Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

‘Tweede Kamer discussieert vanuit IT-onkunde’

Dit artikel delen:
Nerd

Elke werkdag behandelt Computable een technisch onderwerp waarover lezers kunnen discussiëren. Vandaag over de Kamervergadering naar aanleiding van de eerste Zembla-uitzending over ict-fraude bij de overheid. Binnenkort volgt uitzending twee. Ondertussen vergadert de Tweede Kamer over ‘Onregelmatigheden ICT-aanbestedingen’ zonder gedegen kennis van zaken.

Politici zijn op veel terreinen goed ingevoerd maar het tegenwoordig onmisbare ict is nog altijd een ondergeschoven kindje. Enerzijds wordt dat kennisgebrek gezien als voorname oorzaak van dure, uitlopende en/of mislopende automatiseringsprojecten bij de overheid. Anderzijds wordt het gezien als facilitator van misstanden bij mis-aanbestedingen die daardoor zouden uitkomen op ict-bouwfraude. Of eigenlijk: ICT-matchfixing? Het is dus maar de vraag of de vergadering van vandaag in de Tweede Kamer enig nuttig resultaat zal hebben. Wat denk jij?

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Over het antwoord kunnen/zullen we het wel snel eens zijn. Als er al iets constructief uit komt zou dit een verrassing zijn. Het probleem is hier tweeerlei.

Impotentie
Waar je in het bedrijfsleven continue op zoek bent naar mensen met kennis van zaken die je in wil zetten, is dat in de ambtenarij/politiek volkmen anders. Daar groei je door door anciëniteit en op een wat hoger niveau door heel veel eelt op je ziel en ellebogen.

Vlak hierbij ego niet uit en je krijgt daar hele naargeestige egocentrische machtgeile mensen van. Die zijn vooral druk bezig zichzelf te profileren en in stand te houden dat opleiding en achtergrond er allang niet meer toe doet.

Weinig verrassend natuurlijk dat men vrijwel geen oog heeft voor de actuele ontwikkelingen in de samenleving laat staan oog voor iets strategisch en triviaals als IT.

Verkokerd idee
Door dit alles heeft men een volkomen verkokerd en vertekend beeld van wat IT is, hoe het zou moeten zijn, de trivialiteit en importantie van iets als Vehikel IT.

Doordat vehikel IT een zeer snelle vlucht en ontwikkeling door heeft gemaakt, hebben dit soort mensen het gewoon niet in zich enig inzicht te hebben voor dergelijke ontwikkelingen. Wij zien daar telkens de volkomen voorspelbare gevolgen van.

Een miljardenschade die inmiddels zijn weerga in de historie van de Nederlandse parlementaire geschiedenis niet kent. Een schade die met verloop van tijd, politieke en ambtelijke impotentie, alleen maar verder zal oplopen.

Zal hier concreet iets uitkomen? Het zou mij werkelijk verbazen.

Ik ben het met Numoquest eens dat het verrassend zou zijn als er iets constructiefs uit zou komen.

Maar ik denk dat het met bestuursmentaliteit te maken heeft en dat gaat veel verder dan IT alleen.

Wat ik hier mee bedoel is het volgende: het kabinet en de beide kamers zijn uitgebreid en langdurig aan het bedenken hoe een nieuwe wet er uit moet zien. En als er na jarenlange voorbereiding de wet er eenmaal is moet die in heel korte tijd ook zo werken.

We hebben allemaal op het nieuws kunnen zien dat de 1e kamer vlak voor kerst nog een aantal besluiten moest nemen zodat ze op 1 januari nog konden ingaan!

Dat er organisaties omgegooid moeten worden, zie de overheveling van zorgtaken, of dat er automatiseringssystemen omgebouwd moeten worden, dat vergeet men voor het gemak maar even. Het is dus niet een IT probleem alleen. De wereld is complex en de wetgever wil deze complexe wereld te snel veranderen.

De democratie is wat mij betreft verouderd. De tweede kamer zou ook een rol moeten spelen bij controle van implementatie van de wet. dan zouden ze merken dat de buitenwereld weerbarstig is en dat je niet alles met wetten kunt regelen, en belangrijker nog dat de meeste deadlines volstrekt onhaalbaar zijn.

Ach zoete dromen... natuurlijk gaat dat niet gebeuren.

@numquest

Helaas geldt dit ook voor grote bedrijven , hoe groter het bedrijf hoe meer management lagen en automatisch meer politiek en incompetentie.

Ik heb in het verleden gewerkt voor overheids ICT en daar veel zeer competente techneuten ontmoet die met liefde voor de 'common good' gewerkt hebben(gezien hun salaris was het Geld niet de drijfveer) Maar ze werden doodgesmoord door de incompetente management lagen die dmv politieke spelletjes positiebehoud wilden bewerkstelligen.

Overigens mijn ervaring is dat de beste Managers beta mensen zijn(rationeel,zelfverzekerd en abstractievermogen) en laat nou net deze groep zijn die zwaar ondervertegenwoordigd is in de managemntlagen.

De vergadering is verplaatst naar 29.01.2015.

Persoonlijk koester ik niet de illusie dat de 2e kamer in staat is om de ict-fraude aan te pakken. De publieke sector is medeschuldig aan dit probleem en kent bovendien slechts 1 oplossingsmethode: ontwerp een nieuw proces, zet een nieuw organisatieonderdeel op, bevolk het met ambtenaren en huur wat deskundige externen in. Dat deze methode niet erg duurzaam blijkt te zijn en slechts nieuwe problemen genereert, (het centrale inkoopproces was ooit ook eens zo begonnen),
wordt gemakshalve genegeerd. Uiteindelijk groeit de publieke sector sneller dan de private en de burger slikt het toch allemaal wel.

@ITman

100% mee eens. maar zelf beta zijnde kan ik zeggen dat ik er niet aan moet denken om te managen in de huidige situatie.

Dit klinkt als spontane symmetriebreking in de natuurkunde: zoals een potlood dat eenmaal omvallend alleen maar verder kan vallen. Beta's willen geen manager worden omdat er zo weinig betamanagers zijn.

Hoe gaan we hier uit komen? En om terug te komen op de discussie: hoe krijgen we de kamer dan zover om weer zaakinhoudelijk te worden en niet alleen maar juridisch te redeneren?

Er is maar één verschil tussen project om een IT systeem in de lucht te krijgen en een stuk snelweg aan te leggen: een IT systeem kan je zonder al te veel problemen zo weggooien.

Verder lopen beide projecten gegarandeerd zowel uit bugdet als uit tijd. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te duiden:
- Geldingsdrang: een bewindslid (bestaat dat woord?) wil zijn/haar stempel drukken op de maatschappij. Dat staat goed op je CV en garandeert je een baan nadat je uit het kabinet bent gestapt (zie bijv. de carpool strook, de noord-zuid lijn in Amsterdam of de betuwelijn, maar ook de Electronische Patienten Dossier)
- Gebrek aan technische kennis: computers kunnen alles, dus waarom dit niet... en oh ja, by the way, kunnen jullie dit ook nog meenemen... en dit? en dit? en dit? oh, dat eerste mogen jullie vergeten... en dit weer wel.. oh nee, toch niet. Bij wegen zullen er vergelijkbare "oh, doe dit er ook maar bij" acties zijn.

Etc. etc.. Verwacht ik er veel van? Veel open deuren en veel dooddoeners. Veel dikmakerij en wollige gebakken lucht. Parlementaire onderzoekscommissies die mensen aan boord krijgen die net zoveel verstand hebben van IT als de mensen in de tweede kamer (je moet je vriendjes tenslotte ook aan het werk houden).

Iets concreets waar we iets aan hebben? Nee.

Waarom moet de Tweede Kamer zoveel verstand hebben van ICT? Wat heeft het allemaal met ICT te maken? Zowel deze discussie als de problematiek die de Commissie Elias heeft onderzocht, heeft slechts raakvlakken met ICT. Het gaat om organisatie; de nadruk op ICT leidt slechts af van waar het echt om gaat. Dat schreef ik hier: http://www.viergever.info/nl/tcict.aspx

Het lijkt me niet heel zinvol in deze context de ICT-kunde van de overheid ter discussie te stellen. Het gaat hier om onrechtmatig handelen. Je zou hooguit kunnen twijfelen of men kennis heeft van de mores van onze sector. En in dat licht is het misschien wel goed dat er geen vakkenners debatteren, maar dat men klinisch de feitelijke regels analyseert en hoe bedrijven en overheidsmedewerkers daarmee omgaan of omgegaan zijn.

De discussie over of falende overheidsprojecten debet zijn aan slechte overheidsmanagers of te ambitieus aangevlogen projecten lijkt me inmiddels wel gevoerd. Het antwoord kan toch niet anders zijn een combinatie van alle voor de hand liggende factoren. Te omvangrijke projecten, te gretige en niet (altijd even) competente leveranciers, te grote of juist het gebrek aan consortia van leveranciers, te weinig governance, gedateerde ontwikkel- en implementatiemethodologien. Maar het allemaal niets te maken met hoe je met aanbestedingen omgaat. En voor de ICT'er die hier het hardst roepen dat de overheid onkundig is op het gebied van ICT: daar huren ze ons ICT'ers nu juist voor in. En niet alleen maar om code te krassen maar ook om ze te helpen bij zaken als project governance. De overheid is in de regel een betrouwbare en keurig betalende opdrachtgever dus elke vorm van kritiek begint wat mij betreft in het eigen nest.

Wat betreft dat Zembla verhaal: ik begrijp de commotie niet zo goed. Zembla laat een (met alle respect) programmeur aan het woord die net zijn brommerrijbewijs heeft behaald, een universitair docent die in superlatieven van schande spreekt en zo wel heel makkelijk de publieke verontwaardiging aanwakkert, en tot slot een gedetacheerde militair die zijn broodgevers meldt dat er 'genoeg te halen valt' bij Defensie met deze systemen. Tja, werkt het niet overal zo? Hoe komen dienstverleners aan nieuwe opdrachten? En interim
managers? En HR-adviseurs, advocaten, aannemers, schilders en accountants? Als een ZZP'er om zich heen kijkt en nieuwe werk voor zichzelf regelt noemen we hem een prima ondernemer. Als je je manager van je consultingbedrijf meldt dat je met het hoofd financiele administratie hebt gesproken en hebt gehoord dat men een project overweegt ben je een valsspeler. Het ligt genuanceerder dan dat weet ik, maar dat lijkt een beetje de strekking van de even onkundige Zembla 'onderzoekers'. ICT ligt onder een vergrootglas door de slechte reputatie van overheids-ICT in een atmosfeer van economische malaise. Begrijpelijk, maar het lijkt me verstandiger de focus te leggen op andere zaken.

De praktijk is dat er veel onderwerpen zijn waar Kamerleden niet direct heel veel verstand van hebben, zo ook ICT. Een goed Kamerlid is een generalist. Achter ieder Kamerlid staan om te beginnen een aantal hoogopgeleide fractiemedewerkers die heel veel uitzoekwerk doen, waardoor het Kamerlid de kennis geconcentreerd aangeboden krijgt.
Daarnaast hebben de meeste politieke partijen leden die wel gespecialiseerd zijn en hun kennis en mening delen met de fractie.
Het Kamerlid weegt alle argumenten, ook de maatschappelijke en ideologische tegen elkaar af en komt zo tot een mening. Daar hoef je geen vakspecialist voor te zijn.
Natuurlijk zijn er vakspecialisten die vinden dat Kamerleden verkeerde keuzes maken, maar die wegen meesttijds alleen hun vaktechnische argumenten en bijvoorbeeld niet de maatschappelijke.
Overigens is het mislukken van ICT projecten het falen van bestuurders en ambtenaren. In de Tweede Kamer worden geen contracten afgesloten.

@Nico

Waarom? Omdat veel wetgeving ervoor zorgt dat ICT systemen aangepast moeten worden. Daarom.
En dat is de reden dat ik ervoor pleit dat de 2e kamer dus ook in het implementatietraject betrokken moet blijven (min of meer als stuurgroep). Van een weg snapt iedereen dat het wel even duurt voordat die af is. Van een ICT systeem wil niemand dat snappen. En dat snap ik nou weer niet.
Dan hoef je niet te weten wat een IP adres is en waar een port nummer voor dient. Maar gevoel voor wat ICT ontwikkeling behelst zou wel fijn zijn.

Praten met iemand uit de Tweede Kamer over IT (een tijd terug nog gedaan) is lastig. Deze persoon vond dat hij/zij wel gevoel had voor IT want hij/zij had in een gebruikerscommissie gezeten voor een applicatie en hij/zij had kennissen die Microsoft producten verkochten.

Daar kreeg ik wel een beetje het gevoel bij dat iemand zegt dat hij verstand heeft van Geneeskunde omdat hij naar de tandarts is geweest en vrienden heeft die medicijnen rondbrengen voor de apotheek.

De juiste term daarvoor is 'onbewust onbekwaam'. Er zitten ook nauwelijks beta's in de kamer en de staf van de kamer, dus vreemd is dat niet. Hier is geen mooie afspiegeling van de maatschappij. Niet dat al die beta's het nou zo goed doen in de IT, die werken vrolijk mee aan de chaos, maar toch. En ja, het gaat echt ook over IT, die is namelijk om een aantal redenen inherent moeilijk.

Nu moet ik zeggen dat in het achterste deel van het rapport veel goede en juiste inzichten staan. Maar de vertaling naar de aanbevelingen laat bijna al die nuttige zaken buiten beschouwing. En dan als onbewust onbekwamen beginnen met min of meer de mededeling dat men het ei van Columbus heeft en dat wel alle aanbevelingen moeten worden gevolgd omdat het anders niet werkt getuigt van vrij grote arrogantie. Bovendien heb je je dan leuk ingedekt, want waar in de politiek worden alle aanbevelingen 1-op-1 gevolgd?

@Nico
Beste Nico, IT heeft zoveel impact op de maatschappij (denk even hoeveel mensen hun baan door It verloren hebben en hoeveel gewonnen of de verloren miljarden aan projecten) dat het veel kennis vergt van de beslissers.
Overigens is Ton Elias nou juist het type dat niet zo'n onderzoek zou moeten doen (kijk naar mijn eerder commentaar)

Kamerleden mogen namens ons overal over praten. Zij mogen namens ons de juridische spelregels bepalen voor zover ze dat niet aan een hoger niveau hebben overgedragen. Ze mogen het beleid van de regering controleren, beoordelen en desgewenst bijsturen. Maar dan moeten ze ook voldoende deskundigheid verwerven op het juiste gebied en voldoende prudentie en betrouwbaarheid hebben. En die deskundigheid is niet eens technisch, maar functioneel, procesmatig, economisch, et cetera, gekoppeld aan politiek maatschappelijk inzicht.

Helaas gaat dat vaak goed fout ondank het feit dat kamerleden gemiddeld hoog opgeleid zijn en behoudens de beroepspolitici, ook ruime ervaring in de maatschappij hebben. En ondanks de parlementaire onderzoeken en enquêtes is het er niet beter op geworden. Om de haverklap is er reparatiewetgeving nodig, worden er compromitterende rapporten achtergehouden/vertraagd gepubliceerd, wordt er geconcludeerd dat met de kennis van nu ......, er anders beslist zou zijn.

Wat ICT betreft zie ik al decennia dat de politieke bemoeienis met ICT meestal averechts uitwerkt, ondanks de vaak goede adviezen van ambtenaren en derden in jip-en-janneketaal. Voor aanbestedingen in het algemeen, geldt hetzelfde.

En dat zie je ook bij sommige bedrijven. Zo heb je een aantal krantenconcerns waar het ene na het andere ICT-gerelateerde project totaal mislukt.

Nee ik verwacht weinig. Er moet een andere generatie van volksvertegenwoordigers en leiders komen.

"Er moet een andere generatie van volksvertegenwoordigers en leiders komen."
Dat kun je rustig op je buik schrijven. De politiek is zo geëvolueerd dat de politiek bekwame mensen op de belangrijke posities komen te zitten niet de algehele bekwame mensen. De politiek zal van haar zelf opgelegde politieke dogma's af moeten raken en meer met de inhoud van het besturen zelf dan
Bijv. waarom zou een minister van een regeringspartij moeten komen? Ze kunnen toch ook gewoon buiten de partij kijken en de beste persoon op basis van kwaliteiten uitkiezen?

Je zou kunnen zeggen dat Nederland een slecht geleide onderneming is op IT gebied. Maar het is geen bedrijf maar een convenant tussen alle inwoners om met elkaar en voor elkaar te zorgen. Dus zullen deze problemen opgelost moeten worden omdat je anders het volk in de steek laat.

@GV, ben grotendeels eens met je analyse. Behalve dat men van beide kanten regelmatig met aanbestedingsregels sjoemelt, is project governance ook een heikel punt. En de toegevoegde waarde van veel in te huren collega's is op dit gebied simpelweg negatief. Vele interim managers en projectmanagers van outsourcing bedrijven maken er potje van. Het zijn vaak dezelfde mensen die bij foute aanbestedingen betrokken zijn.

Grote opdrachtgevers kunnen goede projectmanagers hebben. En omdat ze het eigen bedrijf al kennen, zou governance voor hen een eitje moeten zijn. Helaas laten zij zich vaak te veel politieke druk gevallen.

@Johan Duinkerken, de politiek is in een bepaalde richting geëvolueerd. Maar als de onderling rollebollende minkukels van LPF, PVV en ouderenpartijen voor velen een alternatief zijn, dan kan je je afvragen hoe politiek bekwaam de andere politici zijn. Het zijn, denk ik, vaker mensen die loyaal zijn aan de partij, geen gevaar opleveren voor hun politieke leider en met een positie beloond worden. En dat geldt voor allerlei posities, ook voor de ambtelijke top.

Het is aan ons om te laten dat we dat niet willen en waarom. En een partij-onafhankelijke minister, dat moet kunnen, zoals je dit bij wethouders en veel politieke assistenten ziet.

@brombeer en @ITman: voor iemand met een hamer in zijn hand ziet de hele wereld er uit als een spijker.

"Tweede Kamer discussieert vanuit IT-onkunde. "
DAT is nog NIET een ZO ERG.
Het is hun vakgebied ook niet.

WEL erg is het volgende: ICT discussieert (al vele jaren) vanuit ICT-onkunde. ICT is regelmatig een karikatuur van zichzelf: hypes, veel discussies, uitvluchten, wijzen naar de ander (de afnemer) en weinig vakmanschap!

e HELE ICT branche dient het goed voorbeeld te geven.
Wanneer wij de bouwbranche als voorbeeld nemen, een Nederlandse aannemer/uitvoerder gaat toch ook niet een bouwval neerzetten, maar zal een redelijk tot goed huis realiseren.
En het resultaat van de (meer dan gemiddelde) ICT projecten: de doorlooptijd 2 x de geplande, de kosten 2/3 x de begroting, het resultaat niet zoals verwacht.

Als wij (de gehele Nederlandse ICT en consultancy branche) op een correcte wijze zaken doen EN VAKMANSCHAP op de 1e plaats zetten, dan zijn er veel discussies achteraf niet meer nodig. Wel vooraf!! En soms (of regelmatig?) beginnen wij er niet aan!!??

OPPORTUNISME en zelfverrijking zijn hele slechte Requirements om een Informatiesysteem te ontwerpen, realiseren en in te voeren.
Laten wij eens gewoon vakmanschap en EERLIJK zakendoen voorop stellen! Dan hoeft de 2e kamer niet zoveel en diepgaand over ONS te vergaderen.
Haalbaar, of ben ik een dromer?

Norman,
Junior reactie van een senior projectmanager. Zoveel schreeuwletters, terwijl het om de inhoud zou moeten gaan. Bouwbranche als voorbeeld, terwijl een ICT-project veel complexer, onvoorspelbaarder en dus onoverzichtelijker is. Requirements komen van de opdrachtgever, niet van de uitvoerder. Senior projectmanagers kunnen de belangen van de opdrachtgever verdedigen. Doorklagen of dromen, of ga je er eens wat aan doen?

@Nico

Wat bedoel je met je reactie. Ik kan hem niet plaatsen t.o.v. mijn opmerkingen.

@allen

Het is niet een ICT probleem alleen in mijn ogen. De Betuwelijn was ook laat en veel duurder dan begroot. Dat was geen IT-feestje.

Het probleem is dat je niet alles kunt voorzien voordat je begint. Niet bij een Betuwelijn en niet bij een tramtunnel en niet bij een ICT project. Het is er te complex voor.

In plaats van te verordonneren dat de wet op 1 januari ingaat zou je moeten verordonneren dat de wet ingaat wanneer deze geïmplementeerd is. Dat wil een politicus niet, want dan moet hij besturen en hij wil zo graag scoren.

Maar we moeten allen leren omgaan met het onverwachte, opdrachtgever en opdrachtnemer. Zoveel IT-kunde verwacht ik dan wel van de leden van de tweede kamer.

Geven jullie de nieuwe CIO Rijk een kans om de besturing op ICT projecten te versterken?
Naar mijn idee is het probleem dat de bestaande ICT niet zo snel aangepast kan worden als de overheid aan het hervormen is. De CIO staat daardoor vaak met lege handen, omdat hij/zij niet kan waarmaken wat de opdrachtgever wil.
Als de ICT-branche niet met een architectuur komt die opgewassen is tegen de snelle veranderingen in het openbaar bestuur, dan komt het openbaar bestuur en ICT leverancier geen stap dichter bij elkaar.

De problemen bij het rijk zijn gelijk aan die van het bedrijfsleven. Met als groot nadeel dat men bij het rijk de IT o.b.v. politieke kleur denkt te moeten besturen. Er bestaat niet iets als sociale IT, of democratische datacenters.

Zowel bij aanbestedingen bij het rijk als in het bedrijfsleven is objectiviteit soms ver te zoeken.

een rijks CIO kán zeker helpen, met zal een stille dood sterven zonder als deze niet het juiste mandaat krijgt zoals Krijn volgens mij ook schrijft. Tevens zal dit niet iemand moeten zijn vanuit een politieke partij, IT zelf is immers niet politiek (de IT organisatie helaas wel).

daarnaast is de rijks IT er bij gebaat dat er niet allerlei verkiezingsbeloften worden gedaan en dat vervolgens de IT dit maar eens moet gaan invullen, kijk eerst eens wat er mogelijk is/ redelijkerwijs haalbaar is van ons belasting geld.

@ Brombeer
@ IT man

Het probleem feitelijk hier is dat er in de politiek zelf niemand oog en oor heeft gehad voor strategische zaken als ICT, laat staan dat zij weten dat er wetmatigheden bestaan waar alle disciplines en uitvoeringen aan onderheving zijn. Wanneer je vanuit dat besef onderzoek laat doen door een commissie waarvan geen lid ook maar enige materie affiniteit heeft, krijg je een slappe hap waar niemand waar dan ook op kan worden aangesproken.

De grote ICT leveranciers aan de overheid, schrijven graag met vorken en houden de zaken dusdanig complex dat er een gordiaanse knoop ontstaat waarbij de overheid, om niet grotere schade en verliezen op te hoeven lopen, aan die grote partij 'hangt'. Ik heb dat altijd al een walgelijke vertoning gevonden. Walgelijk omdat deze partijen het aanzien van goede en gedegen IT professionals te na komen.

In het bedrijfsleven kom je dit soort praktijken natuurlijk ook wel tegen. Alleen ligt het daar beduidend anders. Daar heb je veel managers die tegen wil en dank met de IT/ICT in aanraking zijn gekomen en zo verder gegroeid maar nooit echt affiniteit met de materie hadden.

Dat is in die tussentijd door investeren en leren wel aardig in balans gekomen. Wanneer een ICT leverancier dan de boel aanvliegt zoals zij bij de overheid zouden doen, kan die wel worden aangesproken op mismanagement en heeft dit niet alleen financiele schade maar ook nog eens naam en reputatieschade.

Kort en goed, IT is 100% voorspelbaar en alles wat je daar op doet, elke stap, elke discipline, behoort dat gewoonweg ook te zijn. Dat accepterende word het verhaal al een stuk volwassener en transparanter.

Felix the Cat???
Omdat jij onder een pseudoniem reageert kan ik jouw feedback en bijdrage niet echt serieus beoordelen.

Ik ben sinds 1963 werkzaam in de ICT industrie. Uitsluitend bij leveranciers en sinds 1991 zelf leverancier.
Vanuit die optiek heb ik mijn opmerkingen gemaakt. Niet als junior/senior projectmanager, maar als eindverantwoordelijke.
Hetgeen ik noem zijn harde, aantoonbare, feiten!

Jouw opmerkingen
* "een ICT-project veel complexer, onvoorspelbaarder en dus onoverzichtelijker is" is een contradictio in terminis!!
Als iets onvoorspelbaar en overzichtelijk is, dan noemen wij dat research en niet een project. Mijn stelling: onoverzichtelijk en onvoorspelbare project bestaan niet! Het is dan namelijk geen project, maar een DROOM die uiteindelijk gaat leiden tot een klaagzang, zoals recent in de 2e Kamer en de diverse commissies.
* Requirements komen van de opdrachtgever, niet van de uitvoerder.
Requirements zijn de basis van waaruit het werk beoordeeld wordt op haalbaarheid en risico's, de begroting en planning gemaakt worden en overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer al dan niet bereikt wordt.

Felix,
Ik stel het op prijs als jij jezelf bekend maakt en wij met open vizier een discussie kunnen voeren.
Groet,
Norman

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-01-22T08:05:00.000Z Jasper Bakker
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.