Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

ICT gaat gebukt onder leeftijdsdiscriminatie

Expert

verwijderd verwijderd verwijderd
Architect. Expert van voor het topic .

Voordat ik in ga met mijn opiniërend betoog op de polarisatie tussen oud en jong gebaseerd op onder andere leeftijdsdiscriminatie, vraag ik me af of de door mij gesignaleerde trend nu werkelijk een trend is of dat ik persoonlijk lijd aan paranoia of dat mijn beoordelingsvermogen nu na al die jaren mij in de steek heeft gelaten? Ik roep daarom iedereen op om na het lezen van dit artikel met ongezouten maar respectvolle meningen te komen om nu eens de angel uit het echte probleem te halen. Of is het daadwerkelijk zo dat de ‘oudjes’ inflexibel en te duur zijn om maar eens een vooroordeel te noemen!

Wereldwijd bevinden we ons in een crisis en de politiek kondigt voor de komende jaren keiharde structurele en zware bezuinigingen aan op allerlei gebieden. Dit treft alle bedrijfstakken en dus ook de conjunctuur gevoelige ict. De werkloosheid grijpt enorm om zich heen onder alle leeftijdsgroepen. De teller staat inmiddels op ruim 6 procent en gaat maar door. De sociale druk neemt toe en dit leidt tot sociale onrust en nieuwe ongewenste ontwikkelingen zoals de polarisatie tussen oud en jong. Het is geen toeval dat Henk Krol de Ouderenpartij heeft opgericht en het is niet voor niets dat deze partij in één keer drie zetels heeft gekregen uit het niets.

Niet alleen de krapte in de arbeidsmarkt leidt tot tegenstellingen, maar ook de gegroeide verschillen in het kapitaalbezit bij jong en oud leidt tot spanningen en kritiek bij jongeren. Bovendien, zo wordt het hier en daar door de  jongeren gevoeld, krijgen zij de rekening gepresenteerd zoals de verzwaarde hypotheekeisen en  verhoging van de pensioen leeftijd. Deze gepresenteerde rekening is volgens sommigen te wijten aan het luxueuze leven dat de oude garde tot op heden heeft geleid. Maar is dit allemaal waar! Tot zover de beschouwende inleiding.

Verontrustende trend

Vooral in de social media maar ook in de pers signaleer ik een verontrustende trend van toenemende spanningen. Deze polarisatie is allesomvattend, maar is in de ict-branche nog heviger. Juist in de ict-branche, omdat daar de kennis veel eerder vervliegt dan in andere branches en daardoor is het onderscheidend vermogen tussen jong en oud veel kleiner. Ja, leeftijdsdiscriminatie bestaat al jaren maar de vorm die het nu gaat aannemen is grootschaliger geworden en harder, mede door de verdergaande individualisering.

Onze Oosterburen moeten dezelfde crisis bezweren maar zetten met z'n allen de schouders onder de aanpak van het wereldwijde crisisprobleem. En zie het eerste resultaat! De economische groei is licht toegenomen.

Het vingerwijzen, zwartepieten en korte termijn denken in Nederland is zeer verontrustend en zeker niet productief. Het vergroten van tegenstellingen leidt alleen maar tot meer onderlinge weerstand. Naar mijn mening kunnen jong en oud veel van elkaar leren en we moet elkaar gaan stimuleren tot het leveren van meer creativiteit en productiviteit. We moeten ons nu gaan focussen om nog harder te werken zodat we onze leidende positie, ook in de ict, behouden of verstevigen. Dat we trots zijn op ons Nederlanderschap.

Generaties voor ons, in tegen- en voorspoed, hebben veel bereikt. We worden onder andere geroemd om onze handelsgeest en kennis van de landbouw. Laten we dit continueren en kijken hoe we in de ict elkaar kunnen helpen. Immers ict zal en blijft in een kenniseconomie de economische motor zijn achter veel organisaties. Weliswaar wordt in de toekomst ict een gewoongoed en een vanzelfsprekend onderdeel van elke organisatie, maar het blijft belangrijk.

Creatiever denken

Daarom dienen oud en jong of werkgevers en werknemers eens creatief na te denken hoe zij met vereende krachten verder kunnen komen en niet vervallen in zinloze dialogen die leiden tot leeftijdsdiscriminatie. Bedenk dat een aangewakkerde polarisatie vervelende lange termijn effecten sorteert (kerk en godsdienst, etnische tegenstellingen) terwijl wellicht over een paar jaar de crisis weer voorbijtrekt! We hebben elkaar nu maar ook in de toekomst hard nodig.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Goed verhaal en ik denk zeker relevant op dit moment.
Ikzelf ben nu 28 en alweer zo'n 6 jaar actief in de IT wereld. Je ziet nu nog niet zo heel erg veel echt "oude" werknemers, maar dit komt denk ik meer omdat de hele IT wereld natuurlijk ook nog niet zo lang bestaat. En je hebt gelijk, de kennis vervliegt een stuk sneller dan wellicht in andere branches. Ervaring is natuurlijk een ander verhaal.

Ik verwacht wel dat in de toekomst dit wat minder gaat worden, immers de oudere van de toekomst hebben wel een groot gedeelte van hun leven met IT gewerkt, en dus blijft de kennis wellicht wat beter zitten.

Maar dit is wel iets waar ik mij zorgen over maak, hoe zit het met mij als ik richting de 55-60-70 ga lopen. Is er dan nog wel een baan voor mij? zeker met de oplopende pensioen leeftijd, waarbij Den Haag wil dat we langer blijven werken, vraag ik mij af of dit ook realistisch is en of er ook daadwerkelijk nog banen zijn voor mensen van 60-67 of misschien tegen die tijd nog wel ouder.

@nick, dan kom je zeker niet bij bedrijven waar ze Mainframes runnen en Cobol gebruiken. Daar is de gemiddelde leeftijd op zo'n afdeling vaak 50+ (en dan ben ik wellicht nog voorzichtig) met de schatting.

Leeftijdsdiscriminatie is maar een symptoom of liever gezegd een van de symptomen. Als je een tijdje de vacatures aan het volgen bent en ook inhoudelijk hiernaar gaat kijken valt er duidelijk op dat de wensen van de werkgevers bijzonder hooggespannen zijn. Ook als je in achting neemt dat men een psychologische drempel wil opwerpen om alleen de mensen die echt willen eruit te kunnen pikken. Maar in de praktijk wordt deze drempel ook vaak gebruikt om de mensen af te wimpelen waar men niet op zicht te wachten. De oudere ITers maar ook vrouwen, buitenlanders en nieuwe-Nederlanders. Als er sprake is van slechte ervaringen uit het verleden kan je nog steeds afvragen of je niet iedereen een gelijke kans moet geven en de sollicitatie procedure aan moet passen om een tweede keer te voorkomen.

Het gros van deze gevallen is toch duidelijk gebaseerd op vooroordelen. Een van de aspecten hiervan is ook het feit dat HRM onvoldoende ervaring of inzicht heeft in het uitzoeken van ITers omdat deze vaak een technische inslag hebben en HRM vaak een duidelijk niet-technische inslag. Dat uit zich dan ook vaak in een onzorgvuldige sollicitatie procedure omdat men naar het schaap met de 10 poten aan het zoeken is en de schapen met 9 poten of minder afkeurt. Dat een schaap zich met 4 poten ook prima uit de voeten kan maken weten we allemaal wel.

Een ander aspect is het feit dat men meer naar een productie eenheid van n aantal FTE aan het kijken is dan een aanwinst voor het bedrijf. Er moeten immers deadlines gehaald worden en hoe meer winst hoe beter. Dat je als werkgever ook een morele sociale verplichting hebt om mensen in een prettige omgeving te laten werken zodat ze optimaal tot hun recht komen wordt maar te vaak verwaarloosd. En dat los je ook niet op door een keer per jaar te gaan kanoën in de Ardennen.
Als bedrijf kan je er ook voor kiezen om je personeelsbestand te baseren op een doorsnede van de samenleving. Daarmee voorkom je een monolithische bedrijfscultuur van jongen mannen die het voortdurend hebben over voetbal en (lease)auto's en de rest zich niet betrokken voelt. Wat dat betreft is het bewust werken aan de sociale cohesie van de mensen die met elkaar werken gebruik maken van het natuurlijk gedrag van de mens en zal meer productiviteit, loyaliteit en sfeer geven.

Wat een enorm warrig verhaal.

"We worden onder andere geroemd om onze handelsgeest en kennis van de landbouw. Laten we dit continueren en kijken hoe we in de ict elkaar kunnen helpen."

Oftewel: deze oproep om onze agrarische kennis te intensiveren in deze 21e eeuw gaat over leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.

En vergeet de bezuinigingen niet, "sociale onrust en nieuwe ongewenste ontwikkelingen" En dan Duitsland: "Onze Oosterburen moeten dezelfde crisis bezweren maar zetten met z'n allen de schouders onder de aanpak van het wereldwijde crisisprobleem."
Nu heb je nog een 2e recept voor de oplossing: "niet vervallen in zinloze dialogen die leiden tot leeftijdsdiscriminatie". (?)

Sorry, zo'n warrig verhaal waarin zulke grootheden voorkomen lijkt meer op een angststoornis dan een heldere analyse.
Een zinsede "nu eens de angel uit het echte probleem te halen." hoort thuis aan de borreltafel van nieuw opgerichte politieke partijtjes.

De laatste jaren duurt het steeds langer, om een nieuwe opdracht / project / baan te verkrijgen. Zat er vroeger slecht 2 a 4 weken tussen is het nu eerder 4 tot 6 maanden en dan heb je weer een gat.

Buiten het feit of je een onderbouwde afwijzing krijgt ( meestal niet) weet je inhoudelijk de beweeg redenen niet. Of het leeftijd / ervaring
of '' verlopende kennis'' zou zijn. Maar de truckjes en kennis is niet af te nemen.... recent nog een Windows omgeving volledig plat... niet meer te redden, alles is paniek en een Linux CD bracht redding... maar dat is ervaring.

De laatste 2 sollicitaties afgewezen
1: U moet bewezen trackracord hebben bij de Politie
2: U moet kennis en kunde hebben van de Rabobank

En dan wordt er gesproken over functies in een KA omgeving...
Kan iemand aangeven wat daar nou zo bijzonder / spannend aan is... Zijn deze organisaties zo bijzonder...??
Dit gebeurd natuurlijk bij veel meer bedrijven. Veel mensen welke na een reorganisatioe op straat komen worden zo via de achterdeur weer naar binnen gebracht , dus is het bedrijf terug bij af...!!

Je moet heel errug nodig zijn met jouw kwaliteiten en anders kan je het schudden....standaard werk daar willen ze alleen jonge mensen voor want die zijn (vaak) meegaander, doen wat er gezegd wordt en zijn vaak geodkoper. Hierbij wordt vergeten dat bij oudere werknemeres er behoorlijke financiele voordelen zijn te behalen bij het in dienst nemen van een seniore sr. medewerker en/of IT Professional. Zodra dit doordringt bij de finacieel directeur zal de het wel gaan omdraaien...

Hetzelfde geld voor de speciale bedrijfjes 65+ als 63 bent kan je niks , als 65+ bent willen ze je graag , maar krijg je niks..

Ik ben al een tijdje aan het solliciteren. Als ervaren IT-er van 54 jaar word ik regelmatig afgewezen.
Onderbouwing als "Kandidaten die beter bij het profiel passen", "Kandidaten hebben een betere opleiding", "U woont te ver weg (radius van 60 km)", "U bent overgekwalificeerd", "Er was geen klik tussen u en de HR adviseur", "U bent te zakelijk ingesteld", "We zoeken een meer zakelijk persoon" zijn de toelichtingen die ik gekregen. Doorvragen bij de HR adviseur of contactpersoon wordt als lastig beschouwd en het liefst willen ze het gesprek direct beeindigen.
Ik heb recruiters van wervingsbureaus gesproken die heel enthousiast waren en teleurgesteld mij informeerden dat ze een andere kandidaat hadden gekozen. Achteraf blijkt dat de "andere kandidaat" ook bij dezelfde wervingsbureau vandaan kwam.
Als ik vraag of mijn leeftijd een hekel punt is dan wordt er altijd stellig ontkent. Misschien moet ik een beroep kiezen die totaal niet ingevuld kan worden: splijtstof staaf opduiken in een kernreactor.

Er zit een grote waarheid achter dit verhaal.

Ik denk dat veel 50+ ers afgerekend worden door de oudere generatie waarbij men 40 jaar in dienst was bij dezelfde werkgever. Waarbij men de laatste jaren al half in de pensioengedachte zat. Vernieuwen komt daar niet in voor, het werkt namelijk al jaren goed op deze manier, waarom vernieuwen. In dit tijdperk verlies je het als bedrijf als je niet ingaat op de wensen van de klant, de concurrentie is groot. De markt verandert enorm snel door snellere ontwikkeling van nieuwe producten, wat een grotere flexibiliteit en snellere aanpassing van de organisatie vereist. Vandaar dat het een veilige keuze is als werkgever om een flexibele en creatieve jonge arbeidskracht aan te nemen, in plaats van een vastgeroeste oude werknemer. Die kennis komt wel, die steken ze zo op!
Het is dus zaak dat je je daar niet door laat manipuleren en aan kan tonen dat je flexibel en creatief bent en je kennis van meerwaarde is voor de organisatie. Ik verwacht dat met de aankomende vergrijzing en de nieuwe generatie ouderen deze vooroordelen zullen verdwijnen.

Ik moet het met willem eens zijn. Het verhaal mist een goede opbouw en onderbouwing, veel van de aangedragen redenen en argumenten zijn slechts zijdelings relevant. Er wordt nu erg gerefereerd aan het beroemde/beruchte onderbuik gevoel, en dat is zelden goed.

Probeer het verhaal nog eens op te zetten met goede onderbouwingen en als je andere branches erbij betrekt, verklaar dan waar de parallellen te vinden zijn tussen die branche en de ICT.

Den Haag is hier ook debet aan, het ontslagrecht versoepelen, bedrijven gaan nu in crisistijd korte termijn denken en hebben niets meer met langdurige relaties met werknemers ,beursgenoteerde bedrijven al helemaal niet, aandeelhouders willen dividend zien de rest interesseert ze geen moer, bestuurders willen alleen maar 100K+ salarissen het bedrijf zelf is van ondergeschikt belang als je 5 jaar tegen 250.000 euro kunt werken who cares dat het bedrijf naar de donder gaat, je bankrekening is inmiddels lekker gevuld, dus lekker verder leven zonder zorgen.
Grootste probleem is dat nu overal graaiers zitten, en als je zelf veel wilt overhouden moet je dus niet te veel aan salarissen kwijt zijn.
"Vroeger" waren de bedrijven van de oprichters zelf die runden de tent met bezieling, dat is er niet meer zodra de tent verkocht is dan gaat het alleen nog maar om rendementen en niet het product en de kwaliteit!
Den Haag moet de arbeidsmarkt opengooien!, ik wil ZELF bepalen bij wie hoe lang en met welke afspraken ik wil werken, kortom WEG met ZZP en die VAR troep,.......Free Enterprise en dan ook ECHT vrij!
De ZZP'er is aan handen en voeten gebonden, mensen mogen gemakkelijker onstlagen worden, dus alleen nog maar smeken om een baantje??
Den Haag is de hoofd schuldige dat de arbeidsmarkt naar de kloten gaat, en om de recruters de macht te ontnemen moet er voor iedere zelfstandige een wettelijk minimum uur tarief van 35 Euro P/u komen.
En de 40-50+er komt weer volop aan het werk.

Oh ja en de oudere werknemer in-flexibel en meer van die kul??

A load of Crap!
Ik ben 50+ werk net geen 24/7 ben altijd als eerste binnen, de mentaliteit van de jongere werknemer is dikwijls wel om te janken.
Maar ja, zij hebben een vast contract ik ben free-lancer.
(En workaholic)

Er is wel degelijk leeftijddiscriminatie. Voorbeelden te over in mijn kenissenkring. Volledig gekwalificeerd en gemotiveerd en genoegen nemend met een lager salaris wordt men niet aangenomen. (leeftijden van 55 en 60 jaar)

In het kader van deze discussie wil ik ook het verhaal van Jan Merton, over de inclusieve arbeidsmarkt even aanhalen. http://www.stempelgeschikt.nl/lb484/jan-merton

Daarnaast zie je dat veel ouderen niet meer aan de bak komen omdat hun kennis verouderd og geoutsourced is. Met name in de mainframewereld is dit het geval.

De concurrentie met jongeren die zijn opgegroeid met de nieuwe technieken kan niet iedereen aan.

Ik ben momenteel 61 en heb op mijn 60e zelfs nog een baantje op ICT-gebied weten te bemachtigen, wel dankzij mijn netwerk. Dit na > 3 jaren werkzoekende te zijn geweest.
Tot op mijn 55e heb ik meer dan 31 jaar onafgebroken in de ICT gewerkt met het nodige plezier. Dat is mijn passie en ook mijn hobby, nog steeds, want anders zou ik hier niet reageren.
In de jaren dat ik een uitkering genoot, vrijwel dagelijks actuele ontwikkelingen op ICT-gebied gevolgd, e-seminars bijgewoond, literatuur gelezen, beurzen bezocht, netwerken actief bezocht en ga maar door.

Hoe velen laten het hoofd niet hangen na zo', bergafwaartse spiraal, ik dus nog lang niet.
Nog elke dag ga ik met plezier mijn ICT-kunstjes vertonen en elke dag leer ik weer bij, ook 's avonds.

Maar op de eerste plaats staat genieten van het leven voorop....leef nu!

Ontwikkelingen in de ICT gaan snel en daardoor veroudert kennis ook snel, je zal dus als oudere ICT'er je op een andere manier moeten onderscheiden. Wat dat betreft is het in de ICT dubbel zo hard werken om ook op latere leeftijd aan de slag te kunnen blijven vergeleken met andere branches. Dat heeft weinig met polarisatie en discriminatie te maken.Ik ben 50 en heb gelukkig tot dusver altijd weer een nieuwe baan in de ICT kunnen vinden, niets gemerkt van leeftijdsdiscriminatie. Het is wel zo dat je op die leeftijd je moet kunnen onderscheiden door een combinatie van up to date kennis in je specialisatie, brede algemene ICT kennis en ook ervaring in zowel techniek als social skills. Als je als oudere ICTer nog naar beginnende KA beheerder functies solliciteert heb je een probleem. Dus kunstjes kunnen die jonge honden nog niet onder de knie hebben en goed netwerk hebben.

Ik reageer niet zozeer op de strekking van het gehele artikel, maar meer op een onderdeel daarvan. Het argument: de oudere IT'er is te duur, begrijp ik niet. Als dat het probleem zou zijn dan zou de markt dat toch vanzelf corrigeren door wel de baan aan te bieden, maar tegen een lager salaris? Hetzelfde geldt voor de offshoring-trend: dit zou niet hoeven als de gemiddelde NL IT'er met minder genoegen neemt. Waarom corrigeert 'de onzichtbare hand van de Markt' dit niet, en kunnen NL IT'ers lekker blijven werken (alleen tegen lager inkomen)? Of zijn het nog steeds de vakbonden die blijven vasthouden aan verworven rechten? Liever een regeling, dan werken tegen een lager tarief? Waar zit nou het probleem achter het probleem?

Volgens mij gaat de ICT gebukt onder inkomensdiscriminatie. En aangezien inkomens gemiddeld genomen hoger zijn naarmate je ouder en meer ervaren bent….
Je kunt bedrijven die hun waarde ontlenen aan de grillen van aandeelhouders niet kwalijk nemen dat ze kiezen voor korte termijn doelstellingen en onder andere via lagere lonen (dus jongeren of offshoring) aan winstmaximalisatie werken.
Is gewoon de trend van deze tijd en de crisis heeft helaas nog te weinig mensen wakker geschud om het tij te keren.

Voorop gesteld dat het gemakkelijker is kritiek te leveren dan iets nieuws te bedenken, wil ik toch mijn mening geven.

Het artikel gaat over de economische depressie en het onderscheid in de werving van werkkrachten op basis van leeftijd. Ik lees dat de nadruk ligt op het eerste, terwijl ik meer verwachte te lezen over de leeftijddiscriminatie.

In mijn beeld is het zo dat het beleid van het bedrijfsleven meer gericht is op de werving van jongere mensen op basis van o.a. de volgende motieven:
1. jongeren bezitten vaak actuele kennis
2. Ze zijn betaalbaar
3. ze zijn kneedbaarder
4. ze hebben nagenoeg geen vooroordelen over het bedrijf

Ouderen zouden 'koppig' en 'stoffig' zijn kan ik ook nog aan toevoegen. Uiteraard zijn er meer factoren, maar niet nodig om meer te noemen. Veel interessanter is om vast te stellen dat dit beleid een gezonde aannamebeleid niet ondersteunen.

Primair moet het bij een keuze gaan om een maximale fit tussen kandidaat en de functie over de arbeidsperiode (ongeacht de leeftijd).
Op deze manier geeft deze houding de onderneming een betere performance!

Leeftijds discriminatie is niet nieuw.
Er zijn allerlei stukken geschreven over zowel de jongeren als de ouderen.
Wat belangrijk is, is dat er een goede mix op de werkvloer zou moeten zijn van de "jonge honden" en de "bedachtzame ouderen".
Het probleem is echter dat de ouderen bijna geen kans meer krijgen op de arbeidsmarkt. Ze worden niet meer uitgenodigd door de werkgevers voor een goed gesprek.
Met een groepje "oudere" ICT-ers zijn wij een brainstorm groepje "50plusICT collectief" gestart om te achterhalen waar dit aan ligt en hoe we dit kunnen veranderen.
Wordt vervolgt via LinkedIn http://www.linkedin.com/in/koosvandermaarel

Het geloof dat iemand die ouder is dan 40 over ruim 10 jaar ervaring in de IT heeft, manager of analist moet worden is ook een belangrijke oorzaak van de leeftijdscrisis.
Veel mensen zijn daar niet geschikt voor zo'n nieuwe rol. Bovendien gaat door de 'promotie' tot vergadertijger, documentenschrijver of diagrammentekenaar veel kennis en ervaring verloren.

Een 45+ kan juist een hele goede aanvulling zijn als b.v. softwareontwikkelaar, systeembeheerder of tester. Ik heb nog even te gaan voordat ik 45 ben. Hopelijk is het voor die tijd een algemeen idee geworden dat je ook op oudere leeftijd nog inhoudelijk werk mag doen.

Ben het helemaal met de auteur eens, leeftijdsdiscriminatie vind op grote schaal plaats in de ICT branche, alle mensen die beweren dat het wel los loopt moeten maar eens als 50+ gaan solliciteren in de ICT. Dan merk je pas echt hoe intermediars en werkgevers omgaan met 50+ medewerkers.

Ik kan werkgevers niet geheel ongelijk geven, als ik kijk naar de oudere werknemers in ons bedrijf dan zie ik vaak dat die 30 jaar lang gewerkt hebben op een onderdeel. Als jij genoeg ervaring en kennis (evt middels certificaten, zoals meerdere ccie of mcse titels) naar de tafel weet te brengen, dan kan ik me niet voorstellen dat een bedrijf jouw niet aanneemt. Je zal en moet jezelf dagelijks blijven ontwikkelen en het word wellicht lastiger als je wat ouder bent, maar leren kan iedereen. zeker tot aan je 50e. Het kan wellicht zijn dat ik nog te weinig ervaring hier in heb, ikzelf ben achter in de twintig, maar heb al wel door dat als ik mezelf niet dagelijks verder ontwikkel, ik later in veel moeilijkheden terecht kan komen.

Natuurlijk wordt er belachelijk veel gediscrimineerd op leeftijd(en andere aspecten).....Maar ja, dat is gewoon een feit. Veel bedrijven roepen dat ze volgens het Rijnlands model handelen(Mensen zijn het 'goud' van de organisatie) maar in de praktijk gaan ze voor het Angelsaksische bedrijfsmodel(zoveel mogelijk pecunia voor de aandeelhouders) Vraag is, hoe je hier als oudere jongere mee dealt. Mijn tips(en eigen ervaringen) zijn:
- blijf in 'beweging', doe zoveel mogelijk gevarieerde ervaringen op
- durf over te stappen naar andere functies en organisaties
- stop nooit met leren en blijf jezelf voortdurend ontwikkelen
- weet waar je kwaliteiten en tekortkomingen liggen
- ontwikkel vooral je 'kernkwaliteiten' verder
- doe aan 'personal branding' en onderscheid jezelf van de 'rest'
- bouw een netwerk op en gebruik dit bij sollicitaties
- denk na over jouw USP's en kijk hoe deze waarde toevoegen aan jouw toekomstige werkgever.

succes......!

Weinig spannende reacties, al kan ik die van John van Beem volledig onderschrijven.
Met 'onderscheiden' moet je jezelf dan ook echt onderscheiden, dus niet de zoveelste met een heel scala een MSCE/Cisco of andere certificaten, maar met pracktische ervaring en kennis.
Ik kom nog teveel lui (alle leeftijdscatagorieen) tegen wiens technische kennis nauwelijks boven dat van een handig buurjongetje uitkomt.

Verder is het voor HRM natuurlijk erg moeilijk om kwaliteiten te beoordelen, vooral als die niet middels niets zeggende certificaten aangetoond kunnen worden (bij computable lukt dat ook nog steeds niet getuige de beoordeling van de reacties).
Wil je dus als ouwe knar aan de bak kunnen dan zul je echt iets in huis moeten hebben. Het is niet eerlijk maar wel een feit.

Reacties van jongeren (30) no offence maar die neem ik in deze weinig serieus, want niemand wordt afgewezen omdat hij/zij te oud is maar omdat ze overgekwalificeerd of ondergekwalificeerd zijn, omdat ze na 30 jaar niet voldoende ervaring hebben (een joch van 25 heeft dat kenlijk wel) verkeerde opleiding, verkeerde woonplaats, verkeerde kleur haar, past niet in het team... maar NOOIT... echt NOOIT omdat ze te oud zijn, hoe durf je zo te stellen !
Pas als je die ervaring hebt gehad mag je mee discussieren.
(Zelf als veertiger overigens weinig last van)

Verder kan ik op basis van praktijk ervaring het lijstje van Pradiep Bissumbhar wel enigzinds aanpassen
1. jongeren bezitten vaak actuele kennis
- Helaas, de meesten kennen een apentruuk, kennis ontbeert veelal.
Niet hun schuld hoor, ga eens bij het onderwijs kijken.
2. Ze zijn betaalbaar
- zie punt 1 pay peanuts get monkeys
3. ze zijn kneedbaarder
- Jongeren zo mak als een lammetje... ik welke tijd leef jij ?
4. ze hebben nagenoeg geen vooroordelen over het bedrijf
- hebben ouderen ook niet. wel hebben ze op basis van veel kennis/ervaring vaak kritiek over mistanden. als dat niet toegestaan is dan heb je idd een punt.

Het is (kenlijk) crissis en zowel voor ouderen als jongeren is het lastig een baan te vinden.

@Pascal: Ik zat op precies dezelfde manier over de stellingen van Bissumbhar te denken.

Maar ik had tot dusver nog niet de neiging om te reageren omdat het toch wel een beetje een hoog stemmingsmakerij-gehalte had.

Die certificaten zeggen an sich uiteraard vrij wening. Behalve dat een persoon misschien aardig wat theorie kan stampen.

Maar hoe kan men uberhaupt de mindset van de echte automatiseerder of de echte pionier toetsen?

Ik heb hier veel collega's rond lopen die goed over voetbal kunnen praten en niet over algemene IT vraagstukken en actualiteiten.

Ik weet zelf niets van voetbal, is dat misschien een goede maatstaaf? :)

De nieuwe term voor leeftijdsdiscriminatie: bezorgd zijn over de vergrijzing van het personeelsbestand.

@Technicus werken wij voor het zelfde bedrijf ?

@Pascal: Nee, hoogstwaarschijnlijk niet. Dat maakt het probleem nog veel erger. Het lijkt een branche-breed probleem te zijn.

Voor iedere leeftijd is het belangrijk om je 'toegevoegde waarde' te kennen, te onderhouden en toe te passen.
Er zijn vele 50+'s die werken vanuit ervaring en niet vanuit ervaring, aangevuld met moderne kennis, in de ICT ga je dan snel achter lopen.

Ik zie vele collega's van boven de 50 lekker aan het werk, het kan dus zeker wel.
Als de intake wat moeilijker gaat, dan moet je juist niet gaan stilzitten en mokken, maar bewust je toegevoegde waarde overbrengen.

Leeftijdsdiscriminatie moet zeker niet een zeurwoord worden waar je jezelf achter kunt verschuilen, bekijk ook altijd je eigen aandeel hierin.

Rene,

Helemaal eens. Het begint weer een hype te worden.

De ene week lees ik dat er een overschot is aan ICT'ers. De andere week zijn we weer te laag opgeleid. En de week er op zijn we allemaal weer te oud.

In de ICT is het van belang dat je bij blijft, in enige zin dynamisch bent en dat je zelf kan aanpassen en bijscholen. Vooral aan dat laatste schort het nog wel eens. De tijden dat je 20 jaar hetzelfde kan doen zijn (bijna) al voorbij. Het aanpassen, uitbreiden en veranderen van je kennisgebied is cruciaal geworden en keyfactor voor je eigen succes.

Ervaring is van groot belang. Maar wat heb je er aan als je niet weet wat er nu om je heen gebeurd?De vele reacties maken duidelijk dat het een belangrijk onderwerp is wat ons raakt. Ik heb gewacht met mijn reactie om te zien in welke richting de reacties ging. Ik heb alle reacties aandachtig gelezen en ik kan geen eenduidige conclusie trekken. Niet dat dat nodig was maar ik had het wel gehoopt. Wat ik nu gedaan heb is dat ik, zo goed als het kon, een compilatie gemaakt heb van de reacties.

Het gros van deze de leeftijdsdiscriminatie is toch duidelijk gebaseerd op vooroordelen.

HRM heeft onvoldoende ervaring of inzicht in het uitzoeken van IT'ers omdat deze vaak een technische inslag hebben en HRM vaak een duidelijk niet-technische inslag hebben. Sollicitatieprocedures zijn vaak onzorgvuldig.

Een sollicatant is meer een productieeenheid dan een aanwinst voor het bedrijf.

Het bedrijf zou meer moeten doen aan de samenstelling van het personeelsbestand. Dit zou meer een doorsnede van de samenleving moeten zijn.

Voor standaard werk willen ze alleen nog jonge mensen want die zijn (vaak) meegaander, doen wat er gezegd wordt en zijn vaak geodkoper.

Sollicitatieprocedures zijn onzorgvuldig. Vaak worden ongefundeerde afwijzingen afgegeven of komt er helemaal geen reactie.

Een veilige keuze is het als je als werkgever flexibele en creatieve jonge arbeidskrachten aanneemt, in plaats van vastgeroeste oude werknemers. Die kennis komt wel, die steken ze zo op is dan de redenatie bij de aanname!

Het gaat nog maar alleen om geld en rendement bij de bedrijven; de zg "graaicultuur". De passie en bezieling is eruit.

Er moet meer vrijheid op de ZZP-markt komen zonder bemoeienis van de overheid; alleen dient de overheid een ondergrens vast te stellen m.b.t. freelancetarief. Als dit allemaal gebeurt krijgen ouderen weer meer kans!

Ouderen zijn flexibel en in een andere reactie lees je dat de kennis van ouderen verouders is.

Ouderen kunnen niet meer meekomen met de jongeren want die groeien automatisch op met de nieuwe techniek.

Met veel doorzetten en het netwerken kom je toch wel aan de slag; ook als je ouder bent.

In tijden van werkloosheid niet stilzitten en doorgaan met het volgen van de dagelijkse ontwikkelingen in het ICT-vak.

Ontwikkelingen gaan snel en kennis veroudert daardoor snel; bijblijven is hier het devies om maar steeds onderscheidend te blijven.
Halsstarrig vasthouden aan onze salarissen wat geinstutionaliseerd wordt door de vakbonden is verkeerd; dat zet je buitenspel.

Het is geen leeftijdsdiscriminatie maar inkomensdiscriminatie en toevallig dat ouderen nu eenmaal meer verdienen en het moeilijk hebben, vooral in een maatschappij die streeft naar winstmaximalisatie.

Jongeren worden aangenomen omdat jongeren vaak actuele kennis bezitten, betaalbaar zijn, kneedbaarder zijn en hebben nagenoeg geen vooroordelen over het bedrijf.

Wat belangrijk is, is dat er een goede mix op de werkvloer zou moeten zijn van de "jonge honden" en de "bedachtzame ouderen".

Ouderen zijn vastgeroest, bezitten niet over de noodzakelijke certificaten.

Het gaat nog maar alleen om de pecunia's en in dat licht betekent het dat je gewoon er alles aan moet doen zodat je optimaal presteert (kennis, ontwikkelen kerncompetenties et cetera). Daarnaast kansen blijven spotten door een netwerk op te bouwen en aan personal branding te doen.
Onderscheiden in de arbeidsmarkt dus echt onderscheiden met andere certificaten, maar nog meer met pracktische ervaring en kennis.

HRM kan erg moeilijk kwaliteiten beoordelen en kijken naar certificaten ("papiertjes").

Certificaten betekenen niet direct iets maar zeggen dat iemand goed kan studeren.

Niet stilzitten wanneer je geen werk hebt maar de schouders eronder zetten.

Wat crisis! De ene week is er overschot en de andere week is er een tekort.

De tijden van stilzitten is voorbij. Men moet continue bijscholen en aanpassen want ervaring alleen is niet genoeg als je niet meer weet waarover het gaat.

Hier nog een opmerking die apart het vermelden waar is:
Met een groepje "oudere" ICT-ers zijn wij een brainstormgroepje "50plusICT collectief" gestart om te achterhalen waar dit aan ligt en hoe we dit kunnen veranderen. Wordt vervolgt via LinkedIn http://www.linkedin.com/in/koosvandermaarel

Tot slot; de twee heren met de namen Willen en CPT zou ik graag willen uitnodigen om zelf met een objectief en onderbouwt te komen over dit onderwerp. Dat maakt de discussie nog interessanter!

Het spijt me Herman,
maar je samenvatting vind ik niet echt iets toevoegen aan de discussie of je artikel.
Mij een raadsel waarom de redactie aan deze opsomming meer waarde hecht dan aan de originele auteurs van de opmerkingen zelf.
Dat geeft toch al weer aan dat ook de computable redactie soms het spoor echt bijster is.

Hoe dan ook. er zijn tal van artikelen waar steeds weer de zelfde reacties tevoorschijn komen.
Goed dat er nu eens artikel aan de orde komt dat in essentie de globale misstanden in onze branche ter discussie stelt (met dank aan technicus).
Willen we zowel de teloorgang in automatisering bestrijden alsmede iets doen aan de onzin verhalen over de werkgelegen in dit vak, zullen we eerst eens serieuze conclussies moeten trekken, om daarmee op hoog niveau beleid te vormen.
Ik vrees echter dat dit niet zal gebeuren, want als de techies het voor het zeggen krijgen, gaan heel veel goedbetaalde nutteloze mensen hun baantje verliezen.

@Pascal, goede reactie, echter laatste regel lijkt me niet goed voor organisaties en techies. Techies hebben over het algemeen meer plezier in de werkzaamheden dan als manager weg gepromoveerd te worden. Ik heb veel ongelukkige techies in pak ongelukkig zien worden .....

Voorts is het goed om te zien dat deze discussie onder ICTers gevoerd wordt, maar ik kan je vertellen dat deze vorm van discriminatie ook voor financials geldt, alleen de ICTers zijn er meer open over. Financials zijn bang voor hun baan en durven dit niet te uiten cq breed te bediscussieren.

@Herman: Helaas vergeet u in uw samenvatting de foutieve aannames over jongeren. (of waarom ze fout zijn) De fouten wat betreft de aannames over ouderen noemt u wel allemaal.

@Andre: Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet waarom managers niet meer op een consultant basis werken. De algemene kennis is overal toepasbaar en niet specifiek qua branche. In de praktijk werken de specialisten wel op vaak op consultant basis en managers niet. Het is eigenlijk heel onlogisch en er is een behoorlijk gewin te halen. Denk alleen al aan de kosten en de kwaliteit van het gemiddelde management.

Andre dank voor je reactie.
Het zal je wellicht niet verbazen dat ik niet erg bekend ben in de financiele wereld, maar ik kan me wel voorstellen dat het daar veel gevoeliger ligt. voor techneuten geld immers je kan niet met maar je kan ook niet zonder.
Ik heb in een reactie elders Computable geprezen voor het open reactie platform dat het bied.
Zoiets moet ongetwijfeld ook voor de financiele wereld (en andere vakgebieden) mogelijk zijn.

Wat een stof nav 1 artikel.
Ik denk dat een 50 plusser die gewoon de telefoon pakt of ergens langs loopt om het te regelen nog lang en gelukkig in de IT werkzaam kan zijn.
Ik erger me soms groen en geel aan mensen, die niet verder komen dan chatten. Lekker veilig, maar dat is geen samenwerken.
En niet te vergeten kent de 50 plusser de valkuilen van de nieuwe technologieen al lang, want die zijn gelijk aan de oude. Die fouten hoeven niet meer gemaakt te worden. En als de jeugd dan toch eigenwijs is, dan wachten we rustig onze tijd af.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-11-05T13:58:00.000Z Herman Rensink
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.