Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Nieuwe industriële revolutie dient zich aan

Expert

Menno Heesbeen
Regional Managing Director, Redwood Software. Expert van voor het topic .

De eerste industriële revolutie heeft er voor gezorgd dat eentonige, repetitieve handelingen zijn overgenomen door slimme machines. Als gevolg daarvan is de welvaart enorm toegenomen, zijn er kwalitatief hoogwaardige producten op de markt gekomen en is de arbeidsvreugde van de werknemers toegenomen. De tweede industriële revolutie gebeurt nu, in de backoffice. Eentonige administratieve taken worden geautomatiseerd. Doet jouw organisatie al mee?

Analisten en journalisten uiten regelmatig hun zorgen over slimme machines die het werk van de middenklasse overnemen. Zoals Kenneth Brant, directeur bij Gartner zegt; 'de meeste business en thought leaders onderschatten de potentie van slimme machines om miljoenen middenklasse banen over te nemen in de komende decennia.'

Dat is nogal een uitspraak om te doen. Machines zijn al eeuwen gereedschappen voor efficiëntie. Ze zijn niet zo angstaanjagend als sommigen denken. De resultaten zijn zelfs tegengesteld. In plaats van het op straat zetten van arbeiders, zijn we door slimme machines die repetitief handmatige taken overnemen, in staat om ons te ontwikkelen in meer geschoolde banen, kunnen we minder uren werken en ervaren we meer arbeidsvreugde. Het zorgt ervoor dat medewerkers meer strategisch bezig zijn en meer beslissingsbevoegdheid hebben. En dat is nog niet alles. Nu computers krachtiger, sneller en slimmer worden staan we aan de rand van een nieuwe industriële revolutie. Niet in de fabriek, maar in de business back-office!

Zelfs organisaties die beschikken over hoogstaande technologie hebben grote hoeveelheden manueel en repetitief werk dat moeten worden uitgevoerd door mensen. Deze werkzaamheden vind je vaak in de administratieve backoffice van organisaties. Werkzaamheden zoals facturatie, logistiek, order processing en vele andere administratieve werkzaamheden leunen op grote groepen mensen die veel uren verbranden. Deze taken worden veelal uitgevoerd door hoopgeleide medewerkers waar het salaris meer verband heeft met hun opleiding dan met de dagelijkse taken die ze uitvoeren. Desondanks zijn er organisaties die actief werken aan het veranderen van dit treurige scenario. De nieuwe industriële revolutie brengt intelligente managers terug in hun rol waarbij ervaren medewerkers op een betere plek worden ingezet. En wanneer vindt deze revolutie plaats? Kijk om je heen, het gebeurt NU!

De industriële revolutie 2.0

Tijdens de eerste industriële revolutie, in de 18e eeuw, is het productieproces ingrijpend veranderd. Machines namen meer en meer manuele handelingen over van mensen. Productielijnen konden taken sneller en goedkoper uitvoeren en met meer consistentie. In plaats van arbeiders op straat te zetten, heeft de eerste industriële revolutie gezorgd  voor het bouwen en ontwikkelen van steden, het beschikbaar komen van kwalitatief hoogwaardige koopwaar en het verbeterde de levensstandaard voor iedereen. Natuurlijk waren er veel uitdagingen, maar de resultaten hebben de wereld gecreëerd waar we nu in leven.,

Nu maken we een soortgelijke verandering mee voor medewerkers in de administratieve backoffice, voor kenniswerkers. In de nieuwe informatie economie verspillen de beste medewerkers van organisaties niet langer tijd aan manuele data-entry taken en het synchroniseren van eentonige, saaie processen. Deze taken dienen geautomatiseerd te worden om mensen te bevrijden van repetitieve, hersenloze taken. Met gestroomlijnde en goed op elkaar aangesloten applicaties om administratieve backoffice taken uit te voeren kan iedereen, van data center tot finance personeel meer controle en inzicht verkrijgen over het gehele bedrijfsbrede proces.

Er is geen reden om angst te hebben voor dit soort automatisering. Zonder backoffice automatisering zouden mensen gedwongen zijn om in backoffice omgevingen handmatige vergelijkingen te moeten maken van grootboekrekeningen, inventarislijsten of handgeschreven orders. Er zou geen '24-uurs service' mogelijk zijn en geen 'direct response'.  Backoffice automatisering plaveit de weg voor een beter geïnformeerd en beter werkend business landschap. Het is belangrijk om te begrijpen dat machines nog steeds niet in staat zijn om analyses te maken of beslissingen te nemen zoals mensen dat doen. Automatisering helpt mensen om efficiënter te worden. Het vervangt ze niet!

De toekomst van geautomatiseerde organisaties

Door eentonige, saaie taken opnieuw toe te wijzen aan machines, hebben medewerkers van de administratieve backoffice meer tijd om activiteiten uit te voeren die echt waarde toevoegen. Ze kunnen hun intelligentie gebruiken voor verdere innovatie en groei en minder tijd spenderen aan simpele taken. Dit zorgt ervoor dat organisaties productiever worden dan ooit tevoren.

Organisaties die nog geen actie hebben ondernomen in deze industriële revolutie 2.0, krijgen te maken met achterstand ten opzichte van concurrentie. Nu al leveren organisaties, die deze backoffice automatisering hebben ingevoerd, goederen en diensten sneller, beter en efficiënter dan ooit tevoren. Zonder automatisering zouden Amazon, Google en zelfs Apple niet eens bestaan. De business voordelen zijn van het grootste belang om in overweging te nemen voor iedere organisatie. Dit naast de simpele afweging van kostenbesparing.

'Houd in het achterhoofd dat it-uitgaven normaal gesproken zo’n 4 procent van de jaarlijkse omzet betreffen, terwijl salariskosten vaak tot 40 procent van de omzet kosten in sommige kennis en service branches', zegt Gartner’s Brant. Zelfs de grootste sceptici in het bedrijfsleven kunnen de voordelen van automatisering niet langer ontkennen of verwaarlozen. De toekomst van de geautomatiseerde backoffice belooft om medewerkers beter in te kunnen zetten in taken die waarde toevoegen, terwijl mensen met meer controle en zeggenschap betere analyses kunnen plegen en de concurrentie voor kunnen blijven. Het zal de levens van zowel de organisaties als van de medewerkers verbeteren.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Volgens mij heet dat fenomeen Selfservice. Dit veroorzaakt precies de dingen die hierboven beschreven worden. Selfservice vereist een hoge mate van geautomatiseerd verwerken in de backoffice.

De auteur geeft blijk van een gebrek aan werkelijk maatschappelijke visie. Degenen die geen hoge opleiding kunnen volgen worden met dit soort automatisering volkomen buitenspel gezet.

Ik nodig de redactie van harte uit dit artikel van de website te verwijderen.

Klopt deels Leen, Self Service met een STP proces ingericht drukt de kosten en doorlooptijd en wordt veel toegepast bij B2C. Bij administratieve processen op de financiele afdeling, zoals period-end-close, record-2-report, KPI reporting zijn er nog altijd veel handmatige handelingen die niet met self-service op te lossen zijn. Daar waar self service wel een rol speelt (ESS/MSS in het HRM domein bijvoorbeeld, of order-2-cash vanaf webportal) speelt het wel een rol. Bij beide voorbeelden is automatisering een goede manier om repetitieve handelingen te verminderen, consistentie te verhogen en kwaliteit te verbeteren.

Volgens mij stijgt de arbeidsproductiviteit ongeveer elk jaar vanaf 1880 en zitten we nu juist even in een recessie.
Dus evolutie ipv revolutie en recessie ipv halleluja.

Visie van expert : "Zonder automatisering zouden Amazon, Google en zelfs Apple niet eens bestaan" ..
Het mooie van onze welvaart is dat we met ook met middelmatige capaciteiten het economisch goed kunnen hebben.

Het gaat al mis in de inleiding "De eerste industriële revolutie heeft er voor gezorgd dat eentonige, repetitieve handelingen zijn overgenomen door slimme machines."

Slimme machines hadden we niet honderd jaar terug, en overigens nog steeds niet.

De rest van het artikel is verder weinig zeggend.

Persoonlijk vind ik het altijd jammer dat dit soort artikelen een visie op de toekomst laten zien die vooral is gebaseerd op de huidige vraag en aanbod principes. De mededeling dat we niet bang hoeven zijn is daarom in mijn ogen een niet hard te maken bewering. Hier spreekt dan ook een salesmanager.
Ik kan me daarom de reactie van @M.Strücker wel voorstellen en vind 2 sterren wat lui gewaardeerd. Als wij willen dat automatisering het leven in het algemeen en het productieve leven in het bijzonder gemakkelijker maken dan past de huidige kapitalistische visie, gericht op welvaart daar niet bij.

Het zal te ver gaan om hier een ideologische discussies te voeren, maar om te stellen dat het alleen om welvaart gaat lijkt mij een te beperkt uitgangspunt. Welvaart zonder welzijn stelt namelijk weinig voor, en als er (tientallen, honderden?) miljoenen banen verdwijnen door automatisering en er verandert niets aan de huidige visie dan extrapoleren ook de verschillen tussen arm en rijk en raakt de maatschappij verder ontwricht.

Dat betekent niet alleen dat we automatisering slimmer moeten maken maar vooral ook moeten werken aan vernieuwing van onze ideeën over hoe welvaart en welzijn gelijke tred kunnen houden.
Pas als de drijfveer van mensen en ondernemingen werkelijk alleen maar vernieuwing en verbetering zou zijn simpelweg omdat het kan (en dus niet omdat het meer oplevert) dan komen we al veel dichter in de buurt van een maatschappij waar automatisering werkelijk in dienst van de mens kan functioneren.
Dan verdwijnen er geen miljoenen banen maar dan vindt automatisch herverdeling van werk plaats en houden we allemaal meer tijd over voor de (andere) mooie dingen in het leven.

Het centrale thema van deze 'nieuwe' industriële revolutie is veel meer 'complexiteit’ dan dat het gaat om arbeidsbesparing of oplossing van eentonige repetitieve werkzaamheden. De mens is begrensd door tijd en vermogen om grote hoeveelheden complexe data en structuren te overzien en analyseren. Daar bewijzen machines hun nut en kracht.
De toegevoegde waarde van de mens zit in de unieke eigenschap om flexibel en inventief te zijn. Daarmee is hij in staat om m.b.v. output van machines beslissingen te nemen, in sommige gevallen beslissingen waarmee een volkomen nieuw pad wordt ingeslagen, als dat goed dunkt. Deze 'slimheid' hebben machines niet en dat moeten we denk ik ook niet willen.
Laat machines de mens helpen om de almaar toenemende complexiteit te beheersen door in zeer korte tijd zinvolle analyses op te leveren en zaken voor te sorteren. De mens zal bepalen wat ermee te doen. Er zal nooit sprake zijn van vervanging van mensen als doel op zich. Het gaat om het 'empoweren' van de mensheid!

Ik begrijp dat de toekomstige maatschappij, de plek voor mensen in die maatschappij, welvaart en welzijn belangrijke thema's zijn. Ook ik vind die belangrijk. Let wel, de mens is inventief. Met modernisering en automatisering is ons leven sinds de middeleeuwen en zeker sinds de eerste industriële (r)evolutie beter geworden. Waar dit artikel met name om gaat is om bedrijven wakker te schudden dat er werk door kantoorpersoneel wordt uitgevoerd dat ook door computers kan worden gedaan. Daarmee verhogen we de consistentie van het proces en de kwaliteit van het opgeleverde werk. Door operationeel werk weg te nemen kun je meer tijd en aandacht besteden aan analyse, besluitvorming, et cetera. Bedenk maar eens; Zoekwerk uit het verleden is met de komst van het internet een stuk gemakkelijker/sneller geworden. Zijn daardoor banen verloren gegaan? nee, er zijn vele nieuwe banen gecreëerd! De kracht van de maatschappij zit hem in de mate waarin we in staat zijn ons aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid.Kortom; prima commentaar, dank daarvoor!

"Waar dit artikel met name om gaat is om bedrijven wakker te schudden dat er werk door kantoorpersoneel wordt uitgevoerd dat ook door computers kan worden gedaan."

Visie ? 30 jaar geleden misschien..

Enkele opmerkingen en aanvullingen op dit opiniestuk en de reactie’s tot nu toe.

Allereerst is het veelvuldig gebruik van het woordje “slim” niet aan te bevelen. De negatieve connotatie (bijbetekenis, bijgedachte, bijklank, ondertoon, gevoelswaarde) van dit woord krijgt tegenwoordig steeds meer de overhand. Zo valt op de site www.synoniemen.net te noteren: sluw, gewiekst, geraffineerd, geslepen, listig, slecht, verkeerd, etc.. Zie ook de fraaie grafische weergave van dit woord op deze site.

De negatieve gevoelswaarde die ik ervaar bij “slim” is dus niet subjectief, maar blijkt er gewoon te zijn!

In plaats van *slimme* machines willen we *dienstbare* machines, zoals ik ook al opmaak uit de mooie reactie van Hans Kroon.

In de tweede plaats enkele aanvullingen op de rake reactie van Leen Blom.

Het automatiseren van de backoffice heeft bij veel bedrijven geleid tot de welbekende legacy die nu juist haaks staat op het realiseren van selfservice. Legacy is verouderde bedrijfssoftware die vaak nog batchgeorienteerd is waardoor een realtime afhandelen van klantwensen door middel van selfservice onmogelijk wordt gemaakt.

Maar ook als een realtime verwerking van de backoffice door een moderniseringsslag wel mogelijk is blijft het de vraag hoe het onderliggende functionaliteitenlandschap door middel van selfservice effectief aan zowel de interne als externe klant kan worden ontsloten. Hier blijkt het denken in processen ernstig tekort te schieten. Het denken in ketens van processen maakt de afhandeling van selfservice nodeloos complex, aangezien selfservice zowel het begin- als het eindpunt van de keten is. Hierdoor wordt de applicatie-legacy-spaghetti keurig vervangen door SOA-flowchart-spaghetti.

Een alternatief voor het procesdenken waardoor selfservice op basis van SOA wel effectief en efficient kan worden gerealiseerd bestaat uit de volgende zaken:
1. Vervang flowcharts door beslissingstabellen; maak hierbij vooral ook gebruik van conditie-subtabellen, waarbij de expliciete verwijzingen tussen tabellen (Ga naar tabel x) zijn vervangen door impliciete verwijzingen: conditie’s in tabellen kunnen tevens conclusies zijn in andere tabellen, die dan conditie-subtabellen worden genoemd.
2. Realiseer door middel van deze impliciet gekoppelde beslissingstabellen DOEL-gerichte (en dus niet DATA-gerichte) redeneertechnieken.

Twee saillante details ter afsluiting:
Beslissingstabellen zijn inmiddels ontdekt binnen de zogenaamde Business Rules Approach en hebben daar geleid tot een heuse stammenstrijd; zie bijvoorbeeld:
http://vianovaarchitectura.nl/group/business-rules-en-architectuur/forum/topics/is-een-business-rule-altijd-onderdeel-van-een-beslissing-decision

Het gebruik van beslissingstabellen is hier echter geen aanleiding om te stoppen met procesdenken; de tabellen worden dus datagericht verwerkt. Onder het motto: Simplify your process model by modeling decisions.

En: er is in het verleden wel eens een programmeertaal ontwikkeld die gebruik maakte van een doelgericht redeneermechanisme, namelijk: Prolog (Programming in Logic). Deze taal werd halverwege de jaren 80 naar voren geschoven als 5GL. Buiten de universiteiten is deze taal verder niet gebruikt. Nadien is er in 2007 op deze site nog een pleidooi voor 5GL geweest in het artikel “5GL springlevend”; nu op basis van BPM en BRM.

Hoogste tijd dat het met 5GL nu eens wel gaat lukken: ik hou het op SOA, beslissingstabellen en doelgerichte redeneermechanismen.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-11-19T13:41:00.000Z Menno Heesbeen
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.