Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Slimme meters zijn niet zo dom

Dit artikel delen:

Computable Expert

Bernhard van der Feen
Alliance manager, IT Performance House. Expert van Computable voor de topics Management, Security en Loopbaan.

Soms loop je tegen een onderwerp aan dat best hot is maar volledig buiten je aandachtsgebied is gebleven. Tot nu toe, want de slimme gas- en electriciteitsmeters zijn best een aandachtspunt als het gaat om de bescherming van persoonsgegens.

Toen ik ben gaan zoeken naar meer informatie over dit onderwerp kwam ik tot mijn verbazing best veel informatie tegen. Daarmee is het dus niet zomaar een leuk project, maar smart grids (waar de slimme verbruiksmeters in een infrastructuur voor bijvoorbeeld electriciteit uiteindelijk toe leiden) is business, big business. General Electric bijvoorbeeld zet dat mooi neer. Niet alleen financieel, maar ook als we kijken naar milieubesparingen en het ontsluiten van alternatieve energievormen is er veel te halen. Zowel op grotere schaal als in een huishouden. Daarnaast moet aan de toekomstige groei aan energiebehoefte beantwoord worden, smart grids kunnen die groei opvangen zonder dat het gaat leiden tot een slechtere dienstverlening. Er zijn al in veel landen pilots of echte implementaties gaande waar men de technologie toetst en de resultaten analyseert.

Het zal ons niet verbazen dat ook Microsoft met het Hohm project en Google met het Powermeter project hierin al een rol spelen. Die richten zich voornamelijk op de consument zodat die inzicht krijgt in hun eigen verbruik, eventueel in vergelijking met gemiddelden of standaardmodellen. Inzicht in het verbruik helpt bewustwording te verhogen, verhoging van bewustwording leidt vaak tot besparingen. Daarmee zijn de slimme meters dus niet zo dom.

Een belangrijk aandachtspunt is echter de veiligheid van informatie en daain sta ik niet alleen. Bijvoorbeeld Wijvertrouwenslimmemetersniet is een site die de anti-geluiden verzamelt en publiceert. Daar lezen we verscheidene standpunten tegen de toepassing van slimme meters. Enkelen gaan wel erg ver met het zoeken van argumenten, maar het is een feit dat verbruiksinformatie in veel gevallen privacygevoelig kan zijn. Als je namelijk elke vijftien minuten de meterstanden door laat geven, dan kun je daar aardig wat uit afleiden, meer dan je in eerste instantie zou denken. Als je die afgeleide informatie optelt (let wel, afgeleid, kan dus helemaal verkeerd zijn, maar daar wordt vaak niet meer over nagedacht) kom je al aan een aardig profiel. Hoeveel mensen wonen er op dat adres, is men overdag aan het werk, hoe vaak wordt er gewassen, hoe laat gaat men naar bed, hoe vroeg staat men onder de douche, sproei jij je tuintje, laat je een zwembad vollopen, kijk je naar voetbal, of kijk je om 2:00 's nachts nog tv met een terrasverwarmer aan (en koppel dat eens aan wat andere overheidsbestanden).  Daarmee valt deze informatie onder privacywetgeving en dient de verzameling  rechtmatig te zijn en er moet voldoende zekerheid zijn over de bescherming van die informatie en het gebruik (door wie, wanneer en waarvoor). En daar kun je best eens kritisch naar kijken. Een mooie taak voor het PvIB misschien?

De overheid had in eerste instantie de weg gekozen van verplichte deelname door de burgers, hetgeen niet goed viel. Dat is inderdaad niet echt Nederlands. De nieuwe weg is een vrijwillige deelname. Daarmee vervallen veel argumenten tegen invoering maar vervalt niet de plicht om de privacy te beschermen. Maar ja, er zullen waarschijnlijk spiegeltjes en kraaltjes worden geboden voor deelname en uiteindelijke zul je gewoon functionaliteiten gaan missen als je niet meedoet. Het blijft vrijwillig, net als cookies op het internet maar zonder deelname wordt het steeds lastiger en onprettiger.

De invoering van de slimme meters zal vast niet geblokkeerd gaan worden door een massaal 'nee', een smart grid is essentieel voor een moderne economie. Als je de economie dus als heilige graal ziet dan is het dom om gewoonweg dwars te liggen. Is het niet het persoonlijke voordeel van een huishouden dat doorslaggevend zal zijn dan is het wel het grootschalige economische voordeel voor de samenleving als geheel. En is het niet je eigen energiebudget of de economie, dan is het milieu nog een reden om hieraan mee te werken. En zo wordt de case gebouwd om toch vooral zoveel mogelijk informatie te verstrekken over je energieverbruik.  

Het blijft echter wel zaak dat we de vinger aan de pols blijven houden wie er met welke informatie wat gaat doen en hoe dat beschermd zal zijn, want de winst aan de ene kant moet in balans zijn met de risico's aan de andere kant. Uiteindelijk zal de WBP (wet bescherming persoonsgegevens) met het principe van doelbinding en verplichte bescherming van informatie daar vaak wel corrigerend gebruikt worden, maar het is aan ons burgers om het WBP daarop te wijzen..

Maar waarom wachten op de confrontatie? Zoek gewoon nu de dialoog. En dat is ook wat ik, zij het mondjesmaat, zie gebeuren. Bijvoorbeeld in het blad Lumen van september 2008, waar de Consumentenbond, Continuon en Ecofys in debat gaan. Zolang er gesproken wordt is er vooruitgang, het mag wat mij betreft wel wat meer.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Opvallend genoeg bleek het bij het rondetafelgesprek dat LUMEN (relatiemagazine van Nuon) organiseerde met o.a. Ecofys (en Organisatie voor Duurzame Energie, ODE) dat de overheid (Economische Zaken) weigerde om aan tafel te komen zitten. Aan tafel bleek eensgezindheid over het feit dat de meter direct leidt tot een hoger energieverbruik en indirect KAN leiden tot lager energieverbruik. Dat laatste wordt alleen door overheid als argument gebruikt om de, weinig intelligente meter, uit te rollen. De politiek is inmiddels voorzichtiger geworden en de uitrol wordt vertraaagd. Hetgeen gunstig is voor de energiesector, want de huur voor de huidige meters (die allang zijn afgeschreven) blijft doorberekend worden, ca. 1 miljoen euro per dag.

"Het systeem mensen verplicht zich te laten blootstellen aan electromagnetische straling (GPRS) waardoor hun gezondheid en burgerrecht op lichamelijke integriteit wordt aangetast."

Onder het motto van technologische vooruitgang word de mens steeds meer ongezondere technologie door de strot heen geduwd. Met de komst van de DRAADLOZE! slimme meter word nu een poging gedaan om een stralingsbron meer in mijn leefomgeving te plaatsen. Daar zit ik niet op te wachten. Wat is er mis met de mensen zelf de gelegenheid bieden om - via internet - hun eigen meterstanden te laten invullen bij hun leverancier?. Plenty bla bla web 2.0, rai technologie beschikbaar om dit probleemloos mogelijk te maken, en voor de consument meteen de eigen verantwoordelijkheid over de ingevoerde meterstand.

"Die richten zich voornamelijk op de consument zodat die inzicht krijgt in hun eigen verbruik, eventueel in vergelijking met gemiddelden of standaardmodellen. Inzicht in het verbruik helpt bewustwording te verhogen, verhoging van bewustwording leidt vaak tot besparingen."
Wat heeft het voor nut om "energie bewuster" te worden via een slimme meter aan de voorkant van dit energieverbruik proces, als aan de achterkant gem 30-35% van de warmte je huis uitvliegt door gebrekkige isolatie en constructie van je woning. Wil je echt energiebewust worden, begin dan met het ontwerpen en bouwen van beter ge-isoleerde huizen, die (bijna) alle warmte vast kunnen houden die je erin opwekt. Das pas slim en pak het het energie probleem aan bij de (warmte) bron.

Leuk argument m.b.t. de privacywet. Ieder weet inmiddels dat "gegevens die eenmaal over je verzameld worden" een eigen leven kunnen gaan leiden.
Bescherming door de wet op de privacy is "een wassen neus", "een hoax", "een bestuurlijk schild van overheid naar de mensen" toe. Zoals in de wet geen clausule is opgenomen die "data verzamelaars" verlicht de burgers makkelijk en overzichtelijk, bij voorkeur realtime inzage te geven in de data die over hen verzameld is, blijft het een aanfluiting, een lachertje.

De meeste mensen zijn zich niet eens BEWUST wat er allemaal aan gegevens over hen reeds opgeslagen is,word in databanken en archieven van overheden en bedrijfsleven. Daarom.. www.privacymatters.nl !

"Het milieu als reden om mee te werken"
aan de invoering van de smart-meter? Het milieu is mijn inziens meer gebaat bij een toename van alternatieve energieen zoals waterstof, windmolens, geothermische energie, waterkracht, zonnepanelen en zero-point modules, motionless magnetic generators. Schone co2 vriendelijke energiebronnen die zeer milieu vriendelij zijn en aanwezig in overvloed.

Technologie invoeren simpelweg omdat het kan, zonder na te denken over de niet-technische, etische gevolgen zal stranden bij acceptatie door.. de mens zelf.

Slimme meters zijn te slim. Waarom elke 15 minuten meten? Waarom versturen naar het elektriciteitsbedrijf? Laat mensen hun energiemeter, als ze dat willen, aansluiten op hun PC. Scheelt veel datacommunicatie en vooral: veel centrale data opslag, die dag in dag uit online beschikbaar moet zijn (mensen willen hun eigen data natuurlijk op elk moment van de dag kunnen bekijken). Geen privacy gedoe. Geen gedoe als je overstapt van leverancier (wie beheert de data die verzameld is door je vorige leverancier?. En dat milieu argument? Een wassen neus. Alsof heel Nederland dan ineens de eigen meetdata gaat analyseren en bekijken waar besparing mogelijk is. Die techniek bestaat al en heet energiemeter: daarmee kun je van elk appparaat het energieverbruik meten. Nuon leent ze uit. Ze worden nauwelijks gebruikt. Zelfs het indraaien van een spaarlamp is al teveel moeite.

En die smart grids? Die hebben aan metingen in de 10 kV stations zat informatie.

O, en elektriciteit wordt al heel veel jaren met een K geschreven.

"Enkelen gaan wel erg ver met het zoeken van argumenten"
Ik heb ik de genoemde link geen verregaande argumenten gezien. Juist alleen maar logische argumenten.

"een smart grid is essentieel voor een moderne economie"
Onzin. In elk geval geheel niet in de huidige vorm. Verder ben ik benieuwd naar de gebruikte definitie voor 'moderne economie'. Wat moet ik daaronder verstaan? 'T nodeloos ondersteunen van economische modellen waar vooral bedrijven (maar niet de consumenten) van profiteren?

"Als je de economie dus als heilige graal ziet dan is het dom om gewoonweg dwars te liggen."
Ten eerste is economie geen heilige graal.
Ten tweede is 't niet verstandig dat oogpunt aan anderen op te willen dringen.
Ten derde is 't mensen dom noemen nogal arrogant.
Ten vierde is er de link tussen de economie en slimme meters miniem.

"Is het niet het persoonlijke voordeel van een huishouden dat doorslaggevend zal zijn dan is het wel het grootschalige economische voordeel voor de samenleving als geheel. En is het niet je eigen energiebudget of de economie, dan is het milieu nog een reden om hieraan mee te werken. En zo wordt de case gebouwd om toch vooral zoveel mogelijk informatie te verstrekken over je energieverbruik."
Sterk staaltje van je eigen subjectieve mening als objectieve waarneming neer te zetten.
Iemand die al zuinige apparaten in huis heeft, zal alleen maar een toename van stroom zien (0,5%). Het is dan juist een reden om er _niet_ aan mee te doen. Slimme meters zijn een vorm van symptoonbestrijding. Laat de wetgever gewoon de zuinigste apparaten verder stimuleren. Dan pak je de oorzaak aan. Voorkomen is beter dan genezen.

Meten is weten, dat is waar. Maar aandringen op slimme meters in de huidige vorm is gewoon fout. Eerst maar eens alle punten aanpakken (wegpoetsen) die genoemd worden op die link naar vrijbit. Dan pas verder praten. De meeste problemen zijn wellicht al weg te poetsen als niet 't energiebedrijf maar _alleen_ de consument in staat gesteld wordt om 't energievebruik te meten. (En uiteraard niet draadloos. Dat is nooit goed te beveiligen en over de gezondheidskwesties zijn nog niet alle geleerden 't eens.)

De privacy van de burger wordt steeds verder ondergeschoffeld. Allerlei redenen worden ten onrechte als goede reden opgegeven. In werkelijkheid gaat 't bijna altijd om geld en/of macht, en niet om de bescherming van de burger.
Zo lang dat zo is, moet er niet gek worden opgekeken als er enige weerstand is tegen deze zoveelste inbreuk op de privacy. Helaas is die weerstand juist veel te klein - dit is omdat de meeste mensen onvoldoende technisch inzicht hebben om de consequenties te kunnen overzien. Juist daarom moet de burger tegen zichzelf beschermd worden. Oftewel: geen invoering van slimme meters voordat alle bezorgdheden zijn weggenomen.

Dus, conclusie: 'slimme meters' zijn wel zeker dom (tenminste in de zin van de betekenis zoals bedoeld in de titel).

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-08-12T09:57:00.000Z Bernhard van der Feen
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.