Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

2012 wordt het jaar van de gebruiker

Expert

Eric van Gend
Sales Manager Ethernet Fabrics EMEA North, BROCADE. Expert van voor het topic .

Het valt mij op dat in de wereld van technologie, een wereld die voortdurend in beweging is en nog sneller verandert, klanten toch steeds weer te maken krijgen met dezelfde problemen. Zaken als toenemende datavolumes, virtualisatie, beveiliging, beschikbaarheid en mobiliteit, blijven uitdagingen.

Net als, 'hoe een zo klein mogelijke investering te doen om de prestaties naar een acceptabel niveau te krijgen zonder volgend jaar of het jaar erna nog meer uit te hoeven geven'. En zoals we allemaal weten, deze problemen zullen altijd blijven bestaan. Sterker nog, tegen de tijd dat we ze weten op te lossen, is er altijd iets 'nieuws' dat ze weer terug in beeld brengt.

Ik voorspel dat in 2012 de focus niet bepaalt zal worden door de cio, datacentereisen of de eisen van it-managers. 2012 wordt het jaar van de meest uitdagende klant van allemaal: de gebruiker. De zogenaamde 'quality of experience', de tevredenheid van de eindgebruiker over de serviceverlening, zal een steeds grotere impact krijgen op het it-landschap.

We horen allemaal in de wandelgangen dat it niet langer in handen is van de it-afdeling. Het toenemend gebruik van smartphones, tablets, maar ook cloud diensten die toegang tot applicaties en dataopslag buiten de firewall van het bedrijf mogelijk maakt, en de toenemende vraag naar instant applicaties - waar de it-afdeling vaak niet aan kan voldoen - zorgen voor veranderingen die grote gevolgen voor het netwerk hebben. De technologie zorgt ervoor dat gebruikers zelf kunnen bepalen, hoe, wanneer een welke it-diensten en -oplossingen ze gebruiken. Met of zonder de toestemming of kennis van de it-afdeling.

Mijn ervaring is dat value added resellers en systems integrators (si's) steeds vaker worden gevraagd om it en netwerk teams te ondersteunen. De afgelopen jaren lag de focus op het meer flexibel, schaalbaar en veerkrachtiger maken van het datacenter zodat it-beheerders de inzet van diensten en applicaties weer onder controle kregen. Op de mogelijke risico's van het downloaden door gebruikers en de toegang die gebruikers tot systemen en software hebben zonder toestemming van it hoef ik hier niet in detail in te gaan. Belangrijker is om ervoor te zorgen dat it-medewerkers veranderingen die door de business gedreven zijn snel en eenvoudig in het netwerk kunnen implementeren met behoud van uptime, toegang en veerkracht van het netwerk. Met als resultaat dat zij kunnen omgaan met de toename van data en meer fluctuaties in vraag op korte termijn. Deze trend zal worden voortgezet met de huidige toepassing van virtualisatie en Ethernet Fabrics. Immers, het datacenter is het hart van de it-infrastructuur en een solide fundament is nodig voordat er een effectieve oplossing bovenop de infrastructuur gebouwd kan worden.

gebruikerservaring

Het probleem is dat veel van de 'nieuwe' technologie die momenteel in de mode is, zoals de cloud, unified communications, samenwerking tools, video conferencing, mobiele platformen en ga zo maar door, allemaal over gebruikerservaringen gaan. En de gebruiker zit zelden (of nooit) in het datacenter. Dus als het datacenternetwerk het neusje van de zalm is, maar het Campus netwerk is dat niet, dan ervaart de gebruiker waarschijnlijk het soort problemen waar de IT-afdeling tijd en geld in het datacenter aan besteed, maar nog steeds voorkomen. Verlies van de verbinding of geen verbinding kunnen maken, slechte kwaliteit van de audio-of visuele media, verloren data, updates die niet worden bijgewerkt. Allemaal zaken die gebruikers gegarandeerd rechtstreeks naar de it-helpdesk drijven, en zowel gebruikers als de helpdesk horendol maken.

Het jaar na jaar toevoegen van complexe lagen bij elke nieuwe 'feature' heeft de financiële en technische prestaties van het netwerk beschadigd en meer problemen dan oplossingen of verbeteringen gecreëerd. Voor het uitvoerend management is er de toenemende frustratie van het investeren in een nieuwe, 'business kritische' functie of applicatie te omschrijven als "het werkt niet". Voor it is de frustratie 'dat het wel werkt', maar het netwerk buiten het datacenter het niet aan kan omdat deze niet dezelfde ingebouwde intelligentie heeft en dus een nachtmerrie is om te beheren. Ik ben er zeker van dat dit probleem in 2012 een knelpunt wordt.

Het Campus-netwerk is lange tijd het ondergeschoven kindje in het datacenter geweest. Er werden vaak geen grote innovaties en investeringen gedaan. Maar de veranderingen in de manier waarop gebruikers verbinding maken en de soorten data die zij heen en weer over het netwerk sturen betekent dat de Campus steeds belangrijker wordt.

Het blijft essentieel om de juiste balans te vinden tussen kosten en prestaties, maar ik zie de balans wel verschuiven van puur kosten naar prestaties. Door de vraag naar het type intelligentie dat al in datacenters aanwezig is, zal de klant op zoek gaan naar oplossingen die moeiteloos geïmplementeerd en beheerd kunnen worden, schaalbaar zijn, voldoende bandbreedte en de veerkracht hebben om nieuwe it-oplossingen te ondersteunen waarin kan worden geïnvesteerd in en die ingezet kunnen worden. Klanten zullen zich tot het kanaal wenden om dit alles tot realiteit te maken.

Het kanaal integreert en levert de oplossingen die aan de wensen van de klant voldoet. Het kanaal geeft de klant inzicht in hoe ze kosten en prestaties in evenwicht kunnen houden, hoe zij een Campus-netwerk kunnen creëren die de prestaties van nieuwe technologische oplossingen die bijdragen aan de business doelstellingen en deze niet verwerpt.

Het is tijd om de economische aspecten van het Campus-netwerk opnieuw te definiëren en het belang om flexibele capaciteit, virtualisatie, veiligheid, beschikbaarheid en mobiliteit te kunnen leveren en te erkennen. Daarnaast mogen ook zeker de groeiende kansen tot nieuwe en periodieke verkoop waaraan het Campus netwerk bijdraagt niet vergeten worden.

Klanten zullen, zoals altijd, op zoek gaan naar var's en si's die hen kunnen helpen bij het doen van verstandige investeringen en de juiste implementaties voor nu en in de toekomst.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Eric,

Ik deel je mening in zekere mate. Ik denk dat de "gebruiker" steeds meer macht gaat krijgen. En loop je als organisatie qua faciliteiten achter of ga je niet mee in deze slag dan is de kans aanwezig dat deze "gebruiker" gefrustreerd raakt en zijn heil ergens anders zoekt.

BYOD is nu eenmaal iets wat steeds belangrijker wordt en hier dien je al bedrijf in zekere mate ook de faciliteiten voor te bieden. Echter is beveiliging en interne regelgeving op dit gebied een hot topic waar helaas nog wel eens te weinig aandacht aan schonken wordt.

De "gebruiker" van 2012 is nu eenmaal dynamisch, veeleisend, ongeduldig en ietwat verwend. En een beetje tegengas geven mag is daarom geen overbodige luxe.

Eric,

Ik deel je mening in zekere mate. Ik denk dat de "gebruiker" steeds meer macht gaat krijgen. En loop je als organisatie qua faciliteiten achter of ga je niet mee in deze slag dan is de kans aanwezig dat deze "gebruiker" gefrustreerd raakt en zijn heil ergens anders zoekt.

BYOD is nu eenmaal iets wat steeds belangrijker wordt en hier dien je al bedrijf in zekere mate ook de faciliteiten voor te bieden. Echter is beveiliging en interne regelgeving op dit gebied een hot topic waar helaas nog wel eens te weinig aandacht aan schonken wordt.

De "gebruiker" van 2012 is nu eenmaal dynamisch, veeleisend, ongeduldig en ietwat verwend. En een beetje tegengas geven mag, en is daarom geen overbodige luxe.

Eric,

ICT was een leuk vak totdat ze de gebruikers uitvonden, lang leve de gebruiker. Discussies over gebruikerservaring, business-IT alignment enz. zijn zo'n beetje 3 decennia geleden begonnen, nadat IT achter de gesloten deuren van het datacentrum vandaan kwam dus. Bewegingsvrijheid van gebruikers, hun applicaties en bijhorende data zorgen echter niet alleen voor belasting van het netwerk. Het is inderdaad zoals je schrijft het stapelen van oplossingen die voor een toenemende complexiteit zorgen waardoor problemen niet eenvoudig meer zijn te identificeren. Het zijn dus niet alleen de touwtjes tussen de componenten die voor een slechte gebruikerservaring kunnen zorgen.

Het netwerk wordt als vanzelfsprekend beschouwd want als er connectiviteit is wordt verder niet meer naar de belasting gekeken. Dat routering over het (interne) netwerk niet altijd efficient is, dat er latency problemen zijn of teveel belasting is zorgt dan vroeg of laat voor problemen. Zo zorgt verlies van TCP packets, netwerk congestie en andere doorvoer problemen voor slechte responsetijden bij gebruikers. Kanaal optimalisatie met bijvoorbeeld QoS en het geven van prioriteiten kan dan al een heleboel problemen oplossen. Dat vraagt echter wel inzicht in de communicatiestromen die er zijn tussen systemen en applicaties, inclusief de waarde die deze hebben.

Logisch dat je vanuit een positie als channel manager Brocade vooral aandacht wilt geven aan het netwerk maar dat is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg aan problemen die er te vinden zijn in gedistribueerde omgevingen. Balans vinden tussen kosten en prestatie vraagt dus meer dan een enkel zijdige blik op het campus netwerk. Voor efficient gebruik hiervan zal zeker ook gekeken moeten worden naar de consumenten die inderdaad nogal snel veranderen doordat we steeds meer data transporten tussen een toenemend aantal services en devices. Data is koning en gebruikers de keizer maar soms is het hele paleis ook een vergulde maar knellende kooi.

Eerder schreef ik vanuit de optiek van opslag hier al eens een opinie over waarna ik op verzoek van NvBI daar meer uitgebreid op ingegaan ben met een presentatie. Tenslotte blijkt het oplossen van de ene bottleneck vaak weer te leiden tot een andere omdat het evenwicht tussen vraag en aanbod verloren is gegaan door de vrijheid van gebruikers. En dus wordt IT telkens weer verrast als blijkt dat de home directories gebruikt worden als opslag voor DVD collectie, applicaties zeer inefficient omgaan met de middelen, streaming audio/video het netwerk verstopt, enz. Omdat je niet kunt verbeteren wat je niet weet begint optimalisatie dus met kijken wat er nu precies gebeurt. De slides, minus een aantal details kun je vinden op:

http://www.slideshare.net/edekkinga/opslag-bepaalt-het-systeemprestatieniveau

Alhoewel ik het in beginsel een aardig artikel vond, met een steekhoudende redenering, ben ik halverwege het artikel afgehaakt. De reden? Ik kom namelijk nergens tegen waar het in de IT nu in beginsel om zou moeten draaien.

IT, en dat is het voor mij als professional na zo'n dertig jaar nog steeds, is IT inzetten om een hoger rendement te verkrijgen. Op wel terrein van inzet dan ook. Ik heb ook gezien dat de IT uiteindelijk een bijzonder uitgebreide vlucht nam naar allerlei kanten en dat dit nogal zo perikelen met zich mee bracht.

Zo komen we ook steeds vaker IT 'professionals' tegen waar je met recht en reden jezelf af vraagt waarom die zich met IT zouden bezig houden als zij er geen enkele affiniteit mee blijken te hebben. Lees hier dan recruiters, HR, politici, project leiders/managers, vele beleidsmedewerkers en steeds jonger IT staff die weliswaar 'het trucje' vaardig blijken maar verder geen enkel idee hebben van ketens etc. Enfin, een goed lezer.....

Al die verschillende richtingen en 'nieuwe inzichten/ontwikkelingen' hebben dusdanige vluchten genomen dat men graag hypert en stuitert dat het een lieve lust is om menigeen te overtuigen mee te moeten gaan in blinde idiotie want,'..... of u het wil of niet.... dat is waar wij wel met zijn allen naar toe gaan dus ...' alsof weldenkende echte cor IT professionals daar wakker van zouden liggen.

Het draait klaarblijkelijk niet meer om de wijze hoe IT zich als materie beweegt, hoe je deze succesvol in zou zetten om op een hele gezonde manier rendement te kunnen genereren maar hoe harder je kweelt, des te groter je gelijk?

Kom toch alsjeblieft op zeg. Als je in alle redelijkheid een paar hele eenvoudige vragen niet eens weet te beantwoorden die bijvoorbeeld 'cloud' aan gaan. Als je niet eens wil begrijpen, op hele eenvoudige uitleg gebaseerd, waarom je het beste niet eens over principes als 'byod' zou moeten prakkiseren. Als je van mening bent dat 'Het Nieuwe Werken' zo moet worden gehyped dat het moet worden gezien als toekomstig arbeids ideaal. Als men zeer druk bezig is zaken te hypen die alleen nog maar op emotie zijn gebaseerd maar niet op rationele weerlegbaar reden, dan zou je eens over wat zaken moeten gaan nadenken.

Cloud? Is een prachtige verkoop joke, niet meer dan dat. Als je niet eens begrijpt wat het concept en gedachte is achter virtualisatie maar dit 'private cloud' wil noemen? Best. Als je vind dat 'het nieuwe werken' nieuw, spannend, 'de toekomst' is maar niet begrijpt dat dit concept inmiddels alweer 20 jaar bestaat en mondiaal wordt gebruikt? Ook prima.

Wil je het hebben over byod? Eventjes nadenken dan. Byod een leuk begrip alleen niet te implementeren. Waarom niet vraagt u? Omdat, als u even had opgelet op het huidige economische momentum, dan kunt u weten dat een dergelijk concept intrinsiek niet te implementeren is omdat het niet valt te beheren. Hoe prachtig de verhaaltjes en plaatjes geschilderd. Geen enkele organisatie zal de kosten willen betalen van zoiets 'lekkends' dat vrijwel (nog) niet eens security wise valt dicht te timmeren, overigens heb je het nog niet eens over 'betaalbaar' bemensen.

IT, Informatie Technologie, is een prachtig vehikel dat gebruikers in staat stelt op een snelle manier taken en handelingen uit te voeren en op die wijze zakelijk nut te behalen. Ook hier, mijn beste lezer, gebruiker en criticaster, spelen 'Wetmatigheden' binnen de IT een rol waar menig IT professional niet eens weet van blijkt te hebben laat staan de gebruiker. 'No offens' natuurlijk.

Je kunt van alles verzinnen, je kunt van alles hypen en pretenderen dat we die kant op gaan dus zorg maar dat je er snel bij bent want anders?

Wijs ik u graag even over de stand van zaken binnen het IT landschap.
EPD fails. C2000 fails. KPN vs hacker fail. KPN vs 112 uitval fail. IT fails van de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Diginotar fail. Prorail fails. en zo kunnen we vrolijk met elkaar nog wel meer recentelijker en ........ Oh hemeltje hemeltje toch .... ontwaren wij hier niet een trend of wat?????

Heel goed mijn beste lezer, gebruiker en criticaster. Als je collectief gaat tornen aan kwaliteit, de meest basale mag ik in deze wel stellen, dan gaat het uw organisatie niets opleveren, neen, het gaat doen waar IT nu net niet voor staat. Het gaat de organisatie niet alleen vele miljarden cumulatief MEER kosten dan u beoogde te besparen. Welnee, u doet dit in collectief en tegelijkertijd staan we toe dat de organisatie goede IT professionals als 'EOL' aan de kant zetten.

Even denken nu hoor? +40 is in de ogen van het huidig management EOL.
Men bedenkt de meest onzinnige innovaties die geen enkele ROI meer op kunnen gaan leveren, sterker nog, die gaan grossieren in a.s. fails. (Dat is een belofte). We hebben te maken met een grote lopende uittreding, ook binnen de IT. Worden geen maatregelen voor getroffen....

Ik zie hypes toenemen, ik hoor recruiters, HR, IT managers klagen dat men de juiste 'professionals' niet meer blijken te kunnen vinden. Natuurlijk, je denkt 5 disciplines in 1 FTE te kunnen stoppen en die mag dan niets kosten. Oh ja, iedereen moet zzp-en want dan kun je middels raamcontracten met zakjes pinda's klaar staan. Daar komen ook alleen nog maar aapjes op af.

Wat zal volgens u, mijn beste lezer, criticaster en IT gebruiker dan nog het toekomstige, zeer waarschijnlijke scenario zijn? Ik kan niet wachten op de eerst komende Big Fail. Die van vandaag? Een steunpunt van vodaphone in Rotterdam die uitgebrand is maar geen redundancy kent. De schade?

Ik denk dat we elkaar even moeten gaan aankijken nu en eens moeten gaan nadenken over betrouwbare systemen waarbij 'non proven' modellen gewoon de diepvries maar eens in moeten en we collectief als IT professionals eens moeten gaan streven naar duurzame systemen met bestaande middelen.

Kleine tip? Leg de gebruiker uit waarom je modellen op een bepaalde manier implementeert en waarom er domweg niet alles mee kan. Is dat na 25 jaar IT nu nog steeds niet duidelijk?

Succes. Ik weet één ding gelukkig wel. Ik hoef de rekeningen niet te betalen.@NumoQuest

Hoewel ik in het begin je reacties wel aardig vond lijken ze me nu toch vooral een herhaling van wat je steeds roept. Je hebt dan blijkbaar ook steeds meer dan 1000 woorden nodig voor je alles oplossende model welke ik daardoor maar niet kan begrijpen.

Kleine tip? Schrijf nu eens zelf een samenhangend opiniestuk waar je ons simpele IT zielen het licht mee laat zien.

@ edekkinga

Jammer dat je de nuance verschillen niet ziet maar ik ben je graag ter wille. Stuur me even een emailtje en ik stuur het je graag even toe. Overigens, 'simpele IT zielen' laat ik graag voor eigen rekening. ;O)

@ NumoQuest,

Ook ik zie de nuance verschillen niet waar je het over hebt.

De opmerking "Het draait klaarblijkelijk niet meer om de wijze hoe IT zich als materie beweegt" is mij niet geheel duidelijk.

Ook ik zie dit graag nader door je toegelicht in een leuk en interessant opinie artikel. Maar dat heb ik al eerder bij je aan gegeven.

Ik ben erg benieuwd of je deze keer wel de uitdaging aan neemt. Ook ik val zoals Ewout het mooi verwoord onder het groepje "simpele IT zielen" die graag het licht zou willen zien.

Eric,

Een goed artikel. Het is mijns inziens een logische stap in de ontwikkeling van de IT. In het begin was IT van de techneuten en moest gebruikers uitgelegd worden hoe ze er mee moesten werken. Door technische innovaties werd en wordt het voor de gebruiker steeds gemakkelijker om informatie op te vragen, op te slaan en uit te wisselen. Dat zorgt voor 'pull' markt in de IT wereld.

Volgens mij is dit een hele normale ontwikkeling, die niet uniek is voor de IT. Kijk naar de energiemarkt. Minder dan 100 jaar geleden hadden grote bedrijven hun eigen energiecentrale en werd niet elk huis verlicht met electriciteit. In deze tijd in Nederland ondenkbaar.
Van toen naar nu zijn ook in die sector storingen geweest die geld etc. hebben gekost. Maar ook in die markt is de ontwikkeling volop in beweging om te kunnen voorzien aan de energiebehoefte van de toekomst, waarin de westerse mens steeds meer gebruik maakt van mobiele apparaten. Ik kan nog wel een paar voorbeelden beschrijven maar die dragen niet bij aan de inhoud van de reactie.

De jongere generaties zijn opgegroeid in een IT maatschappij en vinden het opvragen, opslaan en uitwisselen van informatie net zo normaal als stroom uit het stopcontact, stroom in de batterij van een smartphone of tablet. Zij willen dus overal met al hun gegevens kunnen werken. En als je informatie ziet als een voorziening net als stroom is dat geen abnormale vraag.

Natuurlijk gaan vernieuwingen niet altijd in één keer goed, maar dat hoort bij pionieren. En misschien is er voor een vernieuwing van de IT niet altijd een snelle ROI, maar in een ("pull")markt waar de gebruiker de baas is is dat ook niet altijd de belangrijkste drijfveer voor een innovatie. Maar op termijn zal deze er zeker zijn.

Als je kijkt naar de geschiedenis dan is de IT industrie in een relatief korte tijd geworden van iets technisch, waar maar een paar mensen iets van begrepen, naar een voorziening waar veel mensen, jong en oud, gebruik van maken. Ik vind dat mooi om te zien en ik vind het een prachtige industrie om in te werken. Voor ons als IT-ers is het de uitdaging om, met de (financiële) middelen die wij hebben, mensen zo goed mogelijk te voorzien van informatie. Door de beperkte middelen gaat dit soms ten koste van de kwaliteit, maar op de keper beschouwd vind ik dat de IT zich goed (heeft) ontwikkeld.

Onmiskenbaar leiden de veelbelovende ontwikkelingen in de ICT, zoals Service Oriënted Architecture en Cloud-computing, tot meer en meer vrijheid voor de business en de externe klant. Zolang de heer Numoquest I(C)T als materie begrijpt kan hij deze toenemende vrijheid onmogelijk verklaren, laat staan realiseren.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-04-03T15:33:00.000Z Eric van Gend
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.