noodzakelijk.
Er zijn genoeg goede ITers bij bedrijven die je een opdracht geeft en dit nagenoeg perfect wordt uitgevoerd en gecommuniceerd. De gebruiker cq organisatie is blij omdat het euvel is verholpen... het feit dat de ITer niet gezamelijk in de kantine zit bij de collegae van de administratie afdeling om gezellig te praten is misschien gewenst, maar niet noodzakelijk voor het goed uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden.

Ik denk dat dit artikel een goede communicatie is richting (bijna)schoolverlaters zodat ze weten wat hun te wachten staat en wat de verwachtingen zijn van werkgevers en bedrijven naar hun toe. Verder denk ik dat het artikel is geschreven vanuit een detacherings-oogpunt, de "nieuwe ITer" (om de term te gebuiken) is voor de detacheerder overal inzetbaar en zal dus goed facturabel zijn...
Daarnaast zul je altijd ITers hebben die minder leergierig zijn, minder klantgericht, nog veel te leren hebben mbt communiceren, etc.
Hierbij wordt echter de focus gelegd op de zwakke punten. Als je het van de andere kant benaderd, en focus legt op de sterke punten van de persoon, dan is voor iedereen een baan of klus te vinden die bij de persoon past.

Alhoewel ik de strekking van het artikel heel goed begrijp, blijf ik toch met een vraag zitten:

Waarom zou iemand die aan al die eisen voldoet zich nog in de ICT sector storten? En dan doel ik nog niet eens alleen op het technische personeel...

Al die eisen alleen al vormen een goede reden voor studenten om vooral niet in de ICT te gaan, maar er is ook nog sprake van extreme conjunctuur gevoeligheid, oonvoorspelbare werktijden, het continu door blijven leren. Dit allemaal voor een relatief normaal inkomen.
Je zal ICT echt als roeping moeten zien wil je daar nog met "open ogen" voor kiezen.

Als Maarten alleen dit soort "nieuwe" ICTers zoekt heeft hij binnen de kortste keren ruzie in de tent;
iedereen weet het immers beter. Nee, doe mij maar een team van professionals met kennis en ervaring op verschillende gebieden, die kennis delen, naar elkaar luisteren, van elkaar leren en elkaar aanvullen en versterken. Zo'n team vormt eerder een "nieuwe" ICTer dan iemand in zijn uppie.

Het lijkt wel een stukje uit een personeelsadvertentie.
Ze zoeken altijd een teamspeler die ook in zijn eentje....
Een voetballer die goed is in schaken.
Een man die ook een vrouw is.
Een boekhouder die snapt hoe een versnellingsbak werkt.
Zulke mensen bestaan niet.
Echte teams hebben trouwens van elk 1 of 2, geen 11 keepers die ook goede aanvallers zijn.

@Knutsel, ze bestaan wel hoor, maar slechts in zulke beperkte mate dat je daar geen bedrijfsvoering op kunt bouwen.
Wat teams betreft heb je net als hk ook voledig gelijk

Vakbekwaam; check
Klantgericht; check
Communicatief; check
Leergiering; check
Netwerker; check.

Wow, op al deze gebieden een ruime plus (of zelfs nog meer). Met als bonus veel ervaring, vrijwel alles al een keer meegemaakt, alle wielen al opnieuw uitgevonden en als klap op de vuurpijl, niet eens zo duur!

Waarom dan toch niet aangenomen....? hmmm, oh ja, leeftijd >45 en dat schijnt om een of 't andere vage reden een doodzonde te zijn. Stel je voor dat de nieuwe (oude) IT-er doorheeft dat er soms 'vuile' spelletjes gespeeld worden met human capital, dat kunnen de heren managers natuurlijk niet hebben, toch?

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-04-15T13:30:00.000Z Maarten Cobelens
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.