Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Workspace management helpt migratie naar Windows 7

Computable Expert

Edwin Friesen
IT Architect, Ictivity. Expert van Computable voor de topics Zorg en Digital Workplace.

Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn, maar blijkt in de praktijk toch complex. Workspace management biedt een helpende hand en vereenvoudigt de migratie naar het Windows 7-besturingssysteem.

Zodra men geconfronteerd wordt met de beoogde migratie naar Windows 7 ontstaan diverse vragen. Het is belangrijk om hier tijdig over na te denken. Veelvoorkomende vragen zijn:

- Werken mijn huidige applicaties op Windows 7?
- Hoe ga ik om met beleidsinstellingen en datatoegang?
- Hoe integreer ik nieuwe technieken zoals applicatievirtualisatie?
- Hoe stel ik mijn huidige printeromgeving beschikbaar op Windows 7?
- Hoe zorg ik ervoor dat de huidige persoonlijke instellingen behouden blijven?

De gestelde vragen zijn te verdelen in de volgende vier categorieën:

1) Applicaties
2) Datatoegang
3) Printers
4) Gebruikersinstellingen

Wanneer we praten over een workspace, vormen de bovengenoemde categorieën samen de inhoud (content). Door het aanbieden van content op basis van context (wie je bent, waar je bent, vanaf welk device en op welk tijdstip) ontstaat workspace management.

Profiel V1 EN V2

Naast het aanbieden van applicaties, datatoegang en printers zijn de gebruikersinstellingen, ook wel profiel genaamd, het belangrijkste onderdeel bij de migratie naar Windows 7. Een profiel bevat persoonlijke instellingen van Windows, applicaties en printeromgeving. Het profiel op Windows XP en Windows 7 is verschillend van structuur. Hierdoor is er sprake van een profiel versie V1 en profiel versie V2. Beide profielen zijn standaard niet uitwisselbaar en gebonden aan een besturingssysteem.

Microsoft User State Migration Tool maakt het mogelijk om een big-bangmigratie uit te voeren van een profiel V1 naar V2. Hierbij is een gefaseerde migratie met gelijktijdig gebruik van Windows XP en Windows 7 uitgesloten. Workspace management ontkoppelt het profiel van het besturingssysteem. Hierdoor zijn gebruikersinstellingen uitwisselbaar tussen de verschillende besturingssystemen en kan een gebruiker gelijktijdig beschikken over Windows XP en Windows 7. Een gefaseerde migratie naar Windows 7 is nu wel mogelijk.

Nederland loopt ver voorop in de ontwikkeling van workspace management-oplossingen. Het bekendste product van Nederlandse bodem is RES Workspace Manager van RES Software. Een ander Nederlands product is Immidio Flex Profiles. Dit product richt zich als point solution op de gebruikersinstellingen en is prima te combineren met bijvoorbeeld Microsoft Group Policy Preferences. Een wat minder bekend product en ook afkomstig uit Nederland is Scense. Een innoverende oplossing met veel potentie!

Virtualisatie

In basis is Scense een eenvoudige oplossing die vooral bedoeld is voor het beschikbaar stellen van applicaties, onafhankelijk van locatie en device. Tevens is het mogelijk om datatoegang te verzorgen, zoals drivemappings en ODBC connecties. Verder zijn printers toe te kennen met bijbehorende voorkeursinstellingen en zijn vooraf gebruikersinstellingen vast te stellen voor zowel Windows als de applicaties.

Scense beschikt over de functionaliteit om virtuele applicaties te beheren en te distribueren. Met deze verregaande integratie ontstaat de mogelijkheid om vanuit Scense afhankelijkheden te definiëren en virtuele applicaties aan elkaar te koppelen. Hierdoor zijn aanpassingen binnen configuratiebestanden van bijvoorbeeld Microsoft App-V niet meer nodig. Zo is het mogelijk om een virtuele Microsoft App-V applicatie aan een virtuele Symantec SWV applicatie te koppelen.

In sommige gevallen is het niet wenselijk of onmogelijk om applicatievirtualisatie toe te passen. In zo een situatie is de traditionele distributiemethode met MSI bestanden of een setup noodzakelijk. Veelal biedt een product als AdminStudio of Wise Package Studio een uitkomst bij het herconfigureren van deze bestanden wat benodigd is voor de uitrol van een applicatie binnen het bedrijfsnetwerk.

Scense vervangt dit proces en beschikt over de mogelijkheid tot MSI-configuratie vanuit één en dezelfde beheerconsole. Tenslotte maakt Scense gebruik van een gepatenteerde ‘adaptive installer'-technologie. Hierbij zijn applicaties zonder het gebruik van applicatievirtualisatie toch conflictvrij te gebruiken. Dat was voorheen alleen voorbehouden aan applicatievirtualisatie.

Bring your own

De virtuele desktop (VDI)-hype is nog in volle opmars terwijl ook al gesproken wordt over 'bring your own'-computer. Waarom zou men gebruik maken van ‘dure' centrale resources als deze veelvuldig op de lokale computer beschikbaar is?

Het probleem is vaak gerelateerd aan de noodzaak voor lidmaatschap van een directory structuur zoals Microsoft Active Directory en Novell eDirectory. Vooral in het onderwijs, waar veel studenten over een eigen laptop beschikken, is dit een heikel punt. Scense vereist geen koppeling tussen computersysteem en een directory structuur. Hierdoor is Scense daadwerkelijk geschikt voor bring your own!

Scense versus RES Workspace Manager

Zoals eerder vermeld is RES Workspace Manager een tegenhanger van Scense. Hoewel ze beide gericht zijn op workspace management zijn er grote verschillen.

Voor een leek is de beheerconsole van RES Workspace Manager eenvoudiger in het gebruik. Een duidelijke interface geeft op een logische wijze inzicht in de functionaliteit. Scense is ‘open' van structuur en biedt daardoor de vrijheid om zelf extra functionaliteit in te voegen. Enige kennis van Visual Basic is hierbij een vereiste.

RES Workspace Manager biedt uit zichzelf geen mogelijkheid voor applicatiedistributie. Hiervoor is een extra product zoals RES Automation Manager nodig. Naast een extra beheerconsole brengt dit ook extra kosten met zich mee. Scense bestaat uit één module die alle functionaliteit in zich heeft.

Scense beschikt, in tegenstelling tot RES Workspace Manager, over een uitgebreidere integratie met applicatievirtualisatie-producten zoals VMware ThinApp, Microsoft App-V en Symantec SWV. De gepatenteerde adaptive installer-technologie draagt bij installatie van applicaties zorg voor een conflictvrije distributie.

RES Workspace Manager beschikt naast workspace management-functionaliteit over extra mogelijkheden zoals usb-security, databeveiliging, rapportages en schermovername voor beheer. Scense beperkt zich tot de basis van workspace management en beschikt niet over alternatieve functionaliteit.

Scense heeft een on-demand werking op basis van checks. Dit resulteert in kortere inlogtijden, betere prestaties en een directe aansturing op basis van de gebruiker. RES Workspace Manager is sessie georiënteerd waarbij de aansturing en controle is toegepast op de gehele Workspace. Dit biedt meer mogelijkheden op het gebied van beveiliging maar vertraagt de werking van het systeem.

Conclusie

Bij de migratie van Windows XP naar Windows 7 is workspace management een belangrijke component met enorm veel toegevoegde waarde. Naast een betere controle over de totale desktopomgeving biedt workspace management transparantie voor de gebruiker en zorgt het tevens voor een betere gebruikerservaring, zowel in een fat-client, VDI als hybride omgeving.

De beste productkeuze is afhankelijk van de gestelde wensen en eisen. Immidio Flex Profiles is een prima keuze als point solution. RES Workspace Manager is een oplossing met extra aandacht voor security en biedt alternatieve functionaliteit. Scense is gespecialiseerd in het beschikbaar stellen van applicaties en gebaseerd op een ‘open' structuur. Vooral in een BYO-omgeving zoals het onderwijs is Scense een heel mooie oplossing.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik kan voor een heel groot deel meegaan met de geschetste problematiek en wat mijns inziens dan ook ontbreekt in dit kader is de oplossing van AppSense in de vorm van de AppSense Management Suite.
Een belangrijk onderdeel en eigenlijk de enige essentiële oplossing voor een van de in dit artikel genoemde problematiek is de AppSense Environment Manager.
De AppSense Environment Manager zorgt voor "User Virtualisation", wat inhoud dat gebruikers-profielen onafhankelijk van (Windows-)OS en applicatie worden opgeslagen in een aparte database voor de betreffende gebruiker.
Dit resulteert vervolgens in een consistente gebruikersomgeving voor de gebruiker (ook op ieder gebruikt device!).
Migraties van o.a. Windows XP naar Windows 7 (en straks Windows 8) zijn probleemloos uit te voeren.
De Environment Manager is zoals gezegd onderdeel van een suite waar ook de Application Manager deel van uit maakt voor het opzetten van een beschermde gebruikers omgeving en daarmee de gewenste beveiliging afdwingt voor zowel de gebruiker zelf als het bedrijf.
Tenslotte zit er in de AppSense Management Suite ook de Performance Manager die zorgt voor een effectieve gebruikersresponse en daarmee trage desktops tot het verleden laat behoren.

Hoi Edwin,

Zelf heb ik geen ervaring met Scense maar wel met RES Workspace Manager. Zelf miste ik nog een aantal functionaliteiten die ik wel ken vanuit RES Workspace Manager hierbij ben ik benieuwd of deze binnen het Scense product ook aanwezig zijn.

Kent Scense ook vergelijkende mogelijkheden als het gaat om:

Zero profile-technologie - een nieuwe methode om gebruikersinstellingen op te slaan en toe te passen, onafhankelijk van het gebruikersprofiel. Dit voorkomt problemen op het gebied van profile management die vaak een plaag vormen voor IT-afdelingen.

Dynamic Privileges - hiermee kun je gebruikers alleen die rechten geven die zij nodig hebben om productief te zijn.

User Installed Applications - waarmee je gebruikers op een gecontroleerde manier applicaties kunt laten installeren, zonder dat zij admin rechten hebben.

Website Security - om onder andere url’s te kunnen blacklisten en whitelisten.

Ondersteuning voor Microsoft SQL Azure databases - RES Workspace Manager stelt IT-professionals in staat om meer te profiteren van de goede beschikbaarheid en kostenbesparing met Microsoft Azure, door hen de mogelijkheid te bieden om configuraties op te slaan in deze cloud-omgeving.

Herstel van de user settings - eindgebruikers kunnen hun eigen gebruikersinstellingen terugzetten, een taak die voorheen alleen door de IT-beheerder kon worden uitgevoerd. Hierdoor zijn zij minder snel geneigd om hulp te vragen aan de IT-afdeling.

Folder synchronisatie - hiermee kan een IT-beheerder synchronisatie realiseren tussen het netwerk en lokale computers. Hierdoor kunnen bestanden en folders worden gedownload van het netwerk naar lokale computers of worden geüpload naar het netwerk. Dit bevordert de adoptie van mobiel werken.

Daarnaast kent RES Workspace Manager zeker wel integratie met VMware ThinApp, Microsoft App-V en Citrix Streaming!

Ook heeft RES nu een Baseline Desktop Analyzer (http://resbda.cloudapp.net/Home/MoreInfo), een gratis online dienst die inzicht geeft in de huidige status van de desktop omgeving. Dit inzicht is een belangrijke eerste stap in een IT-project. Het helpt te beoordelen en voorspellen wat de impact van wijzigingen is op gebruikers, zoals de verhuizing van het kantoor, vervanging van de hardware of een upgrade naar Windows 7!!

Tevens heeft RES een product, RES Virtual Desktop Extender (VDX), waarmee interoperabiliteit onstaat voor alle bekende desktopvirtualisatie-oplossingen. VDX biedt organisaties de mogelijkheid om de virtuele desktop naadloos te laten werken met applicaties die lokaal draaien - ook zware applicaties als AutoCad of videoconferencing. Gebruikers hoeven niet meer te switchen, alle applicaties smelten samen tot één enkele desktop.

Voor een uitgebreider overzicht mbt VDX zie ook de website: http://www.reverseseamless.com/

Gr, Louis
https://twitter.com/louisgohl

@Edwin: Ik ben het met je eens dat User Workspace Management een belangrijk deel is van migratie naar Win7.
Hiervoor heb je 3 producten benoemd die zich richten op dit vraagstuk. Imidio en RES WM zijn producten die enigszins dit probleem kunnen oplossen. Maar ik snap niet waarom je denkt dat Scense tot deze groep producten behoort!! Scense heeft geen antwoord op veel vragen rondom desktop management. Wist je dat de oplossing van Scense voor User Profile gebaseerd is op Imidio? Dit betekent dat je bij het aanschaffen van Scense ook het product van Imidio meekrijgt (daar betaal je ook voor)!!

Wat Klaas hierboven zegt is helemaal correct. Hij heeft het over een product dat overal een antwoord op heeft. Ik ken nagenoeg GEEN problemen in VDI, SBC en FatClient omgeving dat je niet met AppSense kan oplossen.

@Louis, ik moet je teleurstellen, Scense kan deze zaken niet voor je regelen. Hiervoor moet je weer bij AppSense zijn.

En ook een leuk product dat veel interessante opties aanbiedt is Matrix42. Het is wel de moeite waard om een keertje hier iets over te lezen. Hierover heb ik een WhitePaper geschreven die op mijn LinkedIn pagina beschikbaar is voor iedereen.

Het doet me deugd dat de kern van het verhaal goed is ontvangen. Namelijk dat Workspace Management helpt bij de migratie naar Windows 7.

@Louis: Scense en RES zijn anders van opbouw. Beide oplossingen hebben zo hun eigen specifieke eigenschappen. Laat je informeren en bepaal vervolgens zelf welke oplossing voor jou het beste past. Naast RES en Scense bestaan overigens nog vele andere Workspace Management oplossingen die mogelijk ook aansluiten bij de gestelde eisen en wensen.

@Reza: De doelstelling van mijn verhaal is om aandacht te vragen voor Workspace Management in zijn algemeenheid en de positieve bijdrage die het biedt bij een besturingssysteem migratie.

De drie genoemde producten, die door Nederlandse bedrijven zijn ontwikkeld, geeft aan dat ons land actief bijdraagt aan deze ontwikkeling. Mijn inziens zijn dit allemaal innoverende oplossingen met potentie voor de toekomst. Dit geldt zowel voor Immidio, RES als Scense.

Nogmaals wil ik benadrukken dat er vele andere Workspace Management oplossingen bestaan, waarvan ontwikkeling afkomstig is uit andere landen, die mogelijk ook aansluiten bij de gestelde eisen en wensen. Welke oplossing het beste past kan per organisatie verschillen.

@Edwin: Ik denk dat al duidelijk is dat je geen flexibele omgeving(virtueel of fysiek) kan realiseren zonder een WM oplossing. Dit zie ik ook aan de reactie van de klanten als we over migratietrajecten hebben.

Naar mijn mening als je deze producten en hun oplossingen benoemt dan verwacht ik dat je ergens in je artikel ook iets (korts) zegt over de verschillen. Hierdoor voorkom je dat degene die deze producten niet kent, niet op het verkeerde been gezet wordt.

En ik ben het met je eens dat ons land actief bijdraagt aan deze ontwikkelingen. Dit hebben we ook al bewezen door het aantal experts en kennis die we al hebben op het gebied van Server Virtualisatie.

Toen een aantal jaren geleden de Server virtualisatie bij veel bedrijven (in buitenland ) nog een plek moest krijgen, hadden we al een voorsprong op het gebied van kennis, ontwikkeling en ervaring van deze oplossing.

Beste Louis en Klaas,
Graag wil ik jullie kennis laten maken met de propositie van Scense Workspace Management om aan te tonen waar de verschillen zitten.

Reeza en Edwin zijn beiden wel bekend met onze propositie.

Een afspraak is zo gemaakt en duurt max. 1.5 uur

Beste Edwin,
wat ik in je vergelijking mis is de deployment van het OS. Dat kan je met RES heel eenvoudig uitvoeren en niet met Scense.
Je vergelijking mbt de inlogtijden klopt niet. Zowel Appsense als Scense en RES vervangen de vertragende factoren "loginscript", "profiles" en "polices".
In de praktijk verwaarloosbaar verschil.
Ruben Spruijt heeft een mooie vergelijking geschreven in zijn smackdown. Interessant leesvoer.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-06-14T13:19:00.000Z Edwin Friesen
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.