Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Tien ICT-trends voeren in 2013 de boventoon

Computable Expert

Hans Timmerman
Cto, EMC NEDERLAND. Expert van Computable voor de topics Management, Cloud Computing en Digital Workplace.

Het jaar loopt ten einde en we kunnen zeggen dat de it-sector in 2012 interessante ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Onze branche is continu in ontwikkeling en de drijver achter mooie innovaties waarmee onze klanten de crisis kunnen omzetten in kansen. Welke ontwikkelingen staan hierbij in 2013 centraal en wat betekent dit voor onszelf? Om hierin inzicht te geven heb ik de tien belangrijkste trends op een rijtje gezet die de boventoon gaan voeren.

1. IT verschuift van kostenbesparingen naar waardecreatie
Er is een verschuiving gaande in gesprekken die klanten voeren. Zo werd drie jaar geleden vier van de vijf conversaties gevoerd over hoe efficiënter te worden en geld te besparen. Nu gaan vier van de vijf gesprekken over hoe genereren we meerwaarde voor de business? Beide sluiten elkaar niet uit, echter de meeste it-afdelingen zijn niet opgezet als bedrijfsonderdelen die waarde moeten creëren. Hier is dus een aanzienlijke transformatie noodzakelijk. Deze is in het afgelopen jaar al ingezet en zal in 2013 een hoogtepunt bereiken.

2. Digitale business modellen worden belangrijker dan afzonderlijke factoren
Er bestaat een interessant acroniem: smac (social, mobile, analytics, cloud). Onderwerpen die populairder zijn dan ooit. De relevantie van ieder onderwerp afzonderlijk staat in schril contrast tot de inzet van de combinatie. Door het strategisch inzetten van de smac-elementen ontstaat een krachtig digitaal business model waarmee bedrijven zichzelf kunnen transformeren.

3. Het management moet zich verdiepen in digitale mogelijkheden
Veel managers hebben onvoldoende kennis om te beoordelen hoe technologie effectief kan worden ingezet in hun organisatie. Ze zijn bekend met financiën, personeelszaken, marketing en logistiek. Echter ze beseffen nog onvoldoende de mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt. De wereld wordt gedomineerd door digitale business modellen. Om hiervan te kunnen profiteren is het zaak te begrijpen wat technologie voor een organisatie kan betekenen.

4. Medewerkers gaan 100 procent mobiel - met of zonder de it-afdeling
Mobiele apparaten hebben de manier waarop we werken en leven sterk veranderd. Altijd en overal verbonden zijn met verschillende applicaties en platformen is heel normaal. Helaas hebben de meeste it-afdelingen nog weinig mogelijkheden om de consumptie van mobiele diensten door kenniswerkers te beheren en te faciliteren. Hierdoor zoeken werknemers zelf manieren om dit te regelen. In 2013 is het onvermijdelijk dat it-afdelingen zakelijke mobiele omgevingen ontwikkelen die hoogwaardige (zakelijke) diensten bieden. Zowel om de veiligheid van organisaties te waarborgen, als de productiviteit van werknemers volledig te faciliteren.

5. Er komt een nieuwe golf van analytici
In tijd met veel concurrentie maken bedrijven gebruik van data analytics om ieder voordeel te kunnen benutten. Nieuwe technieken als analytics as a service worden vergezeld door de komst van opleidingen over hoe deze nieuwe tools in de praktijk het beste kunnen worden benut. De wereld zal in de toekomst nog steeds analytici nodig hebben. Echter analytisch inzicht wordt ook snel een vereiste voor andere werknemers.

6. It-afdelingen gaan over op big data analytics
Big data lijkt een van de tools die ingezet kan worden voor ieder zakelijk probleem. Ook it-afdelingen zullen zelf big data analytics gaan inzetten om processen beter te laten verlopen. Zo kan bijvoorbeeld effectiever ingespeeld worden op pieken in capaciteit of kunnen op voorhand mogelijke haperingen in het leveren van services worden gedetecteerd. Security professionals lopen voorop in het gebruik van big data analytics. Echter andere disciplines zoals applicatie- en infrastructuurbeheerders zullen ook gebruik gaan maken van deze technologie.

7. Er komt meer flexibiliteit in de ontwikkeling van apps
Het lijkt soms alsof de voorkeur van bedrijven ligt bij de ontwikkeling van grote applicaties, met uitgebreide teams en aanzienlijke investeringen. Hierdoor ontbreekt de flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op behoeften van de business. Het wordt makkelijker een idee voor een applicatie sneller om te zetten in een prototype. Hiermee kan beter worden ingespeeld op kansen waarmee het concurrentievoordeel van organisaties wordt vergroot.

8. Alles wordt software geleverd als een service
Als software-gebaseerd de manier definieert hoe it-diensten worden geleverd, dan beschrijft ‘as-a-service’ hoe deze door gebruikers worden gewenst. Gebruikers willen software gebruiken wanneer het hen uitkomt, niet eerder en niet later. Meer it-leveranciers zullen overgaan op het nieuwe vraag- en aanbodconcept. It-diensten geleverd door een dynamische verzameling virtuele bronnen en flexibel geconsumeerd als een dienst.

9. Gebruikers vragen om nieuwe benadering van security
Bedrijven hebben als het op data aankomt steeds meer te verliezen en worden vaker aangevallen door cybercriminelen. De traditionele benaderingen zijn niet afdoende om hen hier tegen te beschermen. Er zullen daarom nieuwe filosofieën, processen en modellen ontstaan rond cyber security. In 2012 waren het nog de leveranciers die aangeven dat deze noodzakelijk zijn. In 2013 zullen we deze roep ook vanuit gebruikers van beveiligingstechnologieën horen en vanuit de overheid in het bijzonder.

10. Data groeit sneller dan de opslagcapaciteit
Er wordt volgend jaar wederom meer data gecreëerd. Echter de capaciteit om al deze data op te slaan, schiet tekort. Ook wordt opslag vaak nog alleen gezien als kostenpost. Er moeten dus keuzes gemaakt worden welke data waardevol is en waar bedrijven in willen investeren. Ook ziet men steeds meer de waarde die de petabytes aan data een organisatie kunnen opleveren. Big data analytics speelt hierbij vanzelfsprekend een cruciale rol.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Hans,
Interessante punten!
Ik verwacht niet dat deze punten/trends in 2013 gerealiseerd worden. Door bezuiniging op het budget van ontwikkeling en innovatie binnen ict, biedt de huidige ict-omgeving geen geschikte fundament aan waar je de realisatie van deze punten op kan baseren. Ik denk dat cio`s in 2013 meer tijd, budget en aandacht moeten besteden aan het creëren van een grondige visie en aanpak om hun ict-omgeving na 3 jaar stilstaan, geschikt te maken voor de veranderingen zoals je hierboven benoemd hebt.
Veel it-managers en cio`s zijn niet bewust van de impact van deze verandering en ook de benodigde tijd in 2013 als tussenfase in deze transformatie.

Herman van Veen zong het: "mensen zijn gebrekkig, gewoontes zijn hardnekkig en slijten net zo hard als marmer"
Ook ik geloof niet in grote veranderingen omdat ICT niet alleen over techniek gaat maar in eerste instantie over mensen en hoe die er mee omgaan.
"smac" geeft kort de hypes aan van de laatste jaren, hoeveel daarvan in 5 jaar nog relevant is valt te bezien.
"Mobiel" is mijns inziens de meest kansrijke en "Social" de minst kansrijke, zakelijk gezien.
Voor de rest blijft het koffiedik kijken.

Dit zijn geen ICT trends maar IT trends, het woord communicatie, de C dus ten overvloede, komt niet echt aan de orde. Jammer gemiste kans want zonder IP connectie is er ook geen IT meer en zijn 8 van de 10 trends niet meer relevant!

Hallo Hans.
Ik kan me vinden in een aantal punten. Waar de sleutel ligt om toegevoegde waarde te leveren aan de business is de onderkenning dat IT commodity is. Als gevolg daarvan gaat men inzien dat men zich meer op de business moet focussen. Big data en analyse van data zijn daar voorbeelden van.

Hans,

Als 'analytics' belangrijk worden, tenslotte meermaals en in de verschillende contexten genoemd dan poets ik de oude kristallen bol van Gartner nog eens af door naar hun voorspellingen voor 2010 te kijken. En tot mijn verbazing voorspelden deze 'koffiedik kijkers' meeste van de hier genoemde trends met weliswaar wat andere benamingen drie jaar geleden ook al. En als we het over andere benamingen hebben dan is SMAC misschien nog wel de leukste om eruit te halen. Want het is ook ingeblikt vlees waarover Monty Python heel, heel lang geleden en dus voordat we van Internet gehoord hadden een leuke sketch had;-)

Maar wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen en dat zal dus wel de reden zijn dat we een nieuwe golf analytici nodig hebben. De ouden zijn blijkbaar te wijs geworden om blind achter elke nieuwe trend aan te hollen om de redenering voor mobiliteit maar eens rond te maken.

Beste Hans,

Er zitten een aantal doublures in je interessante lijstje. Ik voorzie de volgende trends

1. Toegenomen customerisation, toename van BYOD en CYOD, de klant, medewerkers of in ICT termen, de gebruiker gaat bepalen.
2. Toenemende mobiliteit en als gevolg daarvan vraag naar mobiele IP data (Maarten), versnelde uitrol en mega adaptie van LTE;
3. Bevestiging van de cloud als mainstream processor en opslag van data;
4. digitalisering van de samenleving, weg met papier, formulieren, je 1000 keer identificeren, alles online, beschikbaar en authenticeerbaar.

Hans,

Valide punten. En er zijn zoals Willem ook al terecht opmerkt altijd toevoegingen te verzinnen. Alleen het nadeel van dit soort top 10's is dat ze meestal het jaar er op nog vaak hetzelfde zijn. Dit omdat er of geen tijd, kennis,budget of voldoende aandacht vanuit het management voor is.

Beste Hans, mooi overzicht. Als ik dit doorvertaal naar ons vakgebied (Customer Relationship Management)dan zie ik de volgende raakvlakken

1. IT realiseert zich dat 80% van het effect van CRM ligt op het vlak van Contiunuiteit, en slechts 20% op het gebied van efficiency. De waardecreatie van investeringen in CRM richten zich daarmee op de continuiteit van de langere termijn, iets wat door de business al in een eerder stadium gezien werd.

2) Het SMAC (social, mobile, analytics, cloud) model is ook in de CRM wereld zeer actueel. Social CRM wordt meer en meer als kanaal gezien om met klanten en doelgroepen te communiceren. Mobiele toegang tot klantdata zijn onlosmakelijk verbonden met het werken in een klantgerichte omgeving. Analytics op CRM databases om klantgedrag en klantvoorkeuren te analyseren en om te zetten in waardetoevoeging voor de klant is vaker onderdeel van de CRM projecten dan vroeger. En Cloud is voor veel CRM aanbieders een noodzakelijkheid geworden, omdat de markt hier om vraagt.


3) IT is onderdeel van het management geworden en op deze manier worden keuzes rondom digitale mogelijkheden steeds breder en op het juiste niveau duidelijk.


Kortom: CRM wordt nog meer dan ooit een essentieel ingebed onderdeel van de bedrijfsstrategie, voor een deel ingegeven door de IT trends en ontwikkelingen. En natuurlijk door de economische ontwikkelingen, maar dat spreekt voor zich. Laat 2014 maar komen!

Marielle Dellemijn
CRM Excellence

Data groeit sneller dan opslagcapaciteit. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden welke data dure back-up faciliteiten krijgt en welke niet. Soms worden de verkeerde keuzes gemaakt of is het budget simpelweg op.

Ondanks alle ontwikkelingen in dataopslag zal de (emergency) data recovery / disaster recovery business ook gewoon doorgroeien.

Hans,

een mooi overzicht van de verwachtingen voor IT..ik lees negativiteit over de budgetten voor IT in 2013 en daar ben ik het niet mee eens. De belangrijkste factor in 2013 is flexibiliteit in IT. Hiervoor komen verschillende modellen in de markt en een daarvan is Staffleasing voor het MKB. Dit model wordt gehanteerd door het bedrijf MicroSourcing, een Filipijnse Service Provider, met een voltallig Nederlands Management Team en sinds kort een Nederlands Team in Amsterdam.
MicroSourcing beschikt over een database met 50.000 kandidaten welke inzetbaar zijn voor Nederlandse IT en Internet bedrijven. MicroSourcing verzorgd huisvesting, hardware, legal support en begeleiding van eventueel nieuwe collega's. De flexibiliteit zit hem in het aanname beleid. Men gaat voor een lange termijn oplossing, maar indien dit niet bevalt, kan men met 30 dagen weer afscheid nemen. Het succes zit hem echter vooral in de groei van vele IT ( lees ICT) bedrijven. Deze kan binnen 2-4 weken geschieden bij MicroSourcing.
Ik geloof dat 2013 in het teken staat van creativiteit en flexibiliteit om It budgetten te bewerkstelligen. In dit model zijn ook de kosten substantieel lager..

Hallo Hans,
Interessant lijstje, met zeker valide punten. Met name punt 3, de it-competenties van het business management, vind ik opvallend in het rijtje. Is heel herkenbaar, maar ik zie het in de praktijk nog weinig terug. Ook veel 'business schools' besteden hier te weinig aandacht aan.

Overigens kom ik jouw lijst ook hier tegen: http://www.whizpr.nl/voor-de-pers/emc/emc-voorspelt-tien-belangrijkste-it-ontwikkelingen-voor-2013, met de bron EMC2 erbij. Dat lijkt geen toeval te zijn...

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-12-10T14:57:00.000Z Hans Timmerman