Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

IT-managers moeten leren samenwerken

Computable Expert

Jan-Dirk Krispijn
Partner, NEG-ITSolutions. Expert van Computable voor de topics Management, Outsourcing en Beheer.

Marketing- en it-functies zijn de laatste jaren enorm veranderd. Technologie bepaalt vandaag de dag hoe organisaties denken, werken en innoveren. De rol van marketing is daardoor niet langer beperkt tot het promoten van producten en diensten, maar omvat nu ook het beheer van de klantrelatie, het merk en cultuur van de onderneming. Marketing en it-managers moeten daarom leren om samen te werken, maar dat is meestal niet zo eenvoudig.

De marketingafdeling bepaalt steeds vaker de it-behoefte binnen organisaties, waardoor deze in toenemende mate verantwoordelijk wordt voor de beschikbare it-budgetten. Binnen veel bedrijven is daardoor een spanningsveld ontstaan tussen marketing en de vaak meer behoudende it-afdeling. Snelle technologische vernieuwing doet, vanuit de it-afdeling gedacht, al snel inbreuk op stabiliteit en continuïteit van de it-infrastructuur.

Voor marketingmanagers geldt echter vooral resultaat, en zij zijn daarom vooral op zoek naar flexibele middelen waarmee ze snel nieuwe creatieve oplossingen kunnen inzetten. Marketingmanagers voelen zich in deze situatie veelal beperkt door de beschikbare it-voorzieningen. Hoe kan dit spanningsveld doorbroken worden, zodat beide disciplines meer gaan samenwerken om een gemeenschappelijk bedrijfsdoel te realiseren?

Veranderende rollen

Voor zowel de marketingmanager als voor de it-manager biedt de nieuwe verdeling van it-budgetten kansen. De it-manager zou zich veel meer moeten gaan richten op de regie van de it-organisatie en hoe die aansluit bij de business. In de praktijk zal it steeds meer bestaan uit een mix van eigen, ingekochte en uitbestede diensten. De it-manager moet hierbij het in stand houden van een eigen beheerafdeling leren loslaten. Het is immers veel efficiënter om specialistische zaken over te laten aan ingehuurde experts.

Hij moet vooral kennis hebben van de business van zijn organisatie en de daaruit komende behoefte voor de informatievoorziening. Hij moet niet terugvallen in de oude comfortzone van technische it-kennis en het beheer daarvan, maar vooral weten welke technologische ontwikkelingen er spelen en die kunnen toepassen. Dat zou de kerntaak moeten zijn van de nieuwe it-manager, zodat hij niet langer it-plannen opstelt, maar business-plannen.

Samenwerking marketing en it

Het kan organisatorisch een vrij grote verandering zijn als de marketing manager, als vertegenwoordiger van de business, ineens samen met de it-manager moet gaan samenwerken om een organisatiedoel te realiseren. Hij moet dan zijn eigen informatiebehoefte bepalen en die samen met it uitzetten op een roadmap. Ook moet hij de it-afdeling al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. 

Anderzijds kan de it-manager zich in de nieuwe situatie niet langer laten leiden door de waan van de dag. Hij moet meedenken over de impact van nieuwe oplossingen op de benodigde it-stabiliteit. Hoe houdt hij alles beheersbaar en goed beveiligd? Hij zal it-diensten daardoor zoveel mogelijk bij een derde partij moeten afnemen, omdat de nieuwe it-manager een regierol heeft en zich geen zorgen moet maken over de operationele zaken.

It-managers uit hun comfortzone

Het mag duidelijk zijn dat de spanning tussen marketing en it niet zomaar opgelost is. Samenwerking is echter noodzakelijk om als organisatie snel vooruit te komen. Het ontwikkelen van it-plannen past niet meer in deze tijd. Het zou enkel nog moeten gaan over het opstellen van it-businessplannen. It moet samen met de business (marketing) een gedegen plan van aanpak opstellen. Die plannen moeten vervolgens flexibel, snel en resultaatgericht uitgevoerd worden door middel van Agile-gedreven methodes zoals Scrum. De it-manager zal moeten wennen aan de continue verandering van zijn it-omgeving en het aandurven om uit zijn huidige comfortzone te stappen. 

Gelukkig is de veranderende rol van de it-manager al jaren geleden opgenomen in het onderwijs. Steeds meer universiteiten en hogescholen hebben inmiddels opleidingen waarin een combinatie van bedrijfskunde en it aangeboden wordt. Binnen een paar jaar stromen deze studenten het bedrijfsleven in en zullen zij probleemloos de plek van de ouderwetse it-manager kunnen overnemen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De uitdaging voor de IT managers zit hem mijns inziens niet zozeer in het samenwerken met (o.a. marketing) afdelingen maar vooral in hoe om te gaan met de soms conflicterende belangen van de verschillende afdelingen binnen een organisatie.

De gewenste dynamiek van marketing is een duidelijke wens, en misschien zijn ze daardoor ook bereid te accepteren dat er soms iets omvalt of tijdelijk niet beschikbaar is.
Echter, een ongeplande outage heeft voor een productie-afdeling een heel andere impact. Ook een financiële afdeling wordt niet vrolijk als op de dag dat de facturen de deur uit moeten iets omvalt omdat marketing iets nieuws wil proberen wat toch wat meer omgooide dan verwacht.

Als marketingmanager met zijn plan komt en bereid is om de kosten van de realisatie die door ict-manager inzichtelijk zijn gemaakt, uit zijn budget te betalen wat zou het probleem zijn?
Als geld geen probleem zou zijn, zou de exotische ideeën van marketingmanager de reden kunnen zijn waarom zijn plan afgewezen wordt?

Als ik in een auto met merk A rijd dan kan er de technologieën die ik in auto met merk B heb gezien, niet in laten bouwen! Moet ik klagen dat ik geen goede onderhoudsmonteur heb of accepteren dat het niet kan zolang ik bij merk A blijf?

De business bepaalt de richting (functionele wens). IT-manager heeft te zorgen voor een passende IT oplossing (klant - leverancier).
Cruciaal hierin is een goede IT-architect met visie.

't is wat in deze tijd.
Werkelijk iedere lummel die een abonnement heeft op de golfbaan, denkt dat ie kennis van ICT heeft.
Gooi er maar een paar flitsende, moderne vaktermen tegenaan en je hebt je kostje weer verdiend.
Marketing en automatisering zijn twee totaal verschillende zaken!

Dat samenwerking tussen business en IT een van de bepalende factoren is voor succesvolle systemen is niet nieuw. Het blijft mij wel verbazen hoe weerbarstig de praktijk blijkt te zijn.

PaVeKe noemt al een belangrijk punt: de verschillende belangen. Er is echter ook een gezamenlijk belang. Mijn beeld is dat daar nog te weinig aandacht voor is in organisatie. Waardoor ieder zijn eigen doelen nastreeft. Mede omdat ie daarop wordt afgerekend.

Regievorming is m.i. geen oplossing voor dit, en ook het laten schrijven van business plannen door IT managers maakt het niet beter.

Samenwerken in 1 team helpt wel. Maak net zoals bij agile software ontwikkeling een multidisciplinair team bestaande uit IT development, Operations, Marketing, Business, HR en financiële managers. Met maar 1 doel: Een oplossing die business value levert voor het bedrijf.

Samenwerken de je niet met plannen of regie. Maar op een menselijke manier, met respect en begrip voor elkaar, maar ook met feedback en elkaar scherp houden. Direct contact, liefst dagelijks. Samen prioriteiten zetten, doen wat nodig is, en elkaar helpen om tot resultaten te komen!

Ik vindt dit weer een sterk generaliserend en tendentieus stukje van een marketingman die niet kan wachten tot er een vers afgestudeerde lading studenten het bedrijfsleven instromen die volgens hem “probleemloos de plek van de ouderwetse it-manager kunnen overnemen”. Uiteraard tot grote vreugde en genoegen van auteur die, getuige zijn hier geponeerde visie op IT, al helemaal klaar is met de huidige “behoudende” IT afdelingen en, niet verrassend, helemaal klaar is voor die nieuwe lichting jonge honden. Handenwrijvend staat hij ze al op te wachten om ze zijn outsourcing oplossingen aan te smeren en de “veel te trage” IT afdeling een boost te geven. Ja ja.
Te veel en te vaak worden IT afdelingen als behoudend afgeschilderd, terwijl het probleem vaak niet (alleen) de IT is, maar (ook) de vraagsteller. Als de van nature ongeduldige marketingafdeling die vraag steeds meer gaat bepalen (en volgens auteur is dat bij de meeste bedrijven zo) dan durf ik te voorspellen dat het met die bedrijven snel is afgelopen.
Maar ja misschien is (blijft) dat de toekomst wel: bedrijfje starten, goed marketing concept, snel geld rondpompen, winst pakken en weer wegwezen. Goed voor de economie en een stabiele maatschappij. Ahem.
Ik denk dan: niks geleerd, geen geweten of gewoon dom? Met IT heeft het in elk geval weinig te maken. Overigens, een echt goed product verkoopt zichzelf, daar heb je nauwelijks marketing voor nodig tegenwoordig, niet in de laatste plaats dankzij diezelfde IT…

Waar het op neer komt is dat de marketing afdeling op IT gebied helemaal niets hoeft te bepalen. Wat zij wel moet bepalen is welke commerciële koers er moet worden gevaren en wat het bedrijf moet doen om de producten en/of diensten van het bedrijf zo goed mogelijk in de markt te zetten. Vervolgens moeten de operationele afdelingen door een zo gestroomlijnd mogelijk primair proces de via marketing ontwikkelde kansen verzilveren en de bedrijfsdoelstellingen realiseren. Die operationele afdelingen zijn geholpen met zo goed mogelijke ondersteuning van functionerende functionaliteit. Die functionaliteit wordt geleverd door informatievoorziening. Het functioneren daarvan door IT leveranciers die onder regie staan van een IT manager. En ja, dat kunnen externe leveranciers zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Wie in control is van die keten kan in heel veel gevallen heel best zijn eigen broek ophouden. Overigens is dat sterk afhankelijk van het type bedrijf en het soort dienst of product dat wordt verkocht.
Maar als je je op voorhand laat afbluffen door een marketingjongen, dan heb je al verloren voordat je bent begonnen.

Dit artikel illustreert wat er fout is met Nederlandse bedrijven. Managers die problemen willen oplossen door het aanstellen van nog meer managers.

Waar komt deze onzin toch vandaan? De cfo, de 'business', de slimme gebruiker, het jonge talent, de Citizen Developer en nu ook de marketing manager denken het ict-beleid te kunnen bepalen en ict-oplossingen te leveren.

Laten we deze lijn eens doortrekken: waarom bepaalt de klant niet direct wat het ict-beleid moet worden en wat voor oplossingen er geleverd moeten worden? Dan kunnen we ons al die managers wellicht besparen.

Als eerste dienen we te beseffen dat marketing vaak een nogal vluchtige business is, een eendagsvlieg heeft nog een langere lifecycle. CIO's - de term IT manager is aan devaluatie onderhevig - hebben meestal een meer strategiscche cq. tactische doelstelling waardoor het idee van samenwerking leuk is maar soms ook gewoon onhaalbaar.

Dat cloud computing prima geschikt is voor allerlei marketing prulletjes meen ik al eens gezegd te hebben en ik geloof dat ik nog niet echt van mening veranderd ben.

Voordat ik weer allerlei verwijten krijg zal auteur eerst maar eens uit moeten leggen wat er dan precies schort aan huidige situatie. Meen me namelijk ook te herinneren dat ik naar aanleiding van OVUM congres een mooie opsomming heb gegeven van punten die eerst nog wat aandacht nodig hebben. Marketing loopt namelijk nog weleens voor de muziek uit, ze stellen dingen vaak mooier voor dan dat ze werkelijk zijn.

Zo is de volgende versie altijd beter, hele agile en scrum verhaal is ook niet meer dan 'trial-and-error' en past dus net als cloud computing ook prima bij marketingprulletjes.

Geleuter over veranderende rol van de IT-manager welke steeds meer om bedrijfskunde gaat en minder om techniek is dan ook precies waar de schoen knelt. Want om even terug te komen op mijn opsomming, één punt daarin was 'disconnected processes' want je ziet steeds meer ruimte ontstaan tussen de theorie en de praktijk. De resultaatgerichte aanpak is dan ook niet altijd de resultaatgevende oplossing doordat er nog wel wat af te dingen valt op de betrouwbaarheid.

Typisch trouwens dat altijd de IT (manager) uit zijn comfortzone moet komen en er nooit andersom geredeneerd wordt. Wil niet onaardig doen maar als ik kijk naar rendement van veel oplossingen dan is een conservatieve instelling helemaal zo gek nog niet. En goede wijn behoeft geen krans.....

Met een *stevige* knipoog:
Aja - dus als ik het goed begrijp zijn er rondom het topic IT op termijn maar twee groepen spelers: marketeers en IT managers. De eerste groep zet een serie eisen en wensen op papier; daarbij niet gehinderd door enige ter zake doende kennis. De tweede groep trekt daarop een blik cloud providers open, die samen even een paar “sprintjes” trekken en de zaak is geregeld.

Vervolgens ontstaan er problemen omdat het allemaal toch niet ze lekker samenwerkt. Om dat op te lossen trekken de IT managers nu een blik Indiërs open om in goede samenwerking teen-en-tander weer in goede banen te leiden door opnieuw een paar “sprintjes” te trekken. Eind-goed-al-goed?!

Nou - bijna... nieuwe “sprintjes” trekken om (bijvoorbeeld) even een paar bugs te pletten in een applicatie is er even niet meer bij... weg alle flexibiliteit…

Nou even wat minder ironie: waar in het artikel volledig aan voorbij wordt gegaan is de functie van IT en de volgorde der dingen.

De functie van IT is het verhogen/verbeteren van de verwerkingscapaciteit van bedrijfs- en productieprocessen met als kern dat werk wat normaliter *seriematig* uitgevoerd wordt door mensen nu uitgevoerd wordt door wat software, kompjoeters en andere machines - niks meer en niks minder.

Het hele sourcingsvraagstuk is pas relevant op het moment dat helder is wat en hoe zaken geautomatiseerd en/of geproduceerd moeten gaan worden. Pas dan komt het vraagstuk rondom “Wat is handig om zelf te doen?” en “Wat kun je beter anderen laten doen?” aan de orde.

Uiteraard is er in dat kader samenwerking vereist… maar of dat nu zo *vernieuwend* is... hooguit worden partijen nu min of meer gedwongen samen te werken door de hoge mate van fragmentatie in het IT landschap…
Alhoewel… diezelfde fragmentatie biedt genoeg ruimte om weg te duiken als “het” even niet doet wat het moet doen… blijkt dat blik cloud providers en Indiërs inenen toch niet meer zo heel goedkoop… hoe deden we dat vroeger ook alweer?

:-)

Hier moest ik toch echt lachen:" Marketingmanagers voelen zich in deze situatie veelal beperkt door de beschikbare it-voorzieningen"
Marketing-mensen voelen zich altijd en door iedereen beperkt die niet in gouden bergen gelooft!
Toon me de eerste marketing-manager die een gevoel voor de realiteit heeft.

Nog een quote van de ITIL-Skrptic : http://www.itskeptic.org/slow-IT

"IT Management is 1% innovation and 99% perspiration. Innovation is not our day job. For the small number of IT people who are in charge of conceptualising new services or setting architectural directions, then [change] is very exciting. In some cases it is even relevant to them.

For the rest of you, get back to work and stop looking over on that far horizon just because it looks cool - we have a business to run.

You're an undisciplined rabble of kids who run out the gate to dance shrieking around anything shiny or noisy that comes along the road. If [change] is coming to us, the CIO and the architects and the designers will let us know soon enough. If you wanted to play with the cool toys you should have studied harder in school."

Wat enkel telt zijn de businessplannen ( marketing, sales, productie, enz. ). ICT is faciliterend en is er een ICT-plan dan zal die gestoeld moeten zijn op de bedrijfsdoelstellingen en in flexibiliteit en snelheid moeten voorzien.

Een organisatie mag niet vast zitten of geremd worden in de ontwikkeling van producten of diensten omdat de ICT daar niet geschikt voor zou zijn of allerlei beperkingen opvoert. ICT is enkel een middel, uiteraard veelal van strategisch belang en juist daarom dient deze in de businessbehoeften zo snel en flexibel mogelijk te kunnen voorzien.

Goede afstemming hierover is van grote waarde zodat beide partijen elkaar begrijpen wat vanuit hun expertise en verantwoordelijkheden de nut en noodzaak zijn en welke zaken er goed geregeld moeten worden.

Dan is het de taak van de ICT-manager om de vernieuwing of verandering te voorzien van de noodzakelijke veiligheid, continuiteit, stabiliteit, beheersbaarheid en beschikbaarheid.

Marketing is van een "above/below/through the line" (is marketing kreet http://en.wikipedia.org/wiki/Below_the_line_(advertising) vandaag de dag online. Direct contact met klanten via websites, mail, chat, social media, interactive media en dat het liefst realtime. Als de klant iets wil moet hij op zijn wenken worden bediend. Marketing is de grote driver voor 'big data' wie zit waar, wat besteld hij/zij, hoe kan ik de klant beïnvloeden wordt door data analyses van heel veel data bronnen door marketeers geanalyseerd. Met de uitkomsten worden producten geïntroduceerd, gepositioneerd en aan de man gebracht.

Logisch dat marketing afdelingen bijna een eigen IT afdeling nodig hebben of nodig lijken te hebben. Als die samenwerking er niets is of niet tot stand is gebracht kom je in de positie van de schrijver. Je wacht tot een nieuw opgeleide student de plaats van de IT manager overneemt. Met een beetje geluk weet die dan ook iets van marketing.
Het zou natuurlijk veel beter zijn om de marketing afdeling te faciliteren met datgene wat ze nodig hebben, zonder de andere afdelingen iets tekort te doen natuurlijk. Zorg voor kruisbestuiving, zorg dat er marketeers aan boord komen met IT kennis en andersom. leef je in elkaars wereld, marketing heeft altijd haast en alles moet op stel en sprong, dus richt je IT afdeling in zodat je daar snel op kan inspelen. Kijk eens je op DEVOPS en zorg dat de teams op elkaar ingespeeld raken en elkaar begrijpen. Als IT manager zal je ook moeten weten dat geld bij marketing meestal geen grote rol speelt. Dus je kunt met de nieuwste technieken aan de slag om snel marketing te ondersteunen en te helpen. En als je gaat wachten, dan is de marketing afdeling zo vertrokken en heeft een eigen ICT afdeling uit de grond gestampt.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2014-08-04T10:42:00.000Z Jan-Dirk Krispijn
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.