Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Open source draagt niet bij aan transparantie en kwaliteit

Dit artikel delen:

Uiteraard vind ik het goed dat de overheid kijkt naar de verschillende mogelijkheden en standaarden die ict biedt. De zoektocht naar kwaliteit en transparantie komt innovatie absoluut ten goede en biedt ingang voor ontwikkeling. Echter ben ik van mening dat open source daar niet of slechts in geringe mate aan bijdraagt. Open source is volgens mij niet de manier om kwaliteit en transparantie te waarborgen.

Door het gebruik van open source zijn verschillende mensen op verschillende plekken dezelfde software aan het doorontwikkelen. Dit betekent dat er uiteindelijk weer maatwerk ontstaat, wat transparantie vermindert en het moeilijker maakt om naadloos te integreren met netwerken van andere overheidsinstanties. Een ander groot nadeel is dat open source-producten niet worden doorontwikkeld door de leverancier, maar door partijen worden toegepast en geïntegreerd. Hierdoor loopt de ontwikkeling van het product altijd achter de ontwikkelingen in de markt aan. Dit komt de kwaliteit van de overheidsdienstverlening uiteindelijk niet ten goede.  

Veel beter zou het zijn om een keurmerk te hanteren. Ik pleit daarom voor een instituut of toetsingsorganisatie die verantwoordelijk wordt voor de kwaliteit van softwareleveranciers waar de overheid gebruik van kan maken. Dit instituut beoordeelt leveranciers op kwaliteit en mate van transparantie, waarmee een ‘keurmerk' samenhangt. Zij kunnen de ict-producten testen en ook de sources doorlichten. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het keurmerk voor betaalautomaten dat wordt uitgegeven door Currence. Blijkbaar vinden we dit wel belangrijk als het om financiële transacties gaat.

Ik zie het als volgt voor me: het instituut zorgt ervoor dat producten worden ‘doorgetest' tot er uiteindelijk een kwalitatief hoogwaardig resultaat ontstaat. Het instituut doet onder NDA een assesment op de onderliggende sources, zonder deze sources te openbaren. Ambtenaren zitten dan niet met de workload en zijn ervan verzekerd te werken met kwaliteitsproducten. Ook uit kostenoverweging is dit een ideale oplossing. De kosten voor doorontwikkeling van het product blijven bij de leverancier. Uiteindelijk leidt dit tot één keurmerk, één standaard en daardoor openheid en duidelijkheid. Dat is toch waar we naar streven? Laten we het dan ook niet te ingewikkeld maken...

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De overheid zoekt in de eerste plaats naar interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Dat is goed bereikbaar door toepassing van open standaarden en open source. Ik zie niet zo direct in hoe closed source software met een keurmerk daar op dezelfde wijze aan kan bijdragen.
Overigens ben ik benieuwd of er een wetenschappelijk onderzoek is wat jouw stellingen inzake kwaliteit en transparantie kan onderbouwen. Ik denk namelijk dat het veel te kort door de bocht is om in jouw opiniestuk alle open source projecten, inclusief die van bijvoorbeeld TomTom, Microsoft en Oracle, over een kam te scheren.

Het mooie van open source is dat er een community mee gemoeid gaat en dat alle ontwikkelingen dus gepubliceerd worden. Dus dat bij tijdige publicatie en gezond project overleg er dus niets dubbel ontwikkeld zal worden. Hoe denk je anders dat open source pakketten zo bekend zijn geworden en op verschillende gebieden closed source pakketten dubbel en dik hebben ingehaald qua alles?

Transparantie en openheid zijn volgens mij twee woorden voor hetzelfde, waar geslotenheid en closed source dat overigens ook zijn. Natuurlijk is het niet allemaal onzin wat de schrijver van dit artikel te berde brengt, maar die titel en de inleidende tekst raakt echt kant nog wal.

Laten we in het kader van transparantie en interoperabiliteit het wiel niet nog eens uitvinden. Het lijkt me dat ISO en IEC algemeen, wereldwijd en met gezag standaarden ratificeren, ook voor de ict-industrie.
Een goed voorbeeld daarvan is in mijn beleving ISO/IEC 26300:2006 'Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0'. Alleen, laat daar nu een open source-project de leading implementatie daarvan hebben.

Eigenlijk wil ik helemaal niet reageren op deze niet onderbouwde stellingen.Ten eerste: open source is een ontwikkelmethodiek die gelijk-geinterreseerden gezamelijk laat werken aan 'hun' product'. Waarden als het 'belonging too'-gevoel verhogen de kwaliteit en zeker de veiligheid van de software. Ten tweede: alle componenten in de open source Stack zijn vervangbaar door alternatieven, juist dat houdt de ontwikkelaars scherp en geeft een boost aan de kwaliteit. Een keurmerk is overbodig.

Volgens mij zou de schrijver zich wat meer in de materie moeten verdiepen alvorens erover te schrijven. Zelden heb ik zulke misinformatie over open source/closed source gelezen.

Ten eerste: open source is een ontwikkelmethodiek die gelijk-geinterreseerden gezamelijk laat werken aan 'hun'/een product'. Waarden als het 'belonging to'-gevoel verhogen de kwaliteit en zeker de veiligheid van de software. Ten tweede: alle componenten in de open source stacks zijn vervangbaar door alternatieven, dat juist houdt de ontwikkelaars scherp en geeft een 'boost' aan de kwaliteit. Een keurmerk is mijns inziens niet nodig.

@Aad: een keurmerk mag dan overbodig zijn, het is zeker niet overbodg een sluitende registratie in te richten om te voorkomen dat telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden. Als er een wereldwijd overeengekomen en vastgestelde basis ligt waarmee je aan het werk gaat is het handig als je de door jou gewenste functionaliteit op kunt zoeken in een register, de code op kunt halen en aan die basis toe kunt voegen. Op die manier bouw je je eigen maatwerk. Wat er niet is kun je alsnog (laten) ontwikkelen. De wijze waarop je dat inricht en hoe je daar mee omgaat kan voorkomen dat een open source oplossing als 'los zand' wordt ervaren - zonder stevig fundament. Misschien is het goed hier eens wat meer aandacht aan te schenken, zodat er meer zicht komt op hoe de OS gemeenschap werkt en hoe je optimaal van de verworvenheden gebruik kunt maken.
Overigens blijft altijd gelden dat gebruikers doorgaans alleen geinteresseerd zijn in het gegeven of iets werkt op de manier die zij verwachten, en niet hoe het tot stand is gekomen. Binnen (grote) organisaties die open source oplossingen gebruiken, dient zeer goed en centraal geregisseerd te worden hoe er mee wordt omgegaan en welke versie op enig moment in gebruik is.

FUD van een software ontwikkelaar.

Merk op dat de term FUD ook misbruikt kan worden, namelijk om iedere vorm van kritiek als afwijkend af te schilderen. (bron: Wikipedia)

Merk op dat: "Open source draagt niet bij aan transparantie" een tegenstelling in zichzelf is.

@Jan, je hebt gelijk. Dit is FUD en wel heel erg opzichtig.

Paul Dirven zegt ?Open source is ? niet de manier om kwaliteit en transparantie te waarborgen.? Er is per definitie meer transparantie bij open source ontwikkeling. Dat garandeert weliswaar niet de kwaliteit, maar stimuleert dit wel zoals te zien is bij de meeste Linux distro?s. Paul koppelt een logisch aan onlogisch standpunt om zijn analyse te starten.

Wat zegt Paul nog meer. ?Door het gebruik van open source zijn verschillende mensen op verschillende plekken dezelfde software aan het doorontwikkelen. Dit betekent dat er uiteindelijk weer maatwerk ontstaat, wat transparantie vermindert en het moeilijker maakt om naadloos te integreren met netwerken van andere overheidsinstanties.?
Waarom keert Paul zich echter tegen open source en niet tegen het werken aan software op verschillende plekken (offshoring) ongeacht of het om open source dan wel closed source gaat? Pauls standpunt is nogal paradoxaal; zijn bedrijf Aia Software past immers zelf closed source offshoring toe en meldt dit in de eigen reclame.

En wat zegt Paul nog meer ?Een ander groot nadeel is dat open source-producten niet worden doorontwikkeld door de leverancier, maar door partijen worden toegepast en ge?ntegreerd. Hierdoor loopt de ontwikkeling van het product altijd achter de ontwikkelingen in de markt aan.? Samengevat zegt Paul dat de partijen bij open source ontwikkeling niet weten wat de ontwikkelingen in hun markt zijn en dat dit bijblijven beter aan closed source leveranciers zoals hij overgelaten kan worden. Ja ja, als SAP- en PeopleSoft extensie- en - maatwerkleverancier zou ik dit ook zeggen.

En zo kunnen we wel doorgaan. @Jan, je hebt gelijk. Dit is FUD en wel heel erg opzichtig.

Paul Dirven zegt ?Open source is ? niet de manier om kwaliteit en transparantie te waarborgen.? Er is per definitie meer transparantie bij open source ontwikkeling. Dat garandeert weliswaar niet de kwaliteit, maar stimuleert dit wel zoals te zien is bij de meeste Linux distro?s. Paul koppelt een logisch aan onlogisch standpunt om zijn uitgangspositie voor zijn oplossing te cre?ren.

Wat zegt Paul nog meer. ?Door het gebruik van open source zijn verschillende mensen op verschillende plekken dezelfde software aan het doorontwikkelen. Dit betekent dat er uiteindelijk weer maatwerk ontstaat, wat transparantie vermindert en het moeilijker maakt om naadloos te integreren met netwerken van andere overheidsinstanties.?
Waarom keert Paul zich echter tegen open source en niet tegen het werken aan software op verschillende plekken (offshoring) ongeacht of het om open source dan wel closed source gaat? Pauls standpunt is nogal paradoxaal; zijn bedrijf past immers zelf closed source offshoring toe en meldt dit in de eigen reclame.

En wat zegt Paul nog meer ?Een ander groot nadeel is dat open source-producten niet worden doorontwikkeld door de leverancier, maar door partijen worden toegepast en ge?ntegreerd. Hierdoor loopt de ontwikkeling van het product altijd achter de ontwikkelingen in de markt aan.? Samengevat zegt Paul dat de partijen bij open source ontwikkeling niet weten wat de ontwikkelingen in hun markt zijn en dat dit bijblijven beter aan closed source leveranciers zoals hij overgelaten kan worden. Ja ja, als SAP en PeopleSoft extensie- en - maatwerkleverancier zou ik dit ook zeggen.

En zo kunnen we wel doorgaan. Jammer dat Paul door deze FUD zijn eigen initiatief onderuit haalt.

Nog een keer, om 't af te leren.

"De kosten voor doorontwikkeling van het product blijven bij de leverancier"
Zeg bijvoorbeeld Microsoft

"Uiteindelijk leidt dit tot ??n keurmerk, ??n standaard en daardoor openheid en duidelijkheid"
Zeg bijvoorbeeld Windows

Uiteindelijk heeft dat geleid tot een ondoorzichtig produkt met enorme problemen met de "zekerheid" en zitten we nu met een mooi ecosysteem voor virus-schrijvers, trojaners en spammers.

Beste Paul Dirven,
als je ergens geen verstand hebt is het beter geen meningen te ventileren die gestoeld zijn op aannames, halve waarheden etc. Je artikel blinkt uit in 1 ding, ongeinformeerdheid over open source ontwikkeling.

Wat een onzinverhaal toch weer, hoe verzin je dit soort uitspraken?

"Open source is volgens mij niet de manier om kwaliteit en transparantie te waarborgen."

Open of closed source, geen van beiden hebben ze iets te maken met het begrip kwaliteit. Kwaliteit (of een gebrek daaraan) wordt geleverd door de ontwikkelaars, niet de wijze waarop de code wordt gedistribueerd.

Open source is echter wel transparant, dat kan niet anders, het is tenslotte open. Het beoordelen van de kwaliteit wordt hiermee eenvoudiger.

"Dit betekent dat er uiteindelijk weer maatwerk ontstaat, wat transparantie vermindert en het moeilijker maakt om naadloos te integreren met netwerken van andere overheidsinstanties."

Wie zegt dat? Met een beetje projectmanagment, wat ieder open source project kent, worden de diverse modules samengevoegd en komt er gewoon een nieuwe release. Dat is met closed source echt niet anders.

"Een ander groot nadeel is dat open source-producten niet worden doorontwikkeld door de leverancier, ..."

Een ander groot nadeel is dat closed source-producten niet worden doorontwikkeld door de leverancier wanneer deze ineens een andere agenda heeft of failliet gaat.

"Hierdoor loopt de ontwikkeling van het product altijd achter de ontwikkelingen in de markt aan. Dit komt de kwaliteit van de overheidsdienstverlening uiteindelijk niet ten goede."

En dit zijn eigenschappen die uitsluitend van toepassing zijn op open source? Laat me niet lachen zeg, hoeveel projecten met closed source producten zijn de afgelopen jaren grandioos mislukt? Dat ging om vele miljarden euro's. http://www.intermediair.nl/artikel/branches-ict/54704/het-ictdrama-hoe-de-overheid-miljarden-verspilt.html En dan hier met droge ogen beweren dat dit soort problemen juist bij open source voorkomen... Of zou dhr. Dirven ook zijn boterham verdienen aan deze mislukkingen?

Weer fraai stukje onzin wat hier wordt verkondigd, applaus.

Dit artikel verdient de FUD prijs!

De schrijver veronderstelt dat het fenomeen open source software voortvloeit uit een (vermeend) tekort aan kwaliteit in IT-land. Nu kan de kwaliteit van software (ook die van open source software) over het algemeen beter, toch is dat volgens mij niet de belangrijkste drijfveer van de 'evangelisten'. Dat was volgens mij het vermogen om zelf te bepalen wat goed voor hen was. Een bureau dat onder NDA kwaliteitscertificaten uitdeelt lijkt me daar geen oplossing voor. Maar als we dat wel gaan doen kan dat bureau vast ook wel aangeven aan welke software er nu behoefte is voor de komende, zeg, vijf jaar. Kwaliteit is namelijk ook aansluiting op de behoefte van de gebruikers en aangezien de werkelijkheid te ingewikkeld is om zonder certificaten te overzien lijkt me ook dat een taak voor een dergelijk bureau. Mag ik ook meteen een naam suggereren: Gosplan.
Op de overige feitelijke onjuistheden in zijn blog is al door anderen genoegzaak gereageerd. Misschien dat ??n van de leden van het open source panel eens op een regenachtige zondagnamiddag iets kan verzinnen om de leden van het ECM en overheid panel een lichte verhoging van de bloeddruk te verhogen. Zelf heb ik daar vooralsnog geen tijd voor.

@ Walter

Leuk dat je het eens bent met de respondenten maar:
"aangezien de werkelijkheid te ingewikkeld is om zonder certificaten te overzien"
vindt ik wel heel erg bedenkelijk.

Overzicht hangt af van abstraherend denkvermogen en intelligentie, niet van een blaadje papier.

@Jan
@Walter

Ik ben geen uber expert in open source overheids zaken maar toch denk ik dat Walter hier een punt heeft. Ik ben het niet eens met het plan van Paul in de details (certificaten enzo), maar een overheids instelling die "verstand van zaken" heeft, zou handig zijn voor zowel de overheid als ICT producenten lijkt me.

Producenten hoeven op die manier niet meer te g(v)issen naar wat de overheid nu precies wil op IT gebied. Dit voorkomt fouten en misverstanden. En binnen de overheid is er dan een club aansprakelijk voor de kwaliteit en implementatie van IT systemen.

Naar mijn mening is het begin hiervoor al gemaakt door het programmabureau NOIV. Die doen uitstekend werk en mogen van mij best meer lawaai maken in dit soort discussies.

Wat ik wel met Paul eens ben, is dat we ambtenaren moeten helpen bij ICT keuzes, zodat hun "workload wordt gereduceerd". Een speciaal bureau dat transparant werkt met goed opgeleide ambtenaren en een helder mandaat, is dan een goede oplossing.

(Speciaal voor Jan: sommige mensen hebben nu eenmaal geen "overzicht" ;) en dat is een probleem wat moet opgelost worden, niet bekritiseerd. Wat extra hulp, al dan niet op papier, is dan niet verkeerd. Er dient immers zorgvuldig met belasting geld om te worden gegaan.)

@Maurice

We hebben hier te maken met een schoolvoorbeeld van een FUD artikel.

Hoewel er een kern van waarheid in het artikel zit, waar we het allemaal mee eens zijn, worden er argumenten in gebruikt die nergens op slaan.

Gezien het feit dat dit artikel in het Open Source forum geplaatst is, is het niet verwonderlijk dat hier vanuit deze hoek fel op gereageerd wordt.

Jammer dat er geen instituut is die de kwaliteit van artikelen garandeert!

Een inhoudelijke reactie:

"Door het gebruik van open source zijn verschillende mensen op verschillende plekken dezelfde software aan het doorontwikkelen."

Onjuist en niet onderbouwd. Open source software wordt slechts op een plek beheerd in een centrale repository.
Er kunnen wel meerdere mensen gelijktijdig aan werken, er is echter altijd een stable release.

"Dit betekent dat er uiteindelijk weer maatwerk ontstaat"
Onzin. Je kan open source software als basis gebruiken
zonder dat aan te passen. Omgekeerd leidt ook implementatie van commerciele software tot maatwerk (in bv .Net).


"wat transparantie vermindert en het moeilijker maakt om naadloos te integreren met netwerken van andere overheidsinstanties".

Ook geen duidelijk argument. Integratie moet gebaseerd zijn op implementatie-onafhankelijke interface afspraken. De wijze van implementeren is daarbij juist niet relevant. Het hanteren van open standaarden geeft wel een afnemende kans op integratieproblemen. Dat staat los van open source."Een ander groot nadeel is dat open source-producten niet worden doorontwikkeld door de leverancier"
Ze worden doorontwikkeld door een community van ontwikkelaars. Wat wel waar is, is dat een open source inititief soms doodbloedt.

"Hierdoor loopt de ontwikkeling van het product altijd achter de ontwikkelingen in de markt aan. Dit komt de kwaliteit van de overheidsdienstverlening uiteindelijk niet ten goede"

Ook geen steekhoudend argument. Nieuwe ontwikkelingen kennen veelal eerst een open source implementatie en zijn pas enkele jaren later als commerciele implementatie beschikbaar.

Wellicht dat het voor een expert op ECM gebied geen handige keuze was om zich op het terrein van Open Source te begeven.

Read more: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/overheid/2990935/1277202/open-source-draagt-niet-bij-aan-transparantie-en-kwaliteit.html#reacties#ixzz0LGifOnZ3&C

De computable moet zich toch echt eens gaan afvagen wat ze doen. Een kwaliteitskrant waren ze al lang niet meer, maar het lijkt nu echt een spreekbuis voor kansloze ICT-ers te worden.
Hopelijk komt er nog iets goeds uit de crisis, zoals een faillissement van AIA software.

Zo, ga nu weer met een gerust hard de AG lezen.

Afgezien van de discussie m.b.t. Open Source zal de invoering van een 'keurmerk' alleen op Europees niveau kunnen worden ingevoerd.
Europese wetgeving rondom aanbestedingen zal het erg moeilijk maken dat overheden een Nederlands keurmerk vereisen voor producten.

Het artikel is opgebouwd, voor zover je daar over kan spreken bij een artikel van ca. 40 regels, op de volgende twee (verkort weergegeven) stellingen:

1. door het gebruik van open source zijn verschillende mensen op verschillende plekken dezelfde software aan het doorontwikkelen; gevolg hiervan is wildgroei;

2. open source-producten worden niet doorontwikkeld door een leverancier. Hierdoor loopt dit soort software altijd achter.

Voorbij wordt gegaan bij stelling 1 dat de grote OSS CMS pakketten tamelijk streng worden geregisseerd door ofwel een bedrijf, ofwel een stichting/vereniging.
Er wordt inderdaad door verschillende mensen op verschillende plaatsen gewerkt aan de software, maar wel degelijk aan dezelfde bronnen, niet veel anders dan werken aan SharePoint in Redmont, Hyderabad en Budapest.
Aftakken van een bestaand pakket is mogelijk, maar gebeurt in de praktijk zelden.

Voor stelling 2 geldt grotendeels hetzelfde: OSS CMS pakketten worden doorontwikkeld door de achterliggende organisatie, niet per se een leverancier inderdaad. Concurrentie geldt echter ook voor de OSS wereld. Ik heb ook geenzins de indruk dat OSS CMS pakketten minder ver ontwikkeld zijn dan hun leverancier gebonden soortgenoten. Daarnaast is het bestaan van een leverancier achter een pakket nu ook niet per se aanleiding tot vernieuwing. Hoe lang hebben we (nou ja, anderen dan) ook weer moeten wachten op Internet Explorer 7?

Als de premissen al niet deugen, moet je dan nog de rest van dit artikel serieus nemen?

Ai, pijnlijk slecht artikel.
Drs. P. geeft hiermee aan werkelijk geen idee over open source te hebben, laat staan de engelse taal te beheersen: 'Open source draagt niet bij aan transparantie'.
Kan de beste man en zijn woorden niet serieus nemen, evenals het schrikbarende idee dat de auteur een universitaire studie succesvol heeft afgerond..

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-07-09T14:36:00.000Z Paul Dirven
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.