Genomineerden Computable IT Award 1999

Eenentwintig projecten doen gooi naar award

Eenentwintig IT-projecten doen een gooi naar de Computable IT Award 1999. Van de hier gepresenteerde projecten zullen er zeven doordringen tot de finale. Uit deze zeven projecten wordt op 28 oktober de winnaar gekozen van de laatste Computable IT Award van deze eeuw.

Project: Online Viewing
Opdrachtgever: ABN Amro Bank NV, Amsterdam
Uitvoerders: intern: R. van Doesburg
Projectomschrijving: Een efficiency-operatie die is gericht op het digitaliseren van de papieren informatiestromen binnen de onderneming. Daardoor is een kostenbesparing mogelijk (minder papier) en komt de informatie sneller beschikbaar voor de kantoormedewerkers.
Doelstelling(en): Migratie van een papieren output naar een beeldscherm-output. Met andere woorden: een papier-'arm' kantoor.
Looptijd: oktober 1997 - december 1998
Budget: 2,1 miljoen gulden

 
Project: OSCAR (DIS/WFM)
Opdrachtgever: Dienst geneeskundige verzorging politie, Amersfoort. Deze dienst is verantwoordelijk voor uitvoering van de ziektekostenverzekeringen van alle politieambtenaren in Nederland, hun gezinsleden, gepensioneerde politieambtenaren en hun nagelaten betrekkingen.
Uitvoerders: intern: A. Wennekes
extern: CMG Public Sector; M. Witvliet
Projectomschrijving: De integratie van het scannings- en het documentmanagementsysteem, waarmee onder meer wordt voorkomen dat reeds beschikbare gegevens opnieuw worden ingevoerd. Het systeem bestaat uit vier componenten: een imaging subsysteem, een documentair informatiesysteem (DIS), een 'workflow'-managementsysteem (WFM) en een primair processensysteem (Coins).
Doelstelling(en): Verbetering van de administratieve organisatie en het gebruik van moderne informatietechnologie.
Looptijd: september 1998 - november 1998 (pilot); het totale project loopt nog.
Budget: 500.000 gulden

 
Project: RIS (Lisv)
Opdrachtgever: Het Glazen Huis Development BV, Amstelveen, actief in de IT-dienstverlening, zoals netwerkconsultancy, financiële consultancy en software-ontwikkeling.
Uitvoerders: intern: F. Bunck
extern: niet van toepassing
Projectomschrijving: Met gebruikmaking van verschillende technieken (SQL, Windows NT) is een relatiedatabase ontwikkeld. Daarbij is gekozen voor RAD (Visual Basic) in combinatie met SDM. De database is ontwikkeld voor 250 eindgebruikers.
Doelstelling(en): Het centraliseren van gegevens van externe relaties in een gemeenschappelijke database, inclusief het beheer van aan deze relaties gerelateerde documenten en de onderlinge samenhang tussen de relaties.
Looptijd: januari 1998 - december 1998
Budget: 140.000 gulden

Project: 'Stem op een cyberpoliticus!'
Opdrachtgever: Oussama Cherribi, Tweedekamerlid VVD-fractie, Amsterdam.
Uitvoerders: intern: Oussama Cherribi
extern: Esther Mosselman (ontwerpster)
Projectomschrijving: De opzet en ontwikkeling van een eigen website (http://www.cherribi.nl) waarmee de achterban op de hoogte wordt gehouden van de politieke actualiteit, de handelingen van de Tweede Kamer toegankelijk worden gemaakt, communicatie tussen kamerlid en kiezers makkelijker wordt en natuurlijk de eigen liberale idealen kunnen worden uitgedragen.
Doelstelling(en): Zoveel mogelijk stemmen halen bij de verkiezingen. En een blijvende band vormen met de markt van de kiezers.
Looptijd: doorlopend
Budget: 6.000 gulden

 
Project: CRIUS
Opdrachtgever: Zwolsche Algemeene, Nieuwegein, verzekeringsmaatschappij
Uitvoerders: intern: P. van Engen
Projectomschrijving: Vanuit een datawarehouse met schadeverzekeringsgegevens is met SAS een dataset gecreëerd voor de buitendiensten en het management. Deze dataset wordt maandelijks gekopieerd naar een Notes-database. Naast het raadplegen van productiegegevens voor hun 'eigen' tussenpersoon, is het daarmee voor de buitendienst mogelijk bezoekverslagen en marktgegevens uit te wisselen.
Doelstelling(en): Het binnen de bestaande infrastructuur realiseren van een communicatiefaciliteit tussen buitendienst en management; ondersteuning van de buitendienst met geautomatiseerde middelen; verschaffen van inzicht in de productie en rentabiliteit van tussenpersonen zodat gerichte acties kunnen worden uitgevoerd; de ontwikkeling van applicaties ter ondersteuning van de werkzaamheden van de buitendienst.
Looptijd: oktober 1997 - september 1998
Budget: 608.255 gulden

 
Project: Railpocket Management Informatiesysteem
Opdrachtgever: Nederlandse Spoorwegen, Utrecht
Uitvoerders: intern: W. Liet
extern: Devote NV
Projectomschrijving: Dagelijks vullen de conducteurs van de Nederlandse Spoorwegen via een handcomputer de 'Railpocket' datawarehouse met nieuwe gegevens. De data komen aan het begin van elke volgende dag beschikbaar als managementinformatie. Voor negen verschillende gebruikersgroepen binnen NS zijn 50 rapporten en 8 'kubussen' voorgeprogrammeerd.
Doelstelling(en): Verbeteren van het treinproduct door betere gegevensvastlegging aan de bron (conducteurs); het toegankelijker maken van proces- en managementinformatie en een kostenreductie van gegevensverwerkende processen.
Looptijd: oktober 1997 - oktober 1998
Budget: 2,2 miljoen gulden

 
Project: Mint
Opdrachtgever: Hogeschool Holland, Diemen, die opleidingen verzorgt op het gebied van gezondheidszorg, educatie, pedagogiek, economie, vrijetijdsbesteding, management en theologie
Uitvoerders: intern: B. Gorter en R. van Ommen
Projectomschrijving: Er is een ICT-infrastructuur aangelegd waarbij de heterogene, technologisch verouderde omgeving is gemigreerd naar een volledig nieuwe millenniumbestendige, homogene omgeving. Door deze migratie naar nieuwe technologie zijn de noodzakelijke onderwijsvernieuwingen makkelijker te faciliteren.
Doelstelling(en): ICT als 'unique selling point' in de concurrentiestrijd met andere hogescholen; ICT als 'change agent' met de mogelijkheid om de meest uiteenlopende onderwijsvernieuwingen door te voeren; ICT in de handen van specialisten.
Looptijd: februari 1999 - november 1999
Budget: 6,8 miljoen gulden

 
Project: SPIL
Opdrachtgever: Train-IT, Nieuwegein, aanbieder van kantoorautomatiseringsdiensten, opleidingen en bouw en implementatie van automatiseringssystemen.
Uitvoerders: intern: R. Wentzel
Projectomschrijving: De ontwikkeling en implementatie van een automatiseringssysteem dat het volledige bedrijfsproces van TrainIT ondersteunt. De opzet is dusdanig dat het bedrijf het huidige dienstenpakket in de toekomst via Internet kan aanbieden.
Doelstelling(en): Het systeem moet een optimale planning mogelijk maken van resources (consultants, PC's, locaties, cursusboeken, etc.). De gehele administratieve en organisatorische routing moet te volgen zijn en worden gekoppeld aan andere integrale systemen op holdingniveau (zoals een bestellingen- en het financiële systeem). Ook dient het systeem de basis te zijn voor de managementinformatie.
Looptijd: juni 1998 - januari 1999
Budget: 130.000 gulden

 
Project: Moving Business Systeem (MBS)
Opdrachtgever: Meinders Euro Service, Holten, een hulpdienst voor vrachtwagens die zijn dienstenpakket inmiddels heeft uitgebreid: niet alleen de verwerking van pechmeldingen, maar ook de financiële afhandeling, coördinatie en behandeling van managementinformatie voor (inter)nationale wegtransporten.
Uitvoerders: intern: A. Kuilder, N. Meinders en W. van Alst
extern: Vitalogic BV; J. Kluis, P. Souisa, R. Dekkers, M. de Groot
Projectomschrijving: Automatisering van het bedrijfsproces waardoor behalve 'logistic control' ook 'financial' en 'information control' mogelijk worden. Zodanig dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de mobiliteit van een vrachtwagen.
Doelstelling(en): Uitbreiding van het dienstenpakket aan bestaande klanten (transportbedrijven, eigenaren van vrachtwagen-'fleets' en truckfabrikanten) en benaderen van nieuwe markten (truckverhuurbedrijven, leasebedrijven, verzekeringsorganisaties, overheidsdiensten en andere hulpdiensten).
Looptijd: april 1998 - december 1998
Budget: 600.000 gulden

 
Project: Cargoswitch
Opdrachtgever: E-switch BV, Soest, ICT-bedrijf dat is gespecialiseerd in het automatiseren van berichtenverkeer.
Uitvoerders: intern: J. Thorburn
-extern: niet van toepassing
Projectomschrijving: De ontwikkeling van een applicatie voor de transportbranche die alle partners in de vervoersketen in staat stelt edi-berichten te verzenden en te ontvangen via een TCP-IP-netwerk.
Doelstelling(en): Verkopen van abonnementen voor offline edi-communicatie-applicaties aan verladers van goederen en hun expediteurs.
Looptijd: september 1997 - november 1998
Budget: 500.000 gulden

 
Project: www.evenementnet.nl
Opdrachtgever: Evenementnet BV, Almere, organisatie- en adviesbureau voor evenementen, ontstaan uit een fusie tussen Roos Events & Incentives en Zwikker Business Events.
Uitvoerders: intern: P. Zwikker en B. Roos
Projectomschrijving: De ontwikkeling van een website, http://www.evenementnet.nl, waarmee de markt beter kan worden geïnformeerd en sneller bediend.
Doelstelling(en): Introductie van een nieuw verkoopinstrument op het terrein van de evenementenorganisatie.
Looptijd: april 1998 - december 1998
Budget: 100.000 gulden

 
Project: Config
Opdrachtgever: Fri-Jado BV, Etten-Leur, leverancier van bedrijfskoelingen, horeca-automatisering en foodcare-systemen
Uitvoerders: intern: P.V. Ros
Projectomschrijving: Een op efficiency gerichte koppeling van enkele bedrijfsprocessen en de integratie van een nieuw ontwikkelde offerte/order-applicatie. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van RAD (rapid application development) en Microsoft Visual C++.
Doelstelling(en): Betere interne informatievoorziening; opzetten van producten en projecten uit generieke modellen; genereren van projectdocumentatie; 'opcalculeren' van producten en projecten; genereren van een stuklijst; aansturen van het logistieke en financiële bedrijfsproces.
Looptijd: mei 1998 - maart 1999
Budget: 300.000 gulden

 
Project: G@lileo
Opdrachtgever: Fruitmasters Groep, Geldermalsen, dienstverlenende organisatie voor fruittelers, die is ontstaan uit de fusie van drie coöperatieve fruitveilingen.
Uitvoerders: intern: R. Brummelman
extern: Egosoft; R. van de Berg
Projectomschrijving: Het opzetten van een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem voor alle bedrijfsprocessen, waarmee het mogelijk wordt alle productpartijen binnen het bedrijf te volgen.
Doelstelling(en): Optimalisatie van de interne en externe informatiestromen; 'business process redesign', ofwel de herontwikkeling van een groot aantal bedrijfsprocessen.
Looptijd: februari 1996 - augustus 1998
Budget: 2 miljoen gulden

 
Project: IPSy
Opdrachtgever: Generale Bank, Rotterdam, onderdeel van de Fortis Groep
Uitvoerders: intern: S. Neering; A. Dashorst; E. Moyson
extern: Compaq; Twinsoft; Kpmg
Projectomschrijving: De ontwikkeling van een systeem voor internationaal 'target balancing' en rentecompensatie, gebruikmakend van onder andere het bestaande platform voor elektronisch bankieren. De beveiliging geschiedt met smartcards. Uiteraard moet het systeem kunnen rekenen met de euro. Systeem- softwarebeschrijving: Tandem mainframe, Cobol/Tal, Tantan/Tektonic (voor ontsluiten databases voor Html), Java en verschillende ontwikkel- en testtools.
Doelstelling(en): automatiseren van target balancing en cash-management.

Looptijd: december 1997 - december 1998
Budget: 9 miljoen gulden
 
Project: Tivoli Operational Model
Opdrachtgever: IBM Nederland NV, Zoetermeer
Uitvoerders: intern: R. Kroes
extern: niet van toepassing
Projectomschrijving: De ontwikkeling van een modulaire en schaalbare standaard implementatiemethode waarin de kennis van en ervaringen met Tivoli-implementaties zijn verwerkt.
Doelstelling(en): Efficiëntieverbetering; effectievere inzet van 'resources'; snellere implementatie en installatie van het systeemmanagementproduct Tivoli; beter voldoen aan vraag vanuit de markt.
Looptijd: mei 1998 - december 1998
Budget: 2,5 miljoen gulden

 
Project: Improve
Opdrachtgever: Eldra, Ittervoort, kabelproducent
Uitvoerders: intern: A. Oosting
extern: Improve Information Systems: J. Karlsson; Jansen MI Consulting: W. Damen
Projectomschrijving: Een productinformatiesysteem voor het vastleggen van optimale bewerkingen, materiaalbehoeften en machineparameters van alle ontworpen aders en kabels. Het systeem is ook te gebruiken voor het genereren van recepturen voor het erp-systeem en voor het genereren van machine-instelinstructies. Er is een directe koppeling tussen het erp-systeem en de werkvloer.
Doelstelling(en): een millenniumproof informatiesysteem en invoering van een structureel IT-beleid, gebaseerd op strategische doelstellingen.
Looptijd: april 1998 - januari 1999
Budget: Niet bekend

 
Project: Automatisch Bestellen OVN
Opdrachtgever: KPN Telecom BV, Den Haag
Uitvoerders: intern: P. Kolsteeg
extern: Computer Sciences Corporation: H. Nijveen
Projectomschrijving: Ontwikkeling van een systeem dat bijhoudt wie wanneer namens KPN financiële verplichtingen aangaat, vastlegt welke producten en diensten besteld (moeten) worden, kortom een systeem dat de financiële bedrijfsprocessen beheersbaar maakt, met name de inkoop van goederen, personeel en diensten. Het systeem is onder meer gebaseerd op webtechnologie.
Doelstelling(en): grip krijgen op de financiële stromen binnen het bedrijf; kostenreductie; vervangen van papieren informatiestromen.
Looptijd: juli 1997 - januari 1999
Budget: Niet bekend

 
Project: Sell IT
Opdrachtgever: Garcia Jeans, Ridderkerk, kledingleverancier
Uitvoerders: intern: M. Teunissen
extern: Runtime: J. Lovmand; Merlijn: P. Haas
Projectomschrijving: Automatisering/digitalisering van het verkoopproces dat de buitendienstverkopers direct alle benodigde informatie verstrekt op hun lichtgewicht pencomputers met handschriftherkenning en IR-techniek. De orders die de verkopers op hun beurt invoeren, worden direct verwerkt door de server.
Doelstelling(en): efficiencyverbetering, kostenreductie en beter voorraadbeheer.
Looptijd: november 1998 - februari 1999
Budget: 145.000 gulden

 
Project: Geïntegreerde ISO 9002+
Opdrachtgever: Schade Service Duynker BV, Den Helder, autoschadebedrijf
Uitvoerders: intern: J. Veenendaal
extern: GSE/IBM België; Kpmg: J. Geelen
Projectomschrijving: De opzet van een kwaliteitssysteem waarbij alle routinematige administratieve handelingen in het automatiseringspakket worden ondergebracht, het systeem zoveel mogelijk 'papierloos' wordt gemaakt en de prestatie-indicatoren zoveel mogelijk worden gegenereerd door het automatiseringssysteem.
Doelstelling(en): Een kwaliteitszorgsysteem volgens de ISO 9002-norm.
Looptijd: maart 1998 - september 1998
Budget: 100.000 gulden

 
Project: E-seller
Opdrachtgever: Take it Now BV, Bilthoven, ICT-bedrijf gespecialiseerd in online resellerconcepten
Uitvoerders: intern: J. Petersen
extern: niet van toepassing
Projectomschrijving: Ontwikkeling van een standaard reseller-omgeving voor online verkoop en e-handel.
Doelstelling(en): verkoop van het ontwikkelde model aan in e-handel geïnteresseerde bedrijven.
Looptijd: december 1998 - mei 1999
Budget: 500.000 gulden

 
Project: Linux Foto-archief database
Opdrachtgever: Werner Fotografen Agentschap, Den Haag, fotopersbureau
Uitvoerders: intern: M. Reuver
extern: Competa IT: A. Haxby; MiTC: D. Georgonas
Projectomschrijving: Een foto-archiefdatabase draaiend onder het goedkope besturingssysteem Linux, met hoge beschikbaarheid en een groot aantal functionaliteiten.
Doelstelling(en): Meer klanten trekken door foto's uit het archief snel, digitaal ter beschikking te stellen.
Looptijd: september 1998 - januari 1999
Budget: 65.000 gulden

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 1999-09-10T00:00:00.000Z Jeroen Bezem