Frysk praten met Limburgers

Adviesbureau Zenc: samenwerking provincies op ict-gebied is lonend

Het Ictu-programma E-Provincies onderzoekt de haalbaarheid van een gezamenlijk computercentrum voor provincies. Samenwerking op it-gebied is namelijk lonend, blijkt uit het onderzoek 'Winst met ict. Goede praktijkvoorbeelden bij provincies'.

Brede blik Gelderland
De provincie Gelderland stelt dit jaar twee miljoen euro beschikbaar voor projecten die de dienstverlening aan burgers verbeteren door middel van de inzet van ict. In totaal gaat het om 31 projecten. Zo ontvangen de gemeenten Tiel, Beuningen, Ede en Heumen een bijdrage om hun elektronisch loket verder te ontwikkelen en wordt in Zutphen een nog te bouwen systeem gesubsidieerd om patiëntengegevens van huisartsen 24 uur per dag toegankelijk te maken. De subsidies maken deel uit van de subsidieregeling ICT , waarvoor de provincie 9,1 miljoen euro heeft uitgetrokken (loopt tot 2007). Doel is stimulering van de elektronische dienstverlening bij overheidsinstellingen.
John Kuipéri, programmamanager E-provincies, meldt dat er dit jaar een onderzoek loopt naar de haalbaarheid van een gemeenschappelijke, kleinschalige ict-beheerorganisatie voor toepassingen die provincies gezamenlijk of met andere (overheids)organisaties gebruiken. Deze opzet wordt afgezet tegen uitbesteding bij een automatiseerder of de keuze het beheer bij de afzonderlijke provincies te laten.
E-Provincies, programmaonderdeel van de ict-uitvoeringsinstantie bij de overheid Ictu, poogt de twaalf provincies in Nederland te stimuleren om op ict-vlak meer met elkaar te delen en kennis uit te wisselen. Kuipéri wijst bijvoorbeeld op de risicokaart, een gis-internetapplicatie die aangeeft waar inwoners risico's kunnen lopen in geval van calamiteiten (zoals een brandend tankstation). De provincie Friesland was hierin koploper, maar inmiddels hebben de meeste andere provincies ook zo'n digitale kaart, zij het met onderlinge verschillen, die via de provinciale websites raadpleegbaar is. "Wij laten momenteel één ict-ondergrond aanleggen voor deze toepassing", zegt Kuipéri. "Die moet volgend jaar klaar zijn. Het vormt een testcase voor het opzetten van andere gemeenschappelijke projecten."

Geo-informatie

Uit het onderzoek 'Winst met ict. Goede praktijkvoorbeelden bij provincies' blijkt dat investeren in ict zich uitbetaalt, niet alleen vanwege lagere kosten, maar ook uit oogpunt van efficiëntie en een informatiehuishouding die beter op orde is. De onderzoekers - werkzaam bij adviesbureau voor de overheid Zenc en in opdracht van E-Provincies aan de slag gegaan - behandelen vijf praktijkgevallen waarbij provincies baat hebben bij een ict-oplossing. Het meest aansprekende voorbeeld is de bundeling van provinciale krachten voor het vergaren van geografische informatie. Provincies kopen tegenwoordig gezamenlijk gis-bestanden in, zoals luchtfoto's, topografische bestanden en de digitale kadastrale kaart. Bovendien hebben ze een mantelcontract afgesloten met Esri voor het gis-software portfolio Arc, dat aan elk van hen wordt geleverd.

Provincieloket
Overijssel opent, geïntegreerd in haar eigen website, deze maand als eerste het Provincieloket. Dit meldt Incontrol, magazine voor de digitale overheid. Het digitale loket biedt een overzicht van algemene provinciale producten en diensten, waarbij de provincie zelf aanvullende informatie kan toevoegen. Het is gebaseerd op de databank en systematiek van het (rijks)Overheidsloket, dat zo'n 2500 beschrijvingen van rijksproducten bevat en sinds voorjaar 2003 een onderdeel vormt van het centrale overheidsportaal http://www.overheid.nl.
Op termijn moeten alle provincies gebruikmaken van het Provincieloket. Volgens Incontrol lopen er momenteel gesprekken met de Unie van Waterschappen om ook eenzelfde soort systematiek te gebruiken voor de productencatalogi van de waterschappen. Mochten gemeenten en andere overheidsinstellingen zich eveneens aansluiten bij dit model, dan komt het ultieme doel in zicht: het creëren van één loket waar alle informatie over producten en diensten van overheden op een standaard manier te vinden valt.
Een aantal jaren geleden zorgde ieder provinciehuis nog voor zijn eigen gis-software en bestanden. Zenc schat dat de gezamenlijke aanschaf een slordige 3,5 miljoen euro op jaarbasis bespaard. Daarbovenop komt nog een besparing van ruim een half miljoen euro op de onderhoudskosten van de digitale kadastrale kaart van Het Kadaster. De onderzoekers wijzen er verder op dat provincies tevens winst kunnen boeken door het inrichten van een standaard ruimtelijke informatie-infrastructuur. De provincie Gelderland heeft zo'n structuur al vanaf 1996 in beheer, via de afdeling Geo-informatie. Daarmee voorkomt zij dat afdelingen hun eigen bestanden in elkaar sleutelen, wat het uitwisselen of openbaar maken van gis-bestanden bemoeilijkt. Daarbij blijft de kwaliteit van de gegevens onder centraal gezag beter gewaarborgd, omdat er geen dubbele databases meer in omloop zijn.

Brug open, motor af

Een ander voorbeeld dat Zenc aandraagt, is het vervangen van brugwachters door een volautomatische oplossing. De provincie Overijssel heeft vijf bruggen met weinig scheepvaart- en/of wegverkeer uitgerust met scanners (die schepen kunnen herkennen en bepalen of er personen of voertuigen op het brugdek staan) en een bedieningsmechanisme. Wanneer de brug aankomende schepen signaleert, gaat die automatisch open en dicht. Overijssel is hierdoor volgens de onderzoekers jaarlijks per brug 25.000 euro minder aan kosten kwijt, waarbij de bruggen ook nog op elk moment van de dag open kunnen. De automatische brug is ook voor andere provincies profijtelijk, aldus Zenc.
Tot de andere drie succesvolle praktijkvoorbeelden behoren een werkstroombeheersysteem voor beroep- en bezwaarschriften (op basis van Corsa/Case-software) van de provincie Zeeland, en nieuw milieuvergunningssysteem van Limburg en een interactieve veiligheids-scorekaart bij Zuid-Holland. Het onderzoeksbureau constateert dat de winst uit ict-investeringen het grootst is wanneer er wordt samengewerkt, interprovinciaal alsook met andere partijen. De onderzoekers pleiten er dan ook voor de samenwerking rond informatie-infrastructuur, toepassingen, beheer en keteninformatisering te intensiveren en te verbeteren, en nieuwe interactieve toepassingen organisatorisch stevig te verankeren.< BR> 
Het rapport 'Winst met ict. Goede praktijkvoorbeelden bij provincies' is opvraagbaar via http://www.zenc.nl of http://www.e-provincie.nl

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2004-04-23T00:00:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.