Managed hosting door True

Bestemmingsplannen online raadplegen in Soest

Case study

 

De gemeente Soest maakt het mogelijk om bestemmingsplannen via de gemeentelijke website on line te raadplegen. Voorheen moest de burger voor het raadplegen van de plannen naar het gemeentehuis gaan. Nu is het mogelijk vanuit huis de bestemming van een perceel en de bijbehorende voorschriften digitaal op te roepen.

Bestemmingsplannen?

Gemeenten hebben voor alle gebieden binnen de gemeentegrenzen bestemmingsplannen opgesteld. In een bestemmingsplan wordt onder meer beschreven wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. De plannen gelden zowel voor burgers en bedrijven als voor de gemeente zelf.

Bestemmingsplannen bevatten regels over de manier waarop de grond en de opstallen gebruikt mogen worden en er staan bouwregels in over bijvoorbeeld de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. De gemeente is verplicht om aanvragen voor een bouwvergunning en het gebruik van bebouwde en onbebouwde gronden te toetsen aan het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is dus een belangrijk middel om de kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving te beschermen en te handhaven.

De toepassing van Smartsite

De gemeente Soest maakt gebruik van Flexiweb voor het beheer van haar geo-informatie (GIS systeem). Dit systeem publiceert dynamische kaarten naar internet. De bestemmingsplannen en voorschriften worden beheerd in Smartsite. Om deze gegevens dynamisch op te halen is een koppeling tussen Smartsite en het GIS systeem Flexiweb gerealiseerd. De communicatie tussen de twee systemen geschiedt via XML. Door binnen Flexiweb op de plankaart te klikken wordt een XML-bericht verzonden naar Smartsite die hieruit de verwijzingen filtert naar de gegevens van het gekozen bestemmingsplan. Van een betreffend perceel kunnen nu op deze wijze de vigerende bestemmingen worden opgevraagd, maar in de toekomst kunnen er ook andere documenten aan gekoppeld worden, bijvoorbeeld bouwtekeningen uit het bouwarchief.

De betrokken partijen tijdens dit project waren de gemeente Soest, ISIS B.V. en Seneca Web Development B.V.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/2353566). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees meer over


 
Vacatures

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×