Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Automatiseren van de automatisering is goed

Computable Expert

Will Moonen
Managing Consultant, IT VISIBILITY. Expert van Computable voor de topics Management, Outsourcing en Cloud Computing.

In de huidige economische omstandigheden spelen kostenbesparingen natuurlijk een grote rol. Maar door nu in te zetten op het automatiseren van ict-werk worden er ook een aantal maatschappelijke belangen gediend. En op het moment dat een product/dienst goed is voor de maatschappij is het ook goed voor de economie!

Door de jaren heen hebben organisaties in een hoog tempo een groot aantal verschillende it-gerelateerde technologieën in gebruik genomen; doorgaans verdeeld over verschillende fysieke-, virtuele- en cloud-achtige infrastructuren (IaaS / PaaS / SaaS). Door dat hoge tempo en de daarmee samenhangende complexiteit wordt het beheer vaak nog handmatig uitgevoerd door hoog opgeleide en ervaren mensen.

Door de beheeractiviteiten verregaand te automatiseren worden deze hoger opgeleide en ervaren mensen vrijgespeeld om vraagstukken op te pakken die tot nu toe zijn blijven liggen. Terwijl de overgebleven taken door lager geschoolde en minder ervaren mensen uitgevoerd kunnen worden. Want daar is op dit moment een overschot aan. Vooral naar de toekomst toe wordt dit element steeds belangrijker omdat er weinig instroom is op it-opleidingen.

Bijkomend voordeel is dat er een halt wordt toegeroepen aan de uittocht van ict-werk naar lage lonen landen. De insteek van offshoring is immers dat mensen met lagere lonen hetzelfde werk doen. De processen en werkinstructies blijven daarbij ongewijzigd. Door dit werk te automatiseren worden de processen en werkinstructies een stuk eenvoudiger en zijn er minder mensen nodig. Offshoring naar lage lonen landen is daarmee een stuk minder interessant. Door op die manier de samenwerking op te zoeken tussen verschillende opleiding niveaus wordt een positieve bijdrage geleverd aan de welvaart en duurzaamheid van onze samenleving.

Onderbouwing

Gemeten over het tweede kwartaal 2012 geeft het CBS aan dat er in de specialistische zakelijke dienstverlening per saldo 12.500 vacatures zijn. Het CBS definieert specialistische zakelijke dienstverlening als gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten waarbij een hoge opleiding vereist is.

Vergeleken met de overige sectoren in de zakelijke dienstverlening blijkt dit aantal minstens 50 procent hoger te zijn als de eerstvolgende sector: informatie en communicatie. Maar ook hier zijn er nog 7700 vacatures gemeten over hetzelfde kwartaal.

Het CBS heeft in 2011 onderzoek gedaan naar het aantal inschrijvingen op hbo- en wo-niveau, alsmede op het niveau van'“hoger onderwijs' in de sectoren bèta en ict. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal inschrijvingen op hbo en wo in 2009 en 2010 substantieel is toegenomen in vergelijking met de voorgaande jaren. Echter, het aantal inschrijvingen voor een bèta-studie is gelijk gebleven. Terwijl het aantal inschrijvingen voor een ict-studie zelfs een dalende trend laat zien!

Uit een ander onderzoek van het CBS blijkt dat de werkeloosheid de afgelopen drie jaar onder afgestudeerde mbo'ers relatief hoog is. Anderhalf jaar na te zijn afgestudeerd heeft 12 tot 15 procent nog steeds geen baan. Terwijl het percentage werklozen onder hbo'ers en academici substantieel lager ligt: bij elkaar opgeteld zo een 5 tot 7 procent in de afgelopen drie jaar.

Samenvatting en conclusie

Er is op dit moment nauwelijks animo voor een ict-gerelateerde hbo- of academische opleiding. Dat maakt dat er over drie tot vijf jaar een nijpend tekort is te verwachten. Voor de overige sectoren met hoger opgeleiden speelt dit minder of helemaal niet.

Voor mbo'ers is de situatie anders. Zoals eerder is aangegeven kent deze groep een substantieel hoger werkeloosheidspercentage dan de hoger opgeleiden. En afgaande op de jaarboek onderwijscijfers van 2011 is het niet te verwachten dat dit de komende jaren beter zal worden.

Terugvertaald naar het werkgebied van 'IT automation' is de conclusie dan ook dat de huidige economische situatie en beschikbare overcapaciteit aan hoger opgeleiden beter gebruikt zou kunnen worden om de complexiteit uit die ict-infrastructuren te automatiseren. Om daarmee enerzijds de arbeidsmarkt voor mbo'ers te verbeteren. En anderzijds de te verwachte tekorten aan hoger opgeleiden in de komende jaren op te vangen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Will,
Leuk artikel! Ik heb toevallig een week geleden een artikel met hetzelfde titel gelezen en ik vond hem zeer interessant.

Het is waar dat er door ontwikkelingen binnen ict-wereld, minder behoefte is aan mensen die laag opgeleid zijn. Deze ontwikkelingen kunnen we inderdaad het automatiseren van de automatisering noemen. Deze zaak heeft het werk overbodig gemaakt dat eerder door laag opgeleid mensen verricht werd. De belasting is in dit geval van voorkant naar achterkant (back-end en architectur) verplaatst. Door deze verschuiving is er behoefte aan mensen die veel kennis en ervaring hebben met de technologieen die deze mogelijkheden aanbieden. Deze zijn technologieen die in de loop van de tijd zeer complexer zijn geworden. Deze complexiteit stelt hoge eisen aan kennis en ervaring. Dit is juist het probleem rondom werkloosheid van (ict)-MBOers! Het niveau van deze opleiding is niet voldoende om na het afronden van deze opleiding aan de eisen vanuit de markt te voldoen.

Wat nog duidelijk is, is dat er een prijskaatje aan het "automatiseren van de automatisering" hangt. Met de nieuwe mogelijkheden kun je altijd met minder mensen het werk doen maar dit betekent niet dat dit altijd een besparing oplevert. Dit komt doordat de initiele en terugkomende kosten van deze ontwikkeling vrij hoog zijn. Het automatiseren van de automatisering is een feit maar ik vind dat we een beetje uit moeten kijken met het roepen dat dit een kostenbesparing oplevert. We kunnen beter dit punt per case bekijken dan algemeen vaststellen dat dit een besparing oplevert.

Terug naar je conclusie, ik vind dat dit een denkfout is als we ons voorstellen dat de hoger opgeleide mensen de complexiteit uit ict kunnen halen! Deze complexiteit zal verplaatst worden naar achterkant en zal nooit eruit gehaald worden. En als dat ook gebeurd is, lost dit het probleem van MBOers niet. Want de MBOers missen een aansluiting tussen wat ze geleerd hebben en wat er gevraagd wordt.

Will,

Als eerste wil ik je titel graag verbeteren in: 'Automatiseren van de automatisering is goed, maar controle is beter'

Reden hiervoor geef je min of meer al zelf door te stellen dat hoger opgeleiden beter gebruikt kunnen worden om de complexiteit uit de infrastructuren te automatiseren. Maar juist hier zit een probleem omdat volgens hetzelfde CBS de studies bedrijfskunde en -administratie erg populair zijn waardoor de kwantiteit van 'content marketing' de kwaliteit van de dienstverlening overschreeuwt. Oftewel de getaldemagogie van een algoritme die zegt dat de uitkomst van een deling door nul meer is dan de som der delen zoals je hier in feite ook doet.

Want automatiseren om het automatiseren is als wind proberen te zaaien om storm te oogsten, een windhandel zonder richting omdat kennis en kunde namelijk niet te automatiseren valt. De MBO+ systeembeheerders van vroeger waren tenslotte heel goed in staat om 'geestdodende' en herhaalde activiteiten te scripten maar omdat hoger opgeleiden Perl te moeilijk vonden moest het allemaal grafisch gemaakt en workflows genoemd worden. De 'enter, enter en je bent er' oplossingen die je dus in grote getallen tegenkomt in veel infrastructuren omdat het ze nog net lukt om Excel te automatiseren maar niet om relaties tussen tabbladen te leggen.

Volgens mij hebben we dan ook helemaal geen tekort aan hoger opgeleiden maar vooral een overschot aan verkeerd opgeleiden, too many chiefs and not enough indians. En dus worden de skilled helpdesks weg geautomatiseerd door scripted servicedesks, worden fouten in de infrastructuur eindeloos herhaald met verspilling tot gevolg en worden we telkens verrast door de simpelste verstoringen als gevolg van verkeerd uitgevoerde wijzigingen. Een IT engineer is goed maar een reversed IT engineer is beter;-)

Beheer is geen automatiseringswerk. Feitelijk heb je het over beheer dat geautomatiseerd kan/mag worden. Automatiseringswerk zelf kan voor als nog niet geautomatiseerd worden. Kunstmatige intelligentie staat nog te veel in de kinderschoenen daarvoor.

Ik zie juist een hele andere tendens. Inderdaad, vragen bedrijven sinds enkele decennia al allerlei zware papieren voor die als kabeltjes trekken en schroefjes aandraaien. De vraag is: waarom ze dit doen?
(Academici kunnen trouwens helemaal niet goed kabeltjes trekken. Ik persoonlijk stap nog liever in een vliegtuig met een blinde en motoriek gehandicapte piloot)

Ook binnen mijn bedrijf zie ik zat mensen met een heel scala aan papieren die uiteindelijk simpel werk doen. De branche is op die manier behoorlijk verziekt. Ook zie je veel mensen die gewoon braindumps leren.

En laat dat soort types dan ook precies nog achter de knoppen terecht zien komen met alle flaters en gevolgen van dien.

De hoge werkeloosheid cijfers onder MBOers slaan trouwens op niet technische mensen, omdat dat werk langzaam verdwijnt. Dit klopt ook in mijn persoonlijke situatie. Ik ben officieel niet verder gekomen dan HAVO/MBO en ik heb gewoon werk.

Automatisering is het gevolg van een afgeleide vraag. Ik let dit even uit. Er worden ijsjes geproduceerd, deze verkopen goed en de fabriekscapaciteit moet omhoog, vervolgens de efficiency, vervolgens volgt automatisering van delen en dan het geheel. Valt de vraag bij consumenten tuig of weg, dan blijf je met capaciteit zitten. Dit is ook het geval met de huidige economie. Er is vraag uitval en capaciteit schiet over. Op dit soort momenten is het beter te wachten tot de vraag stabiliseert of aantrekt en het gemis aan capaciteit in eerste instantie met mensen op te vangen. Het aanbod is groot, de vraag laag: arbeid is dan goedkoop.

Vervolgens zie je al jaren een trend van het verplaatsen van productiecapaciteit naar het buitenland. Traditioneel werden processen en producten ontworpen door academici en hbo-ers, volgens werden deze voorbereid voor productie door mbo en de lbo-ers op uitvoerend niveau. Dit markt is grotendeels verdwenen waardoor mbo-ers overtollig beschikbaar zijn. In den haag realiseren ze nog niet wat er is vertrokken naar het buitenland, in Amerika wordt de productie business weer teruggehaald uit China.

Automatisering van e automatisering kost geld, in een markt waar overschot troef is ga je niet automatiseren, maar consolideren en je herbezinnen. Leveranciers spelen daar op in door integrale diensten aan te bieden zoals de cloud diensten, die zijn het substituut. Op het moment dat de vraag aantikt zal de vraag naar clouddiensten toenemen en kunnen mbo-ers en hbo-ers aan de slag bij de cloudleverancier. Voor dit moment is het aanhalen van de broekriem de meest gunstige optie of anti-cyclisch investeren als je de financiën hebt.
IT opleidingen zijn niet populair omdat de inzet van marketeers veel belangrijkers is geworden, we produceren immers in het buitenland en de producten moeten nog wel aansluiten op de vraag.

Will aardig verhaal over een behoorlijk actueel onderwerp.
Ik ga ook een heel eind met je mee

Er zijn vandaag de dag echter een aantal grote problemen waarvan ik er weer eens een paar zal opnoemen.

- Het algemene kennis niveau vandaag de dag is bedroevend.
Het tegenwoordige HBO niveau was in mijn tijd wat je op MBO als basiskennis had.
Basiskennis is er helemaal niet meer

- Er is nauwelijks nog creativiteit onder de ict specialisten.
Als er voor iets niet al een of andere library bestaat, of een of ander standaard klikklakklaar paketje, dan kan het dus niet.

- Om hierboven genoemde reden gaat het management er ook vanuit dat het zo is.
Geen enkele HRM manager is om die reden bereid op zoek te gaan naar mensen die werkelijk wat kunnen.. immers zou je ze al vinden, dan blijkt het onmogelijk een vervanger/backup voor zo'n persoon te vinden.
Men wil in deze ook geen moeite doen op zoek te gaan naar lui met kwaliteiten waar het hele internet al vol van staat (denk aan JAVA, C# kloppers, Citrix, VMware en netwerk specialisten om nog maar te zwijgen van MicroSoft engineers waar toch echt geen tekort aan is)

- Omdat de situatie zo is, is er voor de lui die wat meer in huis hebben dan het standaard reportoire ook steeds minder specialistisch werk.

- De beste ICT-specialisten zijn niet noodzakelijk lui met een deftige opleiding.
Toen ik ooit op de HTS rondliep bestond dat vak niet eens, en de lui waar ik echt van onder de indruk ben zijn voor het overgrote deel lieden die de benodigde kennis uit eigen intresse hebben eigen gemaakt. Daar zitten academicy bij maar ook automonteurs.
Ik zou mezelf ook tot die catagorie willen rekenen en herken hierboven ook een lotgenoot (ik zit overigens prima hoor)

Hoe dan ook, er zijn zat specialisten die echt wat kunnen maar zelden worden die ingehuurd voor het oplossen van de echte problemen, simpelweg omdat niemand zich kan voorstellen dat het ook anders/beter kan.
Om de automatisering te automatiseren, moet je eerst begrijpen wat automatiseren in essentie inhoud.
Begin bij de basiskennis... een programeur die niets van systeembeheer begrijpt, is net zo weinig waard als een systeembeheerder die niet een paar scriptjes kan tiepen om zijn werk te automatiseren.

Nu ja... hetzelfde verhaal wordt eigenlijk al uitstekend door Ewout verwoord, to many zwatelaars to little knowledge

Heren - allereerst bedankt voor de uitgebreide reacties!
Dan hieroder mijn terugkoppeling en toelichting.

=====
@Reza:
Met automatisering van de automatisering wordt het automatiseren van beheer werk bedoeld. De complexiteit in de infrastructuur zal er inderdaad niet minder om worden.
Even met als voorbeeld een OTAP straat bij het ontwikkelen van een app:
Op het moment dat de business besluit tot de ontwikkeling van een nieuwe applicatie moet er vroeg of laat een ontwikkelomgeving opgetuigd worden. Dat is doorgaans een tijdrovende aangelegenheid. Onder meer doordat er allerhande tijdrovende administratieve handelingen uitgevoerd moeten worden voordat er ook maar iets gebeurd. En als die allemaal uitgevoerd zijn gaat er een beheerder aan de slag om (deels?) handmatig de benodigde servers in te richten. Dat duurt alles bij elkaar vaak weken zo niet maanden.
Daarnaast schijnt ook een consistente inrichting en dataset voor de T en A omgeving nogal problematisch. Wat maakt dat er minder testen uitgevoerd kunnen worden. En waarbij de testresultaten ook nogal eens ter discussie gesteld worden omdat de laatste restore actie niet gelijk is aan de keer daarvoor.
Vanwege het grote aantal hard- en software componenten wordt in beide gevallen een ervaren beheerder ingezet - vaak iemand die denkt en werkt op HBO nivo.
Dat kan allemaal veel handiger en slimmer door de meeste handelingen te automatiseren. Waardoor de ontwikkelaars die zijn ingehuurd bij wijze van spreken de volgende dag al aan de slag kunnen.
Om vervolgens de testers de garantie te geven dat elke test met dezelfde inrichting en dataset gebeurd waarbij er per tijdseenheid ook nog eens meerder runs uitgevoerd kunnen worden!
Dat alles zorgt er voor dat je EN kosten bespaard EN een kortere time-to-market realiseert. Kosten worden bespaard doordat er weinig tot geen administratieve handelingen meer nodig zijn. En ook door het achterwege blijven van de discussie over de test resultaten - de T en A omgeving is bij elke test run dezelfde.
De kortere time-to-market is mogelijk doordat een OTAP straat binnen korte tijd opgeleverd kan worden - eerder een kwestie van uren dan van dagen. Waardoor er in dezelfde tijdeenheid meer test runs uitgevoerd kunnen worden.
Kortom - de IT afdeling is niet meer de beperkende factor. :-D

=====
@Ewout:
Ik herken wat je beschrijft. Maar hoe zou jij het dan aan willen pakken?
Vanuit mijn kennis en ervaring wil ik een bijdrage leveren door complexe beheer taken zodanig te automatiseren dat er zowel op korte als op lange termijn winst te behalen is. En dat in termen van winstgevendheid van bedrijven als in termen van toekomstperspectief voor mensen die nu vaak langs de kant staan. Met als eind resultaat het juiste nivo van engineering met zo min mogelijk gebruik van R-stand van de schakelpook. :-D

=====
@Technicus:
Ik wil zeker niet beweren dat al het werk geautomatiseerd kan worden. Geautomatiseerd een storing oplossing die veroorzaakt wordt door een combinatie van problemen in hard- en software is een voorbeeld van iets wat op dit moment inderdaad nauwelijks te doen is omdat de intelligentie daarvoor bij mensen tussen de oren zit.
Maar die potentie is er wel. Want zelfs een schaakcomputer is er uiteindelijk in geslaagd om te winnen van een grootmeester. Terwijl het ding feitelijk niks anders doet dan met een rotgang heeeeeel veel opties doorrekenen alvorens een stap te zetten. En doen IT-ers eigenlijk niet hetzelfde? Het onderbouwt afstrepen van mogelijkheden totdat er uiteindelijk maar een “goede” zet overblijft?

=====
@Willem:
Mmm - ik begrijp wat je bedoeld. Maar mij lijken die redenaties wat kort door de bocht.
De kunst van bezuinigen is dat je geld overhoud om na het afbreken (de bezuinigingsoperatie) geld over te houden om de wederopbouw (de groei) op te kunnen pakken. En wel zodanig dat de ingezette weg ook op een wat langere termijn houdbaar is. Enkel en alleen kijken naar het hier en nu en gaan voor de korte termijn winst gegeven de waan van de dag lijkt me geen houdbare situatie.
De wederopbouw kan bestaan uit een verdere optimalisering van de productiefaciliteiten (waaronder IT) en/of de verbetering van de producten en diensten. Even aannemende dat die producten en diensten nog steeds voorzien in een maatschappelijke of economische behoefte.
Als ze niet voorzien in een behoefte, dan moet er tijd gekocht kunnen worden voor bezinning. Mocht daar iets uitkomen, dan zou het handig zijn als er ook nog geld is om dat te realiseren.
Kortom - met alleen de broekriem een paar slagen aanhalen gaan we dit soort vraagstukken niet op kunnen lossen. Daar is meer voor nodig. En dat begint met een paar stappen vooruit denken! :-D

Tot slot nog iets over het niet populair zijn van IT opleidingen en de marketeers: de afgelopen week was ik in Cambridge (nabij Boston). In het hotel waar ik verbleef was een beurs waarbij o.a. Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse bedrijven personeel aan het werven was onder de Amerikaanse studenten. Dit omdat de instellingen voor het hoger onderwijs in de betreffende landen onvoldoende mensen afleveren. Daarbij werd er alleen gekeken naar pas afgestudeerden technici (waaronder ook IT-ers!). De selectie werd gedaan door vertegenwoordigers van bedrijven die speciaal voor dat doel zijn overgevlogen! Ik heb de kans gehad met een paar van die vertegenwoordigers te spreken. En heb van hun begrepen dat dit al een paar jaar aan de gang is.
Dit kan ik niet rijmen met je verklaring over het niet populair zijn van IT opleidingen doordat er in het buitenland geproduceerd wordt. Hoe zie jij dat?

Will,

Mijn mening is dat je iets pas kunt automatiseren als je weet hoe het werkt, affiniteit hebt met automatisering. Probleem is ook niet het gebrek aan middelen voor IT Automation maar het aan elkaar rijgen hiervan omdat het niet zo zeer om de infrastructuur maar de applicaties gaat. En business applicaties gaan vaak langer mee dan het platform dat zo'n beetje om de 3 jaar vervangen wordt door een nieuwe versie.

Je waarneming aangaande opleiding is trouwens herkenbaar maar hier spelen meerdere problemen die ook niet echt van de laatste jaren zijn. En laten we eerlijk zijn, de millennials uit Europa hebben ook nogal wat noten op hun zang ten opzichte van leeftijdsgenoten uit BRIC landen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat voor jongeren uit Europa het werk uitdagend en belangrijk moet zijn met daarbij een marktconform salaris. En IT heeft volgens mij al lang niet meer het imago dat het belangrijk is:-(

@Ewout en @Pascal:
Ik herken (en onderken!) de problemen die omschreven worden.
Blijft over het antwoord op de vraag: wat doe je er vervolgens mee?
Voor mezelf heb ik wel iets van een route uitgestippeld. Nu jullie nog... :-D

@Redactie: dit is nu waar een aantal van jullie lezers naar op zoek zijn. Een leuk prikkelend artikel, en daaropvolgend een levendige discussie waar de auteur zelf ook aan deelneemt!

Back on topic:

Ik bespeur hier een beetje een generatiekloof. De oudere jongeren onder ons (waar ik me zelf ook toe reken) zijn gewend aan command line interfaces, en vandaar uit gewend om te scripten. Of dat nu JCL, Rexx, dos, X-shell of Perl is maakt niet eens zoveel uit.
De jongere generatie blijkt hier toch moeite mee te hebben.

Een mooi voorbeeld heb ik nog niet zo lang geleden meegemaakt:
Onze afdeling had een mooi tooltje ontwikkeld om een stuk handwerk grotendeels te automatiseren. Dit was een programma wat je aan moest roepen vanaf de command line, met een riedel parameters. Echter, het tool werd nauwelijks gebruikt, of men kwam bij ons om te vragen of wij het voor hun uit konden voeren.
Omdat dit toch niet helemaal was wat wij in gedachten hadden, is er wat tijd gestoken om e.e.a. om te zetten naar een web-based applicatie. Je moest nog steeds een aantal velden invullen, maar omdat het web-based was, nam het gebruik ervan ineens fors toe....
(achtergrondinfo: >90% van onze afdeling heeft een technische achtergrond, veelal ICT of Electro, dus daar zou het niet aan moeten liggen lijkt me)

Wat ik ook zie is dat automatiseren van het automatiseren steeds lastiger wordt. Veel van de cloud-based oplossingen zijn alleen nog maar via web-applicaties te bereiken, waardoor het automatiseren lastig wordt. Met tools als Selenium, winrunner of autohotkey kun je veel compenseren, maar op het moment dat de website aangepast wordt werkt het dan vaak niet meer.

Dus in plaats van ons dagelijks repeterend werk te automatiseren, klikken we er vandaag de dag lustig op los.


@PaVekE
Allemaal herkenbaar en een aangeleerd iets wat al heeeeel vroeg begint….

Wat ik daar mee bedoel (misschien wat ver gezocht - maar toch)?
Onze jongste zoon had de band van zijn fiets kapot. Waarop ik voorstelde om samen te gaan plakken zodat ie dat een volgende keer zelf kan. Dat vond ie geen handige. Volgens hem was het beter om de fietsenmaker te bellen en het hem te laten doen. Die kon het veel sneller.
Onze dochter is een beelddenker. En leert het makkelijkst door theorie om te zetten in schema’s. Om dat denkproces te ondersteunen had ik een tooltje genaamd Xmind gekocht. Vervolgens hielp ik haar door haar te laten zien hoe je een stuk theorie moet lezen om het vervolgens te kunnen vertalen naar een Mindmap met dat tooltje. Toen we dit de eerste keer deden kwam de reactie: “ja maar nu moet ik het nog steeds lezen en dat kost nog steeds veel tijd.”.

Vrij vertaald:
Als er niemand is die zich de moeite neemt een ander te leren dat er alternatieven zijn voor iemand bellen om die ander jouw probleem op te laten lossen, dan gaat dat natuurlijk ook nooit gebeuren (lees: een alternatief voor de fiets naar de fietsenmaker brengen om een band te plakken).
En ook: op het moment dat er niemand is die aangeeft dat een tooltje niet in alle situaties voorziet waardoor er altijd iets van handwerk over blijft, dan blijft het bij klik-klak en ‘het-gaat-niet’ (lees: het tooltje Xmind is niet meer dan ondersteunend om jezelf toch een stuk kennis eigen te maken. Maar het voorkomt niet dat je niet meer hoeft te lezen).
Bovendien versterken die twee elkaar ook nog eens met het resultaat zoals je recent hebt meegemaakt: het CLI stuk moet verbouwd worden naar een web applicatie omdat het anders niet gebruikt wordt.

Positieve is dat het allemaal aangeleerd is waardoor het ook is af te leren … :-D

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-02-28T10:41:00.000Z Will Moonen
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.