Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

‘BIT bijt niet’

Dit artikel delen:
Hond

Elke werkdag behandelt Computable een onderwerp waarover lezers kunnen discussiëren. Vandaag over overheids-ict en het kersverse toetsingsbureau daarvoor.

Het nieuwe opgerichte Bureau ICT-toetsing (BIT) om ict-projecten bij de overheid te bewaken begint met een bescheiden blaf. Als proef heeft BIT drie al lopende projecten onderzocht, waaronder het nieuwe bevolkingsregister BRP (Basisregistratie personen). Dit slepende en miljoenen overschrijdende automatiseringsproject kan volgens de nieuwe waakhond wel slagen, 'met wat aanpassingen', meldt de NOS.

Rijks-cio Hans Wanders, die ook over BIT gaat, zegt dat hij zeker de vrijheid heeft om slechte projecten als zodanig op te schrijven. Daarbij merkt hij wel op dat het BIT adviezen geeft en niet aan de handrem kan trekken. Het is aan de verantwoordelijke ministers en de Tweede Kamer om wel - of niet - iets te doen met de adviezen van het onder Binnenlandse Zaken vallende bureau. Het BIT kan dus niet bijten. Wat vind jij?

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

In mijn ogen zou het BIT een signalerings- en bewakingsfunctie moeten krijgen om alle lopende ICT projecten tegen het licht aan te houden. Bij een onvoldoende beoordeling van een ICT project door het BIT is het mijns inziens niet meer dan logisch dat het project (tijdelijk) wordt gestopt. Na het "verhelpen" van de issues (net als bij een ISO audit) is de kans van slagen van het project weer aanwezig en het project kan doorgestart worden. Dus ik vind zeker dat het BIT de mogelijkheid moet krijgen om aan de handrem te trekken! Daarnaast denk ik dat de CIO niet de vrijheid moet krijgen om slechte projecten als zodanig op te schrijven, maar dat het BIT dit moet aangeven. Eigenlijk zou het BIT onafhankelijk van de CIO moeten opereren!

@Jasper, zoals vaak aangehaald op deze community, is inmenging in de besluitvorming voor een minister / staatsecretaris en zijn ambtenaren "uit den boze". Zelfs goede , deugdelijke inbreng van uiterst correct reagerende professionals als Ruud Leether, René Veldwijk en Chris Verhoef worden ter kennisgeving aangenomen, lijkt! De ogenschijnlijk uiterst nauwkeurig geselecteerde samenstelling (politiek correct) van het bureau informatie toetsing (BIT) hoeven alleen de tien geboden van de commissie "Elias" ,oftewel de zogenaamde boerenverstand regels in acht te nemen, te weten;

1. Zorg voor een duidelijke rechtvaardiging voor het project waardoor er goede besluiten kunnen worden genomen
2. Toon de meerwaarde aan voor eindgebruikers en de samenleving
3. Zorg voor voldoende draagvlak voor het project
4. Reorganiseer eerst bestaande processen voordat die geautomatiseerd worden
5. Breng de risico's van een project in kaart, zodat "doormodderen" wordt voorkomen
6. Leg de verantwoordelijkheid van een project bij één persoon
7. Verdeel het project in fases en probeer aan het einde van iedere fase een bruikbaar eindproduct af te leveren
8. Ga uit van wat de ICT-standaarden zijn bij de overheid en toon de technische haalbaarheid aan van het project. Zorg dat het project aansluit bij bestaande processen
9. Zorg dat er tijdens het project ruimte is voor kritiek en tegengeluid
10. Maak duidelijk hoe het project aanbesteed wordt

* LET OP: dit geld met name voor aanbesteding van overheidsprojecten met een ICT component van <5.000.000 EUR

Mede door het heel duidelijk adviserende karakter van de eerste rapporten kan niet anders dan worden geconcludeerd dat men instemt en volhard in de reeds ingeslagen politiek gekleurde lijn die met instemming van 2e volksvertegenwoordiging is ingezet...hier zet men aan tot wetgeving en veroorzaakt hiermee de noodzaak tot aanpassingen op de informatiesystemen van de Nederlandse overheid. Een remmende c.q. controlerende werking mag men enkel vanuit de 2e kamer verwachten, zij roepen de verantwoordelijke minister c.q. staatsecretaris mits voorzien van de juiste informatie, op het "spreekwoordelijke" matje!

De eeuwigdurende tweestrijd waarmee onze digitale overheid worstelt is onder ander het opleveren van informatiesystemen die gebukt gaan onder tussentijdse wetswijzigingen en wijzigende belastingwetgeving Met vaak als gevolg dat enkele systemen nog tijdens hun ontwikkeling ingehaald worden door de werkelijkheid. Ook mag niet worden vergeten in welke tijdsepoche zich dit afspeelt, we lijken te vergeten dat we in een era van enorme stroomversnelling qua informatie voorziening en verwerking aangekomen zijn. Wanneer men wil, kan men zich goed informeren , ook hiermee worstelt onze overheid, getuige levendige discussie op iBestuur.nl : http://bit.ly/1OIlzOk

Klaarblijkelijk maakt men zich geen zorgen : ik citeer
Op 19 november kwamen vijf ervaren "Gateway Reviewers" en vijf topmensen uit het ICT-bedrijfsleven bij elkaar om hun inzichten en ervaringen te delen over de samenwerking tussen overheid en markt. “Met een goede besturing en een goede discipline in omvangrijke projecten kun je elke uitdaging aan.”

Lees hier het verslag van de tweede Gateway-sessie. http://bit.ly/1jAuINI
Misschien is men nu wat realistischer, na alle "lessons learned"???
De BV Nederland zal u dankbaar zijn...

Het BIT rapport over het BRP project is goed geschreven, scherp, kritisch met goede adviezen. Ik vond het vernietigend. Het BIT bijt wel. Wat wel heel wonderlijk is wat er dan mee gebeurt. Er komt een antwoord vanuit het BIT project waarin eigenlijk wordt aangegeven, alles wat jullie willen en opmerken doen wij al. Tot slot lees ik een brief van Plasterk aan de kamer waarin eigenlijk staat, met het BRP project gaat goed en het BIT vindt dat ook. Zo kan je er alle kanten mee op. Maar ik begrijp dat het BIT de vinger aan de pols gaat houden, dus ik kijk al uit naar deel 2 van BIT over het BRP project.

De politiek en hoge ambtenaren hebben helemaal geen belang om de goede aanbevelingen van welke commissie ook door te voeren. Want daardoor loop zij de kans om lucratieve posities in de nadagen van hun carrière mis te lopen. De industrie weet dit en zij weet ook dat door het uitfaseren van IT kennis bij hun klanten dat ze voor zeer lange tijd hun marktaandeel hebben veilig gesteld.

Zolang er geen maatregelen genomen worden dat verantwoordelijken voor het blok gesteld kunnen worden en er aan remmen getrokken kunnen worden zal er bitter weinig veranderen bij het onnodig verspillen van overheidsgelden. Klokkenluiders, mondige deskundigen en dappere journalisten kunnen hierin een significant verschil maken.

@ Ron Buitenhuis.

Geachte heer Buitenhuis,
Blijft u vooral voorlopig binnenshuis, want het aantal fouten in uw stukje is stuitend.
1) het is Bureau ICT Toetsing
2) het toetskader van het BIT is gepubliceerd en bevat 13 onderwerpen (zie: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2015/09/22/toetskader-bureau-ict-toetsing/toetskader-bureau-ict-toetsing.pdf )
3) het BIT toets projecten met een ICT-component boven en niet onder de €5m

Vragen, omdat ik het niet begrijp:
- hoe moet ik uw alinea beginnend met 'Mede' begrijpen?
- wat heeft Gateway te maken met het BIT.

Voorts; indien u meent dat 'Zelfs goede , deugdelijke inbreng van uiterst correct reagerende professionals als [..] René Veldwijk en [...] worden ter kennisgeving aangenomen, lijkt!' Verzoek ik u termen als 'weasel', 'burgemeester in oorlogstijd of collaborateur?', B'IT dat zijn ziel aan het project heeft verkocht' en 'Quisling'. Hoe respectvol is dat?

Grappig overigens om in het stukje van Veldwijk ook te lezen: 'En ook dat weten Wanders c.s. want ze melden dat 'onvolledig gedocumenteerde code uit eerdere fasen van het programma (lees: vóór 2013) in de oplossing wordt verwerkt'.'
Vraagt u de heer Veldwijk eens naar de documentatie van zijn, ontegenzeggelijk succesvol gerealiseerde, Polisadministratie bij het UWV.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-12-03T08:41:00.000Z Jasper Bakker
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.