Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Wat is de visie van de overheid?

Dit artikel delen:

Computable Expert

Tjeerd Brenninkmeijer
EVP EMEA, Hippo, a BloomReach company. Expert van Computable voor de topics Digital Transformation en Digital Innovation.

Overheid en ict lijken niet meer samen te gaan. Al maanden staan de kranten vol van projecten die totaal uit de hand zijn gelopen. Naast de problemen die spelen bij aanbestedingen blijven ict-projecten zelden binnen budget of wordt er daadwerkelijk opgeleverd wat de klant verwacht. Ik mis een visie op digitaal beleid.

Vanzelfsprekend werd er een commissie aangesteld. Mijns inziens koos de 'Tijdelijke commissie ICT' echter gelijk de verkeerde benadering met het aanstellen van een extern bureau; de externe experts die ingeschakeld werden, hadden vervolgens ook nog een juridische achtergrond. Geef een timmerman een hamer en hij ziet overal spijkers. Het was dan ook te verwachten dat de uitkomst van deze commissie nogal één-dimensionaal zou zijn. En probeert uit te vergroten wat er fout gaat.

De discussie focust zich nu op of de commissie had moeten uitzoeken of er nou één of vijf miljard euro per jaar verkwist wordt aan mislukte automatisering en minder op de oorzaak van verkwisting.

Andere invalshoek

Ik zou daarnaast ook adviseren een verbetertraject in te gaan en daarvoor overheidgerelateerde best-practise te gebruiken. Dus kijk vooral naar wat wél werkt en vooral naar waarom ict niet serieus genomen als competentie.

Er zijn veel overeenkomsten tussen web- en ict-projecten waar de overheid van zichzelf kan leren. Kijk naar succesvolle overheidsprojecten zoals rijksoverheid.nlpolitie.nl en MijnWOZ. Dit zijn prestigieuze projecten die kostenbesparing opleveren en internationaal hoge ogen gooien. Wat deze goede voorbeelden overeenkomstig hebben: een intern team van eigen mensen, groot draagvlak en een kwalitatief goed kennisniveau in de top. Dit zijn precies de elementen die cruciaal zijn voor het welslagen van een ict-project.

Ook in het bedrijfsleven is de trend dat de cmo de nieuwe cio is en wordt er meer uitgegeven aan ict. Waarom? Omdat business digitaal is geworden. De rol van cmo is dan ook veel technischer geworden dan voorheen. Een ander punt is dat salarissen voor ict'ers bij de overheid nog stammen uit de tijd dat ze dataverwerkers waren in plaats van strategische professionals. Onderzoek van Standard & Poor's toont aan dat ceo's die ict ‘snappen’ sneller groeien op de beurs.

Ook bij de overheid zou er, naast het creëren van betere processen op basis van vertrouwen (Scrum) en het gebruik van open source (zodat er geen lock in ontstaat) meer moeten worden gestreefd naar het plaatsen van ‘eigen' ict-mensen op strategische posities die meewerken aan het project. Multidisciplinaire teams, waarin de overheid gezamenlijk met externe partijen ervoor zorgt dat een ict-project slaagt. Dit vergt veel van je eigen mensen. Maar door als overheid te erkennen dat ict een cruciale rol speelt, en het dus als kerncompetentie te zien, gaan goede mensen kiezen voor een carrière in de ict bij de overheid. Een navenant salaris is dan ook gemakkelijker naar de buitenwacht te verklaren.

Er is een groot verschil tussen praktisch werkplekbeheer dat je kan outsourcen versus strategische ict-projecten. Bij dat laatste wordt de overheid maar al te vaak speelbal van externe dienstverlening. Deze worden te vaak over één kam geschoren en daarom gaat het vaak mis.

Maar kijk alsjeblieft verder dan de enen en nullen en creëer een visie op digitaal.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Goede invalshoeken: kijken naar wat wel werkt, en werken vanuit kennis en vertrouwen.
Om met vertrouwen iets te starten is het ook essentieel dat mensen voldoende kennis hebben van het belang. Iets vertrouwen geven is ook energie investeren in het proces. En daarmee goede mensen aan je binden die dat vertrouwen waard willen zijn.

Tjeerd, goed artikel. Zinnig en leest goed weg en valide punten en voorbeelden.

Wel twee opmerkingen over deze zin:

"Ook bij de overheid zou er, naast het creëren van betere processen op basis van vertrouwen (Scrum) en het gebruik van open source (zodat er geen lock in ontstaat)"

Scrum is in mijn ogen niet per se op basis van vertrouwen. Scrum is een methodiek. Agile (manifesto) is wat filosofischer en heeft wel wat meer met vertrouwen te maken. Maar goed, dit is ziften.

Open source echter gelijk stellen aan geen lock-in vind ik te kort door de bocht. Misschien als je vendor lock-in gebruikt had dat het nog net kan.

Lock-ins ontstaan op vele vlakken. Als je Java gebruikt, kun je niet zomaar over stappen op .NET, je hebt dan geinvesteerd in Java en kunt daar niet zomaar van weggaan. Als je heel veel specifieke eigenschappen gebruikt van zeg MS SQL Server, dan heb je een lock-in naar Microsoft licenties. Maar andere dienstverleners kunnen prima die database voor je hosten. Snap je waar ik toe ga?

Nu leg je in mijn ogen een verkeerde koppeling tussen lock-in en open source.

Dit is slechts een detail, je artikel is in mijn ogen prima!

Tjeerd,
Ik geloof dat de visie al bestaat. Het probleem heeft naar mijn mening niks met deze te maken.

Zoals Martin Luther King zei, I Have a Dream, ik heb ook een droom:

Hoe zou het worden als we de benodigde diensten categoriseren en die vervolgens verticaal indelen? Hierna kunnen we verschillende overheidsdelen horizontaal opstellen.

In deze aanpak zijn verschillende aspecten zoals visie, standaardisatie en nog meer opgenomen.

Voorbeeld: Als ik bijvoorbeeld desktop-delivery als een dienst benoem dan kan ik de eigenschappen daarvan definiëren, standaardiseren en dat verticaal over verschillende delen van ministerie van justitie (horizontaal) loslaten.

Zie je dat? I Have a Dream! :-)


Vendor lockin is niet te vermijden, want er zijn ruw gezegd 2 programmeermodellen, te weten COM (Component Object modelling) en Corba (Component Object request Broker architecture)zie :http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/development/1410463/1277180/strijd-tussen-com-en-corba-laat-gebruikers-van-middleware-koud.html

Dat deze werelden door de komst van uitval-bestendigere gekoppelde netwerk, data & rekencapaciteitscentra (Cloud?) er een complexiteitslaag bij heeft gekregen moge duidelijk zijn, want het data verkeer ernaartoe en terug moet nou eenmaal te beveiligen zijn.

Naar mijn weten is men bij de belastingdienst al bezig met het inrichten van een gedeelde .NET "Cumulus" omgeving om deze voor de "Rijkscloud" in te zetten. Dat zal vast vanwege een groot aantal op .NET gebaseerde applicaties en daarbij behorend applicatie lifecycle management horen. Want als men die niet "in-huis" kan draaien , dan is men nog overgeleverd aan de grillen van de hierboven genoemde cloud hosting markt!

Ik werd alleen wel ongerust toen ik bij de gewenste competenties van de bewuste dotNetter die dit moet gaan begeleiden bij de belastingdienst geen enkel spoor van PowerShell zag in de vereiste kennis. en daar wringt mijn schoen... ik lees en leer al sinds het server platform 2003 over Powershell als management taal gekoppeld aan het .NET Framework!
en we zijn inmiddels al bij Windows 2012 R2 aangekomen...

Of zou men toch gewoon de volledige Microsoft SCOM suite hebben aangekocht? vast wel... die Powershell interface kan veel te veel!

Ik zou specifiek in willen gaan op het statement: "Ook in het bedrijfsleven is het de trend dat de CMO de nieuwe CIO is". De organisatie waar ik voor werk geeft deze trend ook gesignaleerd en de veranderende rol tussen CMO en CIO benoemd. Persoonlijk denk ik dat dit vooral geldt voor organisaties die te maken hebben met grote communicatie-en informatiestromen. Deze trend zie je denk ik eerder bij Banken, Verzekeraars, Energiebedrijven en ook overheden dan bij organisaties die puur in de business-to-business zitten. Ik ben benieuwd naar uw reaktie als expert op het gebied van ECM. Dank alvast.

Wat een ongelofelijk dom en opportuun artikel, stellen dat de rol van CIO moet veranderen in CMO is nogal koddig. En er lijkt me geen snellere weg naar scope creep dan processen middels SCRUM in te richten, zeker bij de overheid. Ook het opdelen van de IT naar een desktop component en strategische core is niet slim als ik kijk naar problemen die er momenteel zijn met alle koppelvlaken doordat de afhankelijkheden onduidelijk zijn geworden. Ik krijg de indruk dat auteur zich dan ook vooral baseerd op de verhalen van business annex IT managers die zich belangrijker voordoen dan ze zijn, CIO dient namelijk de strategische inzet van IT te bewaken en dus niet de wildgroei aan LOB applicaties te stimuleren.

Kan er natuurlijk helemaal naast zitten maar rapport WRR aangaande iOverheid stelt duidelijk een geheel ander visie tegenover conclusies en aanbevelingen van politiek geëngageerde commissie Elias welke zelfs de katalysator lijkt te zijn voor het beëindigen van een aantal projecten en stille personele wisselingen. In dat verhaal kom ik telkens de 3 C's tegen: Continuïteit, Compliance en Control.

Consumerization of ict. Met uiteindelijk CMO's die CIO's worden. Is dat de digitale visie van het bedrijfsleven ? Wat zal ik later worden als ik groot ben ? In ieder geval vast geen ICO meer. Ooit was ik zwarte Piet rond deze tijd en dee ik mal tot vermaak van de kinderen, maar kan ook niet meer. Weinig C's van Ewout vooralsnog. 't Kan verkeren..

"Een ander punt is dat salarissen voor ict'ers bij de overheid nog stammen uit de tijd dat ze dataverwerkers waren in plaats van strategische professionals. Onderzoek van Standard & Poor's toont aan dat ceo's die ict ‘snappen’ sneller groeien op de beurs."

Deze twee zinnen hebben niets met elkaar te maken. Sterker nog, ik weet niet waarom ze in dezelfde alinea staan. Om een overheids CEO te labelen als 'ict'er' is een belediging voor deze laatste beroepsgroep.

Dank voor je reactie, itk_14378.

Henri Koppen, in hoofdlijnen ben ik het eens met je reactie. Ik twijfelde tussen de term Scrum & Agile. Ik verkoos Scrum omdat deze term bekender is, maar ik vind Agile inderdaad beter. Mijn gedachten omtrent de relatie tussen open source en vendor lock-in kan ik mogelijk in een ander artikel verder uitdiepen.

Reza Sarshar, dromen blijven het grootste goed ;-) En ik zie je droom voor me. Mijn droom gaat meer over het denken vanuit een visie waarbij de overheid ICT niet meer puur ziet als een ondersteunende dienst. Maar dat ze juist een visie ontwikkelen op een digitaal beleid.

Ronald Ostendorf, Ik denk dat de overheid zich goed kan vinden in de omschrijven “een organisaties die te maken heeft met grote communicatie-en informatiestromen.” En dat ze juist kunnen leren van bijvoorbeeld het idee om een CDO aan te stellen (een functie die al gehanteerd wordt bij sommige banken, verzekeraars & energiebedrijven).

Ewout Dekkinga, Ik hoop juist dat er niet ééndimensionaal naar een probleem gekeken wordt. Dit is precies de rede waarom ik dit artikel geschreven heb. Maar blijkbaar nog niet duidelijk genoeg voor iedereen.

@Tjeerd
Dat niet eenzijdig naar een probleem gekeken wordt betwijfel ik als ik overweeg dat SOA klutsers alles met webservices op willen lossen en driftig mijn sterren naar beneden aan het klikken zijn. Maar misschien is mijn betoog makkelijker te volgen met mooie plaat van Zapthink:

http://www.zapthink.com/2008/09/15/zapthink-soa-implementation-roadmap-30/?file_id=ZapthinkSOARoadMap-2008-reduced-ZTS-GI104-1.pdf

Vertel me eens waar je denkt dat de overheid zit, mijn verwijzing naar schrijven van WRR gaat om het achterstallige onderhoud dat ik zie. Opmerkelijk hiaat in Enterprise Architectuur is trouwens het gemis van service support. Betreffende CMO heb ik in een eerdere opinie 'Dot.com economie is nu Bedot.com economie' al gezegd heb dat ik niet zit te wachten op het ministerie van Waarheid, goede wijn behoeft namelijk geen krans.

Op de korte termijn zal een CMO het zeker beter gaan doen dan een CIO. Immers, een marketeer heeft doorgestudeerd op het onderwerp “Hoe verpak ik een boodschap, goed of slecht, zodanig dat hij geaccepteerd (en geadopteerd?) wordt door het publiek”. Maar reken marketeers vooral niet af op hun bijdrage aan lange termijn doelstellingen...

Verder ben ik van mening dat bij de invoering van best-practices juist *niet* alleen gekeken moet worden naar wat werkt. Maar ook naar wat er mis ging en waarom dat mis ging; en dat alles in een goede balans. In die balans zit de sleutel van succes!
Is die balans er niet, dan krijg je op enig moment alsnog te maken met het timmerman, hamer en spijkers effect. Want ondanks dat “alles” centrale overheid heet zijn er binnen de departementen grote (cultuur?) verschillen. Dus iets wat bij de politie of WOZ werkt hoeft niet te werken bij een RWS of defensie – om maar eens wat te noemen. Al was het maar omdat politiewerk heel iets anders is dan asfalt- en kanalen aanleggen en onderhouden.

Maar zolang de overheid zich beperkt tot het aanstellen van commissies die vervolgens met behulp van externe adviseurs een vooraf geformuleerde conclusie en oordeel moet gaan onderbouwen gaat het er niet beter op worden. Tis te zeggen – even met die tijdelijke commissie ICT als voorbeeld: als er een extern buro met juristen ingeschakeld wordt, dan leeft er blijkbaar de verwachting dat er iets mis is in het samenspel tussen overheid en ICT leveranciers. Over die as heb je dan juristen nodig om de contracten na te pluizen in een poging de absolute waarheid boven water te krijgen rondom de schuldvraag.
Voor dat deel wat niet te achterhalen is wordt de inmiddels aangestelde CMO (lees: de marketing machine) ingezet om het dan ontstane eindresultaat te verkopen aan het grote publiek...... ;-)

Tot slot nog iets over het hebben van een goed doortimmerde visie, de inzet van andere technologie al dan niet gecombineerd met andere, meer agile werkprocessen. Of dat gaat helpen is op zijn minst twijfelachtig. Tenminste, als wantrouwen inderdaad de kern van het probleem is, dan neem je dat toch niet weg door er een nieuwe visie, andere technologie en/of een andere werkmethode tegen aan te gooien?
At best wordt de aandacht even verlegt. Om op een later moment alsnog aan te kloppen en met de deur in huis te vallen.
Tenminste, ik zie zo niet hoe dat zou moeten werken. Misschien een idee omdat aspect nog even toe te lichten...

Ewout Dekkinga, Ik ben het eens met de "zapthink soa implementation roadmap 3.0". Maar denk dat daar juist niet het probleem ligt. Dit gaat over de Enterprise architectuur, waar ik het in mijn artikel over heb is een visie op digitaal beleid.
Vraagstukken zoals "hoe gaat de overheid er in 2030 uit zien?" "Hoe zal de burger van de toekomst communiceren met de overheid?" "En de overheidsdiensten onderling?" "En welke rol zal online hierin gaan spelen?".
Ik betwijfel of het belang van deze visie gezien wordt door personen zoals Ton Elias. Zijn uitspraak over “Jongens met omgekeerde petjes” zorgt er denk ik niet voor dat goede ICT'ers bij de overheid willen werken.
Juist een goede visie kan mensen met verstand van ICT aantrekken. En dan heb ik er ook vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt met de Enterprise architectuur van de overheid.

kj, misschien klopt je laatste zin ;-) Veel goede hedendaagse CEO’s hebben een ICT achtergrond.

Will Moonen, Een visie moet mijnsinziens inspireren en als leidraad dienen. Hierin wordt een toekomstdroom beschreven.

De onderliggende strategie kan er voor zorgen dat die droom kan uitkomen.

Als deze visie helder is, kan er ook anders naar oplossingen gekeken worden.
Is ICT strategisch? Of is het doel om ICT zo goedkoop mogelijk in te kopen?

Als dit laatste het doel is, kan de overheid zich afvragen of je dit bereikt door ICT-ers in te huren tegen een zo laag mogelijk uurtarief.

Sommige overheidsinstanties zien ICT echter al als strategisch. En hebben nagedacht over welke competenties de overheid dan intern nodig heeft? Over wat voor werkomgeving ze dan moeten creëren? En wat er nodig is om goed samen te werken met hun ICT-partner?

De overheidsprojecten die ik zie (en waar ik over lees) gebruiken dan vaak een agile aanpak. Waar iteratief naar een oplossing toe gewerkt kan worden. Hierdoor is snel(ler) duidelijk of een team competent is. En lopen projecten minder snel enorm uit de hand.

Waarbij ik denk dat vooral het aantrekken van competente mensen door de overheid het huidige ICT probleem op de lange termijn aanpakt.

Tussen alle lastige hippe ICT terminologie zoals CMO, CIO, multidiscplinair en Scrum (oh nee, doe maar Agile) door vind ik dat de schrijver de spijker op de kop slaat. Inderdaad, dat je iets als werkplekbeheer outsourced daar valt iets voor te zeggen maar om zelf de regie in handen te nemen bij ontwikkelingstrajecten dat lijkt me heel wijs. De overheid die zelf de ICT kennis in huis haalt en zelf de technische verantwoordelijkheid. Nu is de overheid die speelbal van externe leveranciers. Eens met de schrijver.

De ICT commissie heeft juist wel een onderzoek gedaan waar die verkwisting vandaan komt. Ook de adviezen die schrijver geeft, kennis in huis halen en het gebruik van open source komen terug in de conclusies van de commissie. Het is een helder geschreven verhaal met scherpe conclusies en een aantal goede aanbevelingen. Niets en niemand ontziend. Al valt er best wat op aan te merken, ik zie het niet als een bezwaar dat het geschreven is door mensen die geen ICT achtergrond hebben. Goed geluisterd hebben ze wel. Misschien was het wel een pre, een heldere frisse blik van buiten. Het was in ieder geval geen brei van verwarrende ICT terminologie die de ICT professionals zo kenmerkt.

@Ron Buitenhuis,
Wat hebben programeermodellen met buisinessmodellen te maken?
Vendor lockin is een keuze voor een zakelijk model en prima te vermijden.
Ik heb voor diverse (grote en kleine) bedrijven gewerkt waar dit geen issue was, gewoon een kwestie van gekwalificeerde mensen in dienst hebben en houden en die ook nog eens serieus nemen. Maar toegegeven, dat is niet eenvoudig.

Prima stuk. Het prikkelt blijkbaar flink wat mensen met diverse meningen en legt dus blijkbaar de vinger op een gevoelige plek.

In mijn mening is IT in de afgelopen decennia doorgedrongen in alle takken van de industrie en maatschappij en is niet meer gewoon een gereedschap dat je naar keuze in kunt zetten om processen te 'automatiseren'. IT is een integraal basisonderdeel van de visie en behoort een van de kerncompetenties en kwaliteiten van het bedrijf en van het management te zijn.

@Pascal

Ze hebben helaas wel met businessmodellen te maken, alleen met technische keuzes... Deze (strategische) keuzes worden vaak bepaalt door de sterke aan- of afwezigheid van expertise op een bepaald gebied!
Het wel of niet in huis hebben van deze kennis zal invloed uitoefenen op het bedrijfsmodel! Het waardeaanbod aan de klant zal hiervan namelijk voor- of nadelen van ondervinden!

In deze de belastingbetalende burger die van al deze mooie vernieuwende diensten gebruik maakt... het siert de genoemde ICT commissie dat zij in elk geval de problematiek serieus genomen hebben!
Nu is het afwachten of er genoeg krachten los komen die voordelig zullen zijn voor de publieke zaak!
Want dit is gewoonweg politiek niet meer te verdedigen!

Ik ben benieuwd welke commissie ze gaan aanstellen om een visie te ontwikkelen.

Bouwen vanuit een visie op digitaal beleid klinkt als muziek in mijn oren. Als aanvulling zou ik adviseren om niet alleen te kijken naar succesvolle Nederlandse initiatieven.

Maar ook bijvoorbeeld naar:

18F builds effective, user-centric digital services focused on the interaction between government and the people and businesses it serves.
https://18f.gsa.gov/

Government Digital Service
gds.blog.gov.uk

Louis Kossen, In mijn volgende artikel zal ik proberen om wat acroniemen te gebruiken.

Lien de heer, dit zijn inderdaad interessante initiatieven. En het is altijd een goed om ook naar ideeën uit het buitenland te kijken.
Ander voorbeeld:
https://www.gov.uk/government/collections/ict-strategy-resources
Maar veel van deze projecten focussen meer op de uitvoering / strategie.

@tTjeerd
Dank voor je reactie, onlangs interessant gesprek gehad met CIO van grote organisatie die mij de rol van CDO verder verduidelijkt heeft. Ik kan me vinden in jouw reactie.

@Ewout
Over de genoemde 'koddigheid' zou ik best wel eens verder in gesprek willen gaan.


Misschien goed om voor het Agile / Scrum verhaal deze opinie artikelen te lezen:

Vijf jaar Agile: hosanna of drama? (1)

http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5189347/1277180/vijf-jaar-agile-hosanna-of-drama-1.html

Vijf jaar Agile: hosanna of drama? (2)

http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5189366/1277180/vijf-jaar-agile-hosanna-of-drama-2.html

@Ronald
Altijd leuk om te discusseren maar misschien handig als we dan eerst de lijntjes trekken, er zit een flink verschil tussen een CIO in een sterk gereguleerde sector waar governance framewerken als COBIT gebruikt worden en de als Enron opererende bedrijven. Ook zit er volgens mij een behoorlijk verschil tussen de Edge IT welke een lifecycle heeft van niet meer dan 3 jaar en de Enterprise IT die 10 jaar of nog langer mee moet gaan. E.e.a wordt naar mijn mening redelijk aardig in beeld gebracht in eerder gegeven link naar SOA 3.0 roadmap.

Uit gesprekken die ik heb blijkt dat wilde plannen van de business unit versus de continuïteit van het bedrijf vaak blijken te knellen met GRC, je kunt de verhalen in de krant lezen van bedrijven die langs de rand van de afgrond gegaan zijn door 'disconnected silos' waar ook de overheid last van lijkt te hebben. En ze schijnen wat moeite te hebben met migraties doordat ze het zicht kwijt zijn op alle afhankelijkheden waardoor 'loosely coupled' vooral een natte droom van CMO is doordat ontzettend veel service gebonden zijn aan componenten welke niet meer ondersteund worden. Er zit een heel verschil tussen consument en belastingbetaler, eerste heeft de mogelijkheid om naar de concurrent te gaan als vertrouwen geschonden is maar dat blijkt dus niet op te gaan voor laatste.

Ik hoef hopelijk niet uit te leggen dat een overheid die telkens de regels van het spel wijzigt als onbetrouwbaar bestempeld wordt, als er aan één ding geen gebrek is in ambtelijke molens dan zijn het 'raddraaiers' die recht lullen waar belastingbetaler krom voor mag liggen. In een oude opinie van mij aangaande dit onderwerp, Dot.com economie is nu een Bedot.com economie, schreef ik over het ministerie van Waarheid. Kan me vergissen maar cognitieve dissonantie is een beroepsziekte van marketing, niet elke vanuit Amerika overgewaaide hype is dan ook levensvatbaar.

En de beurt is aan jouw......

@Tjeerd Alles wat helpt om het begrijpelijk te maken zal helpen. Waar ik dan ook benieuwd naar ben zijn suggesties voor een visie voor het jaar 2030. Dat is iets wat nu de commissie Elias verweten wordt. Ik vraag me eigenlijk af of dat het doel van de commissie was. Volgens mij hadden die als opdracht de ICT debacles te onderzoeken, dat hebben ze gedaan. Dan gaat het hoogop om suggesties voor verbetering voor de komende tijd. Dat zijn ook een aantal suggesties die jij ook al noemde, ontwikkel projecten meer in eigen hand houden bijvoorbeeld.

Betaald wordt er trouwens prima bij de overheid, die zitten geramd tot in de kist. En ook aan ICT projecten zijn er voor godsvermogens betaald dus die zijn er ook ergens terecht gekomen neem ik aan. De overheid als melkkoe, geld is geen probleem. Dus wat dat betreft zou het makkelijk kunnen om goede ICT-ers aan te trekken. Misschien moet de overheid eerst af van het uit en aanbestedingscultuurtje, dat is wat de ellende in de hand werkt.

@Louis Kossen, ik suggereer dat de overheid eerst een andere invalshoek had moeten kiezen. Creëer eerst een visie op digitaal beleid.
Dus ik verwijt de commissie Elias niet dat ze geen visie hebben opgesteld.

Vanuit die visie kan beleid ontwikkeld worden. Hierin kunnen overheidgerelateerde best-practise worden opgenomen.

In deze overheid gerelateerde best-practise zou ik inderdaad suggereren om meer ontwikkelprojecten in eigen hand te houden en anders aan te besteden. Dan ontstaan ook andere ICT functies bij de overheid (met bijbehorende lonen). Door een goede visie en een bijbehorend loon inspireer je hoogopgeleide ICT-ers om voor een baan bij de overheid te kiezen.

http://www.intermediair.nl/vakgebieden/it-internet/welke-ict-functies-verdienen-het-meest

@Tjeerd Brenninkmeijer Allereerst, excuus voor mijn suffe en flauwe opmerkingen over ICT terminologie in de reactie van 2014-11-4. Onnodig en niet ter zake.

In de reactie daarna stelde ik dat een van de conclusie van de ICT commissie was om projecten in eigen hand te nemen. Maar ook dat is volgens mij niet echt waar of ik lees het niet duidelijk terug. Ook fout.

Ik lees wel in het rapport terug zelf meer ICT kennis in huis te halen en moedigt men het gebruik van open source aan. Ben het dan ook eens met wat jij schrijft, en ook in je laatste reactie, neem ontwikkelingstrajecten in eigen hand. Zowel de regie en uitvoering. Dat men beroep doet op krachten van buiten dat kan natuurlijk maar zoals nu begrijp ik dat alles tot aan de sleutelposities aan toe uitbesteed is. Dan ben je overgeleverd aan de goden. Kijk, dat had ik nu een visie gevonden van de overheid en dat had wat mij betreft er meer dan duimendik bovenop mogen liggen.

Heb ook nog vlug naar het salarisverhaal gekeken en wat me opviel was de SAP ingenieur (?) en Scrum Master het zeer goed doen. Tsja, dacht ik toen dat zegt eigenlijk alles. Had ik toch beter die driedaagse scrum cursus kunnen nemen. Als de trend en het idee leeft dat je uitvoerend technisch werk (ontwikkeling, beheer) net zo goed in een ver land kan doen vanwege de eenvoud en de prijs, vreze ik met grote vreze voor het algehele niveau. Als je uitvoering in eigen hand wil nemen zal dat anders moeten zijn met inderdaad bijbehorende redelijke salarissen. Maar heb toch het idee dat we wat dat betreft geen klagen hebben.

Ik ben het eens met jouw visie in het artikel in Computable. De overheid schakelt nog te vaak externe bureaus in voor onderwerpen waar ze koudwatervrees voor hebben. Dat geldt zeker niet alleen voor de ict.
Het belang van ict wordt bij de overheid onderschat en nog te vaak gezien als datanetwerk. Bovendien zijn de salarissen niet aantrekkelijk voor „ echte” ict-ers. Veel mensen kiezen voor werken bij de overheid omdat het zekerheid tot het pensioen geeft. Dat trekt mensen aan die voor zekerheid gaan en niet voor de uitdaging en vernieuwing.

Bij het onderzoek van de commissie de aandacht richten puur op verkwisting is zonde van de tijd. Als bij de aanbesteding geen duidelijke visie is geweest omdat de opdrachtgever inhoudelijk geen kennis van zaken heeft dan heeft een extern bureau een onduidelijke opdracht gekregen en is het niet verwonderlijk dat het meer tijd en meer geld gaat kosten. Het belang van inhoudelijk professionele medewerkers binnen de organisatie voorkomt dergelijke financiële blunders.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2014-11-04T13:35:00.000Z Tjeerd Brenninkmeijer
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.