Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Certificeren is echt belangrijk

Certificaat

Vanuit het bedrijfsleven wordt gevraagd naar ervaren en minder ervaren medewerkers. Daarbij is de behoefte aan hbo opgeleide medewerkers nu en in de toekomst belangrijk. Het bedrijfsleven zoekt eigenlijk een hbo-er met vijf jaar werkervaring maar voor een functie die dan weer niet passend is, want vaak is het voor iemand met die ervaring weer een te lage functie.

ICT bedrijven proberen daarom schoolverlaters te rekruteren om ze zo snel mogelijk te laten doorstromen naar functies die wel passend zijn bij hun opleiding. Probleem is om duidelijk onderscheid te maken op kennisniveau. De kennis en kunde van een schoolverlater is niet stabiel en wisselt tussen de verschillende scholen en zelfs binnen een school kan het niveau tussen de kandidaten weer sterk verschillen. Er bestaat niet één bepaald lesprogramma met één daarbij behorend diploma. Het hangt van de school af hoe het lesprogramma wordt samengesteld en wat daaromheen aan extra’s geboden wordt. Dit naast de vastgestelde eisen vanuit de overheid. Maar die zijn zo ruim opgesteld, dat iedere mbo of hbo zijn eigen invulling daaraan geeft.

Dit 100 procent ondervangen zal nooit lukken, we hebben te maken met mensen, die verschillende motivatoren, inzichten, opvoeding en interesses hebben. Toch kan er duidelijk een label meegegeven worden en kunnen er een aantal meetbare criteria ten grondslag liggen aan de kwaliteitseis. Dit kan onder andere gedaan worden door certificering. Aan de hand van standaard toetsen op verschillende niveaus kan worden gemeten hoeveel kennis iemand bezit op een bepaald terrein.

Binnen de ict-infrastructuur geldt bijvoorbeeld Microsoft, Citrix en Cisco als standaard. Zodra een kandidaat certificaten van deze producten kan overleggen, is het niveau al voor een groot deel bepaald. Helaas vinden deze certificeringen niet op school plaats. De onderwijsinstelling kan ook geen rekening houden met alle verschillende behoeften op dit gebied. Het ene bedrijf wil graag certificering van Microsoft, de ander Unix en weer een ander is geheel gericht op software ontwikkeling.

Hier ligt een taak voor het bedrijfsleven. Veel bedrijven proberen door middel van een studieplan medewerkers eenmaal aangenomen te laten certificeren. Een enkel bedrijf pakt echt door en zorgt voor een hbo curriculum waardoor gestructureerd aan certificering gewerkt kan worden. Voordeel voor het bedrijf is evident. Zodra een medewerker gecertificeerd is, blijkt op een transparante manier zijn kennisniveau en dus inzetbaarheid op ict-projecten. Voor de medewerker is het de kans om certificaten op hbo-niveau binnen te halen, terwijl hij/zij daarvoor gewoon betaald wordt. Er wordt immers naast de studie veelal in eigen tijd, ook gewoon gewerkt. Het behalen van een volledig hbo valt dan opeens binnen het bereik en kan soms zelfs geheel bekostigd worden door het bedrijf waarvoor de medewerker werkt. Hiermee worden de huidige en toekomstige tekorten aan hbo'ers ingevuld met mbo'ers die via certificering naar een hbo-niveau zijn doorgegroeid. Echter met het grote voordeel dat het pragmatisch ingestelde hbo'ers zijn met werkervaring.

Bedrijven die op deze manier investeren in het kennisniveau van hun medewerkers maken het een aantrekkelijke plaats om te werken. Natuurlijk is het niet allemaal zonneschijn. Ook de medewerker zal qua tijd moeten investeren. Veelal zal dit na werktijd in de avonduren moeten gebeuren. Maar je doet dan wel praktijkervaring op en je bouwt aan je kennis op hbo-niveau. Voor het bedrijfsleven essentieel dat er aantoonbaar kennis is en dit kan binnen de ict eigenlijk alleen maar door het overleggen van certificeringen in combinatie met praktijkervaring.

Maarten Cobelens, coo bij Peak-IT

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Productcertificatie hoort mijns inziens echt niet thuis in het reguliere onderwijs, maar bij het bedrijfsleven of commerciele opleiders. Het verschil tussen wat ze in Duitsland "Bildung" en "Ausbildung" noemen.

Door alleen productcertificaten toe te voegen kun je van een MBO-er geen HBO-er maken (dan eerder door een paar jaar ervaring). Van een HBO-er verwacht ik ook wat meer qua algemene kennis zoals bijvoorbeeld meer talenkennis dan alleen Engels.

Een interessant pleidooi voor 'plof ITers' aldus een 'IT fokker'.

"Het bedrijfsleven zoekt eigenlijk een hbo-er met vijf jaar werkervaring maar voor een functie die dan weer niet passend is, want vaak is het voor iemand met die ervaring weer een te lage functie."

Misschien kan het bedrijfsleven een functieprofiel samenstellen dat wel passend is ? Oh nee, toch niet. Beter is het te zeiken dat men niemand kan vinden.
;-)

Certificeren is alleen echt belangrijk voor c.v. schuivers !

Maarten,

Waarom is certificering belangrijk?

We hebben tenslotte zo'n beetje alles gecertificeerd, van ons voedsel tot de diensten. Toch blijken regelmatig certificering uiteindelijk niet meer dan een stukje papier. Certificering is dan ook in de eerste plaats een commercieel circus, als de markt verzadigd is breng je een 'nieuw nu nog beter' versie uit en begint het hele spel weer opnieuw.

Wat gaat er mis bij certificering?

Certificeringen zijn in de eerste plaats een momentopname maar geven zeker geen langdurige zekerheid. Niet voor de degene die ze behaald en ook niet voor degene die ze belangrijk vindt. Beetje als een dure verzekering die uiteindelijk niet blijkt te dekken maar wel aangesmeerd wordt in combinatie met product of dienst.

"Voordeel voor het bedrijf is evident. Zodra een medewerker gecertificeerd is, blijkt op een transparante manier zijn kennisniveau en dus inzetbaarheid op ict-projecten."

Welke kennis volgens taxonomie van romiszowski?

Certificering zoals we het nu kennen in de ICT levert namelijk enkel gedresseerde apen op, kosten een paar pinda's maar passen prima in de business die we gecreerd hebben.

Hoe gaat het in de praktijk?

Een project moet voorzien worden van de menselijke resources, de projectmanager zet hiervoor dus een aanvraag uit. Dat doet hij/zij op basis van gevraagde producten. Deze wordt in behandeling genomen door HRM die gaat zoeken op 'kernwoorden' en duikelt daarmee een aantal CV's waarbij prijs bepalend is. De ervaren maar dure mensen (over gecertificeerde) vallen nu dus al direct af en de goedkope maar onervaren gaan door.

Projectmanager heeft nu dus een verzameling mensen die allemaal heel goed zijn in een deelgebied maar geen enkele notie hebben van de rest. En niet zelden beginnen nu de problemen want......

1. De projectmanager begreep niet goed wat er precies gevraagd werd.
2. HRM afdeling vulde de vraag zonder enige kennis van vakgebied in.

Kijkend naar de cijfers van succesvolle projecten is de 'root cause' helemaal niet zo moeilijk maar niet leuk om te horen.

@Ewout: kortom, certificaten bieden in veel gevallen slechts een vorm van schijnzekerheid.

Als ik kijk naar de stapel certificaten die ik ondertussen heb, zie ik:
- Certificaten die eigenlijk niet meer zeggen dat ik aanwezig ben geweest. Leuk voor aan de muur, maar meer ook niet.
- Certificaten waar iets van een examen aan vast zat. Dit toont in ieder geval aan dat ik de theorie begrepen heb. Maar iemand die goed kan leren kan zo'n certificaat ook halen, maar geen idee hebben er wat vervolgens in praktijk mee te doen
- Certificaten waaraan een examen en praktijktoets zit. Hier geldt hetzelfde als bij de vorige, maar hier heb je in ieder geval ook nog met het product gewerkt en aangetoond dat je er iets mee kan.

Het is al eerder gezegd op deze site, maar certificaten zijn als een rijbewijs. Je hebt een papiertje, maar dat wil nog niet zeggen dat je kunt autorijden.
Een projectmanager met een stapel PrinceII certificaten is nog niet meteen een goede projectmanager. Een tester met ISTQB foundation heeft een keer van de grondbeginselen van het testen gehoord, maar maakt dat hem een waardevolle tester?

Een cursus moet je (als werknemer) willen volgen om iets te leren wat je toe kunt passen in de praktijk, niet om te kunnen pronken met een certificaat

In een eerdere opdracht van een overheid ben ik bezig geweest met het braak liggende terrein genaamd 'overige certificeringen'als onderzoek. Basis hierbij was te onderzoeken wat moest worden gedaan met het woud van certificaten in het leven geroepen door het bedrijfsleven.

Leerfase en affiniteit
Ik ben in dat onderzoek tot de conclusie gekomen dat wanneer men jongeren 'door laat leren', deze in een leer modus/curve zitten die het behalen van bepaalde certificering redelijk eenvoudig maakt. Hierbij moet worden aangetekend dat affiniteit met richting en materie toch een heel ander verhaal blijkt.

Senior en actuele/parate kennis
Gebleken is dat senior professionals in gespecialiseerde richtingen, IT of anderszins, zeer gedegen kennis en ervaring bezitten vaak zonder een bepaalde certificering. Daarbij is ook naar voren gekomen dat de roep om een bepaalde certificering, soms de lading niet dekt omdat de feitelijke activiteiten anders liggen dan wel wezenlijk blijken te verschillen.

IT, ITIL en Prince II
Vanuit de spraktijk ben ik menig 'PM'/'PL' tegen gekomen die ITIL of Prince II gecertificeerd waren maar geen enkele affiniteit met materie IT bezaten. De gevolgen waren op zijn zachtst gezegd zeer 'variabel'.

Hoger management en certificering
Je ziet ook nog steeds met regelmaat, ook bij overheden, dat er mensen op cruciale posities zitten, die weinig tot geen materiekennis, of affiniteiten bezitten, met vele gevolgen van dien. Die zouden die materiekennis oop niet op doen wanneer zij een IT gerelateerde certificering zouden behalen.

Het is uiteraard niet aan mij om te oordelen over individuele gevallen. Feit blijft wel dat het heel interessant is te zien dat er over certificering goed moet worden nagedacht. In de basis ben ik het wel met de stelling eens, alleen de praktijk blijkt zo heel erg anders.

Op het forum van freelance.nl kwam ik deze inzending tegen "Wat als men in logistiek net zo zou recruiteren als in ICT"..

Recruiter: we hebben met spoed een chauffeur nodig!
Chauffeur: dat komt goed uit, ik heb 25 jaar mijn rijbewijs en heb in Parijs gewerkt en ben gewend te rijden op de Champs Elysees.
Recruiter: maar kan u ook op de snelweg rijden met Adaptive Cruise Control?
Chauffeur: ja dat kan ik dan natuurlijk ook. Als ik op de snelweg rijdt zet ik ‘m altijd op de cruise control.
Recruiter: mmm, dat is zeker zo’n conventionele uitvoering….. zo’n ding wat automatisch afstand houdt is echt veel moeilijker. En heeft u wel eens gereden met een regensensor?
Chauffeur: nou ja, ik heb gewoon een ruitenwisser met interval. Als het dan hard gaat regenen moet ik hem zelf een standje hoger zetten.
Recruiter: Oei, oei, en hoe zit het met het rijden met automaat?
Chauffeur: ik heb nu een schakelauto maar een automaat rijdt natuurlijk veel prettiger. Ik heb vroeger een…
Recruiter onderbreekt: dat gaat echt niet passen. Ik moet wel iemand hebben die nu een automaat heeft. Anders duurt de inwerkperiode veel te lang snapt u. Nou, tot ziens en succes met solliciteren

@mauwerd: hij's goed!

@mauwerd

de spijker op z'n kop.
HR medewerkers kunnen geen ICT-personeel selekteren omdat ze geen hout van de materie en de vereiste persoonlijkheidsstruktuur van een goede ICTer begrijpen.
Dat was zo, dat is zo en zal wel zo blijven.

Misschien ligt de oorzaak daarin dat HR mederwerkers meestal afhankelijk zijn van ICTers voor een werkende IT, en onbewust hun "machtspositie" willen genieten.

Mauwerd,

Er is een onderzoek geweest naar ongevallen (meestal met dodelijke afloop) waar vrachtwagens bij betrokken zijn. En terwijl de branch zegt dat het allemaal veiliger is geworden spreken de cijfers het tegen maar mogen we geen conclusies trekken .....

Er zijn hier regelmatig discussie over recruitment. de Angelsaksische term die nu eenmaal bij een bepaald model hoort. Op zich ook niets mis mee maar omdat we hoge belastingen kennen en een grote collectieve sector niet echt een perfecte match.

Niet geheel toevallig dat er in korte tijd twee artikelen verschijnen over hoe belangrijk certificeringen zijn door twee bedrijven die zitten in het schuiven van de mensen. Het klinkt bijna meer als een reclamepraatje voor de eigen handel, mensen met cerificeringen die moet je bij hebben bij ons moet je zijn! Maarten Cobelens stelt gelukkige terecht dat het niet allemaal rozengeur en manenschijn en dat praktijkkennis ook belangrijk is, naast de certificeringen uiteraard. Zo bont als die mevrouw van Bartosz IT het maakt, zwaar gecertificeerde testers met de al die competenties is het hier gelukkig nog niet (wat voelde ik me een sufferd toe ik dat las). Certficeringen selecteert natuurlijk wel gemakkelijk weg en het bewijst zeker iets. Over het balgevoel zegt het niets.

@mauwerd Treffend voorbeeld van hoe dat gaat bij het recruiteren van persooneel.Ook heel vaak het idee dat je continu in de verdediging moet zeker als je ook nog een vacature voor ogen krijgen met een enorme lijst van afkortingen: systemen, tools, talen en methodieken (!). Terwijl het antwoord zou moeten zijn, kom kom meer van hetzelfde en wat je niet weet google je er wel bij. Ja, @Henri, leve google, een steun en toeverlaat. Wat men zich ook niet realiseert is dat een groot gedeelte van het inwerken in een nieuwe omgeving niet zit in het kennen van een systeem, taal of tool maar vooral het begrijpen van de bestaande omgeving en software. Zelfde taal, systeem en tool: vele mogelijkheden en altijd weer anders. Verder is mijn ervaring dat de werkzaamheden er in werkelijkheid anders uitzien dan de vacature op papier.

Goh... ik leerde bij mijn onderwijsinstelling gewoon imperatief, objectgeorienteerd en functioneel programmeren zonder dat hierbij taal en certificaten belangrijk waren. De visie hierachter: als je de concepten leert, kun je snel van de ene taal naar de andere omschakelen. Vind ik nog steeds het beste idee, maar goed, ik zal wel ouderwets zijn. Blijkbaar zijn certificaten tegenwoordig belangrijker dan echte opleidingen.

Een certificaat cadeau is leuk, maar laat het a.u.b. niet het doel van het hoger onderwijs worden. Gun mbo'ers die een volgende stap willen zetten een echte hbo-opleiding.

Linda, in een notendop heb je het hele probleem weten bloot te leggen en er de meest zinvolle oplossing bij gegeven.
Helaas worden dergelijke heldere uiteenzettingen door de gevestigde (non tech) orde zelden op prijs gesteld.

Certificeren is belangrijk maar geen doel op zich en alleen waardevol in combinatie met relevante ervaring. Ik ben het dus deels eens met de reacties dat alleen certificeren onvoldoende relevantie heeft. Wel ben ik van mening dat in een snel veranderende ICT markt bijblijven door middel van studie belangrijk is. Dit is overigens niet alleen in de ICT maar ook in andere branches waar certificering en opleiding hoog op de agenda staat. Overigens zie je dit ook terug in de examens van Microsoft waar puur de theorie leren niet meer voldoende is maar je ook praktisch moet weten hoe het werkt. Als ICT outsourcing partner hechten wij dan ook veel waarde aan het feit dat onze IT professionals bereidt zijn om zichzelf verder te ontwikkelen en studies te volgen om op die manier zowel theoretisch als praktisch bij de tijd te blijven in de ICT voor onze klanten.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-08-16T13:58:00.000Z Maarten Cobelens
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.