Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

De 'business' is in de lead

Computable Expert

Andre Salomons
ICT-directeur/cio. Expert van Computable voor de topics Cloud Computing en Loopbaan.

Is de overname van selectie en inzet van software door de 'business' voor ict-afdelingen een bedreiging of een opportunity? Ict bestaat per definitie bij de gratie van een organisatie, tenzij je in een ict-organisatie werkt.

Doordat er nu veel meer toepassingen direct uit de cloud kunnen worden betrokken, is het verleidelijk voor organisaties om de 'business' het zelf uit te laten zoeken. Vaak met support van het MT. Iedereen kent inmiddels Salesforce, Office 365, Google, 14Dayz, Financial suite of andere SaaS software.

Besluitvorming en deployment veranderen het samenspel tussen organisatie en ICT. De laatste jaren zijn de wijzigingen in de relatie hard gegaan. Bepaalde eerst ict wat goed was voor een organisatie, nu lijkt het of de rollen zijn omgedraaid. Naar mijn idee is een organisatie het meest gebaat bij een management-team dat de omslag onderkent en een actieve rol speelt in het veranderende landschap. Een management dat entameert dat aan ieder besluit, waar dat dan ook genomen wordt, een business case ten grondslag ligt. In de business case moeten vervolgens onder andere aanschaf, huur, onderhoud, productiviteitsverbetering en het effect op de interne organisatie aan de orde zijn gekomen.

Voor de verschillende ict-rollen zal de bijdrage anders zijn, maar ict wordt vooral geacht dienstbaar te zijn aan het geheel. Hoe zien jullie de invulling op dit gebied?

Concrete vragen voor de ICT afdeling in dit kader. Hoe ga jij hiermee om, juich jij dat toe, blokkeer je het, ga je de 'business' helpen, of ga je meezoeken naar de beste oplossing? Waar zou je als ict'er de 'business' mee kunnen helpen, hoe win je het vertrouwen terug? Moet er een business case zijn. Heb jij je kennis al op peil om de 'business' te kunnen helpen?

Zou ict deze omslag te laat in de gaten hebben gekregen of hebben zitten slapen?

De 'business'. Pascal schreef ooit de legendarische worden dat de 'business’ niet bestaat. Helaas pastte de juiste definitie niet in een kopregel. Vandaar nog even een aanvulling op het begrip 'business' zoals ik dat hier bedoeld heb. Iedere afdeling van een organisatie die ict niet als hoofdtaak heeft en een bijdrage levert aan het bestaan van een organisatie. Denk hierbij aan finance, sales, logistiek, warehouse, juridische zaken, hr enzovoort.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Altijd leuk om te horen dat je legendarische uitspraken hebt gedaan :)

Maar het toverwoord in deze is samenwerken. Sommige managers willen alles uit de cloud, gebaseerd op open source, op een devops manier enz enz enz. Op papier klinken deze nieuwe ontwikkelingen namelijk vaak veelbelovend, maar de praktijk is doorgaans iets weerbarstiger.

Door schade en schande wijs geworden heeft ICT vaak haar redenen om te blijven bij de oude manier van werken.
Iemand sprak ooit de, eveneens legendarische, woorden: elk voordeel heb z'n nadeel.

De uitdaging is om te kijken hoe de nieuwe ontwikkelingen ingezet kunnen worden zonder tegen de problemen uit het verleden aan te lopen.

Op het eind van de dag is ICT niet meer dan een ondersteunend proces aan de business, net zoals F&A, HR en procurement dat zijn.

ICT is voor de business een automatische proces ondersteuner, die ongeveer 20% uitmaakt van een totaal businessproces.

interne ICT afdelingen moeten veel meer klantgericht gaan werken. Dat zou kunnen beginnen door de "business" te gaan zien als klanten.

Misschien een idee om ICT bedrijven hun marketeers bij hun klant (de interne ICT afdeling) neer moeten zetten. Op deze wijze kunnen zij het supply & demand deel op orde maken door b.v. met heldere proposities/producten te gaan komen.
En dan niet vergeten om ABC te implementeren zodat de "cost to serve" onder controle te krijgen.

De interne ICT club moet dus gaan transformeren van een interne afdeling naar een professionele organisatie waar sales, marketing en delivery een belangrijke rol gaan spelen.

de klant van de interne ICT afdeling gaat dus anders inkopen!

De CIO is dus gewaarschuwd!Andre,

Misschien ken je het gezegde de lamme leert de blinde lopen?

Het grappige is namelijk dat de oplossingen die je noemt ervoor zorgt dat de business zich vormt naar ICT in plaats van andersom. Of om het anders te bewoorden, de business heeft soms geen enkel idee waar ze mee bezig zijn en klampt zich daarom vast aan technologie in de hoop dat processen en organisatie daarmee plots klap op orde komen. En daardoor vindt er een omgekeerde automatiseringsslag plaats waardoor MT juist het zicht verliest in plaats van verbeterd. En dus klampt deze zich al weer vast aan de volgende belofte die ons voorgeschoteld wordt: Big Data, hoe maak je van een 'freud triangle' een 'fraud triangle';-)

@Marcel
Vraag is of je bij transformeren van de IT niet het kind met badwater weggooid als technische skills ingewisseld worden voor marketing vaardigheden. Voor je het weet zit je in de modus van: Too many chiefs and not enough Indians.... Langzaam komt bij sommige bedrijven het besef dat je techniek wel uit kunt besteden maar je organisatorische problemen dus niet en één daarvan is de 'braindrain' die is ontstaan doordat iedereen zich een ICT-expert waande door alle grafische schilletjes.

@Marcel,
Er wordt vaak gezegd dat "ICT is niet meer dan een ondersteunend proces", dat klopt, maar het klinkt alsof je dat flink onderschat!Om deze taak goed te kunnen uitvoeren zijn er bepaalde voorwaarden waar de organisatie zich aan moet houden. ICT is smeerolie voor business die tussen werkprocessen en verschillende afdelingen zit, ict is de distributieriem die verschillende bedrijfs en businessonderdelen samen draaiende houdt, ict is een middel dat de veerkracht van je organisatie kan bepalen.

Gebruikers en afdelingen kunnen niet vanuit hun silo ict-zaken bepalen. Lees dit artikel op deze site (SaaS, het oerwoud van de toekomst) dan wordt je mijn mening misschien duidelijker.

En zoals je aangaf, "interne ICT afdelingen moeten veel meer klantgericht gaan werken" dan zou ik hieraan toevoegen "de gebruikers en de organisatie moeten ook meer begrip voor ict-afdeling kunnen opbrengen.

Beste Andre,

Business Critical\
In de eerste jaren stelde ik al dat IT meer en meer business critical zouden worden. Ik was destijds werkzaam bij Holan van ABN Amro. Ik bevond me destijds tussen heel veel IT-ers enerzijds die een bepaald idee van de wereld hadden en gebruikers en financiele ontwikkelaars anderzijds. Het was niet zo moeilijk te voorspellen, tenminste voor mij, welke kant het allemaal op zou gaan.

IT is een business critical onderdeel van de business. Ik stel dit niet als IT professional, ik stel dit als 'visionair'. De business heeft IT nodig en in dat opzicht heeft IT de business weer nodig op te kunnen floreren. (We hebben natuurlijk ook nog een gaming industrie in NL maar soit...)

ICT die bepaalde...
Neen. Het is zelden IT geweest die bepaalde. wat er wel aan de hand was en is, is dat IT het verdomde slecht deed de vertaalslag te maken tussen IT en non IT. Precies mijn positie, ik sta op twee raakvlakken, wellicht als één van de weinigen in NL klaarblijkelijk. Ik blijf namelijk stellen dat men eerst zal moeten uitleggen wat IT is, hoe je er mee om gaat, naar Non IT, en je hebt de helft al gewonnen.

Gezien de ongoing discussies en de nog steeds bestaande discrepanties tussen beiden voor mij verbazingwekkend.... na meer dan 30 jaar inmiddels.

ICT Rollen
Zijn die veranderd? Zou je die moeten veranderen? Neen. Wat er wel is veranderd is dat organisaties ingegeven door de crisis vrij spastische bewegingen maakten en de IT als sluitstuk gebruiketn. (Niet nieuw overigens...) Een tweede fout die men heeft begaan? Men heeft miljarden aan kennis en ervaring aan de kant gezet en deze trachten in te wisselen voor junior/medior. Vrij onnadenkend.

Het gevolg...
Commerciele partijen die plots allemaal als idioten achter elkaar aan gingen lopen, om 'Koning Klant' ter wille te zijn, omzetdrift, mee gingen in die spastische bewegingen om te concluderen dat, zo'n vijf jaar na dato....

- 'Talent' vrijwel niet te vinden blijkt
Als we even kijken naar wat men durft te vragen vanuit de business, onredelijke en onmogelijke kwalificaties, commerciele partijen die proberen te faciliteren, en senior voor junior/medior inwisselen. Senior zou namelijk te duur zijn en het talent niet bezitten zich aan te passen etc etc. Ik heb jet hier ook dan niet eens over het onvermogen 'talent' te kunnen (h)erkennen.

- Er weinig tot geen betrokkenheid blijkt....
Dat haalt je de koekoek want als je zo makkelijk tegen je Human Capital aan kijkt, er zo mee om gaat als vandaag de dag.... tegen de prijs van... moet je ook geen betrokkenheid verwachten.

- Oude wijn nieuwe zakken
Veel commerciele partijen plots nieuwe dingen bedenken die je niet eens zou moeten willen implementeren. Dat wil zeggen, niet voordat je gewoon gedegen minimaal onderzoek en testen hebt verricht en die, wanneer je kijkt naar de wetmatigheden en de werking van IT, veel meer problemen met zich meebrengen die...... de business links of rechtsom uiteindelijk betaald. We hebben het hier over HNW, Paas, SAAS, Cloud, Private Cloud, Geen Cloud, Byod, Niod Nibut en weet ikkut....

Zaken die volkomen uit winstbejag zijn bedacht en in meer dan 60% van de gevallen niet eens heeft getoetst aan de materie en wetmatigheden van IT. Maar hemel, het staat interessant, je zal wel moeten, of je wil of niet, er is geen weg terug en dat soort onzin.

- Toename van incidenten met grotere gevolgen
Als we zien wat voorgaande tot gevolg heeft..... voor mij volkomen voorspelbaar gevolg, ik heb het wat vaker geroepen namelijk, if you pay peaunuts, you get monkeys. Alleen vergeet men dat monkeys doorgaans één of twee trucjes aardig beheersen maar vraag hen niet om andere talenten.

Iets wat de businees klaarblijkelijk wel wil voor diezelfde zak met peanuts......

En je krijgt..... Juist. Een kakofonisch slagveld waar velen door elkaar heen roepen, gillen, hypen, publiceren zonder zich eens rustig twee vragen te stellen. Twee vragen die aan de basis moeten staan van elke stap die je in en met IT zetten wil.

IT materie en wetmatigheden?
Die zijn namelijk onveranderd.

Vraag aan jou Andre, heb jij al eens een IT professional gesproken die met jou aan tafel ging zitten, met een kop koffie, die jou op eenvoudige wijze uitlegde hoe It als materie werkt? Hoe je er tegen aan moet kijken? Hoe je er mee om moet gaan? Wat er gebeurd als je het probeert anders te doen dan die wetmatigheden van die materie? Hebben ze jou wel eens uitgelegd waar je IT moet positioneren en hoe je dat uit moet leggen, basaal, standaard, voor elke organisatie?

Ik kan je denk ik het antwoord wel geven. En dat is precies waarom zoveel mensen prediken voor eigen parochie, maar de meesten niet eens kennis dragen waarom IT zich beweegt zoals die dat doet. Vanaf de allereerste dag onveranderd. De commercie, zelfvalidatie, de angst voor.... maar vaak niet constructief weten te stellen, laat staan over te brengen, wat de grondslagen van IT zijn.

Anders hadden we namelijk zoveel 'diversiteit' en discussies niet. Want let wel, de materie IT is nog steeds hetzelfde. Die kun je niet veranderen.

Business in the lead. wat de business betreft ja, wat IT betreft, neen. Zouden ze dat moeten zijn? Als ze aan willen nemen hoe IT werkt, hoe ze dat kunnen toepassen in de eigen business? Absoluut!

"Een management dat entameert dat aan ieder besluit, waar dat dan ook genomen wordt, een business case ten grondslag ligt. In de business case moeten vervolgens onder andere aanschaf, huur, onderhoud, productiviteitsverbetering en het effect op de interne organisatie aan de orde zijn gekomen."

Zelden gezien, zelden gevraagd die te maken. Eigenlijk nooit meegemaakt, dat business en ICT aan tafel zitten om business case behoefte en ICT oplossingen op elkaar af te stemmen. Iets van "we willen bla", met extern pakket kan bla, maar .... Wat is jullie (ICT) oplossing en waarom zou dat beter zijn. Maak rapport dat we volgende maand in MT vergadering bespreken.

Laatste jaren is het meer van "we (business) hebben per direct iemand nodig voor iets met moeilijke naam. Je ICT colleag's in die kamer doen ook zoiets, die helpen je wel". Je factureert vanaf de eerste dag, maar wacht een dag op je bureau, een week op je computer, 2 weken over je telefoon en een half jaar voor alle benodigde toegangaccounts.

@Andre Met de eerste wet van PaVaKe in het achterhoofd, je stuk onderschrijft de tegenstelling die lijkt te bestaan tussen business en ict. Het begint al met de stelling dat ICT niet zou bestaan zonder de business. Zou het ook nog kunnen zijn dat zowel de business als de ict beide onderdeel uitmaken van een bedrijf of organisatie en elkaar nodig hebben? De business kan ook niet zonder ICT. Ik heb niet zitten slapen en lees ook de verhalen dat men het liefst de ict afdeling zou willen afvoeren, alles in 'de cloud' wil gooien, dat ict en leveranciers even gemakkelijk uitwisselbaar zijn, technische ict'er iets is waar je het liefst van af wil, software een commodity is en dat de business zelf bij voorkeur zijn applicaties bij elkaar klikt en de lijnen uitzet op ICT gebied. Eens met @PaVaKe, de realiteit is weerbarstiger. Is de business naar mijn mening bepalend wat betreft ICT, je ziet het nu ook in ontwikkeltrajecten waarbij vanuit de business de ict projecten worden gestuurd worden en de prioriteiten worden bepaald. Slechte zaak denk ik, ieder zijn vak. Ik denk dat een ICT afdeling moet meedenken met business en het zo goed mogelijk ondersteunen het doel is. Aan de andere kant denk ik dat ook de business moet vertrouwen op het de kennis en het oordeel van een ICT afdeling.

@Marcel Ik begrijp van je dat ICT niet zo belangrijk is voor het business proces (20%) en even gemakkelijk inwisselbaar (voor jou zo een ander) is. Om dat tegen te gaan zou de ICT afdeling klantgericht moeten gaan werken en de business zou moeten beschouwen als klant. Bovendien moet de ICT afdeling zich ook bezig houden met marketing en sales. Ik denk dat het optrekken van dit soort barrieres tussen de twee juist niet de weg is om te gaan en met een andere discussie in het achterhoofd, dat is niet agile. Agile Manifesto, het derde gebod. Ik denk, leve het informele en ritsel circuit, dat houd je bedrijf draaiend Een ICT afdeling moet zich bezighouden met ICT zaken , sales is voor de salesafdeling en marketing voor de marketing afdeling allemaal als onderdeel van, net als de business onderdeel is. Het creeeren van een ICT afdeling met een waterhoofd lijkt mij de manier om je organisatie of bedrijf in verwarring en chaos te storten. Om nog maar te zwijgen van de kosten en overhead.

@PaVaKe Ieder nadeel heeft zijn voordeel is volgens mij de oorspronkelijke uitspraak van het orakel uit Betondorp. Maar ik denk ook dat je het kan omdraaien, dat ieder voordeel ook zijn nadeel heeft.

Heren allen weer bedankt voor uw mooie aanvullingen!
@Ewout: jouw vraag wil ik graag vertalen in een uitdaging: hoe krijg je alignment voor elkaar tussen "business" en ICT EN Management. In Beursgenoteerde ondernemingen hoort via de governance code 1 van de commissarissen ICT in zijn portefeuille te hebben. Wat denk je dat hier in de praktijk gebeurt?

@Reza, even een grapje tussendoor: smeerolie moet toch tijdig vervangen worden? Hoe staat dat met ICT en processen?

@NumoQuest: dank dat je zo uitvoerig de tijd hebt genomen om te antwoorden.Op jouw vraag of ik op die manier wel eens aan tafel heb gezeten kan ik je antwoorden dat dat niet zo is, zoals jij al aangaf. Ik geloof ook niet dat dat wenselijk is. Als MT lid heb ik altijd opengestaan voor invloeden binnen ICT, omdat het mij boeide en omdat je veel van ICT ers kan leren als je maar kunt verstaan wat ze zeggen. Het is net als met Vlaams in de oren van een Nederlander (of andersom) ze gebruiken dezelfde woorden, maar spreken niet dezelfde taal.
Anderszins denk ik, maar dan neem ik letterlijk wat je schreef en wellicht zo niet bedoelde, dat ICT niet moet bepalen wat goed is voor het bedrijf.
Ik heb ERP pakketten gezien die geweldig waren maar dat de koppelingen met bijvoorbeeld Finance total niet deugden. Hier had ICT de richting van logistiek gekozen.

@Mauwerd, bij grotere Engelse bedrijven is het ussance dat je bij een CER (capital expenditure request) voor aanschaf van software een uitvoerige business case beschrijft. Ik weet dan ook niet anders....

@Louis, bij aanschaf van software is de functionaliteit het doel en de weg daarnaartoe moet worden afgelegd door ICT en business.


Water en vuur, of tandwielen en smeerolie etc...

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-12-16T13:15:00.000Z Andre Salomons
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.