Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

ICT-gebruikersvereniging: noodzakelijk of ten dode opgeschreven?

Computable Expert

drs. Leendert Hinds
Project Manager, TATA CONSULTANCY SERVICES. Expert van Computable voor de topics Management, Infrastructuur en ICT-branche.

Het zal je niet ontgaan zijn dat veel gebruikersverenigingen het momenteel moeilijk hebben. De tijden dat gebruikersgroepen floreerden ligt ver in het verleden. Natuurlijk zijn er gebruikersverenigingen die vanwege de hype van een nieuw product, dienst of organisatie in het begin van hun bestaan veel leden aantrekken, maar na een aantal jaren begint het ledenaantal een dalende trend te vertonen.

Met dit artikel hoop ik een pittige discussie op te starten om na te gaan of dit een natuurlijk proces is of dat gebruikersverenigingen achterhaald zijn, vanwege het feit dat er een andere soort community ontstaat via het internet, zoals Linkedin, Xing, Twitter, etc.

Voordat ik mijn betoog vervolg over het feit of gebruikersverenigingen wel of niet nog steeds noodzakelijk zijn, wil ik kort even stil staan bij de vraag 'Wat was en of is een gebruikersvereniging?'. Volgens mij is het een kritisch en onafhankelijk orgaan van gebruikers van een product, dienst of organisatie. Een orgaan om kennis en ervaring te delen over een product, dienst of organisatie. Een netwerkorgaan en belangen behartigen van gebruikers van een product, dienst of organisatie

In het pre-internettijdperk waren seminars en conferenties de communicatiemiddelen om de doelstellingen van een gebruikersvereniging te bewerkstellen. Hiervoor moesten leden gezamenlijk op een bepaald moment op een bepaalde plaats aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten ontstonden leuke contacten en waren de echte ict-professionals aanwezig. De ict-professional was iemand van betekenis en had aanzien.

In het internettijdperk is het fysiek bij elkaar zijn niet direct noodzakelijk. Het virtuele internet bied de mogelijkheid om bepaalde kennis, ervaringen, belangenbehartiging, netwerken, meningvormen, etc. uit te voeren wanneer men dat wil, waar men dat wil en met wie men dat wil. Hierdoor is het zelfs mogelijk dat een vereniging, tegenwoordig community genoemd, geen geregistreerde leden hoeft te hebben zoals bij het fysiek samenzijn. Leden, betaald of niet betalend, zijn vervangen door e-mailadressen en inlogcodes. De ict-professional is niet meer een exclusief clubje, maar gewoon een groep mensen die een beroep uitoefenen zoals een ieder ander.

Mensen zijn nou eenmaal sociale wezen of pretenderen het te zijn. Het gezellig samenzijn en het opdoen van leuke contacten vonden velen een bijkomend verschijnsel in het pre-internettijdperk. Nogmaals geef ik aan dat de discussie niet moet gaan over de tegenstellingen oud versus jong of de tegenstelling vroeger versus nu, maar graag een heldere mening of een gebruikersvereniging nog steeds noodzakelijk is of dat het in de vorm zoals het origineel ontstond, ten dode is opgeschreven.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik sta zelfs met een virtueel kraampje op www.icu2010.com. Maar ik hecht toch ook veel waarde aan een aangename conversatie over het vak een biertje in de hand!

Waarom reageren er nu net mensen die het zelfde event promoten? Is dit nu wat de gebruikersverenigingen moet redden? Leveranciers die personeel opdragen een artikel te schrijven en er vervolgens ook nog op reageren. Waarom zou ik, als gewone sterveling, naar een online event gaan met virtuele kraampjes. Werkelijk alle info is online te krijgen, iedere ITer is communicatief genoeg om vragen te stellen, netwerken hebben door emotieloze linkedin groepen hun glans verloren, kortom, wat hebben we aan dit soort zinlose onzin artikelen en dito reacties.

Het internet is - naast een nuttig communicatie medium - de grootste oorzaak voor de ont-menselijk-ing in deze 21 eeuwse samenleving.
- Alles schijnt tegenwoordig te MOETEN VIA internet
- Alles kan ook bijna gratis online VIA internet
- Mensen worden door media-bombardementen bedolven dat ze maar achter hun tv-set of pc moeten gaan GAMEN GAMEN GAMEN op internet
- Wie herinnert zich nog het (zieke) Second Life online?
- Het aantal "social networkingsites" stijgst de pan uit:

Voorbeeldje:
Meer dan 9 MILJOEN hollanders hebben een HYVES... en steken daar dus regelmatig tijd en energie in ONLINE... Voor mij een complete waste-of-time

Het word zo wel een leuk remote survellance tool dat Hyves by the way... effu aansluiten om INDECT en je kunt geheel holland remote in de gaten houden.

Ik geef toe dat internet je in staat stelt om afstanden te overbruggen en in contact te komen met mensen "aan de andere kant van de globe", gelijksoortige doelgroepen met elkaar te verenigen (zoals hier gebruikers verenigen van een bepaald pakket of tool).

INTERNET VERSLAVING:
Maar het feit dat er bij GGZ's al behandel-trajecten zijn voor INTERNET-VERSLAAFDEN, zet mij toch aan het denken.

Gebruik Internet wijs en voor communicatie, geef jezelf online niet meer bloot dan dat je in het werkelijke leven zou doen, en gebruik Internet niet als vlucht de hedendaagse realiteit en maatschappij

Want dat is een van de ware redenen waarom Big Brother zo dol is op allerhande gratis internet websites.. to invade your private life, opinion and thought-patterns
http://www.youtube.com/watch?v=KpLNlSKugHw

De conclusie van Jan is te kort door de bocht; er zijn geen aanwijzingen dat de auteur van het artikel en de reageerders voor hetzelfde bedrijf werken, laat staan 'in opdracht' werken.
Zelf sta ik binnenkort voor het eerst ook op zo'n virtuele beurs, waar ik verder geen reclame voor zal maken. Het lijkt me interessant om na afloop wat ervaringen uit te wisselen.

Wat is een vereniging? Is dat niet mensen of organisaties met eenzelfde doel en die trachten dit gezamenlijk te bereiken. Het zijn net organisaties. En organisaties hoeven toch ook niet bij elkaar te komen en communiceren via internet.

Helaas werkt telewerken niet altijd. Het is soms gewoon nodig om elkaar face to face te spreken en middels presentaties het gezamenlijke gedachtengoed te ordenen.

Echter, de wereld wordt steeds individualistischer. We denken aan de hand van een artikel genoeg te hebben. We nemen genoegen met een vinger en nemen nooit meer de hele hand. Is een vriend niet iemand die vraagt hoe 't met je gaat en het antwoord afwacht. Via mail vragen hoe 't gaat en dan meteen ter zake komen, da's toch niet de manier... We worden onbeschaafder en waarderen steeds minder de aandacht voor elkaar. Een gebruikersvereniging is hetzelfde lot toegedaan. Het is ieder voor zich.

Zelf heb ik een bestuursrol in zo'n vereniging gehad. Het was ondankbaar vrijwilligers werk. Je organiseert leuke bijeenkomsten, maar iedereen klaagt alleen maar over de broodjes of dat er betaald parkeren rond de locatie is. Over de inhoud heeft niemand het. 't Is jammer, maar het is niet om te draaien.

Het grote voordeel van het internet is wel de anonimiteit. Je kunt je verschuilen achter een pseudoniem en een avatar. Geen enkel probleem om je mening te geven, kritiek te uiten of ideeën te jatten. En dat zonder dat iemand weet dat jij 't bent geweest. In dat kader is de reactie van RV wel aardig. Er zijn 9 miljoen accounts aangemaakt in Hyves, Hyves profielen heet dat volgens mij. De gedachtenkronkel dat daar dus ook 9 miljoen mensen bijhoren is natuurlijk absurd en van een domheid die alleen het NOS journaal meestal ten toon spreid. Zelf heb ik geen Hyves profiel en ik ken erg veel mensen die ook geen Hyves profiel hebben. Tijdens de buurt bbq, vorig jaar, hebben we het er eens overgehad. Van alle aanwezigen had ongeveer 10% een Hyves profiel. Nee, dat zeg ik niet juist. Ongeveer 10% van de aanwezigen had 1 of meer Hyves profielen.
Ten eerste is het weggooien van een Hyves profiel een onbegonnen klus.
Ten tweede wil men vrienden in delen in groepen. De ene vriend is meer waard dan de andere vriend en krijgt een ander profiel.
Ten derde zijn er mensen met meerdere pseudoniemen.
En dan was er nog iemand die last had van een 'vijand' (het was idd een Marokkaans meisje, die hebben altijd vrienden of vijanden, d'r zit niets tussen in). Die betreffende vijand had een Hyves profiel onder de naam van het buurmeisje gemaakt en daar lelijke dingen opgezet. Het verwijderen van dit soort profielen lukt alleen na aangifte bij de politie.
Tenslotte had een van de buren een zoon verloren. Het was onmogelijk gebleken om het profiel van de verloren zoon op te heffen.

De reactie van Arjen is ook leuk. Zonder internet was de reactie juist geweest. Met internet (en dan vooral LinkedIn) zijn er aanwijzingen dat de reageerders wel werken voor hetzelfde bedrijf. Namen zijn echter niet uniek en we weten natuurlijk ook niet de mensen echt degene zijn die ze beweren te zijn....

Ik kan niet anders dan concluderen dat online gemeenschappen niet dezelfde toegevoerde waarde kunnen geven als fysiek verenigen. Helaas denken velen daar anders over. Maar zij komen d'r nog wel achter... Hoop ik

Ik bedoelde in mijn vorige reactie eigenlijk "de auteur van het artikel ENERZIJDS en de reageerders ANDERZIJDS".

Theo en ik zijn inderdaad collega's, daar hoeft verder niet geheimzinnig over gedaan te worden. Waarom wij dan toevallig allebei reageren? Ook dat is geen toeval; ik heb Theo gewezen op dit artikel omdat het raakt aan hetgeen we op dit moment mee bezig zijn.

Veel interessanter zou ik het vinden om op deze plaats ervaringen uit te wisselen over 'echte' en 'virtuele' events en de combinatie daarvan in een marketing strategie.

Naar aanleiding van de reacties tot nu toe het volgende.
Als u even op Google de naam Leendert Hinds intypt is
te lezen dat de auteur geen link heeft met degenen die
gereageerd hebben. Tevens heeft de auteur niets met het genoemde virtuele event te maken.

De auteur is wel bestuurslid (ook op het internet te vinden) van de fysieke HP gebruikersvereniging (Interexperience) en tevens een voorstander van de klassieke betekenis van gebruikersvereniging.

Het doel van dit artikel is om reacties los te weken en de mening te peilen van ICT professionals over het doel en de richting van gebruikersverenigingen.

Leuke reacties. Ze geven een fraai beeld over de huidige technische en sociale mogelijk- en onmogelijkheden. We kunnen alle kennis vergaren via internet. Even googlen en er gaat een wereld voor ons open. We vragen ons echter steeds minder af wat de waarheid is. Om nog even te reageren op bovenstaande discussie. Ik ken de heren Van Vliet en Neeskens, maar heb nog nooit gehoord van de auteur van het artikel. Het lijkt me stug dat ze iets met elkaar te maken hebben. Dit maakt de 'cloud' misschien maar dikker.

Liefst reageer ik op het artikel. Zelf ben ik bestuurslid van een gebruikersvereniging. Inderdaad zien we een verminderde interesse in een lidmaatschap. Ook al lijkt het tij enigszins te keren. Naast de mogelijkheden van het internet, zien we toch ook een veranderende samenstelling van de markt. Kende Nederland vroeger vele kleinere ICT clubs en experimenterende 'eindgebruikers'. Tegenwoordig zijn er grotere adviesorganisaties. De hebben de kennis en kunde in eigen huis en zorgen intern voor een kruisbestuiving. Eigenlijk een gebruikersvereniging 'in huis'. Daarnaast laten eindklanten zich adviseren door deze grotere adviesorganisaties en kiezen ze vaak voor standaard oplossingen. Ook het outsourcen zal een rol hebben gespeeld.

De oorzaken zijn inmiddels wel duidelijk. Als er sprake is van een probleem, dan kan deze opgelost worden. Gebruikersverenigingen zullen zich moeten professionaliseren en gaan opereren als een bedrijf. Neem een voorbeeld aan grote communities in de opensource wereld. Dit zijn keurig gestroomlijnde organisaties met alle bijkomende uitdagingen. Het is niet voldoende om een soort bridgeclub te zijn, er is meer nodig.

Enkele vragen die ik me zo kan stellen: Een virtuele club is voldoende om ideeën uit te wisselen, maar hoe regel je de realisatie? En het beschermen van het gedachtengoed? Hoe zit 't met de aansprakelijkheid van de bestuurders? Toch iets om over na te denken alvorens uit de gebruikersvereniging te stappen.

Ik ben jhuist bezig met enkele collega klanten van een software pakket, om een vereniging op te richten, juist bedoeld om ervaring en kennis uit te wisselen. Dat kan via het web maar juist ook samen komen, discusieren etc. heeft zo onze voorkeur. Daarnaast kan een vereniging ook naar de producent een vuist maken hetgeen via web kennis uitwiseling niet gaat lukken.
Mijn vrag aan u allen, hoe kom ik aan statuten om een vereniging of stichting op te richting, hebben jullie tips waar ik aan moet denken. Alle input is erg welkom.
Alvast Bedankt.
Theo van der Linden

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-01-23T02:31:00.000Z Leendert Hinds
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.