Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Het Rijk maakt grote stappen voorwaarts

Dit artikel delen:

Computable Expert

Willem Beelen
Public Sector & Defence & Chief Editor GOV magazine at Atos BTN, Atos Nederland. Expert van Computable voor de topics Digital Transformation, Overheid en Zorg.

Onlangs was er op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ICT~Office wederom een zogenoemd ‘ontmoetingsplein’. Een gremium waarbij de leden van de Interdepartementale Commissie van cio’s (ICCIO) onder voorzitterschap van de Rijks-cio Maarten Hillenaar en de leden van branchevereniging ICT~Office een publiek-private samenwerking vormgeven.

In deze sessie met de wervende uitnodigingstekst ‘Theater van kansen, trends en bedreigingen' ging het vooral om de belevingswereld van de ict-industrie en de Rijksoverheid verder bij elkaar te brengen. Door op de stoel te gaan zitten van een denkbeeldige minister van ict gaven diverse ict-bedrijven acte de présence over hoe zij deze functie zouden inrichten met prioriteiten, aandachtsgebieden en doelstellingen. Naast inspiratie voor alle betrokkenen, brengt het vooral publiek en privaat, in de vereiste samenwerking, verder bij elkaar.

Voorafgaand schetste Maarten Hillenaar de visie van het Rijk met daarbij expliciete aandacht voor de huidige functie van de cio bij de verschillende departementen als ‘bruggenbouwer' tussen ict, de bedrijfsvoering en de leveranciers. Pas anderhalf jaar geleden, in 2009, is voor elk departement een eigen chief information officer (cio) aangesteld. Dit was één van de actiepunten, naar aanleiding van de overschrijdingen van ict-projecten bij het Rijk, om de governance van de Rijksoverheid op peil te brengen. Nu, anno 2010, trekken zij samen op en hanteren zij onder het motto ‘alle dertien goed' (met een verwijzing naar de huidige dertien cio's/departementen) een gezamenlijke i-strategie voor de Rijksoverheid, een gezamenlijke informatie-architectuur, de toepassing en het gebruik van zoveel mogelijk identieke standaards, zoals bijvoorbeeld de Digitale Werkplek Rijksdienst (DWR) en een gezamenlijk gebruik van beschikbare capaciteit middels de daartoe ingerichte shared service centra. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld P-Direkt, de HR-dienstverlener van en voor de ministeries, 4FM, ook ressorterend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, dat tot doel heeft om de integrale facilitaire dienstverlening voor de ministeries van Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te verzorgen en het Shared Service Center ICT (SSO-ICT) van Verkeer en Waterstaat dat voor wat betreft functioneel beheer en implementatieondersteuning de departementen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten dienste staat.

Het zijn allemaal bewegingen die leiden tot de verbetering van efficiency en kwaliteit en een intensievere samenwerking tussen de departementen waardoor beter invulling gegeven kan worden aan de taakstellingen. 2010 wordt dan ook met recht geduid als ‘een stap voorwaarts'.

Een kort rondje langs de verschillende departementen en gesprekken met de verschillende cio's toont voor 2011 een optimistisch toekomstbeeld daar waar het om hun commitment en samenwerking gaat. Het persoonlijk vertrouwen in elkaar is erg sterk geworden. Inhoudelijk mogen ze het dan soms niet eens zijn, dat kunnen ze nu in ieder geval wel, zonder schroom te hebben, naar elkaar uitspreken. Over de dingen die de cio's belangrijk vinden zijn ze het absoluut eens. Allen denken richting te kunnen geven en bij te kunnen dragen aan de strategische ontwikkelingen (veranderingen) in relatie tot de informatievoorziening van het Rijk. En dit vooral onder het motto 'alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!' zoals staat geschreven op het whiteboard van de secretaresse van de Rijks-cio.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Leuk verslag, maar wat is nu je opinie Willem? Gaat dit soort van bijeenkomsten helpen om de kloof tussen bedrijfsleven en overheid te slechten? Wat betekent het voor de slechte score van de overheid op IT-management zoals elders op deze site te lezen is. http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/beleid/3550383/2379250/itmismanagement-kenmerkt-publieke-sector.html
Mij viel in ieder geval dat toen het interessant begon te worden, na 18 uur, de vertegenwoordigers van de overheid wel ongeveer waren vertrokken.

Beste Jan, ik kon je naam niet zo snel terugvinden op de deelnemerslijst van het Ontmoetingsplein d.d. 13 september 2010, in dat kader de volgende reactie:

De Ontmoetingsplein sessies worden drie keer per jaar door het ministerie van BZK en ICT~Office georganiseerd en worden zowel door ICT-bedrijfsleven als Rijksoverheid bijzonder gewaardeerd, juist ten aanzien van de bevordering van publiek-private samenwerking. Dit is overigens het tweede jaar in deze samenstelling en de opkomst en interactie zijn, reeds vanaf de start, zeer hoog te noemen (zowel vanuit de overheid als het ICT bedrijfsleven). M.a.w. dit soort bijeenkomsten helpen zeker!

De slechte score van de overheid op IT management waarnaar je verwijst is mijns inziens gebaseerd op onderzoekgegevens van MarketCap in de periode 2005 - 2010, terwijl ik juist in dit artikel spreek over de beweging die het Rijk heeft gemaakt in de afgelopen 1.5 jaar (!!). M.a.w. ik ben optimistisch als ik zie wat er in die periode is bereikt en daarmee ook voor wat betreft het toekomstperspectief.

Ik vond het gehele programma interessant en constateerde juist ook nog een hoge aanwezigheid tijdens de informele nazit en borrel, vanaf 20.00 tot 21.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Willem Beelen

Collega's,
Of het Rijk werkelijk grote stappen maakt, betwijfel ik.
Deze week heb ik het rapport “Invoering van zelfregulering en zelfevaluatie in de
informatiehuishouding van ministeries” gelezen. Over de infohuishouding, met name de combi van analoog en digitaal, is de archiefinspectie minder enthousiast dan de titel van bovenstaand artikel.
Ter verdediging wordt door de ICCIO aangedragen dat het kabinet op 7 juli 2009 besloten heeft dat de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid gehanteerd wordt bij de inrichting van de digitale informatiehuishouding.
Dat zal zo zijn. Maar welke ministeries werken op dit moment geheel digitaal? Zeker, strategie is een stap eerder dan uitvoering. Maar mij dunkt dat de ICCIO in haar optimistisch toekomstbeeld te gemakkelijk voorbijgaat aan het vraagstuk hoe de info adequaat te beheren in de huidige (hybride) situatie. Een situatie die minder snel voorbij gaat dan wordt verwacht.
Met vriendelijke groet,
Dick de Heer

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-10-05T11:28:00.000Z Willem Beelen
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.