Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Toekomst oudere ICT'er is uitzichtloos

Computable Expert

John Roos
Adviseur beveiliging/veiligheid. Expert van Computable voor het topic Security.

Op 2 maar 2011 voorspelde ik al via een opinie in Computable dat de schaduwstatistieken van de maatschappij toe zouden nemen als de overheid niets doet aan de problematiek van de onvrijwillige werkzoekenden boven de 45 jaar. Onze volksvertegenwoordigers doen daar nog steeds niets aan. De politiek maakt nog steeds straffend beleid die niet integraal is afgestemd, onrealistisch is en leidt naar uitzichtloosheid en wanhoop.

De druk op de groep werkzoekenden wordt door regelgeving steeds groter. UWV en Sociale Dienst beschouwen werkzoekende als potentiële fraudeurs. De inzet en mankracht van deze organisaties wordt grotendeels ingezet als een soort BOA in plaats van steunorganisatie en vangnet. Dit is onterecht. Het allergrootste deel van de werkzoekenden kiest niet voor inkomensterugval, sociale onrust, scheiding, dagelijks je geld tellen en 24/7 solliciteren tegen beter weten in.

Hoe kan je als politiek eisen dat je kan werken tot je zeventigste in een maatschappij die een personeelsbeleid heeft van flexibilisering, uurtje factuurtje en vooral geen vaste banen creëert. De maatschappij is hiervoor niet (ook qua wetgeving) ingericht. Zij kunnen de diverse werkvormen niet integreren? Wat kan je doen als bedrijven beleid voeren dat mensen boven de 55 jaar geen vaste baan meer kunnen krijgen. 55 jarigen mogen alleen op interim basis komen. De overheid als werkgever werkt daar ook aan mee. De overheid maakt vacatures die overeen komen met een Europese aanbesteding en/of prestatie inkoop. Elk departement heeft tegenwoordig een inhuurdesk en laat niets van zich horen na het versturen van een sollicitatiebrief. Laat de politici stoppen met het uiten van ideeën en dreigende gemeentelijk maatregelen waaruit blijkt dat ze ver van de werkelijkheid staan.

Op dit moment knaagt het en zie je een uitzichtloze situatie zonder vangnet ontstaan. Ben je de grens gepasseerd van je mogelijkheden en het benutten van alle reserves, dan slaat de moedeloosheid toe. Een kleine of grote tegenslag is dan voldoende om als persoon en/of gezin te breken.

Dat bovenstaande geen verzinsel is blijkt uit de cijfers van 113Online. Op dit moment deden veertigduizend mensen een beroep op het platform voor suïcidepreventie. Dat is fors meer dan in 2013 (34000). Nederland is op dit moment koploper in de wereld van het aantal zelfmoorden. Eigenlijk zou Brussel een reddingsplan op Nederland moeten loslaten. Wij verdrinken in onze wanhoop en uitzichtloosheid. 

Dus beste overheid: wanneer zorgt u voor goed integraal beleid met een vriendelijke aanpak? Wanneer brengt u met het bedrijfsleven de lente en zomer terug in de hoofden bij de vele onvrijwillig werkzoekenden? Wij willen wel. Als het nodig is met bijscholing of met aangepast salaris. Het enige wat we niet kunnen veranderen is onze leeftijd.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De spijker op zijn kop John !

Blijven werken tot je 67'e terwijl ongeveer elke werknemer boven de 40 het verder wel kan vergeten.

absoluut waar

HR minnend Nederland moet zich elke dag weer goed in de spiegel aankijken en zichzelf de vraag stellen of men nog wel de juiste omgangsnorm hanteert. Mijn ervaring is dat men zich geen raad weet met het enorme overschot op de arbeidsmarkt en daardoor de omgangsnorm loslaat. Hierdoor schoffeert men dagelijks wel zo veel mensen dat dit gewoonweg wel moet bijdragen aan het verlagen van de arbeidsmoraal.

En dat dit voor nog meer destructie zorgt lijkt men over het hoofd te zien. We zijn sociaal gezien zo snel achteruit aan het snellen, dat we onszelf over enkele jaren zullen afvragen waarom we zo'n drastische daling Nederlanders zien in de statistieken.

Werken tot aan de pensioen gerechtigde leeftijd is iets waar men, lijkt het een negatieve lading aan heeft weten te geven. Ouder worden hoort nou eenmaal bij het mensenleven, maar klaarblijkelijk niet meer gewenst in het bedrijfsleven en bij de overheid...

Opgebruikt als je 45+ plus bent, ga er maar aan staan, dat wordt een mooie boel! Het zijn inderdaad roerige tijden.

Mooi artikel John! Het is een droom.......maar ik zou zeggen laat de overheid eerst haar wachtgeldregeling afschaffen of zeer beperken tot een aantal functies. Laat die ambtenaren geconfronteerd worden met de ellende die 45+ers op dit moment mee te maken hebben. Het is echt niet eerlijk hoe het nu gaat.

De overheid dient de spelers van deze economische ellende zoals ABN te verplichten iets te doen aan de verbetering van de situatie. De Bank doet belastingvrij zaken in het buitenland (winst alleen voor de bank), de bestuurders delen vette bonussen uit en wij betalen aan hun redding! Laat de overheid hen "verplichten" zolang ze staatsbank zijn, van Nederlandse werkzoekenden gebruik te gaan maken ipv het werk naar buitenland outsourcen. Genoeg maatregelen te bedenken om in een meerjarig plan 45+ers aan werk te houden. Onzin dat het in NL moeilijk is de talent te vinden.

In aanvulling op de reactie van Reza: Waarom doet de overheid eigenlijk aan outsourcing naar bijvoorbeeld India? Omdat het goedkoper is? Dat is pertinent niet waar, ze moeten zowel een uitkering van een nieuwe werkloze nederlander als een factuur in India betalen. Daarnaast zal de werkloze ook minder geld te besteden hebben, waardoor er minder economische groei mogelijk is in Nederland. Ze schieten zichzelf in de voet.

Outsourcen buiten de EU? Prima, maar dan wel met een heffing van 500%.

Het zijn niet alleen de 45+ die moeilijk werk vinden. We racen als maatschappij af op een samenleving waarbij niet iedereen meer werk zal hebben. De verder oprukkende robotisering zal niet alleen laag geschoold werk overnemen maar ook hoger geschoold werk tot aan chirurgen in de OK aan toe. De vraag is: Is dat erg? Wel als de politiek hier blind voor blijft. En zolang ze zich nog met een boerkaverbod bezig houden ben ik bang dat het nog wel even duurt voordat men zover is dat er een maatschappij komt waarin werk niet meer zaligmakend is. En zolang deze paradigma shift er nog niet is, blijven we mensen opleiden, trainen, pushen, straffen voor werk wat er niet meer is. De gevolgen heeft John Roos treffend beschreven in zijn stuk.

basisinkomen.
Noem het disruptive innovation, dan krijgt hetzelfde idee meer draagvlak.

Normaal gesproken is het de taak van een overheid te herverdelen. Sterke schouders dragen het meest en de zwakkere worden ondersteund.
Dit sociale principe gaat ten gronde aan de hebzucht en heerszucht die voor een groot deel uit "corporate america" komt, bedrijven als Apple, Google, Amazon, Facebook die geen of nauwelijks belasting betalen dat is toch te gek voor woorden.
Finacieele markten waar gokken ten koste van de armsten in afrika als normaliteit gezien wordt, worden niet onder kontrole gebracht.

De mens als roedeldier zal dat een tijdje accepteren tot een punt bereikt wordt dat de groep die het niet meer accepteert groot genoeg is, dan heb je een oorlog/revolutie/etc.

Dat is de afgelopen 2000 jaar steeds gebeurd dus komt dat weer, mensen zijn hardleers.

De verjonging van de ICT-sector is een feit en daarmee ook het verdwijnen van heel veel relevante ervaring. Zo is er de ICT een tekort ontstaan aan ervaren project- en programmamanagers, QA-managers, testers. Alleen men wil dit vaak niet zien. Het gevolg is dat veel grote projecten mislukken door een onbezonnen can do houding van onervaren personeel; jonge honden die ongemerkt zich allerlei aapjes op de schouders laten zetten. Ze hebben vaak alleen theoretische kennis van politieke besluitvorming bij opdrachtgever en –nemer, kennen KPI’s van colleges, vinden PINO grappig.
Volgens hoogleraar Hans Mulder mislukt ruim een derde van de grote ict-projecten dermate dat die helemaal worden gestopt zonder dat de systemen in gebruik worden genomen. Die projecten dreigen vaak al te mislukken voordat de eerste 5% van de begrote tijd en geld zijn uitgegeven. Maar de leiding heeft het niet door en een noodzakelijke correctie vindt niet plaats of onvolledig. Volgens Carolien Schönfeld gaat ieder jaar wereldwijd 4300 miljard euro verloren door mislukte ICT-projecten. Het kan best een paar honderd miljard meer of minder zijn, het gaat om de orde van grootte. Tegelijkertijd hebben we gezien dat het succespercentage van projecten en programma’s evenredig is met de ervaring van de leiding bij opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Als men eenmaal begint aan te voelen dat er wellicht een groot probleem is, dan kiest men liever voor het openen van nog een paar blikken goedkope onervaren krachten. Ook probeert men vaak tijd te kopen met een politiek gestuurd en daarmee onzinonderzoek door Deloitte, PWC of KPMG, in plaats van het project te bevriezen en ervaren mensen laten bekijken wat het beste is.

Politici, HRM functionarissen en algemeen managers, maak de juiste keuze: bekijk meer ervaren mensen niet langer als een hogere kostenpost, maar als value for money bij de juiste mix van oud en jong. Immers, alleen een project dat goed afloopt, levert voldoende op. En een mislukt project kost vaak veel meer dan alleen de kosten van het project zelf.

@Jaap
Tja, als de hoogleraar het zegt dan zal het wel waar zijn.....

Gekke is dat anderen zeggen dat projecten meestal mislukken als gevolg van politiek, wat dat betreft zit Root Cause dus niet aan de kant van uitvoerders maar de beslissers welke helaas steeds minder gehinderd lijken te zijn door ervaring. En hoewel ervaring met de jaren komt valt er wat te zeggen voor de verfrissende ideëen van jonge honden, het vastgeroeste idee dat projecten altijd maar succesvol moeten zijn is hier een voorbeeld van.

Projecten zijn een reis, niet elke verandering is een verbetering als we kijken naar kosten van voortschrijdend inzicht. Prachtig dat je cijfermatig kader schept aangaande ICT projecten maar tussen ervaring en mandaat zit nog een dikke managementlaag, de 'tijdelijke' ICT-commissie lijkt ondertussen een permanent karakter te krijgen terwijl de leden niet gehinderd zijn door enige praktijk ervaring.

En ondertussen verkopen ze KPI's als Raines' Rules terwijl ruimschoots aangetoond is dat een economisch-juridische aansturing niet de resultaten geeft waarop gehoopt wordt. Dat auteur voorspelling deed aangaande 'schaduw statistieken' zegt al genoeg omdat exemption management om belastingen draait, probleem zit vooral in het MBA management zoals Mintzberg al uitlegde in een reeks boeken.

@Jan
Hoezo is de kerntaak van de overheid herverdelen?

Sorry, maar die linkse onzin laat ons vooral in kringetjes marcheren rond de hete brij en Marx zich omdraaien in zijn graf. Als we het over herverdelen gaan hebben dan hoop ik dat je hiermee zowel de lusten als de lasten bedoeld. Je reactie van sterke schouders klinkt als de oude PvdA retoriek van een progressief belastingsstelsel. En wat mij betreft is de SP niet veel beter als ik kijk naar onwil om schouders onder maatschappelijke problemen te zetten door te participeren.

Een maatschappelijk probleem dat ik vanuit mijn onbezoldigde arbeid zie is dat vrijwillers heel oud of heel jong zijn, de tussenliggende 'pasja-generatie' verwacht dat alles vanzelf geregeld wordt. Ik heb het hier dus over de stille kracht van onze maatschappij die zonder zeuren de dingen draaiend houdt, niet sexy maar noodzakelijk als we kijken naar werkelijke staat van dienst.

En dagelijks constateer ik verdere vervreemding tussen wat systeem zegt dat de waarheid is en hoe hele situatie zich naar de praktijk vertaald. Uitzichtloze situatie waarover auteur schrijft zit namelijk in het menselijke aspect van hele digitalisering. Voordat mensen met statistiek gaan goochelen lijkt het me namelijk handig om eerst de context te bepalen.

Betreffende het niets van je laten horen, misschien handig om te reageren?

@Ewout
Belasting betalen die de overheid in het onderhoud en de bouw van bijv. wegen steekt, dat is herverdelen. Als een overheid niets heeft om te (her)verdelen kun je die sluiten.
Landen met hogere belastingtarieven zoals zweden hebben een algemeen hogere levensstandaard. Landen met lage belastingtarieven zoals de usa hebben heel veel armoede.
Er is geen hoog iq nodig om dat te zien en het gaat niet om oude PvdA of Marx, kijk eens naar roedels met honden (die echte die kwispelen), dan kun je nog wat leren over sociaal gedrag.

@Jan
Lijkt de hond op zijn baasje of het baasje op de hond, voordat je van onderwerp veranderd misschien handig om eens te kijken naar conclusie die Parkinson deed. Deze nam waar dat ambtelijke apparaat groeide naarmate het Britse imperium kromp.

Zal niet ingaan op het Keynesianisme en de zwakke punten daarin maar gezien je regelmatig terugkomende vergelijking naar interbellum dienen we niet te vergeten dat een ambtelijke bureaucratie met 5-7% per jaar groeit zonder dat hiervoor een logische verklaring is.

De hele 'herverdelingsmachine' is dan ook hopeloos inefficiënt, je factfree opmerking over Zweden lijkt dezelfde appels en peren vergelijking over honden als de opgeklopte onzin uit Brussel. Nogmaals dus de vraag of herverdelen nu het doel of het middel is, belastingen zijn weliswaar een noodzakelijke kwaad maar dienen dus wel proportioneel te zijn.

Om nog even terug te komen op mijn opmerking over vrijwilligers, verenigingen die alleen maar de contributie verhogen tekenen ook hun eigen doodsvonnis. Voordat je suggestieve opmerkingen over mijn sociale gedrag maakt, commandeer de hond en blaf zelf;-)

@Ewout
het ging me niet om jouw gedrag, maar gedrag als sociaal fenomeen, ik geef toe het kon makkelijk verkeerd begrepen worden.
Roedels van wolven, meerkats en groepen van gorilla's geven ook een goed beeld van sociale strukturen, mensen zijn niet veel anders.
Sterke groepen kunnen delen, waar niet gedeeld wordt, valt de groep uit elkaar.

@Ewout, hoe kom tot je opmerking? O ja, het is weer heel laat geworden. In ieder geval heeft Hans Mulder gezegd "Als er een top 10 zou zijn van redenen waarom ICT-projecten falen, dan gaan de eerste drie over mensen en niet over de technologie zelf." En in de top tien staan management falen en diverse politiek gerelateerde oorzaken. Politiek en management falen speelt ook een grote rol bij de beslissers die de opdracht aannemen. Dus .....

Ben in ieder geval blij dat je het er eens bent dat de mix van oud en jong bij grote projecten nuttig kan zijn. Of is het omdat je niet meer bij generatie jong en dynamisch hoort?

Je opmerking “het vastgeroeste idee dat projecten altijd maar succesvol moeten zijn is hier een voorbeeld van” mag je nog eens toelichten. Het doet me denken aan de dot-com bubble. Toen werd winst maken door bedrijven overbodig geacht, omdat de internet economie vanzelf zou blijven groeien en investeringen door quite of dubbel een positief eindresultaat zou opleveren.

@Jaap
Gezien jouw opmerking over het tijdstip denk ik dat ik nog genoeg dynamiek heb, aan mijn opmerking(en) kom ik dus vooral door waarnemingen. Betreffende hink-stap-sprong van het projectmatig werken wordt namelijk vaak succes op bestelling verwacht. Betreffende dit verwachtingsmanagement bedoel ik dat je geen wonderen moet verwachten van ICT projecten als je organisatorisch stil bent blijven staan.

Misschien handig dat je even de volledige conclusies van Hans Mulder moet reflecteren en niet alleen wat binnen je supermarkt strategie past, zo lang de project/programma managers opdrachtnemer zijn blijf je nu eenmaal het fenomeen van de lamme leert de blinde lopen van hink-stap-sprong behouden. Best grappig dat de auteur het naar mijn opinie niet zo zeer heeft over alle falende ICT projecten maar vooral de afschrijving van legacy.

@Jan
Prachtig dat je hele dierenrijk erbij betrekt maar apenrots van onze maatschappij is wat complexer dan de habitat van gorilla's waar je maar één zilverrug hebt. Probleem met herverdelingspolitiek is dat er teveel aan de strijkstok blijft hangen als we kijken naar territorium verdediging binnen de overheid waar je niet alleen meerdere zilverruggen hebt maar ook goudhaantjes en koperwieken.

Ik heb veel respect voor Ewout, vindt zijn reacties doorgaans van hoog niveau , maar kennelijk vindt hij dat hij meer waard is dan mensen die zijn intellect en inzet niet bezitten. En daar gaat het dus mis.
Zolang grote groepen mensen zichzelf een status veroorloven die nog grotere groepen steeds verder in de verdrukking brengen is er niet alleen sprake van (rechts)ongelijkheid, maar feitelijk van een fors gevaar voor maatschappij en samenleving. Het is dan wel heel gemakkelijk het “sterke schouders die de zwaarste lasten moeten dragen” af te serveren als linkse onzin.
Dus tenzij je wilt dat de anarchie straks hoogtij voert, big brother in alle facetten van de maatschappij waarheid wordt omdat de kleine elite zich steeds meer en met steeds groffere middelen moet “beschermen” tegen de verarmende meerderheid moet je blijven roepen wat je roept. Als je mensen niet geeft waar ze niet om zouden moeten hoeven vragen, komen ze het op een gegeven moment zelf wel bij je halen.
En, tussen haakjes, wie is er mede verantwoordelijk voor die “pasja-generatie”?

Als we ooit de kans hadden (of misschien nog wel hebben) de herverdeling van arbeid te realiseren (en al is het maar voor een deel: ook inkomen) omdat ICT ons leven zoveel gemakkelijker kan maken, dan is dat in deze tijd. Als we echter alleen maar in staat zijn ICT te beschouwen als het zoveelste vehikel voor het generen van winst en daarmee het foute kapitalisme van de westerse wereld te voeden, dan gaat het definitief de verkeerde kant op.

Een oud Chinees gezegde luidt:
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn.

Bedrijven willen wel ervaring maar willen niet op de koop toe nemen wat bij deze ervaring hoort. Oftewel het rendementsdenken is ook in dit aspect helemaal doorgeslagen.

Overheid die er met een inzichtloze blik naar kijkt en een UWV ambtenaar die van zijn manager te horen krijgt om de regels strikt na te leven ook al betekend dat er daardoor mensen door de mazen van het sociale vangnet vallen met soms zoals blijkt fatale gevolgen.

Maar uitzichtloos zal het nooit zijn als je het idee verwerpt een wegwerp mens te zijn. Life is what you make of it.

@HK
Het zal waarschijnlijk mijn classificatie betreffende de keynesianisme (inkomens)politiek zijn die je agiteren maar voordat je de hele maatschappelijke problematiek erbij gaat trekken lijkt het me handig om eerst te kijken welke oplossingen je nu eigenlijk met ICT hebt, gorilla's delen tenslotte geen selfies. Ja, ja geef de mensen brood en spelen want met 'pasja-generatie' bedoel ik dus de hipsters die met een biertje in de hand via het kijkvenster van Internet een nogal onrealistisch wereldbeeld hebben.

Dat je mij vervolgens ook nog eens verantwoordelijk maakt voor deze 'pasja-generatie' doet vermoeden dat je ook zo'n ouder bent die zijn kind bij de vereniging afzet om zelf lekker te kunnen winkelen als we het dan toch over inzet gaan hebben. Kortom ik ben nogal sceptisch om een overheid die er een rommeltje van heeft gemaakt nog meer mandaat te geven omdat daarin patronen zijn te herkennen met het interbellum waar Jan altijd zo graag aan refereert.

@Ewout.
Ik maak je mede verantwoordelijk, maar wellicht is dat niet terecht en heb je helemaal geen kinderen. En als je ze wel hebt zijn het misschien wel hele slimme en brave rakkers die niets moeten hebben van de onbenulligheden van internet, hippigheid en andere leegheid die de huidige marketing gedreven consumptiemaatschappij over hen heen stort - liefst als pa en ma even niet kijken. Geloof me, ik heb drie kinderen dus ik spreek uit ervaring.

De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar probeer je als ouder niet juist je kinderen te behoeden voor jouw eigen gemaakte fouten? Wat ik weet en wat ik mijn kinderen probeer bij te brengen is dat als ze ergens voor kiezen er met hart en ziel voor moeten gaan, ook als een langere weg dan anderen moeten lopen. En dat hun intellect of talent of succes hen niet “beter” maakt dan anderen, maar dat ze de opbrengst en wat ze er mee bereiken (niet per sé alleen in geld) mogen delen met hen die minder bedeeld zijn.
Er zijn er genoeg dit dat graag afschilderen als “linkse onzin”, maar het blijft een oorspronkelijk rechts liberaal gedachtegoed, dat helaas inmiddels ver uit het zicht is geraakt. Met onder andere als gevolg het afserveren van 45 plus als “te oud”. Helaas.

@John Roos, prima artikel.

@HK, zou het intellect van Ewout echt hoger zijn dan van de gemiddelde IT'er? Hij komt bij mij niet over als een TU-ingenieur die ons een paar stappen voor is. Vind jou bijdrage meer to the point, meer gebalanceerd, meer diepgaand en met meer toegevoegde waarde dan die van Ewout. Hij slaat om zich heen en komt met zinnen waar je vaak niet op een zinvolle wijze in kan gaan, omdat zijn uitingen zo krom zijn.

@HK
Tussen verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid dragen zit nog een verschil en dat is geen onverschilligheid maar een versimpelde voorstelling van zaken. Ja, linkse onzin betiteld volgens mij wel aardig de indoctrinatie van inkomenspolitiek bij het 'kijk ons nu eens flink zijn op kosten van jullie zuur verdiende centjes' dat elke avond van de buis klotst als we overwegen dat veel van de grootverdieners binnen de gesubsidieerde bedrijvigheid een rood politiek kleurtje hebben.

Oja, die zogenaamde Balkendenorm is een uit de lucht gegrepen bedrag welke ook nog eens geïndexeerd is omdat er dus geen enkele marktwerking aan ten grondslag ligt. Uiteraard kun je marktwerking zelf verfoeien maar een kale kip kun je niet plukken, dat aan een verzorgingsstaat grenzen zitten wordt pijnlijk duidelijk nu ten overmate van ramp ook nog eens het gas op lijkt te raken. En het is prachtig dat anderen me een zorgplicht opleggen maar belastingformulier heeft niet zoveel regels om alle Griekse namen op te nemen.

Echt Ewout, langzaam wordt het wel erg goedkoop, daar helpen ingewikkelde zinskonstrukties met een vermeend bewijs van belezenheid ook niet meer.
Zoek eens naar je eigen blinde vlek.

Misschien dat het woord ICT-er beter vervangen kan worden door werknemer? Het hoeft nog niet te laat te zijn, mits andere partijen meer weerwerk kunnen bieden aan die ene, dominante regeringspartij, die er vooral op uit lijkt te zijn om van Nederland een werkgeversparadijs te maken.

@Jan
Goedkoop is duurkoop als we kijken naar complexe stelsel waardoor niet alleen de belastingdruk maar ook de heffings- en administratiekosten oplopen. Ik trek effectiviteit van het inkomensevenwicht van Keynes in twijfel aangezien dit als sturingsmiddel beperkt lijkt te zijn tot de lokale markt. Denk dat daar betreffende arbeid geen sprake meer van is door Europese verdragen, voordat je een vergelijk met Zweden gaat maken misschien handig als je dat in je overwegingen meeneemt. Draagkrachtbeginsel van de sterkste schouders zit trouwens in de meeste Europese belastingschalen maar dat is maar de helft van het verhaal want er zijn meer progressieve heffingen als we kijken naar de totale belastingdruk.

Je zult me misschien niet meer lief vinden maar ik ageer dus vooral tegen het gedachtegoed dat het het zichzelf allemaal wel regelt, betreffende mijn opmerking over het verantwoordelijk voelen en de verantwoordelijkheid dragen constateer ik dat de laatste 20 jaar geen politicus het laatste serieus neemt. Een constatering die de onderzoeksraad ook deed door te stellen dat de overheid zich vooral op afstand heeft geplaatst hoewel ik denk dat niemand deze rapporten leest, hetzelfde geldt voor het 'waakvlammetje' van de gasbaten. Euh... heeft iemand al TTIP gelezen?

Dat ik geen inzichten geef lijkt niet te kloppen met mijn opinies, zo schreef ik 3 jaar geleden al:

"Want gezien fiscale voordelen voor zowel de innovatie zelf als exploitatie van licenties lijkt niet gestuurd te worden op verspreiding van kennis maar juist op het tegenovergestelde ervan, door schaarste te creëren. Informatie kapitaliseren zorgt ervoor dat geaccrediteerde opleidingen alleen maar duurder worden en de geldigheid steeds korter. Daarbij zit de echte waarde zoals inzicht vaak niet eens in deze curricula omdat het vooral gericht is op bediening. Investeren in je toekomst wordt zo een risicovolle belegging omdat uitzicht op werk onzeker is en de terugverdientijd steeds korter wordt."

Inderdaad Martin ik heb een IQ gelijk aan mijn schoenmaat, punt is alleen dat ik niet alleen links stap omdat je dan in een kringetje loopt.

speciaal voor Ewout.

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Albert Einstein

Speciaal voor Jan!
No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. - Albert Einstein

Probleem met quotes is dat het vooral soundbites zijn, zoiets als een nieuwsbrief met infographics zodat we de moeite niet meer doen om achtergrond kennis op te doen waardoor dit soort wetenschap als de Dr. Oetker academie is waar bepaalde marketing er ook met de paplepel ingegoten wordt. Oei... moeilijke zinscontructie vol met metaforen maar de typisch opmerking aangaande TU-engineer die plotseling navolging vindt is dan ook hilarisch omdat het wel heel stil op deze aperots wordt als je de intelligentie van Einstein moet hebben om een mening te geven.

Eigenlijk is het jammer dat de discussie deze vormen aanneemt. Hiermee lijkt bevestigd te worden waar dit artikel over gaat. Als generatiegenoten mensen als Ewout (en misschien ook mij wel..) al niet meer kunnen volgen, hoe zou het dan zijn met de jongere garde? “Afserveren, die ouwe hap!” zeggen die dan en vervolgens helpt geen lieve moeder er meer aan.
We hebben het zelf zover laten komen, in veel gevallen door diezelfde ICT waar we nu juist zo bij betrokken zijn. Afvlakking van maatschappelijke normen en waarden, de “pasja” generatie (prinsen en prinsesjes), het laten gebeuren dat mensen denken meer rechten dan plichten te hebben, niks leren van geschiedenis noch crisis, achteruitgang van het niveau van het onderwijs en dus eigenlijk het vergroten van de ‘mindgap’ tussen jong en oud.

Misschien moeten we onszelf wat minder serieus nemen. Iedereen heeft een mening, een inzicht, een talent, (specifieke) kennis en/of ervaring. En iedereen heeft gelijk. De kunst is om samen meer gelijk te hebben dan alleen. Alleen dan creëren we weer kansen, voor oud èn jong.

PVDA = Partij van de Arbeid ... ja A R B E I D ! ! !

Begin van dit kabinet: VVD jankte om de nivellering van de zorg ... Nou de PVDA wilde de VVD wel troosten dus dat werd geregeld ... en wat kregen ze daarvoor terug ? Juist aanpassing ontslagrecht.

Versobering ontslagrecht is bijna een feit. Een ideaal middel om de oudere werknemer goedkoop buiten te zetten en het werk te offshoren naar een ander land.

Je hoeft niet helderziend te zijn om te beseffen wat er na 1 juli gaat gebeuren...

Maar ik denk in ketens. Een ondernemer heeft een consument nodig om zijn producten te kunnen verkopen. Als zo goedkoop mensen aan de kant gezet kunnen worden dan kopen deze mensen niets meer en zal er vroeg of laat meer te verkopen zijn.@HK
Hoewel ik de afslag gemist heb waarin ik stelde dat een ander minderwaardig of dom was kan ik de reacties wel begrijpen, Jan gebruikt open source maar participeert hij ook in projecten of gebruikt hij alleen maar de vruchten van noeste arbeid van anderen om er zelf beter van te worden?

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx

Waar ik op wees is een hoogleraar die verhalen in een database stopt wat klinkt als een echte 'Baan' want betreffende het transitomanagement van de overheid heb ik dus ook mooie 'Mondriaans' mogen aanschouwen, er viel echter een pijnlijke stilte toen vraag uit de zaal kwam waar lijdend voorwerp patiënt in het plaatje zat. Het zijn naar mijn mening niet de jongeren die de ouderen afserveren als we kijken naar de zaak Equihold met daarin een blind geloof in cijfers en modellen als we kijken naar de gepronoticeerde winst van projecten.

Alle Einsteins die me niet kunnen volgen, een gek kan nu eenmaal meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden. Ik heb ook 'klonen' welke gelukkig net zo'n hoog IQ als hun vader hebben want zalig zijn de armen van geest. Betreffende verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid dragen zal ik dus maar niet in gaan op het gepolitiseerde kinderfeest;-)

"Misschien moeten we onszelf wat minder serieus nemen."
Een wijs woord, waar ook hier enkele veel moeite mee hebben.
Delen, dat is het kernbegrip. Delen van kennis, delen van resourcen en delen van "rijkdom". Dat schijnt niet meer zo gevraagd als ik kijk naar de maatschappij van nu vergeleken me die van 30 - 40 jaar geleden.

@Ewout, als je de paar artikelen en de reakties gelezen had, die ik hier geschreven heb, dan wist je dat ik mijn bijdrage lever aan Foss. Lezen, is ook niet meer zo gevraagd.

@Jan
Ik geef je gelijk wat betreft dat serieus nemen.

Nu heb ik je reacties en opinies gelezen over (F)OSS en enige wat ik daaruit op kan maken is een besparing op licenties, de innovatie van de kostenverlaging waar je tegen aan zit te schoppen. Scrol even terug in discussie naar 28-05-2015 01:08, letterlijke kopie uit opinie Dot.com economie is nu Bedot.comm economie waar experts ook geen IT touw aan vast konden knopen.

Ja, 1-2Focus was als expertsysteem echt een succes, grappig dat 'Chinese vrijwilligers' zoveel energie staken in analyses hierop Computable. Het delen van kennis is dan ook een risicovolle zaak geworden want voor je het weet wordt je vervangen door een goedkopere variant uit het oosten.

Ondertussen vraag ik me af met wie van de twee op de foto ik nu discussie aan het voeren ben. Een groot deel van je reacties gaan over privacy en liegen met statistiek wat je mening niet consistent maakt, de loper naar E6?

@Ewout
Ik verwijs naar mijn opmerking over een blinde vlek.Succes met zoeken!

Of zoals we voor jouw tijd zeiden, "we kunnen niet allemaal zo intelligent zijn als jij je zelf vindt."
In die zin vindt ik dit uiterst amusant.

@Jan
Prachtig dat je mij een blinde vlek verwijt terwij ik FYSIEK midden in de maatschappij sta in NEDERLAND terwijl jij bij mijn weten je dus een oordeel vormt op basis van het kijkglas INTERNET in OOSTENRIJK en niet door te PARTICIPEREN in vereniging, school of de politiek zelf. Maar zoals ik dus al zei, de loper naar E6....

Oja, het beeld hier in NEDERLAND over OOSTENRIJK is na Conchita niet echt verbeterd;-)

Maar goed, sommigen denken dat we allemaal op klompen lopen en in klederdracht als we het over beeldvorming gaan hebben. Snap trouwens nog steeds niet wat intelligentie met de discussie over arbeid te maken heeft. Oh wacht, beroepsdeformatie....

Feiten, beste Wat(ch)son als je over de vorige eeuw begint zijn anders als ik overweeg dat het jouw generatie is die zich amechtig vastklampt aan status quo van verworven rechten. Ooit eens gesproken met jongere generatie die alleen als stagiair mag komen?

Dus ARENDSOOG, voordat je mij de splinter in het oog gaat verwijten....

Zoals ik al opmerkte.
Je wijdlopige betogen blijven amusant.

@Jan
Graag een feitelijke tegenwerping van mijn constateringen. Tot op heden heb ik namelijk alleen nog maar suggestieve opmerkingen gezien. Als je die niet kunt geven snap ik dat je mijn betogen amusant vindt, dat vond ik ook van Conchita;-)


P.S
Ik heb gewerkt, gefeest en geluisterd in vele landen. En daaruit dus wat opmerkelijke geluiden opgevangen aangaande hele marktwerking, met name aangaande het hele fenomeen van concurrentiebeding.

Hoewel ik verhaal van auteur op los zand gebaseerd vindt en concludeer dat reacties alle kanten op vliegen wijs ik op de case Arthur Gotlieb, rapport gelezen?

Sorry voor 'Einsteins' maar jullie schaken op amateuristisch niveau, de loper naar E6 en veel plezier met de aftrekaanval;-)
Mooi zo. Dit onderschrijft wat ik al jaren denk. Systeembeheerder MBO is een opleiding tot bijstand. Moet ik familie, kennissen, en geboorteplaats achterlaten en verhuizen, waarom?

Vooral niet terug in dat vak systeembeheerder, anders krijg ik weer een psychose met dank aan 2 "fijne" jongere collega systeembeheerders twee klikspanen, persoonlijke info die te grabbel wordt gegooid, mijn goede naam weg, gepest, vernedering, glashard liegen, ontkenning van de feiten, manipulatie, langdurige uithongering (later at ik tussen de middag niet), feiten die bewust niet kloppen, over alles en nog wat bewust moeilijk doen, technische vooruitgang dwarsbomen, onvoldoende financiële middelen ter beschikking stellen, anderen laten opdraaien voor de kosten, dingen bewust niet laten slagen, het bewust te hoog leggen van de lat, onmogelijke opdrachten vragen, storingen veroorzaken, ontkenning van problemen, en het altijd beter weten, vraag: waarom doe je het dan zelf niet? Omdat jij te duur bent. Werk ik maar voor de helft? Da's raar, ooit al eens een half mens gezien?
Ik weet zeker dat ik die man en zijn consorten nooit wil zien. Kun je bij mij FORMAT C: /u /s op mijn lijf uitvoeren, dat ik dit hele gedoe voor eeuwig vergeet blijft namelijk nogal hangen die nare smaak.

Nee, ik wil daar niet meer werken, ik wil het niet zien wat het geworden is, al kreeg ik goudstaven toe. Ik mag trots op mezelf zijn, want die man verslijt personeel. Zulke mensen zijn er veel te veel. Die rekeningen laten verdwijnen, bewijsmateriaal vernietigen en anderen het onmogelijk maken. En dat lieve mensen kost ons nou handen met geld, niet mij! En je schiet er als burger NIETS maar dan ook NIETS mee op.

Het zou van professionaliteit getuigen als je deze reactie plaatst.

@Pascal:
Boven de 40? Ik denk dat de meeste bedrijven je al oud vinden als je boven de 33 bent.
Ben je eenmaal 34, dan moet je veel slikken wil je de rest van je leven bij dat bedrijf kunnen blijven werken en hoppen kan je vaak helemaal wel vergeten.
Dan heb ik 't over de gemiddelde werknemer, he. Niet diegenen die qua intelligentie met kop en schouders boven de rest uitsteken. Die komen er wel, of kunnen eenvoudig job-hoppen. Maar da's maar een klein deel van de 'markt'.

"Politici, HRM functionarissen en algemeen managers, maak de juiste keuze: bekijk meer ervaren mensen niet langer als een hogere kostenpost, maar als value for money bij de juiste mix van oud en jong. Immers, alleen een project dat goed afloopt, levert voldoende op. En een mislukt project kost vaak veel meer dan alleen de kosten van het project zelf. "

Het maakt in jouw eindredenering echter geen bal uit of een mislukt project (globaal gezien) veel kost. Want het zijn niet die politici, HRM functionarissen en algemeen managers, die daarvoor opdraaien. Die gaan rustig door met andere projecten. Je wordt niet zomaar afgerekend op je fouten. Helaas. Het gaat er meer om wie je (hooggeplaatste) vriendjes zijn, en of je 't niet erg vind om ellebogenwerk te verrichten.
De goeden even daargelaten, natuurlijk. Want die zijn er ook.

De ethiek van de PvdA is gestoeld op de situatie uit 1920. Anno 2015 is de 'arbeider' een robot of een Pool. De sterke schouders emigreren naar het buitenland.

Over 20 jaar zit Nederland in dezelfde puinhoop waar Griekenland zich nu in bevindt.

Maar de VVD maakt zich aan de andere kant steeds vaker schuldig aan. Privatisering is goed ondanks dat het eigenlijk niet goed is en bedrijven zijn de lieverdjes van de klas en die kunnen niet genoeg over hun bolletje geaaid worden.

Artikeltje vol rare denktrant. Ik snap vooral deze niet:

"Hoe kan je als politiek eisen dat je kan werken tot je zeventigste in een maatschappij die een personeelsbeleid heeft van flexibilisering, uurtje factuurtje en vooral geen vaste banen creëert."

Wat heeft werken tot je 70e nou te maken met de contractsvorm?

...of denk je soms dat je leeftijd je het recht geeft op een vast contract?

Grow up.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-05-22T10:20:00.000Z John Roos
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.