Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Cloud, innovatie en marketing splitsen CIO-functie

Innovatiekracht van organisaties wordt steeds meer bepaald door het gebruik van ict (lees informatievoorziening met de inzet van ict) . De hoofd ict-functie wordt steeds meer een c-level functie in de rol van de cio. De cio vanuit een beherende en facilitaire rol wordt echter steeds minder belangrijk. De inzet van ict als innovatie en marketing instrument is de nieuwe focus. Komt de rol van de cio te vervallen?

Zoals management-goeroe Peter Drucker het eerder heeft beschreven bestaan organisaties uit twee primaire functies; marketing en innovatie.  

Voor informatieverwerkers zoals banken, verzekeraars en overheden betekent dat er ten aanzien van innovatie de focus moet zijn op informatie, ofwel het genereren en gebruiken van informatie en innoveren door de inzet van informatie. Verwerking van informatie wordt steeds meer gedaan door ict-systemen wat ict het middel maakt voor innovatie van informatie verwerkende bedrijven. 

Op het gebied van marketing spelen digitale middelen een steeds belangrijkere rol. Van 100 procent outbound marketing, door middel van radi-o en tv-commercials, banners en andere push communicatie mechanismes, verschuift het marketing domein zich naar inbound marketing, ofwel de gebruiker gaat zelf op zoek naar diensten en producten en bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze inhaken op deze zoektocht. Niet door het aanbieden van een folder zoals we in de vroege dagen van internet deden, maar door het leveren van kwalitatieve content die voor de gebruikers relevant is.

Daarnaast door het inhaken van sociale media op een manier zoals we nu nog niet gewend zijn en wat mij betreft het belangrijkste deel is van sociale media. Het gaat hier om het recommenden of adviseren van diensten op basis van gebruikers ervaring. Dit kennen we al van reviews op websites zoals Zoopher (campings) en Cloudplaats (cloud) alleen dan niet als algemene review(s) maar om reviews van mensen die jij kent en vertrouwd. Mensen kopen van mensen. Als je slimme buurman laaiend enthousiast iss over een bepaalde fotocamera en jij ziet deze review op het moment dat jij camera's aan het vergelijken bent dan is de kans groot dat jij deze camera in ieder geval wat beter gaat bekijken. Devices zoals mobiele telefoons, tablets en kanalen zoals het internetkanaal vormen natuurlijk ook een steeds dominantere positie in voor marketing.  

Digitale middelen worden steeds belangrijker maar ook steeds meer commodity. Zeker de diensten op de onderlagen (zoals werkplekken, opslag, email et cetera) zijn al bijna zo standaard als water uit de kraan, de innovatie ligt op de business toepassingen en functionaliteiten. Ofwel het wordt belangrijker om de digitale middelen goed te gebruiken en te selecteren en het wordt minder belangrijk om je druk te maken over de dagelijkse beschikbaarheid en beheersbaarheid. 

De toekomst voor de cio ligt in mijn ogen dan ook mogelijk op twee paden. Enerzijds de chief marketing officer (cmo) waarbij de inzet van digitale middelen, kanalen en interactie de boventoon krijgt. Anderzijds die van de chief innovation officer (de nieuwe cio) waarbij innovatie leidend wordt en de digitale middelen moeten leiden tot deze innovatie. Natuurlijk zijn andere namen mogelijk maar de kern ligt op deze functies. Als digitale middelen steeds meer clouddiensten worden waarbij de focus ligt op 'gebruik' en 'selectie' in plaats van 'kopen en beheren' dan zal de rol van de cio ook snel veranderen. Technische beheerrollen zullen minder nodig zijn en zeker niet de focus hebben.

Enterprise architectuur, regie innovatie en selectie van ict/cloud diensten (sourcing) zullen de primaire functies worden. De cio zal zich moeten focussen op innovatie en ondernemerschap. Hierbij wordt hij ook steeds meer de broker tussen de vraag en behoefte van de organisatie en het aanbod vanuit de markt.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Cloud, innovatie en marketing in een zin noemen lijkt me een contradictio in terminis.

Zeker lijken met de cloud steeds meer dingen commodity, de omgekeerde innovatie dus. Stellen dat er sprake is van commodity aan de onderkant van de architectuur, binnen de (data)opslag lijkt me echter onjuist. Natuurlijk zijn er (open) API's om een uitwisseling mogelijk te maken maar sommige zijn zo gruwelijk inefficiënt dat er eigenlijk geen sprake meer is van commodity. Functioneel is het dertien in een dozijn maar er zit volgens mij nog een heel verschil tussen oplossingen van Google, Microsoft en Amazon om 3 grootste te noemen. Maar goed, vroeger zeiden ze al dat officieren het verschil niet konden zien tussen een schuttersput en een konijnenhol.

So how far down the rabbit hole are you willing to go?

Bij innoveren met dertien in een dozijn oplossingen is het logisch dat de chief marketing officer belangrijk wordt. Want CIO's zijn er vorig jaar achter gekomen dat uitbesteding uiteindelijk niet goed is voor de innovatie. Niet in laatste plaats omdat beheersbaarheid aangaande de (bedrijfs)informatie dan uit handen gegeven wordt. Betreffende de technische (beheer)rollen lijkt me dan ook eerder sprake van omgekeerde ontwikkeling, kijkend naar ontwikkelingen in de cloud zijn het trouwens allemaal 'nerds' die het verschil uitmaken. En even terzijde maar discipline enterprise architectuur is niet meer dan een verzameling van best practices, per definitie niet echt innovatief dus.

Samengevat is hele verhaal naar mijn opinie dan ook van A tot Z niet meer dan wishfull thinking, van titel tot conclusie is het compleet buiten praktijk geplaatst. Ik denk dat veel CIO's zich ondertussen achter de oren krabben hoe ze kunnen voldoen aan governance uitdagingen die met de cloud komen.

@ewout. interesant hoe je hier tegenaan kijkt. Laat ik voorop stellen dat er een duidelijk verschil zit in de huidige praktijk en hetgeen ik beschrijf. Wat ik beschrijf is meer een doorkijkje naar de toekomst als de cloud inderdaad zijn beloftes waar kan maken en we de slag weten te maken.

Aan de andere kant, de ontwikkeling gaat zo snel (kijk alleen al naar de nieuwe diensten die ontstaan) dat er volledig nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan en bedrijven on "top of the cloud".

ICT en de rol van de CIO is traditioneel nog steeds erg gericht op governance en beheersbaarheid evenals "enterprise architectuur", daarin ben ik het volledig met je eens. Zie o.a. mijn blog over Innovatie architectuur als nieuwe vorm van enterprise architectuur. Ook dit zie je overigens nog maar beperkt bij organisaties. Zie http://phuijbers.com/2012/03/03/innovatie-architectuur-game-shift-on-enterprise-architectuur/

Dat je beschrijft dat mijn betoog wishfull thinking is ben ik het wel mee eens, tenminste aangaande nieuwe rol van de CIO. Kernvraag is of er nog wel bestaansrecht is voor de rol van een CIO (en de gemiddelde ICT club) als ICT inderdaad niet kan meegroeien met deze nieuwe ontwikkeling en marketing/business focus. Dus of de focus moet komen te liggen op innovatie of op marketing.

Interessant overigens dat je aangeeft dat je vind dat ICT commodity wordt en dus niet innovatief. Doordat de onderlaag commodity wordt zie je juist dat je eenvoudig nieuwe bedrijven en bedrijfsmodellen op deze onderlagen kan bouwen. Dit zie je overal gebeuren en zeker in startup scene.

Pascal, je laatste alinea raakt de kern van cloud computing. Erg sterk.

@Pascal
Laat ik beginnen waar jij met reactie eindigt, de cloud zorgt voor FUNCTIONELE commodity. Er zit echter nogal wat verschil tussen private cloud of public cloud oplossing, laatste heeft op non-functioneel gebied naar mijn opinie nog wat tekortkomingen. Zo wordt informatiebeveiliging door velen als non-functioneel gezien. Aangaande bedrijfsmodellen is er dan ook wat discussie over juridisch eigenaarschap van informatie die in de cloud geplaatst wordt. En betreffende de ontwikkelingen met de cloud, meeste zijn alleen definitie wijzigingen.

Om je kernvraag te beantwoorden moet focus van CIO's naar mijn mening dan ook niet liggen bij de waan van de dag maar op de continuïteit van de bedrijfsvoering. De rol veranderen terwijl er nog geen goede invulling aan huidige functie gegeven wordt zorgt ervoor dat de letters voor 'Carrière Is Over' komen te staan, enkel een mooie definitie wijziging dus.

Dezelfde definitie wijziging zien we eigenlijk ook bij systeembeheer, vaak verwart met serverbeheer. Het gaat namelijk niet om de servers maar alle koppelvlakken en informatie. Dat cloud beheer overbodig maakt lijkt me een dure misvatting die een aantal bedrijven al noodlotig is geworden. Zoals al meerdere malen gezegd en geschreven biedt de cloud wel mogelijkheden maar nog geen wonderen.

Enterprise Architectuur en start-ups hebben trouwens net zoveel met elkaar te maken te hebben als marketing en innovatie. Ook over Enterprise Architectuur ben ik sceptisch als alleen gedacht wordt in functionele bouwstenen en beheersbaarheid niet meegenomen wordt. IT is prachtig en steeds gebruiksvriendelijker geworden maar wordt al snel legacy als de non-functionele aspecten worden vergeten.

Ewout, als je geen goede voorbeelden geeft blijft er teveel ruimte voor ruis over. Cloud computing is in mijn ogen juist niet functioneel.

Voorbeeld: Exact vervult een functie voor financiële boekhouding. Dit is een functie die je kunt laten landen op een cloud computing platform bijvoorbeeld infrastructuur als een service. Cloud zal de functionele kant van boekhouding niet raken, het faciliteert. Dus cloud computing zorgt niet voor functionele commodity. De commodity is juist bedoeld als generiek fundament. Diverse (paas) platformen kun je inzetten om heel snel functionele software (startups) te realiseren, ofwel innovatie.

Het is juist aantrekkelijk dat je als klein bedrijf de kracht van een enterprise netwerk tot je beschikking hebt.

Als kleine startup kun je dus relatief gemakkelijk enterprise architectuur realiseren.

Hiermee kan ik je dus niet volgen in je reactie.

@Henri
Misschien dat je de ruis zelf een beetje veroorzaakt. Cloud is zoals je zelf altijd stelt wat anders dan cloud computing, de generieke en mogelijk gedeelde resouces in modellen als IaaS en PaaS. Stellen dat Iaas of PaaS voor innovatie zorgen lijkt me ver gezocht, wat is het verschil tussen een ontwikkelplatform ter plaatse of bij een provider?

Cloud computing is op die manier alleen maar een ander delivery model en zoals jezelf al eens gezegd hebt de legacy van morgen. Beter om dan te kiezen voor open source waarbij je (verder) bouwt op de community, bijna gelijk aan commmodity en vaak heel erg innovatief.

Met cloud bedoel ik dus SaaS wat nauw verbonden is met publieke cloud diensten en waarbij commodity de kracht is. Voorbeeld hiervan is online boekhouden, functioneel zijn meeste oplossingen gelijk. Als je echter 7 jaar historie moet migreren dan zit er natuurlijk wel verschil tussen implementatie keuzen zoals Exact om terug te komen op mijn eerste reactie.

Je opmerking dat een klein bedrijf of start-up met cloud computing een enterprise netwerk heeft en dus een enterprise architectuur kan realiseren is ook wishful thinking. Praktijk is dat er eerder sprake is van een verzameling loshangende services, service sprawl zoals jezelf al eens zei. Niet geheel onlogisch omdat dit soort bedrijven snel wat implementeren op basis van een functionele behoefte.

Pas als innovatie en marketing hun werk gedaan hebben en het bedrijf organisch of virtueel last van groeistuipen krijgt wordt het tijd voor Enterprise architectuur, tenminste op IT gebied.

Met mijn kennis van het 'bancaire' kan ik in elk geval melden dat 'cloud' niet zo heel erg leeft of dat 'c' niveau. Men is meer bezig zichzelf te valideren en in stand te houden in de hoop dat functie/positie niet komt te vervallen in de hausse van de bancaire uittocht.

De rolt van CI(T)O
In de loop van de jaren heb ik nog steeds geen duidelijk afbakening van de rol van CI(T)O gezien. Zeker niet bij de overheid dus daar neem ik dan ook geen mening over aan. Wat banken en verzekeraars betreft is die rol knap divers. Vooral rollen en verantwoordelijkheden zijn nogal verschillend en nog steeds 'as we speak' erg divers.

Verwijzing naar commercie
Natuurlijk is het hele cloud verhaal, tenminste van waar ik het bekijk, allereerst een commercieel verhaal waarvoor ten faveure van omzet zieltjes moeten worden gewonnen. Hoe de mogelijkheden ook geschapen, gemaakt, ter beschikking gesteld, hoe hard ook gehyped en vercommercialiseerd in de vele cloud publicaties, ik zie nog steeds geen hausse op gang komen van bedrijven die zo nodig zo snel mogelijk 'in cloud' springen.

Hoe ik ook de toegevoegde waarde zie voor bepaalde type organisatie, je noemt er zelf hier al een paar, is cloud echt niet voor elke organisatie, hoe 'wishfull' er ook word gehyped en geroepen.

Mij ontgaat overigens het beeld dat er een soort scheiding der machten zou gaan plaats vinden door cloud veroorzaakt op het niveau van CI(T)O. Ik heb daar persoonlijk nog geen signaal over gekregen.

Iets wat heel goed mogelijk is natuurlijk.

Mooie reacties , ook erg divers.

@NumoQuest - Dat cloud niet zo erg leeft op C-level niveau ben ik wel erg met je eens. Mijn betoog is dat Innovatie en Marketing wel juist thema's zijn op C-level niveau (en dit zelfs de enige twee echte belangrijke functies zijn) en dat ICT (zeker met de komst van de cloud) steeds meer een enabler is op zowel innovatie als op marketing gebied. Juist de reactie die @ewout geeft dat de focus van de CIO moet liggen op continuiteit ben ik het niet zo mee eens. Natuurlijk is continuiteit belangrijk maar dat is bij stroom en water ook zo, daar heb je geen c-level functie voor nodig.

Wil de CIO bestaansrecht hebben en houden dan moet hij een businessspeler worden aan de marketing of innovatie kant. Hierbij gebruik makend van de stand van de techniek die een enabler is. Met de cloud vult hij hiermee een deel van zijn vraagstukken alhoewel het in feite niet uitmaakt of hij deze voorzieningen zelf intern heeft of als clouddienst afneemt. De dynamiek en snelheid die selectie en implementatie van cloud geeft past echter wel veel beter bij de organisatie van nu dan de traditionele (trage) aanpak van ICT projecten.

De opmerking dat een klein bedrijf of start-up met cloud computing een enterprise netwerk heeft en dus een enterprise architectuur kan realiseren is ook wishful thinking

De enterprise architectuur functie van veel organisaties zit wat mij betreft wel teveel in de de beheersbaarheid hoek zonder focus op vernieuwing en innovatie (en ik heb er heel veel varianten van gezien). Juist de Enterprise Architect kan bij de veranderende rol van de CIO (richting marketing en/of innovatie) zorgen voor de focus op samenhang, beheersing en control en ondersteuning voor de innovatie van de CIO.

Startups kennen minder de 'echte" enterprise architectuur functie. Zij kunnen echter wel met het "architectuur denken" ervoor zorgen dat ze de juiste blokken met de juiste afbakening in kunnen zetten voor het uitgedachte businessmodel. Het zal echter nog veel leaner en meaner zijn dan bij een enterprise, maar dat is niet meer dan normaal."De opmerking dat een klein bedrijf of start-up met cloud computing een enterprise netwerk heeft en dus een enterprise architectuur kan realiseren is ook wishful thinking"

Aangezien dit uit mijn reactie voortkomt een toelichting.

Hoe ziet/zag een startup er 5 jaar geleden uit? Je maakte een stukje software die je als SAAS wilde vermarkten en had daarvoor een server in een serverhok staan of bij een hoster. Als de dienst het goed deed kwam daar een server of twee bij en zo groeide dat organisch verder. Dit liep dan vroeg of laat uit op een architectuur drama wat alleen opgevangen kon worden als daar kapitaal achter zat.

Een goede enterprise architectuur maakt het mogelijk om een virtuele server bij te schakelen en dito storage te regelen en dit mee te nemen in capaciteit management en backup. Het inrichten is een kostbare zaak en een architect bepaalde in feite de rekbaarheid van het systeem.

Startups konden *onmogelijk* deze stap zetten zonder architect.

Kijk naar hoe de grote cloud computing providers een dashboard aanbieden die op basis van self-service.... een enterprise netwerk architectuur aanbieden waarop je zelfs SAP kan laten draaien samen met x aantal andere applicaties.

Leg me alsjeblieft uit hoe dit geen enterprise architectuur is. Ik ben oprecht heel benieuwd. De crux is namelijk dat door de essentie van bepaalde diensten het realiseren van een enterprise architectuur nog nooit zo gemakkelijk is geweest.

Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat *bestaande* enterprises dermate complex zijn, maar juist door de aard van deze diensten het opzetten geen rocket science hoeft te zijn. Dat je er ook gemakkelijk een zooitje van kan maken is mij ook wel duidelijk, maar vooralsnog ben ik er van overtuigd dat een klein bedrijf zonder kapitaal toegang heeft tot dezelfde resources van een enterprise architectuur door middel van cloud computing.

Met cloud computing ontstaan de enterprises van morgen.

Dit artikel van vandaag sluit aan op mijn reactie: http://www.computable.nl/artikel/opinie/architectuur/4964854/2204519/enterprise-architect-heeft-recht-op-webbased-ea-tool.html

@Henri
Bij jouw is altijd het antwoord op elke vraag cloud dus stellen dat dit voor Enterprise Architectuur zorgt is dan begrijpelijk maar lijkt me echter onjuist. Want bij de cloud - zeker bij de publieke versie ervan - zit je vast aan de aanbiedingen van provider, je hebt weinig keuzen aangaande implementatie. Betreffende je voorbeeld van opslag zit er tenslotte een behoorlijk verschil tussen oplossingen, niet alleen tussen file-, block- of objectbased maar ook nog vaak in de onderliggende database. Even voor de duidelijkheid, je weet als afnemer vaak niet wat er allemaal onder de motorkap gebeurt maar ook het juridisch eigendom is nog weleens onduidelijk vandaar ook mijn lijn naar continuiteit.

Tenminste als we het hier nog steeds over hetzelfde strategisch niveau hebben waarmee C-level zich bezig zou moeten houden, vandaar mijn twijfels over nut van een Enterprise Architect bij start-ups. En stellen dat CIO/CTO zich bezig moet houden met marketing of innovatie is naar mijn mening een zoet water vis uitzetten in de zoute zee om een sprongetje te maken naar de Blue & Red Ocean theorie, op die manier blijf je natuurlijk dorst houden:

Red Ocean - Align whole system of activities with its STRATEGIC CHOICE of differentiation or low cost
Blue Ocean - Align whole system of activities IN PURSUIT of differentiation or low cost

Misschien gek maar ik denk dat Enterprise Architectuur vooral in het rode vlak zwemt, zich bezig houdt met bestaande spelers en regels. En de start-up beweegt zich juist meer in het blauw vak, daar waar nog niet zoveel spelers en regels zijn. Meng je echter rood en blauw dan krijg je paars, de kleur van het polderen waarbij het weer om regels en spelers gaat. En je kunt het met me oneens zijn maar op het gebied van de cloud is er momenteel nogal wat ophef over het ontbreken van regels, er zwemmen nogal wat haaien in deze blauwe oceaan.

Oja, architectuur denken is leuk maar de ervaring leert dat de architectuur van vandaag toch weer de legacy van morgen is. Maar misschien komt dat wel door de marketing die ons telkens de oude schoenen laat weggooien voordat de nieuwe goed ingelopen zijn;-)

Ewout, mooie reactie!

Je hebt wel gelijk dat cloud mijn hamer is en ik dus in alles een spijker zie. Of dit nu een feature of een blinde vlek van mij is laat ik in het midden.

"Startup is niet gelijk aan Enterprise" is uiteraard ook waar. Maar wat ik zo mooi vind aan cloud computing is dat je als je het goed doet al vanaf scratch bouwt op basis van architectuur. Cloud computing adopteren maakt enterprise architectuur dus makkelijker omdat je al abstract leert denken en modelleren.

Daarnaast geloof ik heilig in gebruik versus bezit.
Innovatie is geen afdeling maar een houding, ofwel DNA materiaal. Als een organisatie DNA heeft zou de CTO CIO deze moeten bevatten, dan komt het wel goed. Is het DNA van de CTO / CIO anders, dan ontstaat er een spanning die wellicht ongezond zal blijken.

@Henri
Betreffende dat stukje gebruik versus bezit zou ik graag vooraf willen weten hoe het juridisch eigendom dan geregeld is. Als ik me niet vergis ligt daar nog een probleem waardoor ik in eerste instantie begon over de governance. In regelmatig terugkerende discussie over privacy, het is als de maagdelijkheid welke je alleen kunt verliezen. Ik weet het, ik ben sceptisch maar daar is reden toe als ik kijk naar de vele CFO/CEO's die niet rood/blauw maar zwart/rood spelen en daarmee 'onwillige gemeenschap' plegen. Betreffende haaien in het blauwe vak, als je niet gehaaid genoeg bent wordt je gewoon gegeten zoals ook wel blijkt met veel start-ups in de cloud.

@ewout en @henri. Mooi te zien hoe jullie aanhaken. Ik ben het wel met ewout eens dat veel enterprise architectuur veelal in de meer bestaande situatie (en red ocean zit) Dit geldt overigens ook voor veel CIO's en IT afdelingen. Dat is juist de kern van mijn betoog. Ga naar de blue ocean (vernieuwing) kant.

De discussie over Enterprise Architectuur wordt wat mij betreft wat onduidelijk in jullie betoog. Enterprise architectuur is met name geschikt voor (grotere) organisaties om een consistente sturing op de verandering te krijgen en te houden. Er zit een verschil in het opzetten van een Enterprise Architectuur en het bedrijven van "architectuurdenken".

Architectuurdenken helpt veel organisaties en zeker ook startups. Door samenhang te zien, het overzicht te behouden en lange termijn te vertalen naar concrete korte termijn helpt een startup om de juiste stappen te maken en beter overwogen de juiste keuzes te maken. Zeker in de wereld van cloud waar het ontwikkelen van de "enterprise van morgen" bestaat uit het bij elkaar verzamelen van de juiste cloud diensten en de 10% innovatie hier aan toe te voegen.

@ Pascal Huijbers
Ik ben dat niet helemaal met je eens.

Mijn beeld is dat CI(T)O's zich veel meer op de grote lijn moeten richten en dat techniek, innovatie en mogelijkheden die zich op de markt aandienen een meer inhoudelijke aangelegenheid moeten blijven. IT als materie is een heel mooi instrument je niet bezig te hoeven houden met de inhoud van de individuele commerciële disciplines.

Waar ik de CI(T)O meer voor zie is het uitzetten van de I(C)T governance en de bewaking van die processen, juist iets wat je nog steeds niet goed ziet geregeld soms.

Om onafhankelijkheid, en dus ook de rol van Auditor bij de CI(T)O onder te kunnen brengen moet je juist weg blijven van de commercie om zo de onafhankelijkheid en sturende rol te borgen.

Veel mensen werkend in IT hebben nog steeds geen heldere definitie van wat de rol van een CI(T)O zou moeten zijn. Zij hebben vaak het idee dat die de rol inhoudelijk van een soort capo di ICT zou (moeten) vervullen. Ik heb al sinds jaar en dag gezegd dat een CI(T)O moet zorgen voor de outlines en blueprint van I(C)T Governance die vervolgens word ingericht door onderliggende (aan te sturen) disciplines.

Dat kan niet anders anders is namelijk het gevaar levensgroot dat je een CI(T)O vraagt een strategische commerciële rol in te nemen. Voor je het dan weet ben je met allerlei commerciële zaken bezig en word je in een soort politiek getrokken waarbij je tijd, slagvaardigheid en onafhankelijkheid verliest. Dat is volgens mij niet de rol van de CI(T)O.

@numo , Volgens mij zijn we het niet eens over de rol die de CIO zou moeten krijgen. Ik zie overigens de CTO rol nog wel iets anders. Overigens heb ik natuurlijk de wijsheid niet in pacht en wat je beschrijft is op dit moment zeker waar. Ik vraag me alleen af of dit op termijn nog wel een houdbare rol is ofdat dit niet meer samengaat met de meer strategische rol van ICT. Sterker nog , ik denk dat als de rol van CIO niet veranderd en deze innovatie of marketing rol aanneemt dat de CIO rol nog wel eens kan komen te vervallen op termijn.

@ Pascal Huijbers
Ik denk dat je het wel terecht stelt een beetje. Het is niet aan ons natuurlijk te moeten roepen waar een CIO of CITO aan zou moeten voldoen. Overigens, ik denk dat wij hier te maken hebben met een klein misverstand. Een CIO heeft niet per definitie IT in zijn pakket.

Velen zien dat als zodanig terwijl de praktijk anders is. Sinds 1995 betoogde ik al dat er behoefte was aan een CITO naast de CIO. Dit omdat destijds IT steeds strategischer werd voor de organisatie.

Laat de CIO met de CEO en CFO zich dan maar meer richten op bedrijfsvoering en de C(I)TO zich richt op de stratechische IT voor die organisatie. Laat die laatste dan wel een IT achtergrond hebben.

@NumoQuest. De rol van de CTO vind ik hierbij nog een lastige. Ik vraag me af of dat wel daadwerkelijk een C-level rol is. Natuurlijk bij ontwikkelbedrijven die bijvoorbeeld software maken is dit een cruciale rol. Maar bij een gemiddelde informatieverwerker gaat het in de kern om de informatievoorziening die door de CIO wordt gedekt. Ik kan me wel voorstellen dat de CIO steeds meer een inhoudelijke rechterhand nodig heeft voor de ICT kennis en de operatie. Dit zou nog wel eens een mix van een enterprise architect met een CTO kunnen zijn voor het iT domein.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-12-31T10:03:00.000Z Pascal Huijbers
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.