Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

De business case-benadering van cloud

Computable Expert

drs. Leendert Hinds
Project Manager, TATA CONSULTANCY SERVICES. Expert van Computable voor de topics Management, Infrastructuur en ICT-branche.

Uitgaande van de titel van dit artikel is het logisch vast te stellen dat dit artikel de onderwerpen cloud en business case-benadering zal behandelen en voornamelijk het selectieproces bij het selecteren van cloudoplossingen. In dit artikel zal ik naast de begrippen cloud, business case en business case-benadering vooral ingaan op de wijze waarop cloudoplossingen geselecteerd worden. Het is mijn overtuiging dat bij de selectie van cloudoplossingen de business case-benadering een positieve invloed kan hebben op het eindresultaat.

In het artikel 'Business case, wat is dat?' van november vorig jaar heb ik een business case als volgt omschreven: 'Een business case is een projectmanagement term waarin de zakelijke afweging om een project te initiëren beschreven wordt. Een business case hoort een verhaal te vertellen, hoort een pleidooi te houden voor een project en is tevens een document waarmee men zijn ideeën probeert te verkopen. Het is een middel waarmee de projecteigenaar zijn zaak bepleit, waarin duidelijk wordt gemaakt wat het team gaat leveren in ruil voor de tijd, het geld en de middelen die in een project geïnvesteerd moeten worden.'

Cloud echter wordt in het artikel 'Everything as a service; van AaaS tot ZaaS' van afgelopen juli als volg omschreven: 'Een parallel computersysteem, waarbij software verdeeld is tussen meerdere computers op het net. De 'cloud' staat voor het net en de delen en acties van de applicatie die niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden. Diensten die cloud gebruiken dienen om schaalbare bronnen aan te bieden over het net.'

Een business case-benadering is een aanpak waarbij de business case een meetbare relatie tot stand brengt tussen doel, investering, risico’s, beoogd rendement en het belang voor de onderneming.

Veel ondernemingen zijn momenteel aan het nadenken over het toepassen van cloudoplossingen op de korte of middellange termijn. Naast de overwegingen die genoemd worden in het artikel '7 overwegingen bij het toepassen van cloud' van afgelopen september zullen deze ondernemingen ook een methode of anders gezegd een benaderingswijze dienen te hanteren om te bepalen met welke cloudprovider men in zee wil gaan.

Het selecteren van een cloudoplossing bij cloudproviders dient men in een onderneming als een business case te behandelen, met alle daarbij behorende relevante stappen en procedures. Het selectieproces zoals dat toegepast wordt bij pakketselectie is in wezen niet anders dan bij het selecteren van cloudoplossingen en cloudproviders, met het duidelijk verschil, dat de impact van deze keuze voor de onderneming bij cloud veel groter zou kunnen zijn dan bij een traditionele pakketselectie. De inbreng van cloudproviders met een hoge mate van materiedeskundigheid met betrekking tot de processen bij hun klanten zal meer dan ooit nodig zijn en bepalend zijn.

In het pre-cloudtijdperk, toen een ieder zijn eigen software kocht en installeerde op eigen systemen, was het gebruikelijk dat bij de selectie van de software en de provider er een bepaald selectieproces aan vooraf ging, waarbij bepaalde aandachtspunten een rol speelden. Een vaak gehanteerde stappenplan bij dit selectieproces was: 1) bedrijfsanalyse (definiëren doelstellingen en verwachtingen),  2) analyse huidige situatie (bepalen knelpunten en verbeteringen), 3) analyse gewenste situatie (vaststellen eisen en wensen), 4) vaststellen mogelijke oplossingen (bepalen diverse alternatieven) en 5) selecteren definitieve oplossingen (opstellen longlist en shortlist).

In het huidige cloudtijdperk is een business case-benadering gewenst. Hierbij zullen wij moeten kijken naar de fasering en de criteria die hierbij horen. Een business case-benadering zou aan de volgende criteria moeten voldoen: 1) aanwezigheid van een PID (project initiation document), 2) de business case dient een strategisch document te zijn, 3) de business case dient een duidelijke link te hebben met de bedrijfsstrategie, 4) de business case dient een bestaansrecht te hebben, 5) de business case dient een rechtvaardiging te hebben, 6) de business case geeft garanties aan de belangrijkste eisen van een project en 7) de business case dient een dynamisch document te zijn.

De fasering die bij een business case gehanteerd wordt is afhankelijk van de toegepaste projectmanagementmethode. Iedere methode heeft zo zijn eigen fasering. Elke keer als een fase afgelopen is, wordt aan de hand van de gewijzigde planning de business case bijgewerkt en wordt beoordeeld of het nog zinvol is om het project door te zetten. Het hanteren van een business case-benadering bij het selecteren van een cloudoplossing en/of cloudprovider verschilt in wezen niet van het selectieproces van software in het pre-cloudtijdperk. Bij de business case-benadering worden meer projectmanagementprincipes en -methoden toegepast.

Tenslotte volgen hieronder nog een aantal handreikingen en aanwijzingen ten aanzien van de organisatie, de cloudoplossingen en de cloudprovider die vrij triviaal zijn, maar toch soms vergeten worden bij het selecteren van cloudoplossingen en -providers die deze oplossingen aanbieden. Deze dienen ervoor om grote risico’s te minimaliseren.

A) Organisatie: De onderneming dient ervoor zorg te dragen dat het management nauw betrokken wordt bij het selectieproces (commitment), men weet wat men wilt, nu en in de toekomst (visie), de gebruikers bij het selectieproces betrokken worden (draagvlak) en men gestructureerd te werk gaat (projectmanagement).

B) Cloudoplossing: Kies een cloudoplossing die voldoet aan de volgende criteria: geschikt is voor het doel waarvoor het aangeschaft wordt ('fit for use'), al vaker geïmplementeerd is (proven technology), mee kan groeien met de onderneming (schaalbaar), eenvoudig te koppelen is aan andere systemen (flexibiliteit) en de gebruikers met plezier laten werken (gebruiksvriendelijk).

C) Provider: Kies een provider die voldoet aan de volgende criteria: die zijn sporen al verdiend heeft (continuïteit), doet wat hij/zij zegt (betrouwbaar), deskundig is op zijn terrein (vakman), de behoefte van de onderneming begrijpt (kennis van branche en bedrijfsprocessen), waar voor zijn geld biedt (goede prijs/prestatie-verhouding), zijn beloftes waar kan maken (voldoende kennis en capaciteit in huis), met de onderneming meedenkt (partnership) en dit allemaal kan aantonen (demonstraties, referenties).

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De business-case benadering moet je altijd toepassen bij (grote) bedrijfsveranderingen/projecten. Dus zeker bij cloud aspecten of hele migraties, maar netzogoed bij locale software.
Wat is het alternatief : iets met cloud gaan doen, omdat iedereen het erover heeft. En zonder plan beginnen ?
Of lokaal een nieuwe release uitrollen, omdat nieuw wel beter zou zou zijn ?

Hmm, gezond verstand gebruiken lijkt me altijd goed of dat nou selectiecriteria of businesscase (what's in a name..) heet.

Het is eigenlijk heel simpel. Bij het kiezen van software/clouddienst moet je grosso modo je dezelfde vragen stellen en soortgelijke acties ondernemen als bij het kopen van een auto.

1. heb je werkelijk een auto nodig?
2. is de verkoper/leverancier betrouwbaar?
3. heeft het type auto een goede reputatie?
4. voldoet het type auto aan je wensen en eisen?
5. wat zijn de (ontbindende) voorwaarden en garanties?
6. maak een proefrit.

Bizar, maar organisaties blijven blindelings software aankopen.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-10-19T13:25:00.000Z Leendert Hinds
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.