Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Open source verovert het kantoor

Is er toekomst voor open source-software in de kantoorautomatisering? Zijn er ontwikkelingen in de open source-wereld die erop duiden dat open source-software meer is dan alleen webservers, gridcomputing/clustering, wetenschappelijk en security appliances?

Nog steeds is Microsoft heer en meester in het domein van kantoorautomatisering, maar of dat ook zo zal blijven moeten we afwachten. Het client/server-model dat de basis vormt van het Windows Active Directory-platform met al zijn (back)office-toepassingen staat op het punt te worden ingehaald door nieuwe meer flexibele modellen gebaseerd op web2.0 en cloud computing. Dus interactief webbased en vooral 24/7 overal. Natuurlijk zal Microsoft hierop inspelen, maar hier (het internet) betreden ze toch ook het domein waar open source-software is groot geworden en waar Linux en Apache het voor het zeggen hebben. Als open source-software ondertussen geen kantoorautomatiseringsoftware zou hebben, dan is er nog niet zoveel aan de hand voor Microsoft. Echter, er staat geduchte, kwalitatief uitstekende, tegenstand te wachten met prima service en support. Zo mag Microsoft Exchange de concurrentie aangaan met maar liefst drie serieuze kandidaten te weten Zarafa, Zimbra en OpenXchange. Ook het populaire Microsoft Sharepoint zal zich moeten gaan meten met Alfresco. En paradepaardje Microsoft Dynamics zal het verschil moeten maken tegen onder andere SugarCRM. Voor de desktop komen managers steeds meer voor de vraag te staan wat de toegevoegde waarde nog is van Microsoft Office ten opzichte van OpenOffice.

In deze tijd van financiële crisis zullen licentiekosten open source in de kaart spelen, alhoewel er betere redenen zijn om open source-software aan te bevelen. Maar goed, met softwarelicenties is heel erg veel geld gemoeid en dus altijd onderwerp van discussie. Met het ijzersterke marketing- en salesapparaat heeft Microsoft een sterke troef in handen in het land van kantoorautomatisering. Dit gecombineerd met heel veel consultants en adviseurs die belang hebben bij een sterk Microsoft en nog altijd veelvuldig in de nabije omgeving van managers in het bedrijfsleven staan om een neutraal maar altijd eenduidig Microsoft advies te geven. Daar kunnen een paar kleine reclame-uitingen uit de open source-wereld nog altijd niet aan tippen. Ik kijk met interesse uit naar het vervolg van 2009 en natuurlijk ook 2010 om te zien of open source-software progressie maakt in de kantoorautomatisering. Een ding is zeker, met prijs en kwaliteit alleen zal open source-software het niet gaan redden, er zal veel geld geïnvesteerd moeten worden in marketing en sales om in de buurt van de proprietary softwarevendors te komen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

"Een ding is zeker, met prijs en kwaliteit alleen zal open source-software het niet gaan redden, er zal veel geld ge?nvesteerd moeten worden in marketing en sales om in de buurt van de proprietary softwarevendors te komen."

Is erg leuk, maar als we over alleen de desktops nog maar praten, over welke distro's en of uitgevers hebben we het dan?
Ik ben geen open source adept, ik vind wel dat je de beste tools moet gebruiken, propriety of niet, maar door de wildgroei in opensourceland is het er voor consumenten en bedrijven ook niet makkelijker op. Zij zullen dus terugvallen op (mede door sterke marketing bepaalde) proven technology en bekende leveranciers...

Je ziet inderdaad vooral de laatste twee jaar een professionalisering van veel Open Source software oplossingen. In veel (ook grotere) bedrijven wordt steeds vaker, hoewel soms alleen in de wandelgang, gesproken over OpenOffice (met name) en andere Open Source toepassingen. Zeker met grote namen als Novell die actiever worden in de markt, neemt dit weer een drempel weg voor veel bedrijven. Ik verwacht wel degelijk een toenemend aantal Open Source kantoorapplicaties te zien verschijnen in 2010.

Ben het overigens wel eens met de constatering dat wildgroei en het gigantische aanbod van OSS het niet makkelijker maakt om te kiezen.

Niet mee eens. Er zijn bijvoorbeeld meerdere automerken omdat we keuze willen hebben en ons willen onderscheiden? (om maar weer eens een computer/auto analogie te doen).

Beetje bij beetje verovert Open Office (Sun) de desktop. Soms gecombineerd met Linux (vaak Ubuntu). Probleem blijft toch de dominante positie van Microsoft en de gewoonte om daar maar voor te kiezen. Tevens laten veel gebruikers zich nog afschrikken door die gevallen waarbij documenten niet helemaal uitwisselbaar zijn. Juist bij kleine organisaties zou je verwachten dat de stap makkelijk te zetten is en direct aantoonbaar geld oplevert, maar zij hebben de technische kennis en durf niet om de stap te maken. Grote organisaties zijn vaak 'te lui' om de business case daadwerkelijk te maken en verschuilen zich achter die uitwisselbaarheid. Het wordt tijd dat leveranciers met goede implementatieplannen komen inclusief een onderbouwde business case. Zeker bij Open Office zien we nog vaak dat het om eenlingen gaat en (te) kleine leveranciers om vertrouwen te wekken. Dat ligt (meestal) niet aan de leveranciers maar eerder aan de criticasters bij de klanten (vaak ook nog eens IT-ers met een voorliefde voor Microsoft en Oracle). Ik denk dat met het volwassen worden van de Open Source leveranciersmarkt (de oprichting van OSSLO draagt daar aan bij) de weg omhoog steeds gemakkelijker gevonden gaat worden. En hopelijk gaat het kostenvoordeel door de crisis daar nog eens extra bij helpen. Hetgeen bij bijvoorbeeld de inzet van MySQL al enigszins zichtbaar is in de markt.

Het is onjuist om te veronderstellen dat open source een marketing product is. Open source is een filosofie/beweging. Volgens de grondregels van deze filosofie is er helemaal geen sprake van een behoefte tot een doorbraak in de kantoorautomatisering. Wel is er behoefte aan onafhankelijkheid van software leveranciers.
De suggestie dat open source op gelijk niveau zou moeten concurreren met closed source is precies wat closed source leveranciers graag zouden willen. In dat geval zouden de traditionele marketing technieken gebruikt kunnen worden. In werkelijkheid geldt bij open wsource een andere regel: 'Goede wijn behoeft geen krans'.

Dit artikel vergelijkt appels met peren. Hoewel goed bedoeld heeft Open in deze vergelijking geen schijn van kans: de onderlinge integratie tussen Open deelomgevingen ontbreekt namelijk op de desktop. Een brugje her en der daargelaten het eilanden: sugarCRM, Alfresco, Zarafa, OpenOffice.org.

Microsoft en partners hebben met haar decennialange hegemonie op de desktop overal een integraal antwoord op. Dan is betalen voor klanten wellicht geen probleem. Tevens worden de producten overal gebruikt, zijn ze met maatwerk naar de hand van de organisatie gezet en gebruikers zijn de interface gewend.

Open Source en Open standaarden hebben toch een aantal onmiskenbare innovatieve punten voor kantoorautomatisering waar Closed omgevingen de komende jaren naar toe zullen groeien en net doen alsof het er al jaren was: lage licentieprijzen, open source, community development, open standaarden etc. Hoeven we als Open ambassadeurs niets aan te doen. Gaat met een relletje af en toe vanzelf. Met de klant als winnaar.

Bovendien hebben sommige bedrijven achter Open projecten geslepen truukjes om je te binden. Laten we dat niet vergeten. Zo kost het terug gaan van een professionele versie van sugarCRM naar een community edition inspanning door een expert (en dus geld) en dat is toch niet helemaal zuiver op de Open graat, niet waar.

Ik sta vaak versteld van de feit dat er altijd getwist wordt over de Desktop. Open Source, geen Open Source, wel / niet. Het gaat er niet om wat je gebruikt, maar dat je mag kiezen.

Ik ervaar en zie dat ondanks een bedrijfs keus voor wel of niet een Open Source desktop, dat er toch keuze is voor de medewerker. In ontwikkeling zie je vak dat desktop eigenaren vinden altijd een weg naar Open Source oplossingen als zij dat willen. Wat meer wil je dan keuzevrijheid?

Om Open Source kantoortoepassingen te doen slagen, moet m.i. aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
De eerste is ? zoals terecht gesteld wordt ? marketing. Naamsbekendheid krijgen, het kenbaar maken aan de beslissers dat Open Source toepassingen een uitstekend alternatief zijn.
Een tweede is de bekendheid met de Microsoft look-and-feel, en de uniformiteit. Zolang veel gebruikers van kantoorautomatisering Microsoft kennen, weten hoe het werkt, en daardoor gemakkelijk nieuwe Microsoft technologie kunnen leren blijft het moeilijk. Wanneer deze technologie?n vervangen worden door verschillende Open Source producten, moeten ze gewend raken aan een aantal verschillende user interfaces. Financi?le overwegingen zouden hierin misschien de doorslag kunnen geven ? even wat moeite doen om (veel) mensen thuis te laten raken in die verschillende tools zou net nu interessant kunnen worden.
Een derde punt ? en dat is volgens mij heel cruciaal ? is het feit dat veel bedrijven hun templates, sjablonen, macro?s, mail-merge, enzovoort gebaseerd hebben op Microsoft producten. Voor zover ik weet, kan dat alles niet zomaar geconverteerd worden. En of het geld dat daarmee gemoeid wordt in een tijd van recessie vrijgemaakt wordt? Dat zou 100% afhangen van het feit hoeveel het er voor een bepaald bedrijf zijn ? enkele, tientallen, duizenden?
Een laatste punt wat ik zou willen noemen is het feit dat veel (grote) bedrijven hun kantoorautomatisering hebben uitbesteed ? en ik heb geen idee hoeveel van de bedrijven waaraan kantoorautomatisering uitbesteed is, open staan voor Open Source. Het zou voor hen immers ook een enorme stap betekenen. Hun ? denkelijk - veelal geautomatiseerde processen zouden omgeschreven moeten worden, hun mensen zouden omgeschoold moeten worden en ga zo maar door.

Ik hoop dat Open Source op de desktop gaat doorbreken ? het is in elk geval inmiddels een stuk beter en gebruiksvriendelijker dan een aantal jaren geleden. Op de een of andere manier moet het een kritisch aantal gebruikers krijgen om te kunnen slagen ? als het nu niet gebeurt, zal het wel eens een geval van h?le lange adem kunnen worden.

Ik geloof dat op termijn open source onderscheidend genoeg is om op meer plaatsen in een kantooromgeving ingezet te worden dan we het nu zien. Naast of de software doet waarvoor het bedoeld is speelt ook (en dat is met name zo binnen bedrijfsomgevingen) een zekere inertie een rol. Het kiezen van een desktopomgeving is niet iets wat ieder jaar opnieuw gebeurt binnen een bedrijf. Waar in mijn omgeving steeds meer personen thuis overstappen op een Linux variant als Ubuntu, ken ik nog veel bedrijven die draaien onder een Windows2000 omgeving met Microsoft Office. Ik zie dan ook niet snel gebeuren dat open source hier een veel grotere rol gaat spelen.

In bovenstaande reacties staan een hoop argumenten tegen het gebruik van open source maar dezelfde argumenten gelden voor het gebruik van nieuwe versies van closed source. Windows XP werkt net even wat anders dan Windows Vista. Office XP werkt net even wat anders dan Office 2007, etc. etc. Wanneer mensen en/of organisaties niet willen veranderen, ga dan vooral niet veranderen. Maar ga niet roepen dat open source moeilijk is wanneer dat net zo ingrijpend is als het overstappen naar nieuwere versies van de huidige software.

De besparingen op licentiekosten kunnen overigens worden gebruikt om evenutele extra kosten te dekken, dat mag geen probleem zijn.

Of kan dit soms weer eens niet omdat dit uit "een ander potje" komt? Boekhouders.... :(

Ps. Een voordeel van open source is ook nog eens dat bestanden over 30 jaar nog steeds zijn te openen en te gebruiken, zelfs wanneer je de originele bijbehorende software niet meer op de plank hebt liggen. De specs zijn open, daar kun je dus altijd iets voor (laten) maken of bij zoeken. Ben benieuwd hoe men dat wil gaan afdwingen bij gesloten software.

Open source op kantoor? Open source op de desktop? Keuzevrijheid, gemak en uitwisselbaarheid. Dat zijn volgens mij de dingen waar mensen naar zoeken. Het gaat dus om open standaarden. In de ict vinden veel mensen open source gaaf. Vele mensen daarbuiten zal het een zorg zijn. Waarom moeten we dan toch open source-software introduceren? Omdat open source meer gericht is op open standaarden.

Overigens denk ik dat je beter mensen thuis aan de open source kunt proberen te krijgen, dan gaan ze het op het werk ook wel vragen.

In het enterprise-domein is open source marketing een issue voor de desktop, maar zeker niet het grootste. Daar zit de pijn in het bestaande infrastructuur- en applicatielandschap. Dit is zo verweven met elkaar dat het lijkt op ��n groot spinnenweb: als je aan ��n touwtje trekt dan beweegt alles meteen mee.
Als 1e voorbeeld noem ik koppelingen tussen applicaties. Deze zijn cruciaal om de informatiestroom van de organisatie op gang te houden, maar tegelijkertijd zijn ze zelden gebaseerd op standaarden. Een applicatie wisselen aan ��n kant van zo'n koppeling kan vaak niet, waardoor je effectief vast zit aan dat ene pakket.
Als 2e voorbeeld wijs ik naar de verwevenheid van applicaties met de infrastructuur waarop het draait. Nu steeds meer Windows applicaties draaien onder Mac/Linux vindt daar een verschuiving plaats naar andere afhankelijkheden. Denk aan harde verwijzingen naar het kantoor- of documentmanagementpakket. Hierdoor kunnen deze laatste zelden vervangen worden door iets anders.
De les uit het verleden is dat open source pas een echt alternatief is wanneer het kan bouwen op open koppelvlakken. Op netwerkniveau lukt dat nu aardig zoals de voorbeelden van Henry aantonen, maar vergeet niet de drempel die de honderden ongestandaardiseerde applicatieve koppelvlakken van een organisatie vormen. Wil open source echt succesvol worden op de desktop, dan zal er ook moeten worden gewerkt aan standaardisatie op dat terrein. Maar daar zie ik Microsoft nog niet echt warm voor lopen.

Hoezeer ik ook achter het idee van open source sta, het blijft voor mij een middel en geen doel. Ook het merendeel van de desktop gebruikers heeft heel andere doelen dan open source gebruiken. Zij willen namelijk hun offertes en dergelijke de deur uit hebben en daarvoor gebruiken ze gewoon de desktop en de office suite die ze gekregen hebben van de ict-afdeling. Wanneer een bedrijf de business case voor een open source desktop gaat maken, zal het zeker de weerstand tegen al te grote veranderingen voor deze gebruikers moeten zien te overwinnen. En daarom zie ik open source nog niet zo snel algemeen op de desktop ingevoerd worden.

De combinatie met Saas is volgens mij noodzakelijk om Microsoft's hegemonie te doorbreken middels opensource. Microsoft is de facto in de markt de standaard. Daarnaast is MS keigoed in strategische oorlogvoering. En tenslotte zijn er de belangen van consultants, leveranciers, interne ICT-coordinatoren en de gewone gebruiker.
Ik geloof ook niet, dat de crisis Open Source direct echt in de kaart gaat spelen. Niemand is ge?nteresseerd in nog meer onrust.
Zelf zie ik de kansen dus op de virtuele desktop. Op het gebied van Saas en Cloud Computing heeft Microsoft door haar moeilijk echt te integreren producten g??n voorsprong, maar een achterstand weg te werken.

Wat Microsoft goed heeft gedaan is komen met de integratie tussen toepassingen maar cre?erde tevens de 'vendor lock-in'. De gebruiker van de desktop wil functionaliteit. Dat daar een hogere prijs voor wordt betaald zal hem niet uitmaken.Voor managers en leidinggevenden binnen organisaties is prijs, in absolute termen en in prijs/prestatie verhouding wel degelijk belangrijk.
Dat open source de keuze biedt, blijkt wel uit de doorgaande sterke groei in de open source backoffice toepassingen. Als open source een zelfde groei wil laten zien op de desktop, dan dient voor de gebruiker hetzelfde gebruikers gevoel geboden te worden. Met een aantal producten is men al zeer ver op weg. Open Office mag zich meten met Microsoft office. En gecombineerd met een Exchange compatible product zoals Zarafa, is ook de Outlook functionaliteit afgedekt. EnterpriseDB, leverancier van de Postgress is deze maand, zoals al vele Open Source leveranciers, wereldwijd gestart met een distributie netwerk met partners/resellers .
Nu moet er nog veel ontwikkeld worden om de integratie tussen open source producten te verbeteren. Maar er is wel integratie. Probeer maar eens de CRM module van Microsoft te kopen zonder ook het onderliggende ERP systeem, of andere database dan SQLServer.
2009 en 2010 worden leuke jaren voor open source, juist in deze financi?le crisistijd. Alleen om het geld? Nee juist niet, maar wel omdat er meer lucht zit in de beschikbaarheid van projectmanagers en consultants.

Erik Monninkhof
Dupaco

"Er zal veel geld geinvesteerd moeten worden in marketing en sales..."

Mijn vraag: Door wie?
Mijn opmerking : De OpenSource beweging heeft geen belang om geld te investeren, het belang is het creeeren van keuzevrijheid...met name voor zichzelf. En dat de rest van de wereld daar ook gebruik van kan maken is mooi meegenomen.

"...om in de buurt van de proprietary softwarevendors te komen"

Mijn vraag:"Waarom ?"
Mijn opmerking: Als een OpenSource applicatie zinnig en betrouwbaar is, dan gaat deze vanzelf een plaats innemen. Het verwerven van een positie door middel van concurrentie(investeringen) is onlogisch en dus niet nodig.

Tot slot: Er is geen overkoepelend OpenSource bestuur of iets dergelijks. Iedere groep die zich met OpenSource bezig houdt, doet dat op zijn eigen manier. Ieder neemt zijn eigen beslissingen. Dat is nou juist de kracht.

De marketing van OpenSource produkten zal inderdaad niet van de ontwikkelaars komen. Het zullen de consultants blijven die de producten moeten aanbieden aan de markt.

Ik denk dat we ons met OS produkten vooral moeten richten op starters. Deze groep is immers de groep waarvoor de kost van licenties een grote druk betekend op het startkapitaal.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-05-15T09:55:00.000Z Henry den Hengst
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.