Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

ICT-afdeling moet op de schop

Nieuwe technologische ontwikkelingen, voornamelijk sociale, mobiele, analytische en cloud-technologieën (smac), hebben de manier waarop wij zaken doen voorgoed veranderd. Ze creëren mogelijkheden voor organisaties om meer groei te realiseren, marktspecifieke problemen op te lossen en effectiever en efficiënter te werken. In de toekomst zullen er alleen maar meer nieuwe smac-technologieën worden ontwikkeld en geïmplementeerd die invloed hebben op verschillende bedrijfsprocessen.

De it-afdeling speelt voor organisaties een cruciale rol om optimaal te profiteren van de voordelen van deze innovaties. Maar wat betekenen deze ontwikkelingen voor de it-afdeling en volstaat de huidige manier van werken nog wel?

In de praktijk zien we steeds vaker het belang van de veranderende rol van it'ers. Verandering is noodzakelijk omdat de ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving andere vaardigheden vereist en mogelijk nieuwe carrièrekansen biedt.

Dit is niets nieuws; it'ers hebben altijd hun kennis en vaardigheden up-to-date moeten houden, zoals het leren van een nieuwe computertaal of besturingssysteem. Ook nu zijn trainingen en heroriëntatie belangrijk voor de nieuwe rol van de it'er en om positief verandermanagement op de juiste manier te bewerkstelligen. 

De twee belangrijkste veranderingen die organisaties moeten doorvoeren om strategische groei te stimuleren zal ik hier beschrijven.

IT'er wordt ‘vendor manager’

De trend dat organisaties it en verwante activiteiten uitbesteden zet in de toekomst verder door. Momenteel besteden organisaties voornamelijk traditionele processen uit, zoals het technisch onderhoud van applicaties. In de toekomst zullen zij steeds vaker bedrijfskritische processen gaan uitbesteden aan derden, zoals het herschrijven van applicaties in lijn met de veranderende vraag vanuit de business. Dit stelt organisaties in staat meer kosten te besparen, informatiestromen te verbeteren en zich meer te richten op strategische kernactiviteiten. Het betekent echter wel dat deze externe partijen gemanaged moeten worden.     

Met deze omschakeling van de functie van de it-afdeling, is het van belang dat it-medewerkers zich aanpassen en anders gaan werken. Dit houdt in dat de it'er een controlerende rol aanneemt, wat voor de meeste it-afdelingen met voornamelijk programmeurs en testers een enorme verandering betekent. Sommige medewerkers zijn misschien niet geschikt voor zo’n controlerende functie en moeten worden omgeschoold of zelfs een andere functie binnen de organisatie gaan vervullen. Het is van belang dat it'ers weten hoe ze de externe partij gaan managen, omdat er steeds meer it-processen zullen worden uitbesteed en de it-afdeling minder uitvoerende werkzaamheden zal doen. Het kunnen omgaan met en leiden van de externe partij, ook wel ‘vendor management’ (niet te verwarren met de inkoopafdeling), is dus cruciaal voor het voortbestaan van de it-afdeling.

IT'er wordt business consultant

Vaak valt de it-afdeling onder de financiële of operationele afdeling binnen een organisatie. Het managementteam beslist waar de it-afdeling het budget aan mag besteden, zoals bijvoorbeeld aan het onderhoud van bestaande it-oplossingen en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen om efficiënter te werken. In de toekomst zal er nog meer worden geïnvesteerd in nieuwe oplossingen en innovatie.

Het is daarom belangrijk dat de it-afdeling de leiding neemt in deze meer strategische functie, en anticipeert op ontwikkelingen in de markt door it-oplossingen te bedenken die inspelen op toekomstige trends.

Dit proces wordt ook wel het ‘enablen’ van ‘business transformation’ genoemd, oftewel het mogelijk maken van bedrijfstransformatie. Hierbij is het van belang dat de it'er consultancy-vaardigheden ontwikkelt of een externe partij inhuurt met specifieke domeinexpertise. Deze vaardigheden zijn nodig om businessprojecten te kunnen realiseren, projectbudgetten te beheren en advies te geven aan de business over mogelijke oplossingen.

Andere rol aannemen

Kortom, it'ers zullen door nieuwe technologische ontwikkelingen meer en meer genoodzaakt zijn de rol aan te nemen van een vendor manager en business consultant. Om deze omschakeling van een uitvoerende rol naar een meer sturende rol goed te laten verlopen is het van belang dat organisaties de volgende zaken in acht nemen:

  • Kijk kritisch naar alle medewerkers van de it-afdeling. Bekijk per individu wie omgeschoold kan worden en wie niet. Sommige medewerkers kunnen mee in hun nieuwe rol, anderen hebben training nodig. Het kan ook noodzakelijk zijn om nieuwe medewerkers aan te nemen die over specifieke vaardigheden beschikken en een aanvulling zijn op degenen die al werkzaam zijn in het bedrijf.  
  • Maak een actieplan voor medewerkers die kunnen blijven en medewerkers die omgeschoold moeten worden. Stel vast wat voor training medewerkers nodig hebben. Degenen die niet omgeschoold kunnen worden, zijn misschien veel geschikter om een andere functie binnen het bedrijf te vervullen.
  • Bepaal het doel. Stel vast wanneer de omvorming van de it-afdeling naar een vendor management- en business consultancy-organisatie klaar moet zijn. Vendor management is op korte termijn belangrijker dan consultancy, omdat de samenwerking met de externe partij vanaf het begin op een goede manier moet worden gemanaged, terwijl consultancy gaandeweg kan worden toegepast. Stel hierbij ook een aantal kpi’s vast. Dit kan worden gedaan door te kijken naar het kostenplaatje. Misschien kunnen de kosten die worden gemaakt omlaag worden gebracht of juist constant worden gehouden met behulp van uitbesteding.
  • Wanneer de initiële doelen zijn behaald, kan worden gekeken naar meer verfijnde, subjectieve metingen over tevredenheid van de oplossing bij eindgebruikers, effectiviteit van de oplossing met betrekking tot het oplossen van het probleem en de levensduur van de oplossing.

Volledig anders

In de toekomst zal de it-afdeling er volledig anders uitzien. Over een aantal jaren is het standaard dat met name grote organisaties samenwerken met één of meerdere externe partijen en dat meer functionele it-werkzaamheden bij deze partijen komen te liggen. Middelgrote en kleinere organisaties zullen volgen. De it'er zal meer een sturende en adviserende rol uitoefenen waarbij het managen van deze partijen en het meedenken met de business voor projecten een centraal uitgangspunt is.       

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het is een beetje een kruising tussen opinie en reclame voor outsourcing. De schrijver stelt dat funcionele en missie kritische applicaties geoutsourced gaan worden en de rol van de interne IT afdeling anders wordt. Reden? Onvermijdelijk gezien de technische ontwikkeling op het gebied van sociale media, mobiele technologieen en (jawel daar is hij weer) de cloud. Ik begrijp zelf totaal het verband niet.

Ik denk dat het ten zeerste af te raden is om je specifieke bedrijfsapplicaties geheel uit te besteden. Deze systemen vormen het hart van het bedrijf en daarin zit je bedrijfskennis en logica verpakt. Lijkt me heel wijs om dit in eigen hand (technisch, functioneel) te houden en je op dat gebied niet afhankelijk van externe partijen te maken. Een externe partij heeft hele andere belangen dan de opdrachtgever. Alleen daarom al.

Misschien even kort door de bocht, maar als je je IT uitbesteedt heb je toch geen IT afdeling meer nodig, alleen nog maar contract managers of iets in die geest?

Het technisch werk (wat binnen deze context het bestaansrecht van IT is) moet nog steeds gedaan worden, het is alleen verplaatst.

Vandaar dat je vaak ziet dat mensen meeverhuizen naar een de insourcende partij.Het scenario wat geschetst wordt is mijns inziens een garantie voor ellende. Omdat er uitbesteed gaat worden, ga je techneuten omscholen naar (semi-)commerciële functies of een managementrol. Iets waarvoor ze doorgaans niet zijn opgeleid, en waar hun hart en ambitie niet ligt.

Een IT-er die manager wordt en dan iemand gaat aansturen, die 2 dagen werk nodig heeft, wat de IT-er in een halve dag kan....Lijkt me een recept voor ellende.

Verder heeft NL behoefte aan techneuten, niet aan NOG MEER managers!

Eerlijk gezegd vind ik dit maar een vreemd stuk.

U hebt het over uitbesteding om kosten te verlagen. Tegelijkertijd spreekt u van omscholing van de IT afdeling. Waar uitbesteedt wordt hoeft niet te worden omgeschoold (tenzij u techneuten servicemanagers wilt maken) omdat wat geoutsourced wordt ook beheerd moet worden, maar dan vanaf een andere plek. Dus uw IT-ers gaan naar de partij waar u uw IT belegt. We zien dat overal gebeuren. Bovendien, als u kosten wilt verlagen via uitbesteding dan moeten er mensen uit en blijven ze niet zitten in een andere rol.

Als de trend die u beschrijft doorzet zal er om echt kosten te kunnen besparen sprake moeten zijn van verregaande standaardisering waar bedrijven die willen outsourcen zich aan zullen moeten conformeren. Anders wordt het alsnog maatwerk en kost het net zoveel of zelfs meer dan wanneer je de technische IT gewoon binnenhoudt.

Als de trend zoals u die beschrijft doorzet dan verandert slechts de aard maar niet het doel van uw IT management; dit wordt IT servicemanagement. Echter, dat zou het nu feitelijk ook al moeten zijn, maar omdat het dat vaak niet is gaat het bij veel organisaties mis en lijkt outsourcing een goede optie. Niets is minder waar.

De oorzaak van zogenaamd hoge IT kosten ligt vaak niet aan de IT, maar aan de gebrekkige aansturing vanuit de business. U doet er daarom goed aan eerst uw consultancyvaardigheden op de business lost te laten en vervolgens samen met de IT te bekijken welke oplossingen de business het best dienen. Als dat standaardoplossingen kunnen zijn kan altijd nog worden besloten (een deel van) de IT uit te besteden.

Waarom zou u meer consultants nodig hebben als u gaat uitbesteden? Wat verandert er wezenlijk aan de levering van IT services? Niets! De leverende partij verandert, maar degene die de serviceverlening managet zou dat nu ook al moeten doen. Als dat niet goed gaat moet u daar iemand anders voor inzetten.

Wat vooral nodig is, zijn goede afspraken en heldere service levels. Hier zal de focus van het proces Service Level Management inderdaad meer gericht zijn op het, op basis van de SLA met de business, selecteren van - en het maken en bewaken van goede afspraken met externe leveranciers. Bij veel organisaties gebeurt dit nu ook, maar ligt de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van leveringsovereenkomsten vaak in de business en niet bij dit proces. Hier hebt u dus een punt: wellicht dat daar nog aan vaardigheden gesleuteld kan worden.

Beste Gabriel,
Ik neem aan dat je al je keuken op je magnetron na, omgevormd hebt tot een boekenkast of misschien hebt toegevoegd aan je schuur. Want bij AH heb je veel kant en klaar maaltijden, waarom zou je dan thuis koken?
De tijd dat je kwijt bent aan koken kun je beter besteden aan een opleiding waardoor je kan leren hoe je tegels kan zetten. Want binnenkort ga je je badkamer verbouwen dan kun je zelf beter tegels zetten.

Zie je de link met je artikel?
Geweldig stuk. Een omgeschoolde relatie manager gaat ons uitleggen dat alles naar de cloud gaat, dat je geen ingenieurs meer nodig hebt maar wel een afdeling blabla figuren die de relatie met de outsource partijen goed houdt.

Uiteraard is die nieuwe afdeling peperduur, want ja business consultants zijn nou eenmaal duur. Uiteraard is de outsourcing uiteindelijk ook stukken duurder, zoals we al zo vaak hebben gezien bij o.a. ABNAMRO etcetera. De organistatie wordt na een aantal jaren volledig gegijzeld door de outsource partner, de kosten rijzen de pan uit en je kan geen kant op, want alles is geoutsourced, alle kennis en de mensen zijn weg. En wisselen van partner is niet mogelijk, je partner heef tnamelijk wel inmiddels de kennis opgedaan die je zelf verloren bent, je zit er voor eeuwig aan vast. Net zoals ABNAMRO voor eeuwig vast zit aan IBM. Uiteindelijk is je ICT dan net zo flexibel als de spreekwoordelijke loden deur, kan je als organisatie nog nauwelijks innoveren want ja, de systemen kunnen het niet aan (vraag maar een een ABNAMRO medewerker waar ze nu nog op werken).

Moraal van dit verhaal, denk er heel goed over na voordat je je echte specialisten buiten zet en je overlevert aan de grote outsource 'partners'. Er zijn geen bussiness cases bekend waar uiteindelijk de boel goedkoper of beter geworden is. De KPI worden nimmmer gehaald maar je zit al in de fuik, je kan geen kant meer op.

Bedrijven die een ICT-afdeling hebben en die op de schop doen gaan failliet.
Ook een manier om de ICT sores op te lossen.

stuk doet me aan Jan Schaefer denken:
- "Is dit beleid of is hier over nagedacht?"
- "geouwehoer kun je niet op je computer installeren"

Gabriel,

Na lezen van de eerste zin moest ik gelijk denken aan sketch van Monty Python, hoewel daar de Engelse versie van SMAC wordt genoemd. De afkorting SMAC is namelijk al sinds jaren bekend als ingeblikt campingvlees. En terwijl ik me door de rest van het verhaal heen worstelde kon ik dat idee ook niet meer kwijt raken. Want een oude wijsheid leert dan wel dat stilstand achteruitgang is maar hier wordt zeker geen vooruitgang geboekt.

De functiebeschrijving van 'vendor manager' lezend hoop ik niet dat geprobeerd wordt om de grootste mislukking van ITIL, de papieren tijger van SLA's te continueren. Zeker niet als deze opgesteld worden door 'business consultants' die ook al niet gehinderd zijn door enige kennis van de materie. Dynamische ICT kun je namelijk niet beheren, controleren of beheersen met contracten maar enkel met inzicht waarbij je meet en weet. En hoewel managers in de waan leven dat ze beslissingen nemen worden ze in de praktijk vooral gedreven door de waan van de dag.

Dus als kleine bedrijven het voorbeeld van: 'Buy my crap and I rent IT back' ook gaan volgen dan zullen we straks niet genoeg indianen meer hebben waarna het hele spel dus weer in omgekeerde volgorde herhaald wordt.

Beste Gabriel,

Ik zie dat je ‎Consulting Partner bij Cognizant bent en je dus voornamelijk met outsourcing bezig houdt. Welnu als techneut ben ik van mening dat het natuurlijk niet moreel "Feng-Shui" is om hier in Nederland services te verkopen waarbij je het werk verplaatst naar een een of ander lage-lonen land. Een kind kan zien dat als deze strategie gemeengoed wordt bij meerdere bedrijven uiteindelijk de lokale markt om zeep geholpen wordt en daarmee ook de werkgelegenheid van je eigen klanten. Outsourcing is dan ook een race naar de bodem, die korte termijn winst oplevert maar uiteindelijk voor niemand goed is. Het is een niet duurzame en tevens asociale manier van ondernemen.

Eigenlijk is outsourcen precies het tegenovergestelde van ondernemen. In plaats van het creeeren van lokale business (en daarmee werkgelegenheid), laat je beide verdwijnen.

@Ewout: Leuke eigenaardigheid daarbij is dat: Smac = Spam :)

Goed artikel!

Ik denk inderdaad ook dat de rollen zullen veranderen/verschuiven.
Oftewel de elementen in de leveranciersketen(s) van het IT landschap zijn aan het veranderen. En zullen nog veel verder gaan veranderen.

De functies blijven waarschijnlijk gehandhaafd maar zullen in andere combinaties en onder andere rollen/labels terugkomen. Misschien anders dan de voorbeelden die hier genoemd zijn - maar toch - iets dergelijks is wel aan het gebeuren! En zal nog wel enige tijd doorgaan - als het al stopt...

Even voor mezelf sprekend: ik herken me vooral in de rol zoals omgeschreven onder "IT-er wordt business consultant" - allez, tis te zeggen - dat is in ieder geval wel de beweging die ik gemaakt heb - zie ook: http://www.computable.nl/artikel/opinie/softwarebeheer/4673730/4480179/toekomst-openbreken-met-meerjarige-studie.html.

Nogmaals goed artikel!

:-)

Will,
Dit artikel bevat nog meer andere zaken dan alleen het verschuiven van ict functies. Het verschuiven van functies is een natuurlijk proces binnen een bewegelijke vak zoal ICT. Naar mijn mening in dit artikel zijn de reden waarom deze verschuiving gaat plaatvinden en nog een aantal andere zaken niet correct.
Ik vraag me af of je het artikel goed gelezen hebt want ik had wat andere reactie van je verwacht.

@Reza:
Ik begrijp je reactie niet zo goed.
Waar doel je op? En in het verlengde daarvan: hoe lees/interpreteer je dat deel van het artikel dan?

Vooral de passages "reden waarom deze verschuiving gaat plaatsvinden" en "een aantal andere zaken niet correct" zijn voor mij een groot vraagteken.

Dus ja - het kan zijn dat ik het artikel niet goed gelezen heb.
Kan ook zijn dat jij er andere dingen in leest dan ik.

Maar welke het ook is - ik laat me graag bijpraten...
Dus ik hoor graag weer van je!

:-)

Iedere dag wordt er nieuwe technologie ontwikkelt en op de markt gezet. Het duurt vele jaren voordat deze technologie doordringt in de manier waarop zaken worden gedaan. Zaken doen is een conservatief proces dat technologie terughoudend implementeert. De veronderstelling dat SMAC al zoveel invloed heeft gehad op de business is daarom niet correct, dit moet de komende jaren allemaal nog blijken.

Verder verbaas ik mij dat IT afdelingen in toenemende mate naar de business kant worden geduwd. Menig IT afdeling is een verzameling van technisch opgeleide mensen die zorgen dat IT systemen blijven werken, deze onderhouden en up-to-date houden. Deze mensen moet je vooral laten doen waar ze goed in zijn en niet gaan omscholen en taken laten verrichten waar ze minder toe in staat zijn. De klant of de gebruiker is voor de gemiddelde IT-er niet interessant, de techniek wel.

Outsourcings bedrijven lijken teveel op IT afdelingen en bestaan vaak uit dezelfde type mensen. De aanpak van outsourcers voegt daarom vaak weinig waarde toe, ze proberen hetzelfde werk te doen tegen een lagere prijs en dat lukt vaak niet. Outsourcers zouden zich veel strategischer moeten richten op de business en de ondersteuning van IT en vernieuwingsprojecten moeten oppakken en initiëren ipv de business as usual aanpak.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-09-13T10:17:00.000Z Gabriel Schild
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.