Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Healey's 'Shareware voor beroeps' drie maal gewogen

'Om elke week weer een nieuwe column te bedenken is moeilijk, en dat het Martin Healey tot nu toe goed afgaat bewonder ik. Er zit zeker een frisse afwisseling in de zaken die hij aansnijdt', schrijft Peter Looyenga, 'maar...'. Opnieuw voelen lezers zich, drie ditmaal, in de hoek gezet. Healey gaat controversiële onderwerpen nooit uit de weg, meer dan eens weet hij lezers te tergen met zijn uitgesproken meningen. Het deze keer omstreden onderwerp: Linux, ... en nog wel in combinatie met 'shareware'!

Enige weken geleden las ik een reactie van een andere lezer op een column van Martin Healey. Deze werd erop aangesproken niet volledig te zijn en er op sommige punten compleet naast te zitten. Ik kende het onderwerp uit de betreffende column, maar niet inhoudelijk genoeg om me er een mening over te kunnen vormen. Healey's column, Shareware voor beroeps (Computable, 24 juli), daarentegen spreekt naar mijn mening boekdelen. Met het aangesneden onderwerp, shareware, heb ik erg veel te maken gehad. Naar mijn mening heb ik dan ook recht van spreken.
Ik ben al geruime tijd werkzaam als systeembeheerder en privé exploiteer ik al jaren een BBS (bulletin board systeem). Door dit BBS ben ik veel met het begrip shareware in aanraking gekomen. Het tweede punt dat Healey aansnijdt, Linux, is iets waar ik mijzelf ook al enige jaren mee heb beziggehouden.
Ik weet dat het voor een columnist erg moeilijk is om elke week weer met nieuwe onderwerpen te komen en het feit dat het Healey tot nu toe goed afgaat bewonder ik. Er zit zeker een frisse afwisseling in de zaken die hij aansnijdt en ik wil nogmaals benadrukken dat ik mij er terdege van bewust ben dat dat geen makkelijke opgaaf is.
Wat mij in dit artikel stoort is dat uit alles blijkt, dat Healey duidelijk bekend is met de aangesneden onderwerpen, maar te weinig inhoudelijke kennis heeft om hier goed op in te gaan. Desondanks meent hij dit toch te kunnen en dit resulteert in een column die doorspekt is van een aantal onjuiste gegevens. Om mijn relaas kort te houden zal ik mij beperken tot het aanstippen van de genoemde stelling en mijn commentaar geven.

'Onkunde en flauwekul'

(...) De meeste shareware is gratis. (...)
Ik ben bang dat 'freeware' en 'shareware' hier door elkaar worden gehaald. En (...) Shareware producten kennen geen ondersteuning, je neemt ze zoals ze zijn. (...)
Tsja, de praktijk leert toch heel andere dingen. Met shareware kun je de auteur direct benaderen en hem 'bugfixes', adviezen, vragen, enzovoort sturen. En in de meeste gevallen krijg je gewoon antwoord. Bovendien, met shareware is de kans vele malen groter dat het 'gekochte' product qua functionaliteit enkel groeit. Dit omdat in de meeste gevallen de auteur nog druk bezig is met ontwikkelen. Als voorbeeld kan ik de 'archiver' RAR aanstippen; deze registreerde ik enige jaren geleden en inmiddels zijn er een aardig aantal functies bijgekomen in nieuwere versies. Deze kan ik, als geregistreerde gebruiker, gewoon in gebruik nemen zonder extra kosten (hierbij uiteraard geen rekening houdend met eventuele kosten om het programma te bemachtigen).
(...) In de zakelijke wereld zijn ze daarom nooit echt aangeslagen. (...) Pardon? Ik vind deze stelling getuigen van een bijzondere dosis onkunde, vergeef me de uitdrukking. Hier beweert Healey dus dat geen enkel bedrijf met ARJ/ZIP e.d. werkt. Of McAffee, Thunderbyte anti-virus, etcetera. Ook dit zijn gewoon shareware-producten. En eerlijk gezegd kwam ik deze producten wel degelijk tegen bij een aantal (= alle) (grote) zakelijke relaties.
(...) Nadelen shareware; 1e; verhoogde risico op virussen. (...) Naar mijn mening je reinste flauwekul. Waarop is deze stelling eigenlijk gebaseerd? Op niets, want hij wordt niet onderbouwd met argumenten. Een uitermate adequaat (en toegepast) middel is het 'signeren' van de geleverde files middels een programma als PGP (naar mijn mening een intussen alom erkend programma). De auteur kan via de reguliere post of zijn homepage een 'public key' aanbieden en hiermee is de kans op het binnenhalen van gemodificeerde bestanden gereduceerd tot nagenoeg 10 procent.

En dan Linux

Ik vind het nogal wat om Linux in één adem met shareware te noemen, terwijl de documentatie en alle Linux-georiënteerde sites op Internet toch duidelijk aangeven dat Linux compleet niets met shareware te maken heeft. Aangezien de gehele column over shareware gaat zou dit feit toch best genoemd mogen worden.
(...) dat -net als Unix- een hele stapel TCP/IP-protocollen ondersteunt. (...) Ook hierbij heb ik mijn twijfels ... Een hele stapel TCP/IP-protocollen? Tsja, Linux ondersteunt TCP/IP (logisch, want het is Unix). Daarnaast worden Netbeui, IPX/SPX en nog enige andere netwerk-protocollen ondersteund. Ik vraag me af waarop Healey deze uitspraak baseert, hij is werkelijk 'opzienbarend'.
(...) Ondanks de beperkte ondersteuning (...)
Dit is een uitspraak die puur op theorie gebaseerd is. Feit is bijvoorbeeld dat Linux als een van de eerste besturingssystemen ondersteuning had voor AGP-videokaarten. En dit zonder een 'major upgrade' te moeten implementeren. Binnen Win95 kon dit slechts bereikt worden door een totale upgrade van het besturingssysteem uit te voeren, binnen Linux vergde dit slechts het aanpassen van een component. Aanzienlijk sneller dus en ongehoord goedkoper.
(...) maar draait doorgaans alleen webserver en geen mix van applicaties. Het systeem wordt in de praktijk dus niet zo intensief gebruikt als NT. (...)
Ook NT wordt voor een groot (wellicht het grootste) deel gebruikt als domme fileserver in plaats van applicatie-server. Ik stuur hierbij een Html-file mee waarin enige gegevens staan. Onder andere voorbeelden waarin NT-servers gesimuleerd worden met Unix-servers. Bedenk hierbij dat dit alles ook mogelijk is (en voorzover mij bekend gebeurt) met Linux en het beeld is ineens veel completer.
Over het gebruik van Linux: (...) In de zakelijke wereld zal dit zo'n vaart niet lopen (...) Oh? Recente gegevens tonen aan dat steeds meer bedrijven (natuurlijk, kleine divisies binnen de bedrijven maar toch) Linux min of meer omarmen. En dan praten we, wederom, over grote bedrijven. Naar mijn mening is de interesse in Linux en zeker het hele concept van Linux toch aardig gestegen.

En over Java

Op zich leuk dat dit meegenomen wordt maar wederom ontgaat mij de link met shareware. (...) Java stimuleert de ontwikkeling van nieuwe applicaties(...) Mogelijk. Maar de praktijk laat andere dingen zien.
(...) er zijn twee of drie shareware JVM's die als goedkopere alternatieven beschouwd kunnen worden. (...) Hier laat Healey wederom een bijzondere dosis van gebrek aan inhoudelijke kennis zien. De JVM (Java Virtual Machine) is noodzakelijk voor het kunnen gebruiken van Java-'applicaties' (applets). Ik kan voor vrijwel alle platformen (Windows, Linux/Unix, OS/2) gewoon een JVM downloaden en in gebruik nemen. Jawel, deze zijn gratis. Ik vrees dan ook dat Martin Healey hier enige zaken op een gigantische manier door elkaar haalt.
Hier spreek ik hem dan ook ten dele op aan maar zeer zeker de eindredactie. Ik kan me voorstellen dat eerder aangesneden onderwerpen (Shareware/Linux) te specialistisch zijn. Maar gezien het feit dat Java indertijd meermalen aan bod is gekomen in Computable zou ik verwachten dat een blad dat zich profileert als zijnde 'voor de IT professionals' toch wel in staat moet zijn om een dergelijk overduidelijke menselijke vergissing te rectificeren. Op zijn minst de columnist ervan op de hoogte te brengen.
Tot zover mijn relaas. Ik zou Martin Healey willen adviseren meer en adequater gebruik te maken van de ongetwijfeld aanwezige informatiekanalen om zo in de toekomst columns te schrijven die niet alleen interessant zijn qua onderwerp, maar ook inhoudelijk gewoon kloppen.
 
Peter Looyenga

Feedback

Over shareware heeft Martin Healey het in zijn column getiteld 'Shareware voor beroeps'. Het vermoeden komt bij mij boven, dat hij totaal niet weet waar hij over praat.
Shareware was al lang voor Internet zeer populair (BBS'en), en gaf jonge programmeurs de kans hun producten op een goedkope manier goed te promoten. Ondersteuning wordt vaak wel gegeven. De programmeurs willen graag feed-back over zaken die niet of slecht lopen in het programma. Met shareware wordt niet alleen 'gespeeld', maar ook gewerkt. En zeker niet alleen door automatiseerders! Er is niet alleen shareware voor Unix (of Linux) maar voor elk ander platform. Wat hebben overigens standaard protocollen met shareware te maken? Er zullen wel shareware-pakketten zijn die standaard protocollen (HTTP, SMTP enzovoort) implementeren, maar dan houdt de vergelijking op.
En dan de grootste blaat: (...) "Het shareware-principe dicteert dat componenten uit verschillende bronnen kunnen worden samen gesmeed" (...) Pardon, meneer Healey? Het shareware-principe dicteert alleen dat het fijn zou zijn als je jezelf registreert en voor een klein bedragje het programma koopt na de proefperiode...
Of is Healey misschien in de war met een ander concept? Groupware misschien? Mmm, ik denk het niet, want de openingsalinea is bijna zonder fouten...
Tot slot een verzoek: laat het schrijven van deze column voortaan over aan deskundigen.
 
Ir. S.P.M. de Brouwer
Heeze

De definitie
Shareware: Het User Supported Software Concept, ook wel 'try-before-you-buy' software genaamd. Meestal een niet-100%-functionele versie, die (tijdelijk) gratis gebruikt mag worden om te kijken of het werkelijke (wel-100%-functionele) programma voldoet aan de gebruikers-eisen en -wensen.

Linux geen shareware

Kort wil ik reageren op Martin Healey's column 'Shareware voor beroeps'. Healey besteedt in deze aflevering aandacht aan het fenomeen shareware, dat zijns inziens weer opgang maakt in de zakelijke wereld. Vervolgens legt hij een verbinding met Linux, dat hij beschouwt als share-ware. Dit is echter een grove onjuistheid. Het kenmerk van shareware is dat er aan de auteurs geld wordt betaald voor de geleverde software. Linux valt echter onder de GPL, de General Public License. Dit Unix-platform is vrij beschikbaar, ook de broncode - een duidelijk verschil. Voor Linux wordt helemaal geen financiële tegenprestatie verwacht. Een bedrijf dat ervoor kiest om het tezamen met een aantal utilities en aanverwante programmatuur te verkopen (een zogenaamde distributie), is hiertoe gerechtigd. Alleen wordt er in dat geval betaald voor de distributie, en niet voor de kernel. Ook is het bedrijf verplicht de 'sources' beschikbaar te stellen aan derden.
Voorts vergelijkt Healey de performance van dit platform met die van NT. De claim dat Linux betrouwbaarder is dan NT wordt gerelativeerd met de bewering dat Linux vaak alleen een webserver draait en geen mix van applicaties. Mijn ervaring is echter dat een Linux-machine vaak meer taken tegelijk draait dan een NT-server. Sterker nog, ik heb persoonlijk NT-machines onderuit zien gaan, alwaar een Linux-machine op identieke hardware en zwaarder belast rustig doorwerkt.
Om zijn bewering te weerleggen zou ik graag de Debian-projectserver willen aandragen. Deze server bedient de Debian webpages (http://www.debian.org), een van de vele Linux-distributies, terwijl deze machine tegelijkertijd 100.000 e-mails per dag via verschillende mail-lijsten verstuurt, als master FTP-server fungeert, het 'revision-control'-systeem van Debian draait en tegelijkertijd dient als thuisbasis voor tweehonderd ontwikkelaars die er compileren. Deze machine is een Pentium 90 met 64Mb en heeft een 'uptime' van meer dan drie maanden. Ik nodig Martin Healey van harte uit dit ook eens met een NT-machine te proberen.
Met de rest van Healey's column kan ik het van harte eens zijn, echter deze feitelijke onjuistheden zou ik graag gecorrigeerd zien.
 
Sander Alberink,
programmeur en Linux-freak

Naschrift redactie
Net als bij veel andere bladen voert ook de redactie van Computable de autonomie van de columnist hoog in het vaandel. Elke columnist krijgt bij deze redactie volledige vrijheid van schrijven, mits dit past binnen de grenzen van wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
Een oude rot in het vak als Martin Healey heeft recht van spreken op alle terreinen het vak betreffende. Ook in de toekomst zullen adepten van hooggewaardeerde producten in de marge als 'share- en freeware' en bijvoorbeeld degenen die het platform Linux innig omarmen de kans niet laten liggen om Healey te pakken.
Het zij zo - wij laten de zelfgekozen onderwerpen en de verwoording daarvan door de columnist onverlet en intact. Inhoudelijk is het zijn verantwoordelijkheid. Redigeren, de tekst controleren op stijl- en taalfouten, dat is de taak van de redactie. Healey's uitgesproken meningen vallen onder de eerder genoemde autonomie van de columnist.
 
Eindredactie Achtergrond & Opinie
Computable

 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 1998-08-07T00:00:00.000Z Peter (e.a.) Looyenga
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.