Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Open source software is wel een doel op zich

Computable Expert

Jan van der Torn
Senior Open Source Software Consultant, Conclusion Future Infrastructure Technology. Expert van Computable voor het topic Development.

Open source-enthousiastelingen vinden open source-software een doel op zich. Mensen zonder open source-achtergrond vinden dit vaak vervelend, want er dreigt een 'geloofsdiscussie' te ontstaan. Binnen de zakelijke dienstverlening rondom open source-software is een oplossing bedacht. Er wordt alleen nog over kwaliteit van de software en de kosten gesproken, de 'geloofsdiscussie' blijft achterwege.

De discussie over closed source-software versus open source-software wordt, door het vermijden van deze 'geloofsdiscussie', veel zakelijker. Inmiddels is wel duidelijk dat open source-software niet gratis is, dat benadrukken de voorstanders van closed source-software graag. Dat klopt zodra er over alle kosten gesproken wordt, namelijk total cost of ownership (tco). Het vergelijk van kosten kan er inderdaad anders uitzien als van tco wordt uitgegaan. Toch is het niet hoeven betalen van licentiekosten een eerste verdienste. Je kan daarnaast gelijk met de software aan de slag. Is het niet wat je ervan verwachtte, dan verwijder je het. Ook zijn open source-aanhangers bijzonder gemotiveerde werkers die veel plezier beleven aan hetgeen ze doen. Deze motivatie leidt in veel gevallen tot een professionele instelling en een goede kwaliteit van de software. Dit zijn effecten waarmee veel organisaties en bedrijven hun voordeel kunnen doen.

De voordelen van open source-software kennen we inmiddels ook wel. Inderdaad, geen licentiekosten, nagenoeg een garantie op het gebruik van open standaarden, veelal eenvoudiger in beheer door stabiele software, een lage complexiteit en standaard plek voor configuratiefiles, een goede security en innovatie. Deze voordelen zijn natuurlijk het gevolg van een ander ontwikkelmodel waarin communities en een speciaal licentiemodel een rol spelen. Gesteld kan worden dat er ook sprake is van een ander verdienmodel. Bij closed source-software ontwikkelt de eigenaar de software en berekent deze ontwikkelkosten door aan iedereen die de software in licentie gebruikt. Bij open source-software wordt er ontwikkeld door diegene die behoefte heeft aan andere of nieuwe functionaliteit, maar vervolgens mag iedereen daarvan profiteren. Communities hebben dan ook het delen van kennis en software hoog in het vaandel en daarvan kan en mag iedereen profiteren. Geen wonder dat er kostenvoordelen zijn te behalen, nog los van licentiekosten, het is een efficiënter ontwikkelmodel.

Natuurlijk gaat dit niet altijd op. De community moet van voldoende omvang zijn. Een kleine groep ontwikkelaars laat zich vergelijken met een bedrijf dat closed source-software ontwikkelt. De schaalvoordelen zullen dan ook niet goed tot hun recht komen. Blijkbaar is niet alle software hiervoor geschikt. Sommige software is te weinig generiek en heeft daarom een relatief kleine gebruikersgroep en dus ook een kleine community.

Zoals gezegd wordt de 'geloofsdiscussie' graag vermeden. Door deze discussie zakelijk te houden wordt open source-software voor bedrijven en overheden echt acceptabel als alternatief voor closed source-software. Zowel de Nederlandse overheid, de gezondheidszorg als het onderwijs zijn door het plan Heemskerk gehouden open standaarden toe te passen en bij voorkeur hiervoor open source-software te gebruiken. Terecht vragen de chief information officers (cio's) van Nederlandse gemeenten zich af of de burger er nu wijzer van wordt. Is het de kwaliteit van de software? Is het besparen op licentiekosten? Deze vraag is om twee redenen legitiem, men houdt namelijk het belang van de burger voor ogen. Bovendien betreft het gemeenschapsgeld dat uitgegeven wordt. Maar is er dan nóg een reden om open source-software te gebruiken? Is dat misschien de ideologie? En wat is de ideologie van open source-software eigenlijk?

Centraal bij open source-software en de communities staat vrijheid. Het gaat dan om de vrijheid om kennis en software te delen en om ermee te doen wat je wilt. Maar dus ook de vrijheid om voor closed source-software te kiezen. Deze vrijheid sluit goed aan bij de vrijheid die wij genieten in onze westerse landen. Er is echter meer.

Doordat er steeds meer open source-softwarealternatieven komen, gaan meer ict-bedrijven zich hierop richten. Het accent verschuift daarbij van het leveren van een product naar het leveren van diensten (rondom deze open source-software). Het gevolg hiervan is tweeledig, de prijs van software wordt lager en de competitie neemt toe. De prijzen van closed source-software komen onder druk door de concurrentie met open source-softwarealternatieven. Hier profiteren dus vooral de aanhangers van closed source-software van. De juiste verhouding tussen prijs en toegevoegde waarde is bij het leveren van diensten beter vast te stellen dan bij de aanschaf van licenties.

Op grotere schaal kan verwacht worden dat er meer competitie zal plaatsvinden omdat er eenvoudiger met elkaar geconcurreerd kan worden. De kennis en de software zijn immers vrij beschikbaar. Uiteindelijk zal de ict-industrie efficiënter worden, hiervan profiteert de gehele maatschappij. Dit verschijnsel kan zonder veel fantasie ook op derde wereld landen worden geprojecteerd. Het laat zich raden wat de effecten zijn.

Als we de directe zakelijke voordelen van open source-software buiten beschouwing laten, is er nog steeds een ideëel doel dat het gebruik ervan rechtvaardigt. Deze ideële doelstellingen sluiten goed aan bij de vrijheid die wij in onze maatschappij zo hoog achten. Uitgangspunten die we zelfs in onze grondwet hebben verankerd. Dit is wat mij betreft de belangrijkste reden voor de overheid, gemeenten, gezondheidszorg en onderwijs om open source-software te gaan gebruiken. Op individueel bedrijfsniveau blijft een business case natuurlijk altijd een goede aanpak. Er zijn in Nederland inmiddels voldoende open source-softwaredienstverleners die je daar graag op zakelijke wijze bij willen helpen. Zij adviseren je ook graag hoe je vrijheid in jouw ict-strategie tot doel verheft.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

>> "Je kan daarnaast gelijk met de software aan de slag. Is het niet wat je ervan verwachtte, dan verwijder je het".

Helemaal mee eens. Lekker uitproberen, geen veel-te-dure wurg-licenties, geen 30-dagen-uitprobeer-versie, geen opdringerige vertegenwoordiger die eerst langs wil komen. Lekker vrij!

>> "Ook zijn open source-aanhangers bijzonder gemotiveerde werkers die veel plezier beleven aan hetgeen ze doen".

Ook helemaal mee eens: Ik bak mijn creatieve gedachte-spinsels graag in software. Ik publiceer het als open-source, zonder 's nachts wakker te hoeven liggen over eventuele kwaadaardige (commerciële) bedoelingen van anderen.

En de bijbehorende theorie publiceer ik (naast in PDF-formaat) natuurlijk ook in OpenOffice-formaat, zodat ook mijn theorie gemakkelijk aanpasbaar is, ook open-source.

Soms moet je eerst 12,50 euro betalen om een document over bepaald onderzoek te kunnen downloaden, terwijl je niet eens de kwaliteit en diepgang van dat onderzoek kent. Wie doet dat nou? Open-source = vrijheid!

(Ik realiseer me nu pas dat ik een zwaar gebrek aan commercieel talent heb, maar daar valt mee te leven.)

Het opensource model komt hier op neer.

1) De gewone programmeur moet gratis software schrijven
2) Bedrijven, zoals bv. ING kunnen gratis software gebruiken
3) Als de gewone programmeur een dienst verlening van de bank vraagt moet hij onmiddellijk 25 Euro betalen.Peter, waar heb je die onzin vandaan? Enig idee hoeveel bedrijven wereldwijd hun personeel betalen voor het werken aan open source projecten? Je kletst onzin, maar dat wist je eigenlijk ook al wel, je verspreid niet voor niets FUD.

IBM, NTT, RedHat, Oracle, Skype, vele overheden, etc. etc. leveren bijdrages aan open source, zie de vele projecten en hun sponsors.

Inderdaad, veel grote (commerciële) IT-bedrijven dragen zelf ook bij aan open-source, omdat zij het belang van open-source zien.

Hierin staat Microsoft (on)behoorlijk alleen:
- geen (vrijwillige) bijdrage aan de open-source community;
- wel wurg-en-graai-licenties op closed software;
- opzettelijk incompatible versies om de klant tot nieuwe aankopen te dwingen (o.a. MS-Office). Misbruik van closed software: dwang-door-alleenrecht.

Dat zal ze vroeg-of-laat opbreken. Ook na de 'dood' van Netscape hebben ze de ontwikkelingen van internet-browsers compleet onderschat: IE6 was volmaakt in hun ogen.

Mysql is voor 1 miljard euro verkocht aan Oracle. Hoeveel hebben de open source programmeurs gekregen.

Denken jullie nu echt dat de aandeelhouders van IBM gaan beslissen 'Dit jaar nemen we wat minder winst en schenken we enkele projecten aan de open source gemeenschap?'

Open source is begonnen als een initiatief van de gewone man, alle succesvolle open source projecten zijn nu in handen van de grote jongens.Ik hink een beetje op 2 gedachten:
Aan de ene kant, als ik mijn product lever als open source, dwing ik mezelf m'n spullen goed dicht te timmeren qua security. Immers, ik wil niet dat een ander, omdat die de broncode heeft van mijn product, mijn omgeving kan hacken.

Aan de andere kant, hoe zit het met het intelectueel eigendom van e.e.a. Als de concurrent ook in mijn source code kan kijken, graaf ik dan op termijn niet mijn eigen graf?

Peter, de programmeurs hebben keurig iedere maand hun salaris ontvangen, zij zijn/waren in dienst bij MySQL AB. Zoals je kunt lezen, is de database MySQL een (open source) product van het bedrijf MySQL AB. Dit bedrijf is later verkocht aan Sun en Sun is nu gekocht door Oracle. MySQL AB had er een handje van om juist geen externe bijdrages in hun product op te nemen, al zijn er inmiddels bijdrages van Google in MySQL opgenomen. En ja, ook deze programmeurs zijn keurig betaald, ook zij hebben gewoon hun salaris ontvangen.

Mocht je met nog een voorbeeld komen, bv. PostgreSQL, ook bijdrages aan dit project (wat dus anders is dan een product van een bedrijf!) worden vaak gedaan door mensen die daar gewoon voor worden betaald. Zie de bijdrages van NTT, Skype, EnterpriseDB, etc. etc. Gewoon bedrijven en gewoon salarissen.

Maar dan nog, wanneer iemand uit eigen initiatief een bijdrage wil leveren, dan is het zijn/haar eigen keuze om dat te doen. Hij/zij weet dat anderen er gebruik van (kunnen) maken en (veel?) geld aan verdienen. Waarom wil jij daar een probleem van maken? De mensen die hun bijdrages leveren, hebben daar blijkbaar geen problemen mee. Ze blijven tenslotte hun bijdrages insturen!

Ik denk dat iedereen baat heeft bij transparant economisch model. ( Heeft de bankcrisis ons dit niet geleerd?) Open source is dit duidelijk niet.

Het is een allegaartje van idealisme en opportunisme

Peter Adriaenssens, er is via de overname van SUN betaald voor MySQl AB met de meeste MySQL expertise. De core van de MySQL ontwikkelaars waren/zijn betaalde krachten. MySQL zelf blijft beschikbaar onder GPL. Dat moesten ze van de EU beloven om zaken binnen de EU te kunnen blijven doen.

Al goed ook. De consument heeft wel recht op duidelijkheid. Het label open source is populair. Programmeurs worden zogezegd uitgenodigd om mee te werken in de community en er wordt tonnen geld verdiend achter hun rug. ( Werkt Coca Cola met vrijwilliger?)

Het zakenmodel van Firefox is ook dubieus. Ze halen 75 miljoen dollar uit advertenties maar de Nederlandse programmeur moet gratis werken voor de community? Hoeveel mensen weten dit...

Het zakenmodel van Microsoft is duidelijk. Wil je hun software gebruiken dan betaal je en Microsoft creëert betaalde jobs. (Tof)

Het wordt tijd dat de Europese gemeenschap duidelijkheid schept in heel deze open source zaak.

De bankcrisis leert ons dat transparantie een hoog goed is.

Peter, "moeten" en "mogen" zijn twee totaal verschillende dingen. Jij doet voorkomen alsof er sprake is van dwang, van slavernij, dat is pertinent niet het geval. Programmeurs hebben geen zin om het wiel uit te vinden, een effectieve bijdrage aan een project heeft dan ook meer zin dan eerst het wiel opnieuw uitvinden en dan een kleine verbetering toevoegen. Dat is een heel stuk goedkoper, zelfs wanneer er gewoon een salaris wordt betaald aan deze programmeur.

FUD, dat is waar jij je hier mee bezighoudt.

Ik word vaak gevraagd door allerlei mensen om opnieuw Windows op hun PC te installeren:

- Dan installeer ik gelijk even Firefox en zeg erbij dat het veiliger is. (Zie ook recent bericht over het niet te dichten lek in IE6 en IE7);
- "Maar MS-Office dan? Dat stond eerst wel erop, maar we hebben geen MS-Office-CD".

Dan heb ik de keuze:
- MS-Office kopen en installeren en deze (niet al te rijke) mensen een rekening sturen van €100, terwijl ik de rest gratis voor ze doe;
- Een illegale versie van MS-Office installeren, die ik niet heb;
- Of OpenOffice installeren en dan even de save-setting op '.doc' zetten.

Wat denk je dat ik doe? (Ik heb nooit klachten gehad over OpenOffice.)


En waarom zou ik voor mijzelf een illegale versie van Photoshop gebruiken, terwijl Gimp gewoon super werkt?

Zie daar: Microsoft (en Adobe) zullen me dankbaar zijn, want open-source voorkomt ook nog eens illegaal gebruik van hun betaalde software.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-01-14T12:31:00.000Z Jan van der Torn
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.