Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Groene IT heeft nog een lange weg te gaan

Computable Expert

Marc Salimans
Sales manager/verkoopleider. Expert van Computable voor de topics Infrastructuur, Datacenters en Beheer.

Ondanks de aanhoudende belangstelling voor ‘Green IT’ zetten datacenters nog altijd nieuwe records neer als het gaat om energieverbruik. Met een kooldioxide-uitstoot van 860 miljoen ton per jaar is de ict-sector momenteel de grootste producent van broeikasgassen.

Door de sterk groeiende vraag naar it- en telecomdiensten -  een vraag die onder andere wordt gestimuleerd door de populariteit van de cloud -  zal de kooldioxide-uitstoot in 2020 zijn gestegen naar 1,54 miljard ton per jaar. Dat is niet alleen slecht nieuws voor het milieu, maar ook voor de energierekening van datacenters en daarmee voor de prijzen die worden berekend voor de geleverde diensten.

Om de trend van een alsmaar toenemend energieverbruik te keren, zal nog kritischer moeten worden gekeken naar het energieverbruik van zowel de it-apparatuur als de fysieke infrastructuur van datacenters. De grootste winst is echter te behalen op de fysieke infrastructuur die goed is voor twee derde van het energieverbruik van een datacenter. Alle aandacht dient dan ook uit te gaan naar het terugdringen van de energiebehoefte en het verbeteren van de energie-efficiëntie; iedere watt die het datacenter in gaat moet optimaal worden benut.

Continu proces

Een focus op een enkel geïsoleerd probleem zal het energieverbruik niet terugdringen. Het ‘vergroenen’ van een datacenter is een continu proces dat om een multidimensionale aanpak vraagt. De eerste stap is dan ook het in kaart brengen van alle infrastructuurcomponenten die stroom verbruiken, het actuele stroomverbruik en de mogelijkheden om het stroomverbruik terug te brengen.

Voordat de energie-efficiëntie kan worden aangepakt, moet eerst het actuele stroomverbruik onder controle worden gebracht en dat kan alleen als er goede metingen van het stroomverbruik beschikbaar zijn. Wat je niet weet, kun je immers ook niet beheren. Intelligente rack-power distribution units (pdu’s) zijn het beste geschikt voor het uitvoeren van een accurate meting van het stroomverbruik door de it-apparatuur; deze apparaten vormen namelijk het laatste punt in de keten voordat de stroom wordt afgeleverd bij de it-apparatuur.

Gekoppeld aan zogenaamde ‘eco-sensoren’ kunnen intelligente pdu’s bovendien inzicht geven in bijvoorbeeld de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdrukverschillen in het datacenter. Deze informatie is weer nodig om de energie-efficiëntie van de koeling te kunnen verbeteren. Een te lage temperatuur op de datazaal leidt tot een inefficiëntie op het gebied van koeling die tot uiting komt in een lage rack cooling index (rci). Een verhoging van de temperatuur zal direct leiden tot een energiebesparing, maar voordat de thermostaat kan worden opgedraaid moet uit de metingen wel eerst duidelijk zijn geworden dat een verhoging van de temperatuur ook op alle plaatsen in het datacenter mogelijk is. Zonder dit inzicht loop je het risico dat de temperatuur oploopt tot boven de 27 graden Celcius, de door de American Association of Refrigeration and Air Conditioning (ASHRAE) geadviseerde bovengrens.

Pue omlaag

Het uiteindelijke doel is om de power usage effectiveness (pue) zo ver mogelijk omlaag te brengen. De pue geeft aan hoeveel van de totale energie die het datacenter ingaat ook daadwerkelijk wordt opgenomen door de it-apparatuur. Het verschil tussen de energie die het datacenter ingaat en die wordt opgenomen door de it-apparatuur gaat op aan zaken als koeling en stroomvoorziening en kan worden gezien als de ‘overhead’ oftewel verlies. Een pue van 1,0 betekent dat er helemaal geen energie verloren gaat aan zaken als koeling en (nood-) stroomvoorziening om de it-apparatuur draaiende te houden. Een theoretische situatie die in de praktijk niet haalbaar is, maar die wel zo dicht mogelijk moet worden benaderd.

De pue geeft een goede indicatie van hoe ‘groen’ een datacenter is. Met intelligente pdu’s, eco-sensoren en bijkomende beheersoftware kan een accurate meting worden gedaan van de pue en kan de ruimte voor verbetering inzichtelijk worden gemaakt door cold en hotspots te identificeren. Zo zijn er bijvoorbeeld   ‘Green Energy’-systemen voor het optimaliseren van het energieverbruik, zonder de betrouwbaarheid van de energievoorziening in gevaar te brengen. Daarmee hebben we de tools in handen om de trend van een toenemend energieverbruik definitief te keren.
x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dat we met zijn allen al veel langer hadden moeten denken over een topic als deze is wat mij betreft evident. Ik ben een enorm voorstander van reductie van energie en stroomlijning van allerlei zaken die wij met zijn allen doen. anders was ik iets anders gaan doen dan IT.

Misschien wilt u even met mij meelezen in mijn beredenering.
we zijn met zijn allen een weg in geslagen, u weet wel.... een weg van geen weg terug. Datacenter, cloud hier, cloud daar, hele wolkenlucht in Nederland aan cloud. Virtualisatie, we dromen wat af.

Dat betekend simpelweg een verschuiving van al die capaciteit van de lokale datacenters.... naar.... oh ja..... Dus dat betekend dat die capaciteit die eerst over half NL was verdeeld, nu gecentraliceerd word in...... Clouds. Dus dat betekend ook dat de uitstoot daarmee......? Juist! Ook word gecentraliceerd. Waar is dat aspect in uw voorstelling van zaken?

Cooling van....
Als ik dit artikel belees is het zo dat we nu dus pas gaan meten. Ik schud dan even mijn hoofd want ik weet al vanuit mijn eigen techneutentijd, datacenters opzettend, dat één van de eerste berekening was was je minimaal aan wattage nodig had. Aansluitend hadden we al een goede formule warmte in serverruimtes te hanteren als basis en daar onze koeling op af te stemmen. Even denken. 1988. Toe al hadden we remote indicatoren om zaken te meten zoals temperatuur, power en verbruikte watts en amps. Hele flows konden worden gemeten.

Royal Shell
Daarvan weet ik dat men al ver voor implementatie met de energieleveranciers om de tafel zat. Twee concurenten notabene. Om zaken redundant uit te laten voeren. Ik heb het hier over begin jaren negentig, ook alweer een eind terug. Daar kwam ik ook de flow forecasts voor serverruimten al tegen en sterker nog. Men was dara al aan het nadenken of het niet mogelijk wat warmte op te slaan en weer aan te wenden voor.

Zelfs als u een bepaalde groei in acht neemt van datacenters, dan zal dat niet wezenlijk significante cijfers weer te zien geven of je moet tussen nu en 2020, alles servercapaciteit bij de orgnaisaties weghalen en in datacenters onder brengen. en dan nog....

we weten ook dat dit geen realiteit zal gaan worden omdat zeker de helft van het MKB, en dat is toch nog heel wat, hoogst waarschijnlijk nooit gebruik zal gaan maken van cloud. Hoe graag u dat ook zou willen.

Ik zit dan nog even met één klein ding.... echt hoor....Wat bedoeld u nu eigenlijk met 'Green IT'?

Er is niet 'such a thing' as 'Green IT'. Het impliceert namelijk dat u milleuvriendelijk zou zijn..... duurzaam. U mag het van mij natuurlijk zo noemen. Maar het zou net zo onzinnig zijn als Alternate die plotseling 'Red light IT' zou gaan verkopen. Moet ik daar opgewonden van raken? wetende dat ik daar niets zal vinden van iets wat lijkt op.....

Als je rijen zoemende servers hebt staan die feitelijk niets bijdragen aan welk economische proces dan ook kun je wel roepen dat je een groen datacenter hebt maar linksom of rechtsom blijft het verspilling, zeker aangezien meeste 'services' in de cloud nog kolen gestookt zijn.

http://webmedia.greenqloud.com/wp-content/uploads/2012/11/GQ_GPUE_graph.png

Met virtualisatie, zuinige apparatuur en directe koeling is de PUE ten opzichte van enige jaren geleden weliswaar drastisch verlaagd maar is gelijk ook het opgenomen vermogen meer dan verdubbeld. We doen dus minder met meer want probleem van PUE is dat deze alleen maar de effectiviteit uitdrukt en niets zegt over milieuaspecten zoals CO2 uitstoot. Als ik me niet vergis zorgen trouwens vooral de kleurtjes voor de extra stroomopname;-)

Grappig dat er nog steeds mensen geloven in de CO2 hoax.
De aarde is al 12 jaar aan het afkoelen. (Is eenvoudig zelf na te gaan als u mij niet geloofd.)
En de maatregelen die een marginale CO2 vermindering zouden moeten opleveren kosten bij elkaar meerdere biljarden. Qui bono?

Desalniettemin is de besparing van energie natuurlijk financieel aantrekkelijker. Dan ben je geen dief van je eigen portemonnee.

Het enige bestaansrecht van groen is als het geld oplevert. Als datacenter wil je energiezuinig zijn, want dat kan een economisch voordeel bieden. Al het groene er omheen is marketing praat. Dat groen verders dood is was wel duidelijk met de 0% bijtelling regeling van auto's.

Over een jaar of tien zal kernfusie wel eindelijk realiteit zijn en zullen energie kosten afnemen en staat energie niet meer in relatie tot bijvoorbeeld CO2 uitstoot.

Maar groen is vooral voor Groen Links. Op een paar moraalridders na interesseert niemand het wat. Veel vlees eten en kinderen maken is veel slechter voor het milieu dan een paar zoemende servers die het klimaat wat veraangenamen.

We maken ons druk om een paar datacentra, maar tegelijkertijd willen we 24 uur per dag standby zijn met zowel telefoon, tablet en laptop.
Liefst kijken we dan ook nog uitzending gemist via onze smart tv, die uiteraard wireless verbonden is met de huisrouter, die via een glasvezelverbinding naar buiten gaat.

Uiteraard hebben vrouw en kinderen ook allemaal hun eigen devices en tv's om de programma's van hun gading te kunnen kijken en bereikbaar te zijn.
En niet te vergeten staat er ook nog een NAS in de kelderkast met de nodige media enz zodat we ons niet hoeven te vervelen als er even niets op TV is.


Leuk dat je datacentra beroepsmatig als groen af wil schilderen, maar elders is volgens mij nog veel meer winst te behalen

En waar helemaal niet naar wordt gekeken tot nu toe is de software. Dat is toch de enige reden waarom die zoemende servers daar allemaal staan, afgezien van de opslag van data. Wij doen onderzoek naar het vergroenen van software, zowel het proces als de software zelf. En dat is best lastig. Een quick-win is overigens het minder gecompliceerd maken van software. Een andere quick-win is gebruik maken van de dingen die je al hebt. Iets nieuws gebruiken is voor ontwikkelaars erg aantrekkelijk, maar veroorzaakt vervolgens een heleboel omgevingseffecten, zoals het niet meer kunnen draaien op dezelfde server etc.
Het zou aardig zijn als appartuurontwikkelaars en software-bouwers konden teamen, bijvoorbeeld een service die in rust is gebruikt alleen een klein deel van de server of de hardware zorgt voor wake-up als er een bepaald netwerkbericht binnenkomt. Bestaat allemaal wel, maar is voor software development nog niet bereikbaar.

Maar ga gerust door met het vergroenen van de datacenters, is ook erg nuttig.

Wat nou als het merendeel van het energieverbruik niet in de gebruiksfase maar al in de productie fase van bijvoorbeeld servers plaats heeft gevonden? http://www.computable.nl/artikel/opinie/infrastructuur/4898056/2379248/refurbished-netwerk-is-goed-voor-het-milieu.html

@Johan Duinkerken
Waar heb je dit vandaan? "De aarde is al 12 jaar aan het afkoelen."
Alle studies tot nog toe komen tot een andere konklusie maar dat is natuurlijk allemaal onzin toch?
Ik woon in Oostenrijk en mijn vrouw is/was fotograaf. Wij zien de veranderingen in de natuur wie zijn ogen daarvoor wil sluiten heeft niet veel begrepen.

IT moet groener, en er bestaan initiatieven waar de geproduceerde warmte gebruikt wordt om huizen/bedrijven te verwarmen. Momenteel is er gelukkig een tendens te herkennen om IT-apparatuur zuiniger te maken. Toch blijft IT een sterk vervuilende industrie zie bijv. http://phonestory.org/

Ik vind het altijd heerlijk om milieuactivisten te provoceren, niet omdat ik tegen een goed milieu ben, maar omdat ik vind dat veel verkeerd begrepen wordt.

Idealistische standpunten om de "staat van de aarde" te verbeteren zullen alleen maar werken als;

A) Het een economisch voordeel geeft
B) Het een technologische vernieuwing is

Geen uitzonderingen. (alles onder de 0.0% marge vind ik geen uitzondering)

Dat de aarde warmer wordt is een verandering maar niet per se slecht. Hooguit voor de economie en het leven op bepaalde stukken grond.

Waar men zich op zou moeten richten is het verkrachten van eco-systemen door te ontbossen bijvoorbeeld. Maar omdat te voorkomen gelden weer A en B.

Of door giftige materialen zoals plastic te dumpen in water.

In beide gevallen moet de oplossing komen uit A of B. Dus zorg voor een gewin of zorg voor een technologische verbetering bijvoorbeeld het winnen van energie uit kernfusie of natuurlijk aanwezige bronnen zoals zonlicht (Sahara anyone?) en wind.

Daarnaast zouden we de westerse footprint kunnen verlagen door minder vlees te consumeren en minder kinderen te maken.

Maar groen als idealisme? Ik geloof er niet in. Dus waarom schrijft iemand over groene IT? Niet omdat die groen wil zijn = misleiding = van weinig waarde.

@Henri
Dat vlees eten en kinderen slechter zijn voor het milieu dan zoemende servers is een beetje een 'dooddoener' - je kunt dan ook zeggen dat sojakauwers en bejaarden meer vervuilen dan ze opbrengen want het gaat uiteindelijk om het rendement. Wijze van produceren en de volumes die we consumeren is een andere discussie waarbij ik argument van Durabilit niet helemaal begrijp. Want of je datacentra nu volzet met refurbished of nieuwe hardware en er vervolgens niets zinnigs mee doet maakt volgens mij niet zo veel uit in het totaal verspilde vermogen.

@Jan
Toch ironisch dat er meer CO2 uitgestoten wordt door alle berekeningen over klimaatveranderingen, de marketing ervoor en alle conferenties erover. Hoewel er niets moeilijker is dan de toekomst - of het weer - te voorspellen lijkt er toch wel sprake te zijn van een hoax door sommige milieugroeperingen. Volgens mij kun je ook niet ontkennen dat het een industrie is geworden waarbij de waarheid nog weleens met een flinke korrel zout genomen moet worden.

@NumoQuest: Bedankt voor uw gefundeerde en uitgebreide reactie.

Of die capaciteit nu verdeeld of gecentraliseerd zit, doet niets af aan de noodzaak om over het verbruik te waken. Een server verbruikt niet meer in een groot datacenter dan in een kleine computerruimte. Cloud of lokaal is dus niet de essentie van het verhaal.
Uiteraard kan in een cloudomgeving veel meer energie bespaard worden omdat daar de verhouding tussen investering en winst beter ligt. Anderzijds staan er in de MKB-computerruimtes een hele hoop oude en weinig-efficiënte servers, dus daar heeft men zeker baat bij een zekere bewaking van de systemen.

M.b.t. de opmerking bij 'Cooling van..': Er zijn ongetwijfeld pioniers zoals u die al jaren de noodzaak van meten inzien en daar ook wat mee hebben gedaan. Echter zien wij in de praktijk nog steeds een gebrek aan aandacht voor de vermelde indicatoren.

Verder is voor ons of het MKB nu al dan niet naar de cloud gaat absoluut niet de hamvraag. En u heeft gelijk, het merendeel van het MKB zal allicht geen (volledig) gebruik maken van de cloud. Dat doet echter niets af aan de voordelen die ook kleine computerruimtes hebben bij het in de gaten houden van hun energieverbruik.

Tot slot, termen als Green IT kunt u inderdaad in twijfel trekken. IT zal nooit bijdragen aan een beter milieu, het kan hoogstens de schade beperken – maar het is nu eenmaal een gangbare term die de lading dekt. Dat die vaak ten onrechte wordt gebruikt is een ander verhaal.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-12-17T13:00:00.000Z Marc Salimans
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.