Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

ICT en de menselijke factor

Mobiele devices, snelle internettoegang op steeds meer plaatsen, cloud ontwikkelingen, social media, 3D-printing; de technische innovaties volgen elkaar alsmaar sneller op. Tussen al dat technologische geweld dreigt de menselijke factor ondergesneeuwd te raken.

De mens en ict beïnvloeden elkaar al jaren. Ict heeft een enorme invloed op de maatschappij. Een voorbeeld is de rol van social media tijdens de Arabische lente. Tegelijkertijd heeft de mens ook invloed op de manier waarop ict zich ontwikkelt. En juist dat laatste dreigt nogal eens aan onze aandacht te ontsnappen.

Als ict’ers willen we graag in onze technische comfortzone blijven. Daar hebben we ons immers al jarenlang, met succes, op gericht. De tijd dat die focus voldoende was is echter definitief voorbij. Mensen, en dus ook de gebruikers van onze ict-middelen, zijn tegenwoordig individualistischer en assertiever dan ooit. Men is veelal op de hoogte van ict-ontwikkelingen en heeft thuis de beschikking over een snelle internetverbinding,  betrouwbare Wi-Fi-toegang, allerlei clouddiensten en de laatste technische snufjes. Mensen verwachten dat soort faciliteiten ook in een zakelijke omgeving.

'Nee'niet acceptabel

Vroeger konden we als ict’ers wegkomen met ‘nee’ om redenen als kosten en beveiliging. Dat ‘nee’ wordt nu niet meer geaccepteerd. We moeten tegenwoordig met een heel goed verhaal komen om gebruikers beperkingen op ict-gebied te kunnen opleggen. Dat is een nieuwe rol voor ict’ers die sociale- en communicatieve vaardigheden vraagt en niet iedereen even goed past.

De voortschrijdende techniek schept een tweede probleem voor ict’ers en met name de ict-beheerders. Zeker in het middenbedrijf wordt de automatiseringsomgeving zó complex dat het voor een beperkte groep beheerders niet meer mogelijk is om alle details te beheersen en beheren. Daarom wordt steeds vaker de hulp van ict-dienstverleners ingeroepen. Daar werken immers specialisten die de vereiste kennis wél hebben.

De rol van de beheerders verandert daardoor van technische specialist naar een soort ‘middle man’ tussen de organisatie en (ict-) leveranciers. Ze hebben nog wel globale technische kennis, maar daarnaast vooral ook kennis van ict-beheerprocessen (bijvoorbeeld ITIL) en organisatorische aspecten. Bovendien vraagt deze rol ook om (nieuwe) communicatieve vaardigheden.

De toepassing van beheerde ict-diensten en cloud services versnelt deze ontwikkeling. Steeds meer techniek verdwijnt hierdoor naar de datacenters van leveranciers. De ict-beheerders houden zich vooral bezig met onderhoudscontracten, sla’s en functionele aspecten van ict. De technische kennis wordt ook daardoor dus steeds minder van belang.

Verbindende factor

Tegelijkertijd zijn de ict-beheerders de verbindende factor tussen het bedrijf of instelling en de ict-dienstverlener(s). Een succesvolle samenwerking is dus in grote mate afhankelijk van hun inzet en medewerking. En juist op dat gebied hebben de dienstverleners nogal eens last van ‘tunnelvisie’. Zij zetten in op service management, servicedesk(s) voor de gebruikersorganisatie en een soepel lopende ict-machine op de achtergrond. Dat de ict-beheerders soms persoonlijk grote moeite hebben met de veranderingen en hun nieuwe rol en wellicht niet over de benodigde vaardigheden beschikken om die rol goed in te vullen is geen aandachtspunt bij een ict-transitie.

Het gevolg daarvan kan zijn dat de beheerders hun hakken in het zand zetten of niet in staat zijn om hun nieuwe rol op een goede manier in te vullen. Dat kan er op zijn beurt voor zorgen dat een transitie mislukt of niet effectief verloopt. In een later stadium kan het de oorzaak zijn van het mislukken van de samenwerking tussen het bedrijf en de ict-dienstverlener. In alle gevallen krijgt de dienstverlener meestal de zwarte piet toegeschoven.

Ict is en blijft ook gewoon mensenwerk. Bij iedere samenwerking tussen bedrijven en instellingen en ict-dienstverleners is het dan ook van groot belang om de menselijke factor in acht te nemen. Het persoonlijk begeleiden van de mensen, gebruikers en ict’ers, dient deel uit te maken van iedere transitie. Dat is in het belang van die mensen, maar zeker ook in het (zakelijke) belang van ict-dienstverleners.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Wat ik hier lees heeft weinig te maken met een menselijke factor.
Uitspraken als:
- "bij ict-dienstverleners werken immers specialisten die de vereiste kennis wél hebben"
- "technische kennis wordt minder van belang"
- "beheerders hun hakken in het zand zetten, niet in staat zijn hun nieuwe rol in te vullen"

vindt ik denigrerend t.o.v. die mensen die binnen hun organisatie de boel funktionerend houden.
Mijn ervaring is dat vele leverancier pretenderen de genoemde kennis te hebben maar vaak de plank volkomen mis slaan. Beheerders hebben vak meer als genoeg technische kennis, kunnen die niet inzetten vanwege overdreven afscherming door de software-leverancier.

De hakken gaan in het zand wanneer een leverancier komt en wel even gaat vertellen hoe de business gerund moet worden, het probleem ligt dus niet bij de beheerders.

Ook bij de opleiding Business, IT & management hebben de InHolland docenten de veranderingen gesignaleerd. ICT beheerders zullen moeten transformeren van technische ondersteuners naar ambassadeurs van ICT inzet voor het verbeteren van bedrijfsresultaten.
Het probleem met de ICT dienstverleners is ook hier bekend. In aanvang is er een goede samenwerking, maar al snel is de aandacht weg en volgen alleen uurtje-factuurtjes. Als ICT beheerder verwacht ik een meer pro-actieve ICT dienstverlener die samen met mij werkt aan betrouwbare ICT en die adviseert in welke richting de ICT gemoderniseerd kan worden.

Dacht eigenlijk een heel ander artikel te lezen toen ik de titel las, de ICT en de menselijke factor. Had eigenlijk verwacht iets te lezen over alle zinloze en overbodige ICT toepassingen als vervanging van de mens, daarmee voorbijgaand aan de niet te onderschatten menselijke factor. ICT als (kostenbesparend) doel maar niet als middel. Maar ik begrijp eigenlijk dat het gaat over intern technisch personeel, de beheerder, waarvan nu andere kwaliteiten verwacht wordt. De soepel communicerende middleman. Hij of zij is de rem op ontwikkelingen en de schuldige als het misloopt met een externe dienstverlener.

Nietszeggend huilverhaal vol met beschuldigende suggesties.

Schrijver heeft een frustrerende transitie meegemaakt die in zijn optiek gesaboteerd werd door beheerders en schrijft daar een stukje over.

Daarin wordt dit specifieke probleem veralgemeniseerd alsof het dagelijkse kost is en gelinkt met de stelling dat beheerders het niet meer kunnen maken om gebruikers (die "op de hoogte zijn van ICT-ontwikkelingen") te negeren.

Je vraagt je soms af als beheerder hoe het kan dat je nog steeds werk hebt ondanks al die enorm slimme gebruikers, millenials en Jonge Talenten die al toe zijn aan hun 3e iPad en voor wie de technologie geen enkel geheim meer kent.

Ja, men beschikt over de laatste technische snufjes… waar men slechts een klein deel van benut. Men stelt eisen, maar heeft geen benul van de consequenties. Men neemt geen genoegen met ‘nee’, maar verbaast zich over toenemende complexiteit en oplopende kosten en als er door die attitude niet conform verwachting kan worden geleverd heeft de IT het gedaan. Als het te lang duurt ‘regelen we het zelf wel’, bij voorkeur rechtstreeks met de externe leverancier (!) die als lachende derde steeds hogere rekeningen naar binnen schuift waardoor de IT nog meer onder druk komt te staan. Allemachtig, hoe is het mogelijk?! Oh ja, de menselijke factor…
Die menselijke factor is dus precies waar het aan schort, maar ik zou de waarheid toch wat meer in het midden willen leggen. Vooral bij gebruikersorganisaties die hun klanten van alles beloven en daarbij hun gebruikers bepalend laten zijn voor wat IT moet leveren, is het welhaast onmogelijk aan alle verwachtingen te voldoen.
Het wordt echt tijd voor meer en betere dialoog, voor het ontwikkelen van visie op, beleid voor en inzicht in de keten. Als organisaties zover zijn is de menselijke factor geen issue meer, maar een toegevoegde waarde.

Ehmmm waar te beginnen? Positief bedoeld overigens. Goed artikel, dat allereerst.

Ik ben graag de eerste die een strikte scheiding aanbrengt tussen wat men erg graag roeptoeterend hijgend hyped en een gewone serieuze no nonsens.

Impact assessment
Allereerst al die gadgets waarvan men zo graag hijgt niet zonder te kunnen. Waar gaat het om? Gewoon kunnen bedenken en voorstellen wat de impact is als er iemand aankomt met de roep zijn eigen laptop of android op het zakelijk netwerk te willen aansluiten. Default is zoiets gewoon een neen. Het is namelijk niet de gebruiker die 'eist/wenst' maar een werk en opdrachtgever die beleid bepaald. Uiteraard roepen veel mensen anders maar..... laat ik u dat even voor houden, u of ik betalen uiteraard de rekeningen niet.

Comfortzone
Veel mensen blijven graag in hun comfortzone zitten, dat nu eenmaal veel mensen eigen. Minder mensen kunnen aardig met veranderingen om gaan en omarmen die zelfs. En natuurlijk die 1% degene die grenzeloos het voortouw nemen in tal van ontwikkelingen.

Nee niet acceptabel
Dat is maar net wie nee zegt. Is het de consument mag die dat fijn uitzoeken met de verkoper maar als het een gebruiker is, of een opdrachtgever, dan is dit een kwestie van iets wat je in IT eigen mag, nee moet zijn. Managen van klantperceptie is iets waarvan ik zeg dat dat iets verplicht zou moeten zijn. Klaarblijkelijk ben ik dan een dikke minderheid want waarom zou je je klant vertellen hoe zaken in elkaar steken en waarom dat zo is nietwaar?

Expertise
Over die expertise wil ik het dan nog wel eens hebben. Respectvol dan wel te verstaan. Hoe meer gespecialiseerd, hoe verkokerd de expertise en dat terwijl je juist specialisten ziet die de aansluiting met de basis niet verliezen. Neem dan ook nog even de 'wishlisten' van al die talentjagers en je weet meteen hoe de vlag er weer voorstaat.

Tunnelvisie
Volkomen juiste constatering. Als er namelijk een vakgebied is waar er per definitie een wetmatigheid van IT een enorme rol speelt dan is dat in de IT. Laat dat nu net de valkuil zijn van vele zaken die nu in en met IT juist helemaal niet lekker verlopen.

Human factor
In IT is de Human factor van volkomen ondergeschikt belang. Als je namelijk als vakspecialist nog steeds niet goed begrijpt met welke wetmatigheden je te maken hebt, en dat geld voor elke IT discipline, dan krijg je met de tegengestelde werking te maken van diezelfde IT. Resulterend in heel veel hele hoge rekeningen.

Misschien is dit laatste juist iets om nog eens even over na te denken.

Volgens mij is er maar 1 ding van belang... IT moet mensen ondersteunen in het uitvoeren van hun werk.

Dit verhaal klinkt als het zoveelste verhaal van een manager die zich niet eens de moeite neemt om zich in de stoel van een beheerder te verplaatsen en die hem/haar van al het slechte wat er gebeurt is beschuldigd. En wederom de bewering dat beheerders zich niet aan zouden willen passen terwijl iedere ITer weet dat in de IT de enige constante verandering is.

Elke ervaren beheerder weet dat als er bij veranderingen de risico's onderschat worden en de serieuze problemen opduiken zij/hij degene is die mag aanpakken en dus tot 11uur s'avonds op de zaak blijft om het te fixen terwijl de eindverantwoordelijke lekker thuis op de bank zit te zappen.

Dan is het ook logisch om een natuurlijk terughoudende opinie te hebben tegen veranderingen die niet altijd even goed onderbouwd zijn.
Het is aan de volwassenheid van het bedrijf om gestructureerd en in goed overleg om dit soort zaken aan te pakken.

En wat die beheerders betreft. Die hardcore techneuten heb je soms gewoon nodig. En als die communicatief niet uitblinken dan vul je dat aan met techneuten die misschien minder kennis hebben maar op het social skills vlak wel die aansluiting kunnen vinden. Daarom is het ook aan te raden om die groep zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleven te laten zijn zodat er gemeenschappelijke eigenschappen zijn die het makkelijker maken om samen te kunnen werken.

"Men is veelal op de hoogte van ict-ontwikkelingen en heeft thuis de beschikking over een snelle internetverbinding, betrouwbare Wi-Fi-toegang, allerlei clouddiensten en de laatste technische snufjes. Mensen verwachten dat soort faciliteiten ook in een zakelijke omgeving."

Waarom eigenlijk ?
Verwachten die mensen ook dat ze net als thuis
- komen en gaan wanneer het hun uit komt ?
- zich aan niemand hoeven te verantwoorden
- willekeurig spullen meenemen wat handig is
- computerapplicaties en beveiliging kiezen die ze leuk vinden
- overal toegang toe hebben
- een darkroom inrichten en andere stelletjes uitnodigen ;-)
- eten wat en wanneer ze willen
- lekker benen op tafel terwijl ze tv kijken met zak chips
- mobieltje hele dag aan laten staan
- scheten laten terwijl ze biertje pakken

De Arabische lente is snel een herfst geworden als ik kijk naar de situatie nu. Meen naast berichten over de Arabische lente ook wat gelezen te hebben over de onbetrouwbaarheid van sommige informatie. Zo lees ik hier ook regelmatig over communicatie problemen, van beheer wordt verwacht dat ze de taal van de business spreken terwijl er wederzijds geen enkele poging gedaan wordt om de ICT te begrijpen.

Beheer gaat tenslotte om het up-to-date houden en exploiteren van de ICT-infrastructuren en -applicaties. Niet om de papieren exercitie die allerlei managers ervan gemaakt hebben met contracten, SLA's en functionele onmogelijkheden. Technische kennis wordt daarom in tegenstelling tot wat sommige valse profeten verkondigen steeds meer van belang.

Als het om zwarte pieten gaat laten we dan niet vergeten dat 'blackbox IT' niet echt helpt om de problemen te identificeren. Natuurlijk kun je achteraf proberen om de schuld bij ICT dienstverleners neer te leggen maar dat is als autofabrikant verantwoordelijk stellen voor roekeloos rijgedrag. Mislukkende projecten zijn vrijwel nooit de schuld van beheer, het wordt meestal pas het probleem van beheer als het projectteam - lees de business - weer wat over de schutting gooit.

Hoe vaak worden prachtige SLA's opgesteld zonder rekening te houden met de non-functionele requirements en de technische mogelijkheden van zowel infrastructuur als de applicaties?

Bij dit soort verhalen moet ik weleens denken aan die bordjes die in veel trams en bussen hangen: 'Niet spreken met de bestuurder tijdens de rit' omdat het dus niet zo zeer om de voortschrijdende techniek gaat maar het voortschrijdend inzicht dat altijd achteraf komt.

dus ... we laten ieder zijn eigen ding meebrengen en krijgen een hybride omgeving van iOS-Windows-Linux als OS voor de PC's/laptops en iOS-Android-Windows voor de mobiele devices. Doe dit even maal het aantal mogelijke webclients, mailclients, office-achtige pakketten enz enz en je hebt zo al een groot aantal mogelijke combinaties van software te pakken.

En wie mag het probleem oplossen als combinatie 1 niet samenwerkt met combinatie 2 ???

Hoe heet zoiets ook al weer ... was dat niet de mens die ooit bekend stond onder de naam "ICT beheerder" ...

De reacties zijn weer steorotiep, IT-beheerders voelen zich miskend en ondergewaardeerd terwijl de schuld eigenlijk bij de gebruikers ligt want dat zijn net verwende kinderen die het onmogelijke willen en als het mis gaat zich van geen kwaad bewust zijn. Maar ligt de waarheid niet ergens in het midden ? Bied goede service en faciliteiten aan je gebruikers zodat ze niet elders gaan shoppen in de public cloud of met leveranciers onzalige alternatieven gaan knutselen. Maar wees als organisatie ook een goede ouder en stel duidelijke grenzen aan gebruikers wat wel en absoluut niet kan en leg waar nodig uit waarom. Zo eenvoudig kan het zijn.

Met alle respect, maar ik heb je artikel 2x gelezen, maar nog steeds snap ik niet welk punt je nu wilt maken.

Dat binnen de ICT de mens een belangrijke rol speelt is al waar vanaf punt 0, vanaf de geboorte van de ICT. Zonder mensen, geen computers. Zonder mensen geen letter code. En zonder de wens van de gebruiker/opdrachtgever, ook geen programma.

Rene,
Ik kan helaas geen samenhang in je artikel vinden en vooral de link met je afsluiting! Het kan aan mij liggen en of misschien een aandachtspunt voor je volgende artikel.

Ik ga niet op een aantal punten en beweringen in je artikel in waar ik het niet mee eens ben. Wat ik wel wilde aangeven is de aanpak rondom een veranderingstraject. Het is de taak van de programmamanager of ict manager om voldoende aandacht te besteden aan drie verschillende fases in een veranderingstraject: voor de start, tijdens(transitie) en na de afronding.
Ik heb verschillende trajecten meegemaakt waarin bijvoorbeeld twee gemeente samen gingen werken. Als ik terug kijk dan zie ik dat de veranderingstrajecten die veel aandacht hebben gekregen in fase 1 en fase 3, hun doelstellingen eerder behaald hebben dan andere trajecten.

De uitdagingen in fase 2 (uitvoering) zijn eerder weggewerkt wanneer de programmamanager voldoende aandacht heeft besteed aan coachen, opleiden, samenvoegen en mobiliseren van beheerders "voor de uitvoering" [fase 1] Vergeet niet dat Nederland een Poldercultuur kent! Dit betekent dat je iedereen in dit soort trajecten tegenmoet moet komen, iets wat zeer lastig en soms bijna onmogelijk is.

Nog een opmerking:

[...]We moeten tegenwoordig met een heel goed verhaal komen om gebruikers beperkingen op ict-gebied te kunnen opleggen.

Zeer jammer dat je denkt dat de ict afdeling iets wil "opleggen"! Deze denkwijze is de bron van slechte naam en reputatie van de ICT-afdeling!

Door samenwerken, draagvlak creëren en je gebruikers begrijpen om begrepen te worden kun je beter uitleggen (dus niet opleggen) waarom iets niet kan en ook wat er de eventuele oplossing voor is. Dat is een andere werkwijze dan hoe jij het hierboven omschrijft.

Ach, het is nooit de ICT-afdeling die iets oplegt, dat doet het management.
De ICT-afdeling voert slechts uit.
Wat heel triest is, dat de uitspraak afkomstig is van een ICT-adviseur.
Ik heb daar toch zo mijn bedenkingen bij.

Allereerst dank voor jullie reacties. Blijkbaar heb ik een gevoelig onderwerp aangeroerd. Mooi! Dit soort media is om samen de discussie aan te gaan. Ik ga mijn best doen om zo goed mogelijk te reageren op jullie reacties.

@Jan van Leeuwen
Ik vind het jammer dat je het denigrerend vind Jan. Ik schreef dit verhaal op basis van wat beheerders me regelmatig vertellen. Dit heeft niets te maken met een gebrek aan intelligentie of niveau. Het is een lastig probleem waar steeds meer beheerders mee te maken hebben. Ik heb het dus niet denigrerend bedoeld. En als een leverancier “wel even gaat vertellen hoe de business gerund moet worden” dan maken ze dus een fundamentele fout. Ik meen ook aangegeven te hebben dat leveranciers meer rekening dienen te houden met de menselijke factor.

@Gasservice Jasper
Ik heb dit verhaal nu al een keer of vijf op ROC’s mogen vertellen/presenteren en ik krijg keer op keer de bevestiging van docenten dat ze dezelfde ontwikkeling zien. Ze zien de noodzaak om de opleidingen te hervormen maar weten niet goed hoe ze ’t moeten aanpakken. En je verwachting van een ICT dienstverlener vind ik terecht.

@Louis Kossen
Ik vind het jammer dat je het woord “schuldige” gebruikt Louis. Ik wil aangeven dat beheerders zich vaak met een probleem geconfronteerd zien. Ik vind dat we ze daarin dienen te ondersteunen en dat ze helemaal nergens schuldig aan zijn.

@ kj of wie je ook bent.
Gezien het feit dat je anoniem reageert heb ik geen zin om inhoudelijk op je opmerking in te gaan. Ik wil je wel adviseren om eens na te denken over een carrière in het theater als mentalist. Blijkbaar kan je op afstand in mijn hersens kijken en zien wat ik allemaal heb meegemaakt. Wel nog even oefenen want van dit verhaal klopt vrij weinig.

@hk
Ik vind kritische reacties prima, maar dan wil ik graag weten met wie ik te maken heb. Anoniem kritisch zijn is heel gemakkelijk. Ik ga niet op je reactie in.

@Numoquest
Dank je voor de uitgebreide reactie. Ik waardeer de tijd die je hiervoor hebt genomen. Ik kan me voorstellen dat mijn tekst reacties oproept, maar wat maakt dat je termen als ‘roeptoeterend hijgend hypend” hanteert? Dat zet mijns inziens een vervelende toon en leidt nergens toe.

Mensen/gebruikers gaan tegenwoordig anders met IT om. Of we dat leuk vinden of niet is niet relevant. En als we halsstarrig ‘neen’ blijven roepen dan vinden ze zelf wel een manier om zaken voor elkaar te krijgen en dan gaat het buiten de controle van de IT beheerders om. Ik zie het bij veel van onze klanten gebeuren. En het grappige is dat de ‘opdrachtgever’ degene is die tabak krijgt van ‘nee’ en zelf aan de slag gaat. Blijf je als IT beheerders maar lang genoeg ‘nee’ verkopen dan loop je het risico helemaal buiten spel te worden gezet. Ik heb daar al meerdere voorbeelden van gezien.

Blijkbaar vind je dat ik iets zonder respect heb neergezet? Nogmaals heeft het niets met intelligentie of niveau te maken als de techniek in een ICT omgeving te complex wordt om tot in detail te worden beheerd door een beperkte groep mensen. IT beheer wordt een samenspel tussen de specialisten en IT beheerders met een brede blik en organisatorische kennis.

“In IT is de Human factor van volkomen ondergeschikt belang”. Het zal duidelijk zijn dat ik het hier fundamenteel mee oneens ben.

@Luuk
Mee eens, maar wat probeer je daarmee te zeggen?

@peter en Felix the Cat. Felix the cat??
Ook weer anonieme reacties.

@Ewout
Ik heb de Arabische lente aangehaald om aan te tonen wat de rol van social media op onze maatschappij is. Dat zegt niets over de betrouwbaarheid van de informatie die daar rondgaat. Daar kan je inderdaad vraagtekens bij zetten.

Het up-to-date houden van ICT infrastructuren gaat niet alleen om het technisch inhoudelijke verhaal, maar ook om beheerprocessen. Dus ook om de papieren excercities. Dus en/en en niet of/of. Of wil je serieus beweren dat ICT beheer alleen maar gaat om de techniek?

Ik beweer helemaal niet dat techniek onbelangrijk is. Ik beweer dat moderne ICT omgevingen zo complex worden dat ze niet meer in detail te beheren zijn door een beperkte groep mensen. Ter overvloede: dat heeft niets te maken met een gebrek aan intelligentie of niveau. Ik beweer ook dat er externe expertise nodig is om het beheer daarna als teamwerk op te pakken.

@Pa Va Ke
Ja, dat is waar het op neerkomt. Dat is nou net waar mijn verhaal over gaat.

@Rob
Ik weet niet of ik “verwende kinderen” zou gebruiken, maar verder ben ik ’t met je eens.

@Reza
Je geeft aan dat je weinig samenhang in mijn verhaal vind. Als ik je reactie doorleest dat schrijf je, als ik het tenminste goed lees, precies de kern van mijn boodschap op. “voldoende aandacht heeft besteed aan coachen, opleiden, samenvoegen en mobiliseren van beheerders”. Het spijt me, maar ik kan je reactie niet volgen?

@Pascal
Zo zou het in theorie moeten zijn. Het lastige is dat de ICT afdeling dan nogal eens ‘nee’ roept. Verder geloof ik dat de ICT afdeling een andere rol zou moeten aannemen dan alleen maar uitvoeren wat het management zegt. ICT’ers kunnen vanuit hun kennis en ervaring nieuwe ontwikkelingen aandragen die het bedrijf ondersteunen. Het zou veel meer teamwerk moeten worden. Dat is een van de nieuwe rollen van ICT beheerders.
Rene,
1- Sommige actieve reageerders op deze site (hk, Kj, Flex, Pa Va Ke en nog meer) hebben bewust gekozen voor anonimiteit om hun reactie en mening los van hun functie, werkgever of iets anders kunnen uiten. Als je de voorgaande reacties van deze mensen leest dan zou je zien dat ze een voor een hoge kwaliteit en veel ervaring hebben.
Op hun reactie niet ingaan omdat ze anoniem zijn lijkt me geen juiste beslissing en uitspraak van je! Bovendien als je je aan je regel houdt dan zou je ook niet op de reactie van PaVaKe ingaan. Ik raad je aan in je volgende artikelen met dit feit rekening te houden.

2- 15 reacties vind ik persoonlijk niet veel maar als je denkt dat dit artikel "veel" reacties heeft gekregen dan zou dit te maken hebben met 3 zaken:
a) veel onzin in het artikel,
b) wollig en onduidelijk waardoor iedereen z`n eigen vertaling heeft,
c) geweldig artikel!

Bepaal jij maar welke optie voor je artikel geldt!

3- De structuur, opbouw en samenhang waarmee je je lezer van begin naar eind van je artikel begeleid / meeneemt zijn heel belangrijk. Dat mist ik in je artikel! Als ik de kern van je boodschap in J&J taal kan verduidelijken of benoemen dan zou je het ook moeten kunnen doen! Anders verlies je je lezers.

Ik kijk uit naar je volgende artikel.

@Rene Bij de rol van technisch beheerder denk ik aan iemand die systemen in de lucht houdt, wijzigingen aanbrengt en vooral, problemen oplost. De beheerder bestaat ook al niet, dus dat kan varieren van beheren van hardware, netwerken tot systemen en applicaties. Volgens mij is de rol van de beheerder al middle-man, hij of zij weet niet alles en zal een beroep moeten doen andere mensen in de organisatie of leveranciers als dat nodig is. Communiceren is al een belangrijk onderdeel van de taak van de beheerder.

Maar overschat de inbreng van een beheerder niet, een beheerder neemt geen beslissingen. Wat er beheerd moet worden is een gegeven paard waarvan je maar mag hopen dat het je niet teveel kopzorgen bezorgd. Bestaat een ICT afdeling niet uit veel meer rollen dan de beheerder? Beslissingen over de technische richting worden op hele andere niveaus genomen is mijn vermoeden. Ik denk dat de technische beheerders of bijvoorbeeld de ontwikkelaars alleen maar kunnen hopen dat hun mening gevraagd wordt. Want ja wie heeft er nou geen verstand van IT? Dat lees ik ook in je verhaal.

De beheerder is niet degene die nee zegt.

Je stelt dat de inrichting van de ICT veranderd en diensten extern afgenomen worden. Of het nu die SaaS oplossingen zijn of het kiezen voor de uitbesteding. Dus als je verwacht wordt dat een beheerder zich ook moet bezighouden met de organisatorische aspecten, de ITIL processen, contractonderhandelingen en technische kennis niet zo relevant meer is dan denk ik dat je eigenlijk een persoon voor een andere rol zoekt met andere kwaliteiten. Dan zoek je meer een ICT regisseur of relatiemanager.

Je moet je dan afvragen of je die beheerders nog wel nodig hebt en niet beter kunt ontslaan. Overbodig. Dat technische beheer doet die externe partij waar je alles naar overhevelt dan toch voor je?

Tot slot, eens met Reza, de anonieme posters waar je het over hebt zijn trouwe posters met goede en grappig reacties, ook in deze thread.

Voor wat betreft anonieme reageerders ben ik het niet met jullie eens. Als ik onder mijn eigen naam een artikel post dan stel ik me kwetsbaar op. Als er dan iemand reageert dan verwacht ik minimaal dat ik weet met wie ik te maken heb. Ik zie op teveel plaatsen op het internet dat mensen gemakkelijk kritisch kunnen zijn omdat och niemand weet wie het zijn.

Waarom zou je een reactie en mening los van je functie, werkgever of iets anders willen geven? heb je dan iets te verbergen? Ik vind dat persoonlijk echt onzin.
PaVaKe heeft op zijn minst een profiel aangemaakt met een foto. Dan weet ik nog enigszins met wie ik te maken heb.

@Louis
Ik geloof dat de puur technische beheerder gaat verdwijnen, tenzij het over een ICT omgeving gaat die zo groot/belangrijk is dat men zich een team kan veroorloven waar ook puur technische beheerders in passen. En een van de taken van een 'nieuwe' beheerder is wel degelijk praten met de organisatie en adviezen geven over een technische richting of concepten. Hij/Zij zal echter niet de details implementeren. Dat vraagt nog wel technische kennis maar dan brede kennis en niet in de diepte.
Ik ken overigens nogal wat ICT beheerders die heel hard 'nee' blijven roepen en hun hakken in het zand zetten. En ze hebben vaak behoorlijk wat invloed.

Inderdaad gaan de beheerders een hele andere rol krijgen en die andere rol vraagt andere vaardigheden. Wat ik bepleit is dat daar in een ICT transitietraject aandacht aan wordt besteed. Niet ontslaan dus, maar ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe rol.

Ik geloof verder niet in volledige outsourcing van ICT. Er blijft een lokale contactpersoon nodig die het bedrijf kent en vanuit die rol tussen de gebruikersorganisatie en ICT leveranciers inzit. Nogmaals heeft die persoon nog wel degelijk technische kennis nodig, maar dan op globaal niveau en niet in de details.
@Reza: dank, ik had het niet beter kunnen zeggen.
Overigens reageer ik soms ook wel onder mijn volledige naam. Maar ik ben daar i.d.d. wat kieskeurig in, rekening houdend met mijn positie bij opdrachtgevers en met mijn soms nog kritischer (dan ik) werkgever, die daarbij niet al te veel gevoel voor humor heeft. We leven in een vrij land, maar daar denkt mijn baas soms anders over, haha. Maar ach, hier vind je wat en daar laat je wat.
En brood op de plank is een groot goed tegenwoordig.

@Rene Je moet er natuurlijk wel zin in hebben als technische beheerder om een hele andere rol te gaan vervullen en als ik het zo lees gaat het echt om ander werk. De rol van technisch beheerder gaat echt niet verdwijnen, misschien dat het op een andere plek uitgevoerd wordt, maar beheerd moet er worden. Al is het maar bij het outsourcings bedrijf. Overigens, ik ben zeer sceptisch over outsourcing, het is een van de belangrijkste redenen dat kosten van projecten zo enorm uit de klauwen lopen. Maar dat is weer een andere discussie.

Krijg de indruk dat hier sprake is van: 'Don't shoot the messenger' als reactie genegeerd wordt omdat de reageerder anoniem is. Een discussie hierover is echter off-topic hoewel ik van mening ben dat als je moeite hebt met deze interactie misschien beter een boek kan gaan schrijven in plaats van hier een opinie te publiceren.

Dat gezegd hebbende ben ik benieuwd waarop de mening gebaseerd is dat de (puur) technische beheerfuncties komen te vervallen. Kijkend naar de website van Ictivity laten de vacatures een ander beeld zien dan wat hier geschetst wordt. Kernwoorden als technische diepgang en technische specialisatie doen vermoeden dat er meer behoefte is aan een beheerder dan een adviseur.

@Louis
Dat is een goed punt. Je moet er maar zin in hebben. Ik vind daarom dat beheerders nu goed zouden moeten nadenken over wat ze in de toekomst willen. Nogmaals denk ik dat het beheer van de technische details wel degelijk verschuift naar partners. Want zoals je terecht zegt: beheerd moet er worden. Mijn punt is dat de 'eigen' beheerders dat niet meer in detail kunnen. En dat is niet iets dat ik zelf verzin maar wat ik van die beheerders hoor.
Outsourcing is inderdaad weer een andere discussie.

@Ewout
Ik heb een mening over anonieme reageerders, maar ik zie niet in wat dat met "don't shoot the messenger" te maken heeft. Als ik moeite zou hebben met interactie dan zou ik inderdaad een boek schrijven of helemaal niet reageren. Het feit dat ik serieus op reacties in ga wil volgens mij zeggen dat ik geen moeite heb met interactie.
Verder hebben we inderdaad technische vacatures op de website staan, dank je voor de interesse. Dat zijn vacatures voor mensen die in projecten gaan meewerken en niet voor ICT beheerders. Het zijn dus de mensen die de beheerders van dag tot dag ondersteunen bij het beheer van een ICT omgeving. Overigens hebben we wel degelijk beheerders in dienst die worden gedetacheerd bij onze klanten. De aanleiding om me te gaan verdiepen in deze materie was een gesprek met een van de teamleiders van onze gedetacheerden die me vertelde dat er tegenwoordig hele andere vaardigheden (niet technisch) van ze worden gevraagd.

@Rene Geen situatie is gelijk, maar het lijkt erop alsof jij over een situatie spreekt waarbij wat nog technisch te beheren valt buiten de deur staat. Normaal gesproken, als er lokaal wel technisch wat te beheren valt, is de lokale beheerder(s) diegene die het beste overzicht heeft over de gebruikte software en systemen, hoe het samenhangt en vooral de nukken daarvan. Daat laatste moet je ervaren en er dagelijks mee werken. Dat betekent niet dat je alles weet en ook weer kennis van buitenaf nodig kan hebben. Maar die specialist weet weer wat over zijn onderdeel maar weer niet de hele samenhang, Niemand weet alles en men vult elkaar aan. Nu krijg ik het idee dat jij over een opzet praat waarbij ook niets meer lokaal te beheren valt en ja dan wordt de beheerder een soort doorgeefluik. En ligt de technische kennis elders. Dan moet je je inderdaad afvragen of je dat als technische beheerder dat wil, als het om de technieke en de interesse daarin gaat kun je misschiene beter overstappen naar die externe partij die beheert. Lijkt me trouwens voor de opdrachtgever wel naar dat je niemand meer kan aanspreken binnen het bedrijf die het ook oplost. Nog een nadeel van outsourcing.

Louis,
Nee, zo bedoel ik het niet. De techniek kan buiten de deur staan of nog on-premise. Ik bedoel te zeggen dat de beheerders de techniek niet meer tot in detail kunnen beheren. En het klopt helemaal dat het totale beheer een samenspel wordt (of al is) tussen de lokale beheerder met globale technische kennis en veel kennis van de organisatie en externe specialisten met veel technische detailkennis en minder kennis van de organisatie. men vult elkaar dus inderdaad aan.

Ik zeg ook niet dat de beheerder helemaal niets technisch meer doet. Het werk zal wel verschuiven naar meer globale techniek en minder details. het is inderdaad maar de vraag of men dat leuk vindt. Een optie kan zijn om over te stappen naar een leverancier om toch in de techniek te blijven. Een andere optie is om te gaan werken bij een heel grote organisatie waar nog wel beheerders werken met detailkennis omdat er de ruimte is om een groot team te hebben. Dat bedoelde ik te zeggen met dat beheerders nu goed zouden moeten nadenken en een keuze maken over wat ze willen.

@Rene
Ik geloof dat we nu een andere richting opgaan, zoals jij een mening hebt over anonieme reageerders heb ik dat over 'projectmatig' werken. Gesprek met team- annex projectleider lijkt me een flinterdunne basis voor eventuele conclusies.

Eerste vraag die volgens mij beantwoord moet worden is waarom eigen beheerders niet kunnen wat externe specialisten wel kunnen. In gesprekken met CIO's - in binnen- en buitenland - hoor ik vaak dat kennis niet het probleem is maar verspreiding hiervan binnen organisatie.

Team- of projectleider die tegen alle signalen in verder wil gaan beklaagt zich vaak over opstelling van beheer maar vergeet dat luisteren ook een kunst is. Succes percentage van projecten is ook niet zo hoog als we kijken naar wat er werkelijk binnen budget, op tijd en conform alle specificaties is opgeleverd.

Beheren op 'hoofdlijnen' is vaak de oorzaak van mislukkende projecten zoals volgens mij naar voren kwam in discussie over de succesfactor van ICT bij de overheid. Zoals ik al stelde in voorgaande reacties moet je informatie betrouwbaar zijn voordat je ergens een besluit over kunt nemen of een conclusie trekken.

Opmerkelijk vaak is daar dus heel veel op af te dingen als het om beheer gaat, hoewel ik tot op heden nog sceptisch tegenover DevOps sta lijkt het me een ontwikkeling die mede vanuit de behoefte aan informatie over de infrastructuur voortkomt.

Natuurlijk kun je specialistische kennis inhuren - je lijkt er op te zinspelen dat iedere organisatie dit uit meoet besteden - maar dat is dus vaak tijdelijk. Dat valt leverancier misschien niet aan te rekenen maar ze spinnen er dus wel garen bij. Zoals ik in de eerste reactie al stelde gaat beheer om up-to-date houden en dat wordt dus vaak bemoeilijkt als ICT adviseurs als zeemeeuwen zijn, ze krijsen hard terwijl ze iedereen op de kop schijten maar zijn alweer gevlogen als de problemen beginnen.

Ewout,
Eerste vraag dan: neem een gemiddelde ICT omgeving met zeg tussen de drie en vijf beheerders en kijk eens wat er aan techniek in die ICT omgeving voorkomt. Een netwerkomgeving met routing, switching, een firewall, ssl-vpn appliance(s), IPS, WAN verbindingen. Een storage omgeving met snapshotting, tiered storage, deduplicatie. Back-up met deduplicatie, back-up naar disk/tape. Servers in een blade chassis. De hypervisor omgeving met ook weer snapshotting, live migration, koppeling met de storage etc. Het Windows domein. (Server)besturingssystemen. De werkplekomgeving met misschien RDS en/of VDI. Desktopmanagement, applicatiedistributie. En dan heb ik 't nog niet over alle applicaties die in gebruik zijn.

Ik weet dat er mensen zijn die dat allemaal tot in detail kunnen beheren, maar ik weet ook dat dat er niet veel zijn. De complexiteit van ICT omgevingen is de laatste jaren flink toegenomen en dat zet de komende jaren verder door. Wat we zien is dat er in een beheerteam gespecialiseerd wordt. Maar als dat een beperkt aantal mensen zijn dan krijg je veel kennis in weinig hoofden wat op zich weer gevaren inhoudt.

En dan zien we dat er de hulp wordt ingeroepen van bedrijven zoals Ictivity. En daar verdienen we inderdaad geld aan. het beheer van de omgeving is dan teamwerk tussen de ICT beheerders en onze specialisten.

Overigens ben ik blij met je reacties, maar ik vraag me af waarom je nu komt met zo'n opmerking over zeemeeuwen? Is het de bedoeling dat ik me daardoor aangesproken voel en boos wordt? Of gaat het over 'haha, kijk mij eens even gevat zijn'? Laten we het gewoon inhoudelijk houden en respect houden voor elkaars mening.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2014-08-01T10:26:00.000Z Rene Voortwist
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.