Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Open source: de risico’s van gratis

Computable Expert

drs. Gert Jan Timmerman
Manager Kenniscentrum, Info Support. Expert van Computable voor de topics Infrastructuur, Security en ICT-branche.

Open source software is gemeengoed geworden en lijkt geen angst meer aan te jagen bij gebruikers. Is dat terecht? In het algemeen geldt dat de software door leveranciers wordt geleverd zonder licentiekosten in rekening te brengen en is het gebruik van deze software gratis. Een belangrijke vraag die zich dan voordoet is: hoe zit het met businessmodel van deze gratis softwareleveranciers? Is gratis ook echt gratis en welke risico’s kleven hieraan?

Opensourcesoftware is gemeengoed geworden. Gartner voorspelt zelfs dat in 2015 in 85 procent van de commerciële softwarepakketten open source technologie zal worden opgenomen. Verder stelt het onderzoeks- en adviesbureau dat 95 procent van de reguliere it-organisaties dit jaar tenminste één element van opensourcesoftware zal benutten. Zelfs de Nederlandse Overheid stimuleert eigen overheidsorganisaties om gebruik te maken van vrije software. Opensourcesoftware lijkt dus geen angst meer aan te jagen bij gebruikers. Is dat terecht? Want hoewel de meeste it'ers van mening zullen zijn dat de werking van open source zich allang en breed heeft bewezen, kleven er ook nog steeds risico’s aan deze vorm van software. Vooral in relatie tot het eigen businessmodel en daarmee de continuïteit van de organisatie.

Gratis

Voor opensourcesoftware geldt in het algemeen dat de software door de leveranciers wordt geleverd zonder licentiekosten in rekening te brengen. Dat betekent dat het gebruik van deze software gratis is. Een belangrijke vraag die zich dan voordoet is: hoe zit het verdienmodel en daarmee het businessmodel van deze gratis softwareleveranciers in elkaar? Is gratis ook echt gratis?

Er kan een aantal standaard businessmodellen worden opgesteld met bijbehorende risico’s. Grofweg zijn er twee soorten risico’s te onderscheiden. Eén: risico’s die betrekking hebben op de continuïteit van de leverancier. Hoe groot is de kans dat deze leverancier over een jaar nog bestaat? En ten tweede risico’s op de uiteindelijke kosten. Als er niet betaald wordt voor software, maar wel voor dienstverlening, kan de rekening uiteindelijk tegenvallen als blijkt dat die dienstverlening toch echt nodig is om de software effectief te kunnen gebruiken.

Soorten businessmodellen

De meest voorkomende businessmodellen van opensourcesoftwareleveranciers, met bijbehorende risico’s, beschrijf ik hieronder.

Hobbyisten
Bij dit businessmodel zetten software-leveranciers hobbyisten in voor het ontwerpen en schrijven van de software. Dit is een risicovol model, omdat de medewerkers zelf veel investeren (tijd, hardware, werkplek) en hier weinig tot niets voor terugkrijgen. De kans dat medewerkers afhaken is groot. Zo kunnen zij na verloop van tijd een andere hobby kiezen of minder tijd krijgen voor de uitvoering van de software-opdracht. Juist het feit dat de afnemers niet betalen voor de gebruikte software, maar hiermee wel geld verdienen, kan voor de medewerkers ook een motivatie zijn om te stoppen met het vrijwilligerswerk. Daarnaast is het lastig de kwaliteit die de medewerkers afleveren te garanderen. Vaak zie je ook dat minder leuke activiteiten, zoals testen en het schrijven van documentatie, erbij inschieten. Als er geen beloning tegenover het werk staat, kunnen er moeilijk eisen aan de medewerkers worden gesteld en dus aan de uiteindelijke software.

Sponsors
Leveranciers die dit model gebruiken, krijgen hun inkomsten binnen door advertenties te plaatsen of e-mailadressen van klanten door te verkopen. Zolang dit helder is voor de afnemers, is dat een eerlijk model. Vaak kan een afnemer kiezen voor een betaalde licentie zonder advertenties of een gratis licentie met advertenties. Dit businessmodel is minder risicovol dan het hobbyisten-model, maar de duurzaamheid van de software is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende adverteerders. Dat is wel een risico op langere termijn. Als adverteerders afhaken, kan het businessmodel in elkaar zakken en kan dit ten koste gaan van de continuïteit van de gratis softwareleverancier en dus ook het eigen verdienmodel.

Betalende en niet-betalende klanten
In dit model draaien de betalende klanten op voor alle kosten, dus ook de kosten van de niet-betalende klanten. In het algemeen zijn de betalende klanten (grote) bedrijven en de niet-betalende klanten consumenten of kleine bedrijven. Meestal krijgen betalende klanten meer functionaliteit dan niet-betalende klanten. Vaak dient het niet-betaalde product om klanten te binden en in een later stadium alsnog te laten kiezen voor het betaalde product. Dit model is stabieler en duurzamer dan de eerste twee modellen, zolang er voldoende betalende klanten zijn. Hoe minder betalende klanten, hoe duurder het product voor betalende klanten moet zijn om de kosten op te kunnen brengen.

Gratis software en betaalde dienstverlening
Net als bij het batalen-niet-betalen-model spelen ook in dit model betalende en niet-betalende klanten een rol. Het verschil is dat bij dit model alle klanten de software gratis krijgen en alleen betalen voor dienstverlening. Klanten die dienstverlening afnemen, betalen dus in feite ook voor de bouw van de software. Cruciaal in dit model is dat er voldoende klanten zijn die gebruik maken van de betaalde dienstverlening en dat de tarieven voor de dienstverlening concurrerend genoeg zijn. Dienstverlenende concurrenten die niet de kosten voor het bouwen van de software hebben, kunnen de dienstverlening waarschijnlijk altijd tegen een lagere prijs aanbieden. De dienstverlening van de bouwer van de software moet dus voldoende toegevoegde waarde hebben om een hogere prijs te rechtvaardigen. Het risico voor klanten zit ‘m in de mogelijkheid dat de prijzen voor de dienstverlening niet concurrerend genoeg zijn, waardoor de continuïteit van de leverancier in gevaar komt.

Risico’s inschatten

Dat er kosten worden gemaakt voor het bouwen van opensourcesoftware is onvermijdelijk. Belangrijke vraag is wie die kosten betaalt en hoe duurzaam die constructie is. Hoe groter de afhankelijkheid in het eigen businessmodel van de gratis opensourcesoftware, hoe belangrijker het is het businessmodel van de leverancier in kaart te brengen. In de praktijk komen natuurlijk allerlei combinaties van verschillende businessmodellen voor, wat het inschatten van de risico’s complex kan maken. Pas als al deze risico’s voldoende zijn achterhaald en adequaat zijn ingeschat, kan het eigen businessmodel op dit punt gefundeerd en duurzaam zijn.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Er is ook nog een ander scenario waarbij gratis ineens niet zo gratis blijkt te zijn. Bij een aantal licenties in de open source wereld geldt namelijk dat je de open source wel mag gebruiken, maar op het moment dat je dat product commercieel op de markt gaat zetten gaan er andere regels gelden.

Dit kan variëren van het vermelden dat je het gebruikt, via het opnemen van de licentie of source code van het open source pakket in jouw software, tot het beschikbaar moeten stellen van de broncode van jouw hele product.

Zeker in het laatste geval kan het een gevalletje "goedkoop is duurkoop" worden.

Gert Jan, met betrekking tot risico één, de continuïteit. Voor de klant is de continuïteit van de leverancier minder belangrijk dan continuïteit van de leverantie. De leverancier kan blijven bestaan, terwijl het product niet meer geleverd en onderhouden wordt. Dat zie je bij heel veel overnames en fusies en bij vernieuwing van de portfolio. De klant staat dan zo in de kou. De productie kan ook worden overgenomen. Dat laatste gaat bij Open Source veel gemakkelijker dan bij Closed Source.

Met betrekking tot risico twee, de uiteindelijke kosten. Bij software heb je standaardproducten, standaardproducten met maatwerk en producten die geheel maatwerk zijn. Vooral bij de twee laatste categorieën kunnen de uiteindelijke kosten om de software effectief te kunnen gebruiken gigantisch oplopen. Kijk maar naar de ICT faalindustrie, waarbij Capgemini en andere leveranciers hun opdrachtgevers jaarlijks vele honderden miljoenen afhandig maken. Dat heeft niks te maken met de keuze voor Open – of Closed Source, maar vooral met hoe de leverancier omgaat met de klant.

Daarom is het van belang om het echte businessmodel van de leverancier in kaart te brengen. Dat laatste is helaas ondoenlijk als je de ICT-markt niet kent. Dan ben je afhankelijk van de expertise van een beperkt aantal mensen uit die wereld. Niet alleen het kleine Equihold met 1-2Focus, maar ook grote klanten zoals de SVB, het UWV, uitgeverijen en andere bedrijven, zijn er te laat achtergekomen wat het echte businessmodel was van de leverancier.

Samengevat, er staan vele goede overwegingen in je artikel, maar de schijn wekken dat Open Source een deel van het risico is, dat is onjuist.

vrij, gratis, open, werking, user, leverancier. Risco's van gratis laten onderzoeken door Science of stupid ? Als je een halve salto maakt val je op je bek. Hoeveel kosten die Gartner voorspellingen trouwens ?

Mij verbaast dat het eenvoudigste verdienmodel niet beschreven is.
Een groep mensen (community) (ontwikkelaars, testers, dokumenteerders, etc) bouwt samen een softwareprodukt en allen verdienen aan de installatie, service en onderhoud.

Gezien het feit dat de bronkode vrij is, is het risiko voor gebruikers nihil wanneer ze een produkt kiezen dat een stabiele community heeft.

Wie als bedrijf een open source pakket neemt, aanpast en dan vermarkten wil moet de "nieuwe" kode vrijgeven, dat is toch niet meer dan logisch.
Niemand kan verwachten alles te krijgen en niets terug te geven.

@Gert-jan
Hele verhaal is terug te brengen tot onzin, slecht management omdat je op de verkeerde dingen bezuinigd is pas een risico.

Idee dat er sprake zou zijn van vrije software is pertinent onjuist omdat het intellectuele eigendom altijd bij de maker blijft. En ja, er zijn ondertussen veel verschillende licenties waardoor het niet altijd duidelijk welke rechten je hebt maar dat is niet veel anders als bij closed source omdat je een academische studie nodig hebt om de juridische epistels te begrijpen.

Zeker zijn er soms inderdaad twee edities, de 'long term support' welke conservatiever is in de wijzigingen en de community editie die je dus min of meer kunt vergelijken met de beta versies van Microsoft. Dus wat is nu eigenlijk het probleem?

Ik vind dat er op een verkeerde of beperkte manier naar open source software gekeken word.

Alles wat je gebruikt of maakt hebt eigenschappen en vaak zijn veel van die dingen opgebouwd uit componenten en laagjes.

Zo kun je Python gebruiken, OpenSSL, OpenVPN, welke open source zijn. Bij andere dingen weet je niet eens of het open source is, denk aan Javascript, C, et cetera.

Foto's kun je laten schieten, of je kunt ze kopen uit Stock voor een licentie.

Whatever works for you.

Natuurlijk moet je een risico analyse doen en er soms met een juridische blik naar kijken. Of kijken naar is het "vluchtig" of is het "volwassen". Wie zitten erachter? Dat staat los van closed of open in mijn mening.

Door continu te blijven hangen in de verbintenis tussen open source en gratis mis je het werkelijke punt: Brengt het me wat ik zoek?

Zo is MS SQL duurder dan Postgres, maar zijn de tools die je bij MS SQL krijgt een stuk bruikbaarder dan pgAdmin III. Als je een eigen product maakt en die ga je 1000 keer wegzetten, dan beslis je op een andere manier dan als je een bedrijf bent die een tool of dienst aan wil schaffen.

Word vind ik beter dan Libre Write, Google Docs vind ik weer beter dan Word, dan heb je dus al drie smaken te pakken wat de discussie open source/gratis totaal irrelevant maakt.

@Henri
bij foto's heet dat creative commons. Overigens ben ik blij verrast dat je aangeeft dat voor sommige foto's betaald moet worden, auteursrecht wordt slecht aangehouden (eigen ervaring).

Overigens dat die discussie open source of gratis irrelevant is klopt, ik heb een grafisch pakket (pro versie) gekocht na kennismaking als vrije software omdat die pro versie de tool is die ik nodig heb.

Omdat ik al vroeger met Star-Office (betaald) werkte ben ik bij OpenOffice/LibreOffice gebleven. Word kan volgens de pers bijna het zelfde, voor veel van mijn klanten die beperkt gebruik maken een office suite is het meer als voldoende en de overstap van msoffice 2003 naar libreoffice is klein.

Wellicht moet je toch nog eens naar MySQL kijken, daar kun je veel meer tools vinden.

Jan, wij maken ook content voor leeromgevingen, regelmatig betalen we voor die plaatjes en dat zijn geen peanuts. Voor een goede plaat betaal je meer dan 100 euro. Maar laatst een muziekje voor onder een instructie video, gewoon instrumentaal en niet iets wat je op de radio hoort, 200 euro.

Door open source plat te slaan naar gratis focus je op de verkeerde dingen.

Wat betreft MySQL... ik ben er gewoon niet zo'n fan van. Eerst moest ik lang wachten op triggers en stored procedures, maar ook de syntax, volgorde van JOINS, tuning tools, waren niet echt on par met MS SQL. Wel heet AWS een variant erop gemaakt (Aurora) die heel erg lekker schaalt voor als je gewoon veel relationele data hebt.

Postgres... is wat pittiger maar zit vol met moois. Geen silent fails, inheriten van tabellen, native JSON support, ik mag wel zeggen dat ik een fan ben al ben al is het soms wat pittiger omdat ik er minder lang ervaring mee heb.

Als Linux niet gratis zou zijn geweest had het nooit een (markt)aandeel van 80% gekregen op elk apparaat met een CPU.
Dat open source steeds meer gebruikt wordt heeft gewoon te maken dat het de beste prijs/prestatie verhouding heeft.

@Henri
Mee eens. Voordeel van open source is dat je je geen zorgen moet maken als je een programma op meer PC's installeert. Het gehannes met licenties valt weg als je gebruiker bent.
Dat het meest gebruik maakt van data die niet in een gesloten format bewaard wordt zodat je er ook nog wat mee kunt als je een ander product kiest.

Wie geen geld betaalt zou wel mee moeten doen op de fora om kennis te delen, ook eens een handleiding, die zelf gemaakt is, ter beschikking stellen. Kortom de vruchten van zijn arbeid deels terug geven aan de gemeenschap, dat zie ik als een morele verplichting.

Even los van de techniek.
We willen kennelijk nog steeds betalen voor programmatuur van clubs die daar 25% of meer winst op maken, terwijl met regelmaat blijkt dat ondanks die comfortabele winstmarge de boel nog steeds niet optimaal draait.
En dat er partijen zijn, zoals onze overheid, die zelfs bereid zijn miljoenen te betalen voor programmatuur die helemaal niet werkt, laten we dan nog maar even buiten beschouwing.

Vandaag of morgen zal het kwartje wel vallen. Het hoeft van mij echt niet gratis, maar goed beschouwd laten we ons in veel gevallen met “officiële” programmatuur nog vrij vaak een poot uitdraaien.

Oftewel het al decennia oude misverstand :

* Open Source ≠ Publicdomain ≠ Freeware ≠ Shareware
* Open Source ≠ rechtenvrij ≠ royalty-free
* Open Source ≠ supportvrij

Bovenstaand artikel gooit e.e.a. dan ook danig door elkaar, maar vertelt óók niets nieuws.

Dit artikel staat vol foutieve aannames uit de jaren 90.

First of all OpenSource wil niet per se zeggen dat het gratisch is.
Bij de beschrijving van de buisines modellen onbreken de meest relevante.
n.l. het feit dat iemand iets nodig heeft of een aanpassing wenst, deze zelf ontwikkeld of laat ontwikkelen en vervolgens (zoals het volgens bv het GNU licentie model geld) aan de OpenSource comunity vrij geven.
Dit gebeurd bijvoorbeeld veel door 'hobbyisten' als IBM.
Gelukkig leveren profesionele bedrijven als MicroSoft alstijd kwaliteits produkten.
(MicroSoft heeft overigens ook al e.e.a. aan de OpenSource Comunity gedoneerd)

Er zijn hordes mensen die hun centjes verdienen met dergelijke aanpassingen of met het implementeren van OSS. Denk bijvoorbeeld maar eens aan specialisten bij hosting bedrijven.

Ook het argument van de continuiteit van de leverancier heb ik al vaker bekritiseert.
Je hebt beschikking over de broncode dus je kan altijd zelf voor updates en aanpassingen (laten) zorgen.
Overigens kunnen ook commerciele software bedrijven hun activiteiten stoppen, of zijn we Baan en SCO alweer vergeten.

Ik ben overigens nog nooit OSS tegengekomen dat bol stond met reclame.
Logisch ook, eenieder zou dat er meteen uitkiepen.

De enige issues die ik (wederom) kan vaststellen zijn:
- Dat verkopers van commerciele software geen concurentie lijken te dulden.
- Leveranciers wel open source willen gebruiken, maar er zelf geen bijdrage aan wensen te leveren.
- Specialisten ineens meer moeten weten dan louter produktkennis.

Het staat eenieder nog altijd vrij om commerciele software te kopen.
OSS is gewoon een ander buisiness model, deal with it !

Overigens voor de goede orde... ik heb geen enkel zakenlijk belang bij OSS. behoudens een periode van zo'n anderhalf jaar ergens in een grijs verleden heb ik altijd bedrijfsspecifieke produkten ontwikkeld.

En dan nu de hamvraag: Wat zijn de risico's voor niet-gratis software? Of zijn dat soms exact dezelfde risico's?

Haha Jan en zijn morele verplichtingen. Eerst ging die medicijnen studeren totdat het zijn ding niet meer was :-) Fijn om te weten waar die belastingcenten heen gingen. Daarna ging die bij een klant werken o.a. om wraak te nemen op zijn werkgever. Kan zijn dat mijn bron niet betrouwbaar is, Jan zelf :-)
Als Jan Msc is dan wel of stupid.
No problem Jan, I join the club, for sure. Don't we all?

Je kunt je ook afvragen wat de kosten van gesloten software en de security lekken die daarin zitten kunnen betekenen voor je continuiteit.

Ik kies dan toch liever voor open-source, met een grote community en een licentie-model die mij in staat stelt om de code naar eigen smaak aan te passen, of andere bedrijven in staat stelt om de code te verbeteren zodat er niet 1 maar 10 bedrijven zijn die support kunnen leveren en de continuiteit kunnen garanderen, op een manier die lijkt op Escrow.

@brainiac ("die mij in staat stelt om de code naar eigen smaak aan te passen"):
Echt, serieus, ga je dat doen?!?

Frank, ik snap wat je zegt en er zijn inderdaad niet veel bedrijven die het doen, maar ze zijn er zeker wel, nu zie je hierin twee patronen:

1) Een bedrijf die de open source forkt voor een bepaalde (maatwerk) toepassing.

2) Een ontwikkelaar die fouten uit de source haalt omdat hij daar tegenaan loopt.

Voorbeeld van 1:Een CMS die aangepast werd om als leeromgeving dienst te doen. Het was achteraf wellicht niet zo'n goede keuze omdat je wel wil dat de software evolueert en gebruikt kan maken van de nieuwe toegevoegde functies en patches en je dus continu bij releasen werk hebt en er spanning kan ontstaan in de architectuur van het maatwerk en de originele software. Ik heb dit meerdere keren gezien en in alle gevallen bleek het een doodlopende weg. Als je echter kijkt naar Libre office kan de nieuwe tak ook als open source verder gaan en het origineel voorbijstreven.

Voorbeeld van 2: Open source wordt gebruikt, maar er zitten bugs in. Ik heb een software ontwikkelaar die dus bugs haalt uit gebruikte javascripts frameworks, domweg omdat de bug zo irritant is en slim genoeg om het op te lossen. Als je naar javascript frameworks op GitHUb kijkt en naar de wijziging geschiedenis en de issue reports, zie je dat het eigenlijk best veel voorkomt. Ontwikkelaars die verbeteringen aandragen en dat zijn vaak gewoon werknemers.

Dus nogmaals Frank, toen ik nog een .NET was had ik dezelfde mening, gelukkig weet ik nu meer.

@Henri
Gezien het feit dat je anderen altijd beschuldigd van onthechtingsverschijnselen is het dus een hele bekentenis wat je in reactie schrijft. Jij denkt meer te weten maar tast naar mijn mening in het duister aangaande het prangende verschil tussen beheer- en beheersbaar;-)

Code is code het en 'indiaantje-koekoek' van uitbesteding met framework zoals Rightshore vergat zoals altijd weer eens het onderhoud, als je met CMS Joomla bedoeld dan moet je ook eens kijken naar 'spaghetti-code' en non-sanitized input als gevolg van allerlei 'dode' code. Zal niet ingaan op de historische kosten die meekomen met frameworks maar lees eens rapport Rekenkamer:

http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=7955&type=org

Auteur heeft namelijk wel een punt als het om keuzen vanuit de gebruiker gaat, de GitHub voor allerlei gegevensuitwisselingen binnen de overheid heet namelijk Dropbox...

@Ewout
Na een snelle blik op het rapport kreeg ik de indruk dat dat de 120ste versie is die door de 60ste groep van specialisten is gedaan en tot de door de opdrachtgever gewenste conclusie komt.

Ter informatie, er zijn ongeveer 300 open source CMS'sen, waarom zou Henri daar speciaal Joomla uit moeten kiezen?
Ik citeer maar even wat mijn mentor mij leerde "to assume makes an ASS out of U and ME.

@Frank
In actieve communities worden vaak (betaalde) aanpassingen gedaan die 1 persoon voor een klant nodig heeft en dan vrij gegeven worden.
Of in een core-applicatie, of in modules, er worden veel zaken aangepast bij FOSS, en wel hoofdzakelijk door de grote commerciële bedrijven zoals IBM, Oracle, Microsoft, Google etc.

Ewout, Jan heeft een punt over jouw aannames.

Het ging inderdaad niet om Joomla, maar over EllisLab Expression Engine. En veruit de meeste PHP frameworks en CMS-en kennen een vrij slechte kwaliteit van code. PHP is een flexibele taal met een zeer breed draagvlak wat als gevolg heeft dat er veel rommel geproduceerd wordt, en het erge is; in de basis werkt het. De Erlang community is een stuk kleiner en daar kom je veel minder rommel tegen domweg omdat Erlang het alleen doet als je weet wat je aan het doen bent.

Je 'indiaantje-koekoek' retoriek vind ik overigens heel slap en beledigend. Ook daarin laat je precies zien hoe jij over anderen denkt.

En "beschuldigen van onthechtingsverschijnselen?" Wat is dit nu weer voor een zinsnede? Ik doe hooguit waarnemingen, en bekentenis? Nee, ik communiceer gewoon transparant en open, ik zuig kennis op en deel mijn kennis. Want ik weet niet wat jij allemaal uit mijn reactie leest (Assuming.. again!) Maar mijn punt 1 waren acties van anderen waarmee ik te dealen kreeg. Wat dus los staat van jouw beheer en beheersbaar "mening".

@Henri
Jouw voorbeeld 1 is niet realistisch, en je haalt 'm zelf ook weer grotendeels omver. OpenOffice werd geforkt naar LibreOffice, maar de kans dat er een HenriOffice komt omdat jij iets anders wilt met tabellen lijkt me erg klein, vooral omdat je het onderhoud dan ook zelf moet doen.

Jouw voorbeeld 2 is een mooi voorbeeld hoe een community samen de kwaliteit van open source software borgt.

@Jan
Zelf aanpassingen maken in zeer specifieke open source software kan natuurlijk wel. Het blijft dan mogelijk open source, maar de veel geroemde voordelen dat iedereen de code reviewt en verbetert is dan natuurlijk weg.

@Jan
Een rapport vluchtig lezen en dan afdoen als dertien in een dozijn is precies waar je mij van beschuldigd, niet gehinderd door enige dossierkennis allerlei niet onderbouwde aannames doen. Betreffende het 'indiaantje-koekoek' wees ik trouwens op het kinderspelletje waar het om de onbeweeglijkheid gaat als we achterom kijken.

@Henri
Dat het gisteren .Net was en vandaag EllisLab Expression Engine gaat om inwisselbaarheid van code, kijkend naar bijbehorende ecosysteem (Azure?) bestaat een service uit wat meer onderdelen. Uiteraard kun je ook elke discussie doodslaan door de ander in een hoek te zetten, een reflex die ik vaak bij je zie als je begint over 'serverknuffelaars' wanneer het om beheerbaarheid van oplossingen gaat.

Hier is hoe ik er als koper naar kijk:
Bij alle software die je in huis haalt moet je kijken naar funktionaliteit, maatwerk, kosten, onderhoud en zekerheid. Zowel bij closed source als bij open source heb je jaarlijkse kosten en risiko's voor de kontinuïteit.
Voor dat laatste is altijd de vraag: stel dat de leverancier/bron of de ondersteuning of het hele pakket wegvalt, wat dan? Als je daar geen antwoord op hebt moet je het simpelweg niet doen. Meestal is het redelijk eenvoudig: meestal wordt de boel gewoon overgenomen door een ander, of je kiest een andere toko die het onderhoud kan overnemen, en anders stap je over op een ander systeem. Je houdt er zowizo al rekening mee dat elk systeem een leefcyclus heeft dus op afzienbare termijn vervangen moet worden.
Het punt: ik zie daar geen verschil tussen closed source en open source. Op het niveau van de bedrijfsleiding speelt vooral de genoemde angst een rol, en dat die angst afneemt verruimt de keuzes en de mogelijkheden.

Ewout, het topic is open source. Het voorbeeld van Expression Engine is gewoon een voorbeeld, als het over wegzetten gaat ben je daar meester in.

Mijn mening of keuze van code of eco systeem is gewoon stabiel. Dat ik persoonlijk een .NETter ben geweest en dat we nu als onderneming daar niets meer mee doen (ik schrijf zelf ook geen code meer), dat verandert niets aan mijn opinies en meningen met betrekking tot cloud computing.

En ja, ik geloof niet meer in het knuffelen van hardware. In ieder geval niet in het perspectief van eind-gebruikende organisatie.


@Frank : Het was een voorbeeld, zo bouwen we ook eigen extensie op Django framework en wellicht open sourcen we die dadelijk.

Voor de .NET mensen hier.
Waarom zou ook Microsoft zich steeds meer met OSS bezig gaan houden?
Ze brengen zelfs hun eigen Linux distro uit?

@Henri
Sorry, Henri maar alles draait - zoals ik in 2012 al stelde in panelsessie - om de governance en van daaruit uiteindelijk de make or buy beslissing waarbij je dus gebruik kunt maken van open source. Misschien moeten we niet spreken van open source maar slim source, je hoeft tenslotte niet het hele framewerk te adopteren. Discussie ging om modulaire uitbreidingen die je niet nodig hebt, behoorlijk on-topic als ik kijk naar het artikel.

Hoef je hopelijk niet uit te leggen dat vervreemden van je CapEx nog niets veranderd aan je OpEx. Tenslotte is de cloud nog gewoon: Get them in, move them up and keep them there.

Om weer terug te komen op het oorspronkelijke artikel; ik sluit mij aan bij Jaap van Belkum. Je wekt de schijn dat open source het/een probleem is en gaat met het begrip business model enigszins eendimensionaal om. Voor de goede orde Microsoft is internationaal in haar houding tav open source verbeterd, maar misschien volgt Microsoft in Nederland een eigen koers?
Om na 15 jaar open source in Nederland dit te moeten lezen vind ik jammerlijk. Misschien nuttig om ontwikkelmodel, businessmodel, verdienmodel en de praktijk wat genuanceerder en daarmee duidelijker met elkaar in verband te brengen.

@Frank
Je punt is duidelijk al vraag je het in dit geval aan de verkeerde persoon, want inderdaad, als ervaren ontwikkelaar met actieve rol in de open source community, doe ik dit soort dingen. :)

Ik heb ook bij verschillende organisaties de software die ik zelf heb ontwikkeld bij Escrow moeten onderbrengen omdat sommige klanten dit eisten. Die zijn zelf ook niet in staat om dit aan te passen, maar er zullen zat bedrijven zijn die maar al te graag deze klanten zouden willen overnemen.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-09-17T14:49:00.000Z Gert Jan Timmerman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.