Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Manager staat onder druk door het nieuwe werken (1)

Computable Expert

Gert-Jo van der Heijden
Contract Delivery Manager , Simac IT NL. Expert van Computable voor de topics Management, Outsourcing en Loopbaan.

De business heeft genoeg van de argumenten die te herleiden zijn aan centralisatie en standaardisatie. Iedere organisatie heeft in meer of mindere mate te maken met een verandering van zijn of haar werkzaamheden. De gebruikers van de ict-middelen verwachten steeds meer en als de ict-organisatie het niet regelt, dan doen ze het zelf wel.

De ict-manager staat dan ook voor een groot aantal uitdagingen. Waar veel organisaties een visie hebben ontwikkeld die vooral gericht is op standaardisatie van het applicatielandschap en centralisatie van de onderliggende infrastructuur, past deze visie niet meer bij de huidige verwachtingen van de gebruikers. Medewerkers zitten niet meer te wachten op een standaard werkplek met een computer (laptop of desktop) en een telefoon, maar hebben behoefte aan een medium dat het beste past bij de werkzaamheden die ze op dat moment uitvoeren. Dit kunnen dan ook verschillende apparaten zijn; een smartphone met functionaliteiten om mobiel te kunnen werken, een tablet om tijdens vergaderingen stukken te raadplegen en een laptop/desktop om plannen uit te werken. Dit klinkt natuurlijk logisch, maar staat haaks op de eerder genoemde visie van standaardisatie

De ict-manager is verantwoordelijk  voor financiële investeringen en daarmee gerelateerde return on investment (roi) van de Infrastructuur.  Veel organisaties staan op dit moment voor de keuze om te investeren in de infrastructuur. Dit wordt enerzijds ingegeven door noodzakelijke upgrades van het besturingssysteem van zowel de server als client omgeving, anderzijds dient de ict-infrastructuur aangepast te worden. Maatregelen ten behoeve van uitbreiding en inkrimping van het aantal werknemers binnen de organisatie is geen overbodige luxe. Maar ook piekbelastingen op het netwerk dienen eenvoudig op te vangen zijn. Je wilt immers voorkomen dat de website onbereikbaar is, omdat er te veel klanten gebruik maken van jouw website.

Als ict-manager zal je dan ook het sturingsmodel moeten realiseren, waarbij je continue in gesprek bent met degene die gebruik maakt van de faciliteiten. Je moet de discussie aangaan wat noodzakelijk is. Wat heeft de medewerker nodig om zijn werkzaamheden uit te voeren (werk en prive 24/7 lopen steeds meer in elkaar over, inclusief social media), hoe wil jij je klanten bedienen,  wanneer worden er commerciële acties verwacht, et cetara. Daarbij is het van essentieel belang dat de investeringsdiscussie ook gestart wordt. De business moet zich bewust zijn dat vanuit het centrale ict-budget niet alles wordt gerealiseerd. 

Het is dan ook de taak voor de ict-manager om een architectuur (zowel technisch als organisatorisch) neer te zetten die aan de ene zijde voldoende flexibiliteit biedt om aan de eisen en wensen van de gebruikers te voldoen, maar aan de andere zijde ook met minimale investeringen het maximale rendement levert. De aankomende jaren zullen diverse innovaties leiden tot noodzakelijke investeringen en het is dan ook essentieel om de roi niet over vele jaren uit te spreiden.

Dit maakt het voor de ict-manager niet makkelijker om gemaakte (financiële) keuzes in het verleden te blijven verdedigen en hij zal meer en meer de business moeten (be)dienen.

Gert-Jo van der Heijden, sr. interim professional Yacht

Vijfluik


In deze serie besteedt Gert-Jo van der Heijden aandacht aan de onderwerpen die wel binnen de verantwoordelijkheid van de ict-organisatie vallen, maar niet altijd technisch zijn. In dit eerste artikel van dit vijfluik over hnw gaat hij in op de gevolgen voor de ict-organisatie. In het volgende artikel wordt het omgaan met digitale informatie besproken. De gevolgen voor de organisatie en waar de ict-manager mee te maken gaat krijgen. Na het omgaan met de digitale informatie is de technische infrastructuur van belang. Wat zijn de gevolgen voor de ict-manager van alle devices die van de infrastructuur gebruik gaan maken? Hier gaat het derde artikel over. In het vierde artikel wordt gekeken hoe, nu de ict-manager de informatie en infrastructuur onder controle heeft, de interne processen gewijzigd worden. In het laatste artikel besteedt Van der Heijden aandacht aan de gevolgen voor het contract- en leveranciersmanagement.

Deel twee verschijnt op 20 februari 2013

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Leuk artikel met een aantal punten waarover ik zeker wat opmerkingen /aanvulling kan plaatsen. Maar........ als ik kijk naar het profiel van de auteur dan zie ik dat hij in het verleden geen interactie is aangegaan met de reageerders en lezers van zijn stukken.[ Daarom zie ik af van mijn reactie op dit artikel!]

@Reza: Zo doe je dat! :-)

Dit is denk ik de management samenvatting. In deel 2 gaan we de inhoud in.

Beste Reza,
Ik hoor graag je opmerkingen en aanvullingen. Ik lees veel van je reacties en in bijna alle gevallen voegen ze ook daadwerkelijk wat toe. Ik waardeer dat!!
Dat ik zelf niet altijd reageer op reacties, heeft te maken met het feit dat je niet overal op kunt/wilt reageren. Het merendeel van de reacties zijn aanvullingen. En dat is natuurlijk zeer welkom. In discussie gaan over zienswijze is binnen mij perceptie niet het doel van een Opinie.
En daarnaast heb je simpelweg ook verschillende soorten mensen: de ene reageert; de andere accepteert en alles wat daartussen zit ;

+1 voor Reza en Gert-Jo gefeliciteerd met je eerste reactie!

On-Topic: Ik kom weinig HNW tegen anders dan dat de gebruiker meerdere devices wil gebruiken en dat dit haaks tegenover een standaard staat.

"Veel organisaties staan op dit moment voor de keuze om te investeren in de infrastructuur."... "Maar ook piekbelastingen op het netwerk dienen eenvoudig op te vangen zijn. Je wilt immers voorkomen dat de website onbereikbaar is, omdat er te veel klanten gebruik maken van jouw website."

Dit is een inkoppertje. Dit is precies het probleem wat Cloud computing aanpakt. Piekbelastingen opvangen en niet meer investeren in je infrastructuur. Infrastructuur is namelijk een commodity geworden.

Daarnaast hoef je niet meer vooraf te investeren en ga je meer uit van Opex. Ook leuk omdat het krimpen en groeien van de organisatie dan geen gevolgen meer heeft, je kosten groeien en krimpen mee.

HNW betekent vaak ook plaatsonafhankelijk werken en cloud faciliteerd dit vanuit het fundament.

Nu alleen nog de managers leren te sturen op resultaat (output). Door data en software centraal te stellen maakt het ook niet meer uit welk device je gebruikt en realiseer je een standaard.

3 hoeraatjes voor cloud computing :-)

@Gert-Jo
Je schrijft: Dat ik zelf niet altijd reageer op reacties, heeft te maken met het feit dat je niet overal op kunt/wilt reageren. Het merendeel van de reacties zijn aanvullingen. En dat is natuurlijk zeer welkom. In discussie gaan over zienswijze is binnen mij perceptie niet het doel van een Opinie. enz.
.
..
...
Ik vraag me derhalve dan ook af of je wel de juiste werkgever 'zit'.
Als je niet van spelletjes houdt dan moet je niet bij Nintendo gaan werken.

Wat ik zie is dat je bij Yacht werkzaam bent - goed gedaan.
Maar juist als je daar werkzaam bent is dan alert reageren geen vereiste? Persoonlijk zou ik dat wel verwachten namelijk.

Voor de duidelijkheid, ik zit niet in de ICT, ik ben werkzaam bij mijn werkgever op de afdeling ICT.
Als deze wil dat ik op de werkvloer aan de gang moest is dat voor mij geen enkel probleem. Of ik dat op termijn dan ook naar tevredenheid volbreng is een ander verhaal.

Hoe is dat bij jou en Yacht?

Alvast bedankt voor je aanstaande reactie ;-D.

Beste Gert-Jo,
Allereerst bedankt voor je reactie, een positief signaal naar mensen die de moeite hebben genomen je artikel te leze en ook te reageren.
Ik ben het ook met je eens dat er verschillende soort reacties op een artikel achtergelaten wordt en ik zou ook niet altijd op alle reacties kunnen/willen reageren. Maar ik vind het beantwoorden van de reacties en leiden van de discussie die door mijn artikel tot stand is gekomen tot mijn taak behoren als ik een artikel publiceer.

Terug naar je artikel, ik ben het met Hessel eens dat dit deel meer een soort management samenvatting is. Ik kijk uit naar het volgende deel.


Naar mijn mening moet je altijd als (ict)manager je visie die 1-2 jaar oud is nog eens reviewen en kijken op welke punten die zou moeten aangepast worden aan de vraag, behoefte, business en andere variabelen die nu een andere waarden hebben dan 2 jaar geleden. In dat kader kom je misschien erachter dat je applicatielandschap niet flexibel is om je business van nu te ondersteunen! We bouwen toch een flexibele infrastructuur voor de toekomst waarom moet we dat niet doen met onze applicaties dan? Door deze herziening van je visie zal je verder zien dat je omgeving op nog meer andere punten vernieuwd moeten worden. Gebaseerd op deze feiten kun je een businesscase maken voor deze verandering.

Ik ben het fundamenteel oneens met de bewering van je in dit artikel!

Zoals Maarten Oberman een keer zei, “ het is niet zo dat de gebruiker de bedrijfsprocessen bepaald, ontwikkeld, beheert of beveiligd”

Achter de wens van de gebruiker om op zijn/haar hippe iPad te werken zit enorme verandering en investering in de ict-architectuur. Een ict manager is niet verantwoordelijk voor deze zaak! Als deze wens uit business en gebruikersorganisatie komt dan is het de taak van de ict manager om hier een businesscase van te maken die goed onderbouwd is. In de volgende fase als business akkoord gaat met de businesscase dan moeten ze ook de kosten van de realisatie betalen! Daarom vind ik het niet terecht dat je aangaf dat “De ict-manager is verantwoordelijk voor financiële investeringen en daarmee gerelateerde return on investment (roi)”

Een ict manager faciliteert de business en daar hangt een prijskaartje aan vast!


@Henri:
Wanneer je de kosten van het overbrengen van je bedrijfsprocessen en ook hieraan gerelateerde processen naar cloud berekent en deze optelt bij overige zichtbaar en onzichtbare kosten (waar ik een lijst voor kan verzinnen) dan heb je een globaal beeld van je Capex en Opex. Ik vind het een beetje te vroeg om snel te roepen dat de flexibiliteit van cloud de oplossing is voor dit vraagstuk!

Onderstaande een reactie op degene de moeite hebben genomen om mijn bijdrage te lezen en daarop te reageren:
@Henri; over de gevolgen van de introductie van cloud voor de ICT manager besteed ik in het laatste artikel aandacht aan.
Zoals ik probeer aan te geven in het kader geeft ik aandacht aan de onderwerpen die wel binnen de verantwoordelijkheid van de ict-organisatie vallen, maar niet altijd technisch zijn.
@Jurgen: ik vermoed dat je bedoeld: alert acteren ipv reageren. Het kan volgens mij nooit de bedoeling zijn dat je overal op reageert.Ik zeg ook heel vaak: dank je wel;goede tip!! Ik heb geleerd om mijn zienswijze te delen met als doel dat andere deze kunnen aanvullen van diverse perspectieven en dementies. Er is in mijn beleving immers nooit 1 oplossing. Een werkbare oplossing is iets wat gedragen wordt door het collectief. En dat is bij Yacht niet anders als bij elke andere organisatie.
@Reza: dank je wel voor je positieve reactie, dit waardeer ik. Onderstaande puntsgewijs een reactie.
1. In mijn beleving is dit geen management samenvatting. Ik kan me wel voorstellen dat het vanuit jouw perceptie niet genoeg in detail is uitgewerkt. Excuses daarvoor. Ik heb geprobeerd mijn ervaringen van het afgelopen jaar te delen conform de tips&tricks die jij en ik gezamenlijk vanuit de redactie vanuit Computable in de december sessie hebben mogen ontvangen. Dit heeft al geleid tot een 5-luik. Ik heb dus gekozen om het wat globaler te benaderen met als doel enige beperking.
2. Jij hebt een hele scherpe zienswijze over de rol van de ICT manager en hoe de ideale wereld eruit ziet. Ik kan vanuit diverse praktijksituaties voorbeelden noemen waarin deze zienswijze niet de werkelijkheid is. Enkele voorbeelden (niet in detail). a)Waar zit de (financiele) Business Case bij een fusie/overname en wat is de rol van ICT hierin. b) Als een beursgenoteerde organisatie wordt overgenomen door een investeringsholding; wat is de rol van de ICT Manager. c) Als er een nieuwe divisie wordt opgezet, die omzet in een nieuwe markt moet realiseren; wat is de rol van de ICT Manager hierin. Slechts een paar voorbeelden, waarbij de sturing op ICT totaal verschillend is. De ene keer wordt je door de baten gestuurd, de andere keer door de kosten en nog een andere keer op imago.

In het kader (onder aan de bijdrage) een korte samenvatting van de overige onderwerpen die de komende weken worden besproken en ik hoop natuurlijk dat het jullie wederom triggert om te lezen (en te reageren).

Gert-Jo

Als eerste vind ik de titel niet helemaal de lading dekken omdat het niet om de manager gaat maar de sturing van ICT als geheel waar één specifieke manager telkens het onderspit delft omdat, zoals ik stel in een eerdere opinie, het eerlijk doorbelasten van de kosten een cultuurschok geeft omdat er tussen de business en it altijd een houding is geweest van: Wij vragen, u draait.

Kijkend naar de discussies die er afgelopen week geweest is over de RoI van desktopvirtualisatie zijn er namelijk nogal wat investeringen nodig om gebruikers hun feestje te geven. En aangezien Het Nieuwe Werken niet leidt tot minder FTE's maar wel hogere operationele bedrijfkosten ligt er nog een uitdaging voor alle niet IT managers om nut en noodzaak onomstotelijk te bewijzen.

Nu zijn er ook IT managers die de business niet snappen en zich druk maken om investeringen die wel bewijsbaar tot een betere productivteit leiden. Tenminste als de - sorry voor het buzzword - de 'value chain' inzichtelijk is gemaakt. Want ik zie nog weleens een prachtige redudant front-office omgeving die bereikbaar is over één lullig ADSL-lijntje. Of een Exact systeem op een enkele server waar misschien met tape nog wel een back-up van gemaakt wordt maar de restore nooit getest is.

Wie IT wil runnen als een business moet zich dus niet teveel blind staren op de kosten van de techniek maar zoeken naar de toegevoegde waarde ervan. Want IT is al lang niet meer ondersteunend voor de bedrijfsvoering maar gewoon essentieel voor veel processen. Van magazijn tot facturatie gaat namelijk alles tegenwoordig digitaal en de afhankelijkheid wordt telkens weer pijnlijk duidelijk als de stroom uitvalt. En inderdaad krijgt de IT (manager) dan altijd weer de schuld.

IT blijft desondanks nog altijd een leuk vak maar ze hadden alleen nooit de gebruiker uit moet vinden;-)

Gert-Jo,
Ik kan me voorstellen dat de ict manager in de werkelijkheid wat andere rol heeft dan wat ik hierboven geschetst heb maar ik vind dat een it manager ook stevig in zijn schoenen moet staan en zich niet laten sturen door gebruikers die door leveranciers en media gemanipuleerd zijn. Gewoon met een degelijk plan aangeven hoe de behoefte van de gebruikersorganisatie gerealiseerd kan worden, onder welke voorwaarden en tegen welke prijs(je tegenstander met zijn energie weren zoals wat men bij Aikido doet). Zo kan hij draagvlak creeren en het is anders dan alles tegenhouden en domweg NEE verkopen.

Ik vind dat de rol en positie van ict in een traject (als katalysator), in de businesscase ingebed moeten worden. De ict manager moet juist in die fase weten hoe hij de zaak moet aanvliegen zodat hij later geen last krijgt van hoe hij gestuurd wordt (door de baten, kosten, imago etc)

Ik moet ook eerlijk toegeven als dit allemaal zo eenvoudig was zoals ik het aangeef dan was iedereen een ict manager!

Ik kijk uit naar de volgende artikelen in deze serie.

Beste Gert-Jo

Allereerst ben ik, net als andere reageerders, blij te zien dat ook de auteur van het artikel zich actief mengt in de discussie die het artikel oproept. Hiervoor een welgemeend dankjewel en compliment.

De kern van het artikel (vanuit mijn beleving) zit 'm al in de eerste zin:
"De business heeft genoeg van de argumenten die te herleiden zijn aan centralisatie en standaardisatie."

Waarom zou je als organisatie willen centraliseren en standaardizeren ?
Hier kunnen hele goede argumenten voor zijn, maar dit is mijns inziens zeer sterk afhankelijk van de sector waarin je opereert als organisatie zijnde.

Daar waar de kreet ICT zeer breed is, maakt het binnen de wereld van de ICT denk ik een heel groot verschil uit of je een eenmalige app maakt om bijvoorbeeld de activiteiten rondom de aankomende troonswisseling te kunnen volgen, of dat je een stuk software schrijft wat onderdeel uitmaakt van de beeldverwerkingsalogrithmes voor een röntgenscanner.
Iets wat je jaren moet onderhouden en wat gebonden is aan strenge wetgevingen vereist een heel andere aanpak op dit gebied dan een app om een eenmalig evenement te ondersteunen. Dit, terwijl beiden onder de kreet ICT geschaard kunnen worden.

Het één zal een veel hogere mate van standaardisatie en centralisatie vergen dan het ander. Beiden vallen onder ICT, maar de impact van keuzes in de één of de anderee sector kan een wereld van verschil uitmaken,

Dat is aan de ene kant wat het vak ICT zo verdomde leuk en interessant maakt, maar aan de andere kant ook de discussies zo lastig.
Hoe zeer sommige "experts" ons (ICT-ers) proberen hun visie en mening op te dringen; ICT is en blijft maatwerk!

Binnen een bedrijf kunnen (en zullen) de behoefte vaak heel divers zijn. De commerciële man wil overal en altijd bij zijn informatie kunnen, of hij nu op kantoor, bij de klant of op een vakbeurs is.
Maar, binnen hetzelfde bedrijf willen ontwikkelaars bepaalde delen van hun code af kunnen schermen voor derde partijen, omdat deze code intellectueel eigendom bevat.
Als ICT manager kun je daar dus in een spagaat terecht komen omdat bepaalde behoeften haaks op elkaar staan.


ICT is een tè breed begrip om onder één gemeenschappelijke noemer te kunnen vangen in discussies in mijn ogen. Aan de ene kant heb je een aantal generieke techniesche concepten, aan de andere kant een aantal sector specifieke implementaties. Vaak wordt de nadruk gelegd op het generieke component, terwijl de kracht van de ICT (ondersteuning van ...) ligt in het product- of sector specifieke component.

De basis van HNW is toch vertrouwen. Heb je als manager vertrouwen dat je mensen hun werk goed doe onafhankelijk van tijd en plaats. Of moet je er continue bovenop zitten? Wellicht is er dan ook iets anders aan de hand.
Ervaar maar eens dat de kwaliteit beter is als een medewerker thuis een goed overdacht werkstukje heeft gemaakt. Ik ervaar de positiviteit elke week weer..
Probeer het eens!

Ik ben freelancer en werk regelmatig op basis van uurtje-factuurtje. Dit doe ik zelden op locatie. Uiteraard geef ik wel een uren schatting per onderdeel en kom ik daar zelden boven.

HNW is niet iets waar ik nog bewust mee bezig ben. Ik doe het gewoon. Overleg per Skype, Google Hangout, chat, bellen, e-mail. Soms werk ik op mijn eigen kantoor, thuis of op een openbare plek. Soms werk ik bij een klant en doe ik werk voor een andere klant. Heel natuurlijk allemaal en ik zie geen reden waarom dit binnen een bedrijf anders is. Sterker nog, mijn beste klanten werken onderling ook al zo. Bij nieuwkomers is dat even wennen en hoor ik vaak bij nieuwe opdrachtgevers "Ik zie toch graag dat je hier bent", maar na een tijdje weten zij ook niet beter meer. Het is dus vertrouwen wat Luuk zegt, maar ook gewoon sturen op resultaat. Wat verwacht je wanneer van iemand. Je praat dan in doorloop tijden niet in werkuren. Soms pak ik in de avond wat uren of zelfs in het weekend. Werken wordt zo minder dominant in mijn leven, of misschien juist dominanter maar ik ervaar dat niet als hinderlijk.

HNW berust op waarde, niet op input en wat IT om dit te ondersteunen.

@Ewout: klopt natuurlijk dat het over sturing gaat, maar als het dan over ICT gaat ligt die toch echt bij het management.

@Reza: in de ideale wereld vanuit ons als ICT'ers ben ik het helemaal. Ik heb echter nog nooit gehoord dat de ICT verantwoordelijke betrokken wordt in de besluitvorming bij een fusie/overname. Maar ICT maakt wel degelijk onderdeel uit van de businesscase.

@Henri: gaaf om te zien hoe je reageert. Dit is de kern voor de Change die ICT doormaakt. Het is is business as usual voor de eindgebruiker.

@Gert-Jo
Wat is eigelijk de link tussen je artikel(dit deel) en HNW?
HNW is een concept met technische en organisatorische aspecten. Dit kan ik niet snel in je artikel terugvinden.

@Henri,
Wat je in je eentje doet als freelancer is heel anders en zeker geen HNW zoals dat bij een organisatie toegepast kan worden. Het concept van HNW bevat meer zaken. Daar heb ik al eerder 2x artikelen over geschreven.

http://www.computable.nl/artikel/opinie/management/4299860/2379250/het-nieuwe-werken--op-zich-werkt-niet.html

http://www.computable.nl/artikel/opinie/management/4025171/2379250/tijd-voor-service-pack-1-voor-managers.html

@Reza
Gevolgen voor de ICT organisatie doordat gebruikers gebruik willen maken van de dingen die "zij" vinden dat ze nodig hebben om te kunnen werken.

Gert-Jo,

Ik geloof dat je een beetje over mijn metaforen heen leest omdat inderdaad het management stuurt maar niet altijd op de goede informatie. Sturen op budgetten is namelijk boekhouden, achter de feiten aanlopen en dus zeker niet ondernemen. Hoewel het Nieuwe Werken nu bepalend is voor het imago, een argument om werknemers te lokken en te binden leidt dat alleen maar tot hogere operationele kosten doordat de inkomsten niet evenredig meegroeien.

En om de kosten te verlagen zijn (IT) managers vervolgens gaan bezuinigen op de verkeerde dingen. Tenminste dat is de conclusie die ik trek uit rapport van Business Continuity Institute over verstoringen in de supply chain, voor veel bedrijven toch wel iets belangrijker dan een virtuele desktop of tablet. Maar wie leest er tegenwoordig nog meer dan 140 karakters, de handleiding of het contract?

@Reza: Als we het over het nieuwe werken hebben baseer ik me graag op de bron van Bill Gates uit 2005

http://www.microsoft.com/mscorp/execmail/2005/05-19newworldofwork.mspx

Maar denk ook aan Menno Lanting: Iedereen CEO

Het punt dat ik freelancer ben maakt dus helemaal geen klap uit! De manier van werken is schaalbaar over organisaties heen. Dat ik als eenling zo in mijn klanten opga, mijn kennis deel, software en technologie toepas om te communiceren en gericht op resultaat is de essentie van het nieuwe werken. Dat een manager binnen de enterprise meer uitdaging hierin heeft dan ik doet daar niets aan af.

Zie wat mij betreft iedere werknemer als een freelancer en iedere werknemer zichzelf als freelancer.

In de enterprise zie je dat het nieuwe werken nog wel eens gebruikt wordt om te bezuinigen op kantoor kosten. Maar als je de Rabobank bekijkt met hun "unplugged" filosofie en sinds twee jaar de Lean aanpak zie je toch ook dat zij ook toewillen naar een model waarin de medewerker en manager sturen op resultaat en iedereen mag het zeggen mentaliteit.

Een eenling of klein team heeft in deze tijd net zoveel rekenkracht en data tot zijn beschikking als de enterprise en dat is een game changer.

Henri,
Ik ken bijvoorbeeld verschillende definities van desktop virtualisatie, van verschillende mensen. Maar om verwarring te voorkomen probeer ik de definitie aan te houden die up-to-date is(dus niet van 2005) en ook herkenbaar voor de lezers en public. Gebaseerd hierop als ik het in dit artikel over HNW heb dan heb ik het over HNW zoals dit vandaag de dag bekend is.
Er zijn genoeg verschillen tussen jouw HNW en die van bedrijven. Als voorbeeld, je hebt niks te maken met de organisatorische aspecten van dit verschijnsel. Je heb niks te maken met veel en ingewikkelde businessprocessen, die aangepast moeten worden aan deze vorm (HNW) van werken. Je hebt niks te maken met leiderschap die nodig is voor dit verschijnsel (je moet alleen jezelf managen) en nog meer. Deze komen allemaal doordat jij voor je zelf werkt en jouw integratie in de klantorganisatie kent een begin en einde.

Ik weet niet of ik duidelijk genoeg ben of niet en het is ook niet makkelijk om schriftelijk deze verder uit te leggen. Als je een keer dit verschijnsel bij een klant implementeert (technisch en organisatorisch ) dan zou je sommige dingen direct herkennen.

Het nieuwe werken vereist managers die objective-based denken en niet time-based.

Dit confronteert de manager met wat lastige vragen:
"Waar zijn mijn mensen mee bezig?"
"Waarom zijn ze daar mee bezig? Welk hoger doel wordt er mee bereikt?"
"Hoe kan ik meten en presenteren waar mijn mensen mee bezig zijn?"

Als je als manager moeite heb met deze vragen, dan sta je inderdaad onder druk. Want mensen willen steeds vaker kiezen voor HNW ipv in de file staan.

Beste redactie,
Moderatie wordt blijkbaar wél gedaan.......mij bekruipt alleen het gevoel, dat niet de juiste reacties verwijderd worden. Als dit een stille hint is, dan snap ik het misschien niet zo goed.

mvg, John

Beste redactie,
nu begrijp ik allemaal weer wel....:-)

mvg, John

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-02-13T09:54:00.000Z Gert-Jo van der Heijden


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.