Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

SNA-applicaties behouden met 'switched token ring' én ATM

'Switched token ring' is in de huidige situatie verreweg de beste methode om de bandbreedte voor gebruikers en servers van bestaande netwerken te verbreden. Dankzij 'switched token ring' en atm kunnen bedrijfskritische SNA-applicaties ook in de zich snel ontwikkelende internet-omgevingen een cruciale rol blijven spelen, meent Ron van der Lee. 

Mainframes zijn weer helemaal terug. Niet dat ze ooit weg zijn geweest, maar nu mag iedere zichzelf respecterende IT-afdeling ook weer hardop zeggen dat het mainframe een vitale rol vervult, én dat er weer volop in geïnvesteerd wordt. Er is een aantal goede redenen voor deze opleving. Het mainframe is betrouwbaar, veilig en makkelijker te beheren dan een volledig opgetuigde client/server omgeving. Daarnaast heeft het mainframe een zeer sterke bondgenoot in de vorm van de nieuwe netwerktechnologie die het mogelijk maakt om meer data sneller van het mainframe op de desktop te krijgen. Hierdoor kunnen de desktops nu van mainframecapaciteiten gebruik maken zonder gedegradeerd te worden tot 'domme terminals'. Nieuwe applicaties kunnen goed ingezet worden zonder dat reeds gedane investeringen teniet gedaan worden. Voorwaarde is wel dat het netwerk betrouwbaar is, schaalbaar en betaalbaar.

Systems Network Architecture

In het traditionele Systems Network Architecture (SNA) fungeerde het mainframe als dataopslag en als applicatieprocessor voor de aangesloten terminals. Als gevolg van de uitbreiding van het aantal terminals en de komst van de PC deed het 'local area network' (lan) zijn intrede. Met behulp van het lan konden meerdere gebruikersgroepen, zoals afdelingen, aan het mainframe gekoppeld worden en gebruikmaken van de hierop aanwezige informatie. Om tussen lan's en mainframes een netwerkverbinding te kunnen garanderen met een hoge betrouwbaarheid, bereikbaarheid en goede onderhoudsmogelijkheden werd 'token ring' ontwikkeld. De concrete en betrouwbare integratie van SNA-toepassingen en lan-apparatuur werd hiermee een feit.
Gaandeweg werden de traditionele netwerken echter uitgebreid met onder andere multiple 'host'- en gedistribueerde applicaties. Ook zorgen nieuwe lan-toepassingen als het delen van bestanden, printen en e-mail voor een intensiever gebruik van netwerken. SNA bleef - en blijft - echter onverminderd aantrekkelijk als centrale architectuur voor veel ondernemingen.

Lan

Nieuwe lan-toepassingen vormen samen met de oorspronkelijke SNA-applicaties in feite twee concurrerende informatiestromen die beide over hetzelfde netwerk bewegen: de tijdkritische SNA-stroom en de onregelmatige lan-informatiestroom. De behoefte aan meer bandbreedte en hoge beschikbaarheid is hierdoor een regelmatig terugkerend onderwerp. Niet in het minst door de toename van het aantal gebruikers en de ontwikkeling van snellere applicaties en hardware. Deze laatste factor is in feite een reactie op congestieproblemen die bij traditionele backbone-architectuur onvermijdelijk optreden.
Bij het ontwikkelen van de nieuwe netwerktechnologie is uitgegaan van de specifieke behoefte van zowel IBM/SNA-applicaties als client/server-toepassingen. De nieuwe vormgeving van het lan en de backbone moet voldoen aan een aantal strategische voorwaarden.
Schaalbare bandbreedte: Een capaciteitsplan moet worden gemaakt waarin het beheer en de distributie van de bandbreedte voor het lan en de uitbreiding van de backbone wordt vastgesteld. De backbone-technologie moet toekomstige uitbreidingsmogelijkheden garanderen.
Behoud en uitbreiding van connectiviteit: De juiste netwerkonderdelen moeten worden geselecteerd om te voorzien in alle behoeften met betrekking tot de verschillende onderdelen van het netwerk. Hiertoe behoren ook de toegang tot het mainframe en de centrale server.
Hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid: SNA en client/server-netwerken bevatten veelal bedrijfskritische informatie en eisen een hoge beschikbaarheid voor de ondersteuning van strategische applicaties. Tot deze voorwaarde behoren ook mogelijkheden voor netwerkbeveiliging in het geval van fouten in de hardware of bij het verbreken van de fysieke verbinding.
Gegarandeerde beheerbaarheid en service-mogelijkheden: Grotere netwerken met meer gebruikers moeten ondersteund worden door een grote groep technici voor beheer en onderhoud. Het is dan ook van belang om knelpunten en problemen tijdig te signaleren en op een kosteneffectieve manier op te lossen.

'Token ring switching'

'Switched token ring' is in de huidige situatie verreweg de beste methode om de bandbreedte voor gebruikers en servers van bestaande netwerken te verbreden. De nieuwe generatie 'token ring switches' voldoet aan alle eerder genoemde strategische eisen. Aanvullende argumenten zijn te vinden in de aanpassingskosten van het bestaande netwerk. Bij een keuze voor 'switched token ring' zijn deze aanpassingskosten relatief laag doordat de eerdere investeringen grotendeels in tact blijven. Het omschakelen naar Ethernet gaat echter gepaard met een groot aantal verborgen kosten (naast de hoge aanschafkosten van een complete netwerktechnologie). Hoewel 'switched token ring' relatief hogere aanschafkosten kent, is deze techniek op meerdere gebieden juist kostenbesparend. Hiertoe behoren een korte installatietijd, lage onderhoudskosten, behoud van software, zeer lage bijscholingskosten voor beheerders en vrijwel ongewijzigd netwerkbeheer met gebruik van bestaande bekabelingssystemen, behoud van stabiliteits- en prestatie-eigenschappen.
'Switched token ring' is weliswaar de beste manier om een 'shared token ring'-omgeving op te waarderen, maar de bandbreedte van de servers is ook te vergroten door een combinatie van 'switched token ring' in de werkgroepomgeving en High speed token ring (Hstr) in de server-omgeving. Hstr is een 100 Mbps-uitvoering van de bestaande 'token ring'-producten. Door de full-duplex eigenschap van de Hstr-standaard is het mogelijk een 100 Mbps full-duplex (= 200 Mbps aan beschikbare bandbreedte) verbinding naar de server te implementeren.

ATM

Om de backbone van een SNA-netwerk te migreren naar een hogesnelheidstechnologie, is het noodzakelijk dat deze niet alleen voldoet aan de vier eerder genoemde voorwaarden, maar ook ondersteuning biedt voor zowel 'token ring-switching' als Ethernet. Voor een optimale doorvoer in een hogesnelheidsbackbone is daarnaast uitwisselbaarheid tussen de netwerksegmentenen SNA, lan en wan onontbeerlijk. Alleen dan kan de backbone-technologie SNA applicaties volledig ondersteunen. Een dergelijke backbone moet betrouwbaar, redundant, schaalbaar en ongelimiteerd bereikbaar zijn. De technologie die hiervoor het meest geschikt is, is asynchronous transfer mode (ATM). Met deze technologie wordt data (audio, computer, video) in kleine gelijkmatige pakketjes via een directe route over het netwerk verstuurd. Aangezien ATM - in tegenstelling tot lan - eerst een verbinding tot stand brengt alvorens de data te verzenden, is deze technologie uiterst efficiënt en betrouwbaar.

Voordelen

ATM is zeer schaalbaar en efficiënt doordat een gebruiker exact de benodigde bandbreedte krijgt toegewezen. Verschillen in de manier waarop lan's en ATM verbindingen tot stand brengen, worden geneutraliseerd door het speciaal ontwikkelde lan Emulation (lanE). Hierdoor behouden beide systemen hun afzonderlijke voordelen en vindt bovendien een verbinding plaats tussen 'token ring' en Ethernet. Daarnaast is het met de ATM-technologie mogelijke om virtuele lans (vlan) te creëren. Vlans bestaan uit virtuele werkgroepen die functioneren als traditionele lans, alleen zijn ze niet op grond van hun locatie, maar op basis van logische criteria door middel van software verbonden. Dit vergemakkelijkt verbindingen en voorkomt dat informatie onnodig bij verkeerde gebruikers terechtkomt. Tegelijkertijd versterkt dit de beveiligingsopties. Redundantie, hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid komen tot stand door twee dimensies. Wanneer blijkt dat een weg geblokkeerd is, wordt automatisch een andere route gezocht zodat het dataverkeer geen hinder van de blokkade ondervindt en het systeem ongestoord blijft. Verder is ATM ontwikkeld met het oog op een optimale 'flow control'. Mechanismen in ATM-switches kunnen opstoppingen signaleren en vervolgens zelf het dataverkeer reguleren. Het netwerk gebruikt de beschikbare bandbreedte optimaal, waardoor geen dataverlies voorkomt als gevolg van deze dataopstoppingen.
Het complete netwerk is door een speciaal ontwikkeld beheersysteem zowel centraal als vanuit meerdere locaties te beheren. Eventuele problemen kunnen vanuit deze locaties gesignaleerd en opgelost worden, zodat er sneller gereageerd wordt én de kosten voor een on-site reparatieteam worden bespaard. Een voorbeeld van een dergelijke systeem is de redundantie-strategie die afgelopen jaar onder de naam Clear Session op de markt is gebracht, waarbij binnen maximaal drie seconden een nieuwe route voor het dataverkeer is gevonden zonder dat de gebruiker hiervan enige hinder ondervindt.

Betrouwbare ondersteuning

De belangrijkste hindernis bij de koppeling van SNA-toepassingen en de huidige snelle lan's met routers, 'bridges' en 'token ring'- en Ethernettechnologie is genomen door de ontwikkeling van token ring en Ethernet voor SNA. In dat ontwikkelingsproces heeft token ring zich bewezen als dé lan-technologie voor SNA. Het is dan ook een logische stap om in het verlengde daarvan de 'switched token ring'-technologie te gebruiken voor de opwaardering van de huidige netwerken. Zeker gezien de toenemende rol van ATM als strategische technologie voor de netwerk-backbone van ondernemingen. ATM biedt via lanE volledige ondersteuning voor token ring en Ethernet, waardoor het een betrouwbare ondersteuning is als backbone voor SNA. De bedrijfskritische SNA-applicaties kunnen dankzij 'switched token ring' en ATM ook in de zich snel ontwikkelende internet-omgevingen een cruciale rol blijven spelen.
 
Ron van der Lee,
technical & pre-sales manager
Olicom Benelux,
's-Hertogenbosch

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 1999-01-08T00:00:00.000Z Ron van der Lee