Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Een digitale visie voor de overheid

Dit artikel delen:
Willem Beelen

Vandaag de dag bevindt de overheid in Nederland zich in het proces van een andere verdeling van verantwoordelijkheden. Hierbij wordt meer overgelaten aan burgers en bedrijven, aan decentrale overheden en aan initiatief uit de samenleving zelf. Die samenleving ontwikkelt zich van een e-samenleving, met de nadruk op technologische mogelijkheden, naar een i-samenleving, waarbij de digitale transformatie van informatiestromen steeds belangrijker wordt.

In de visiebrief digitale overheid 2017 is de ambitie van het kabinet beschreven om de digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven, richting 2017, aanzienlijk te versterken. Doel is een transparante overheid die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling, en een overheid die burgers en bedrijven centraal stelt binnen die informatiestromen waardoor er met één gezicht naar buiten toe, als één overheid, integrale digitale dienstverlening kan worden geboden.

Om er in te kunnen voorzien dat alle overheidsinformatie online beschikbaar is, dat burgers en bedrijven alle (aan)vragen aan de overheid digitaal kunnen versturen en alle berichten van de overheid digitaal kunnen worden ontvangen - denk aan vergunningen, subsidies en diensten of bezwaar en beroep – moet er één veilige, kostenefficiënte, gezamenlijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) komen. Eén infrastructuur voor elf ministeries, twaalf provincies, 23 waterschappen, 393 gemeenten en vele uitvoeringsorganisaties, en dat is geen sinecure. De GDI is een cruciale voorziening in het functioneren van de overheid. Niet alleen als volgende stap naar de digitale transformatie, maar ook omdat private partijen, zoals pensioenfondsen en (zorg)verzekeraars, van de GDI gebruikmaken en de GDI zich daarmee ontwikkelt naar een maatschappelijke, en niet alleen een publieke GDI.

Digicommissaris

Ruim een jaar geleden, op 1 augustus 2014, is mede daarom de Digicommissaris, Bas Eenhoorn, van start gegaan en samen met zijn bureau geeft hij sturing aan en regie over het proces om één digitale infrastructuur voor de hele Nederlandse overheid te realiseren. In deze digitale wereld is straks iedereen en alles met elkaar verbonden en dat biedt ruimte om producten, diensten en technologieën aan verschillende gebruikers te integreren met elkaar. Waar een aantal jaren geleden it vooral werd toegepast op de ondersteunende processen zonder dat dit de burger of het bedrijf raakte, zien we nu dat it juist wordt ingezet bij de ondersteuning van primaire processen, waarbij de burger of het bedrijf de eindgebruiker is van deze it-dienstverlening. Dit in lijn met de visiebrief digitale overheid 2017 waarbij de klantvraag centraal staat en niet het aanbod.

Als burgers en bedrijfsleven in 2017 al hun zaken digitaal met de overheid kunnen afhandelen, dan zal dat de relatie tussen burgers, bedrijfsleven en de overheid ten goede komen. Processen gaan sneller, het aantal handelingen neemt af, en daarmee de administratieve lasten, en de benadering sluit meer aan op de individuele situatie. Voor de overheid betekent digitalisering een verbetering door een effectieve, efficiënte en doelmatige werkwijze waarmee kan worden bespaard op het verzenden en verwerken van papieren post, het aantal (balie)handelingen en het inwinnen, controleren en vastleggen van gegevens door een eenmalige, eenduidige registratie, meervoudige uitvraag in de keten.

Dit artikel is eerder verschenen in Computable magazine jaargang 48, nummer 8, oktober 2015.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

De informatiedeling naar een hoger niveau, helemaal mee eens. Deze transformatie naar een I-samenleving, vergt wellicht een hele andere aanvliegroute. Is de huidige opzet van de overheid, ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten, etc. nog wel toereikend voor onze I-samenleving? Ik ben erg benieuwd of er mensen zijn die zich hiermee bezig houden.

Die Generieke Digitale Infrastructuur moet er niet alleen voor de overheid komen maar voor de gehele samenleving. Niet langer "verdienmodellen" voor de producent maar kwaliteit van leven voor de, mondiale, consument. ICT met een GDI kan daarbij een geweldige bijdrage leveren...

Laten we niet vergeten dat de overheid er voor iedereen is, ook de 80-plussers en de 90-plussers. Een niet-digitale overheid mag je dus niet afschaffen.

@Robert, daar ben ik ook benieuwd naar. Een echte digitale overheid heeft niet zoveel met digitaal te maken zoals het hier beschreven is. Hier lijkt het een synoniem van automatisering en digitale communicatie die traditionele communicatie vervangt. De reactie van Jan van Leeuwen is heel typisch. Het is geen kwestie van afschaffen, het is juist een kwestie van goed gebruiken: de mogelijkheden benutten. Digitalisering zoals de term echt bedoeld is biedt juist passende, relevante beleving en gemak rondom interactie. Dus de oudere generaties, naast eigenlijk alle groepen mensen, moeten extra geholpen zijn als dit vorm krijgt.

Terechte opmerkingen dat 'digitaal werken' niet het doel is. Maar het is wel noodzakelijk dat er een aantal zaken overheidsbreed, met visie, worden ontwikkeld. De 'Generieke Digitale Infrastructuur' is daar een sprekend voorbeeld van. Behoorlijk ambitieus, maar alles wat je daar goed realiseert verdient zich in duizendvoud terug ten opzichte van het per overheidssector/organisatie regelen daarvan (los van de constatering dat voor een aantal zaken schaalgrootte noodzakelijk is). Het is jammer dat de meer succesvolle overheidsprojecten (waarvan GDI er in mijn ogen eentje van is) zo weinig aandacht krijgen in verhouding tot mislukte projecten.
Mbt Jan zijn opmerking geldt overigens dat het verplicht is voor overheidsorganisaties om naast het digitale kanaal altijd een alternatieve route beschikbaar te houden voor mensen die niet digitaal willen of kunnen.

Nog even een aanvulling. Digitale kanalen en digitalisering van de overheid hebben een andere dimensie.

Lees dit artikel: http://ibestuur.nl/podium/nederland-is-een-digitaal-ontwikkelingsland en durf er iets van te vinden. Het is geen kwestie van kunnen, het is een kwestie van willen!

@Stephan,

fantastisch artikel! Die ga ik ook gebruiken. Ga nog wel onderzoeken of het echt allemaal klopt, wat het klinkt wel erg mooi allemaal.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-10-12T09:30:00.000Z Willem Beelen
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.