Olympische zinspreuk reikt verder dan de mens

Citius, altius, fortius

"Als we ons kapot vervelen tijdens de Spelen hebben we het goed gedaan." Aan het woord is Claude Phillips van Atos Origin. Zijn bedrijf draagt zorg voor de automatisering van de 28ste Olympiade, die vandaag officieel van start gaat. Philipps spreekt van een complex project. "Niet zozeer vanwege de technologie, maar omdat alle systemen moeten draaien in een kort tijdsbestek van twee weken, verspreid over diverse locaties. Uitstel is niet mogelijk. Wat dat betreft lijkt dit it-project op de aanpak van het millenniumprobleem."

  
Het technologisch operatiecentrum (Toc) van Atos Origin in Athene. Het pand geniet extra bewaking vanwege de verhoogde dreiging van terrorisme.
Claude Phillips, programmadirecteur grote evenementen bij Atos Origin, is al vanaf 2001 met zijn team actief in Athene om in opdracht van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de informatiehuishouding van de Spelen te regelen. Twee dagen na de sluitingsceremonie op 29 augustus pakt Phillips met vrouw en zoon de koffers. Dan reizen ze af naar Turijn, waar hij begint met de it-voorbereidingen voor de Winterspelen die er in 2006 plaatsvinden. Het meeste werk zit erop, zo vlak voor de opening. "Wij zijn speelklaar. Er doen zich geen grote problemen voor, alleen de details vragen nog de aandacht. In het internationale omroepcentrum bijvoorbeeld, willen sommige tv-stations de apparatuur in hun ruimte verplaatsen." Tijdens de komende Olympiade verwacht de Fransman niet al teveel sportwedstrijden te kunnen zien. "Ik ben haast continu aanwezig in de 'kelder': het toc, het technologie-operatiecentrum van Atos Origin".

10.500 computers

In 1998 tekende Sema - sinds begin dit jaar in handen van Atos Origin - een contract met het IOC om op te treden als hoofd systeemintegrator voor vier achtereenvolgende spelen: Salt Lake City (2002; Winterspelen), Athene (2004; Zomerspelen), Turijn (2006; Winterspelen) en Peking (2008, Zomerspelen). De overeenkomst, met een belonings- en een gesponsord deel, heeft naar verluidt een waarde van 300 miljoen dollar. Na warmgedraaid te zijn op de Winterspelen van Salt Lake City wachtte de automatiseerder de veel grotere zomer-Olympiade (alsmede de Paralympics in september in Athene). Een vergelijking: op Athene komen zo'n 10.500 sporters af, verdeeld over 28 sporten (goed voor 301 evenementen), verspreid over 36 wedstrijdterreinen en gevolgd door 21.500 mediavertegenwoordigers; in de Amerikaanse mormonenstad lagen die cijfers op respectievelijk 2400, 7 (78 sportevenementen), 10 en 2650. Op technologiegebied werkt Atos

  
Claude Philipps, chief technology integrator van Atos Origin.
Origin met een team dat in de piektijd bestaat uit 350 vaste medewerkers en 3500 vrijwilligers. Zo'n 900 servers, 10.500 computers, 4000 intranetterminals, 2000 faxen en kopieerapparaten en 2000 printers (goed voor naar schatting 50 miljoen geprinte pagina's) zijn in gebruik. In Salt Lake City bestond het it-team uit 1350 leden en het apparatenpark uit 445 servers, 5000 computers, 1000 terminals, 1850 faxen en kopieermachines en 1250 printers.

Elke badge een barcode

Twee applicaties, bestaande uit tientallen subsystemen, vormen het hart van de it-infrastructuur van de Griekse Olympiade: het Games Management System (GMS) en het Information Diffusion System (IDS). De eerste toepassing dient een administratief-facilitair doel en regelt zaken als aankomst en vertrek, accreditaties, accommodatie en vervoer van personen in het Olympisch dorp, medische rapporten, kwalificatie-eisen van atleten en protocolinformatie rond vip's. De tweede toepassing verstrekt gegevens en statistieken over de sporten en hun sporters, en is bedoeld voor de atleten zelf, journalisten en tv-stations.
Phillips: "Het GMS helpt het IOC en Athoc - Athens 2004 Organizing Committee - om de spelen te plannen. Er moeten bijvoorbeeld middels het accreditatiesysteem zo'n 200.000 badges (in Salt Lake City ging het om 89.000 accreditaties, red.) worden gemaakt van sporters, coaches, officials, IOC-medewerkers, vrijwilligers en gasten. Op iedere badge zit een barcode die is gelinkt aan een database met autorisaties. Niet iedereen krijgt overal toegang: op de passen staan codes en kleuren om aan te geven welke locaties toegankelijk zijn."
Iedereen met een badge, waaronder de 50.000 vrijwilligers, is gescreend door de Griekse politie en de FBI. De Olympische visa met fotobadge, hologram en uniek accreditatienummer worden onder bewaking op bankpapier geprint en geplastificeerd. Een extra belasting is de aanmelding van de sporters. In een vroeg stadium geven de nationale olympische comités alle mogelijke kanshebbers voor kwalificatie op. De sporters die een limiet niet halen, moeten naderhand weer uit het systeem worden geschrapt. "Neem de hockeyteams: daarvoor worden zo'n veertig spelers aangemeld. Pas vlak voor aanvang van de spelen krijgen wij te horen hoe de definitieve selecties van zestien man eruit zien", aldus Phillips.
 

Adsl en spelletjes
KPN en NOS (bezit de Nederlandse uitzendrechten) gaan de Olympische Spelen uitzenden op internet. KPN stelt zo'n 2000 uur aan beelden beschikbaar aan zijn ruim één miljoen Adsl-abonnees. De beelden zijn gratis toegankelijk via het breedbandportaal op http://www.kpn.com. Atos Origin levert bij een groot aantal beelden opvraagbare statistische gegevens.
Wie enthousiast raakt door deze beelden kan zich uitleven in computerspelletjes. Waar vroeger Commodore reeds Summergames had (binnenkort door Tulip heruitgegeven), is dit estafettestokje inmiddels overgenomen door Sony (het Playstation 2-spel 'Athens 2004, The Official Videogame of the Olympic Games) en DTP (het computerspel 'Sommerspiele - Das Spiel').

Historie in fractie van seconde

De kern van het sportinformatiesysteem IDS is Info2004, een intranet dat beschikbaar is voor geaccrediteerde media, atleten en IOC-medewerkers. Het bevat 50.000 pagina's met uiteenlopende gegevens en beelden over de Olympische Spelen in drie talen (Grieks, Engels, Frans), variërend van de meeste actuele informatie, zoals de verwerking van resultaten, tot aan biografieën en historische resultaten. Het systeem is raadpleegbaar in 1600 kiosken, verspreid over de 62 terreinen waarop de Olympische Spelen plaatsgrijpen.
Een belangrijk onderdeel van IDS is het commentator-informatiesysteem. Deze browser-applicatie stuurt scores binnen een fractie van seconden naar persbureaus, televisiezenders en commentatoren. De data vormen tevens de basis voor de tv-graphics. Op de Olympische locaties kan deze toepassing worden geraadpleegd via 'touch-screen'-pc's. Achter het aanraakscherm bevinden zich driehonderd sportspecifieke schermen, waar uitslagen, standen en achtergrondinformatie te vinden zijn.
Alle wedstrijdgegevens komen terecht in een centrale, gedupliceerde database die tevens de bron vormt voor de uitslagen op de officiële website. De 3500 vrijwilligers van Atos Origin verzamelen deze resultaten. Zij houden op de diverse wedstrijdcomplexen met laptops de resultaten en andere karakteristieken bij en sturen die data door naar de database.

Blauwtje

De basis achter de myriaden systemen vormt bewezen technologie, benadrukt Phillips. "Je kunt niet creatief zijn tijdens de Spelen. Het moet betrouwbaar zijn. Daarom gebruiken we geen Windows XP, maar Windows 2000. Bovendien dient de technologie toegankelijk te zijn voor journalisten, sporters en officials uit derde- wereldlanden." De Atos-man verwijst impliciet naar het verwijt dat IBM kreeg toen het van zijn rol als it-partner tijdens de Spelen in Atlanta in 1996 een 'showcase' wilde maken met tal van sexy snufjes die niet bleken te werken. Het zou voor het IOC de aanleiding zijn geweest om de hoofdaannemersrol op it-gebied voor de Spelen na Sydney opnieuw aan te besteden. Volgens John Kent, bij IBM belast met sponsoractiviteiten, speelde echter mee dat Big Blue na decennialang als sponsor opgetreden te hebben, ook wel eens beloond wilde worden voor de gevraagde inspanningen. Daarop liepen de onderhandelingen met het IOC stuk, stelt hij.

Sponsors en contractors
It-consortium o.l.v. Atos Origin
 • Swatch: tijd- en scoreregistratie
 • Xerox: print, reprographics
 • Kodak/Toppan: scanners, printers, hologramtechniek
 • Panasonic: tv's en video's
 • Samsung: mobiele telefoons
 • Koep (groep van vier Griekse bedrijven Altec, Info-Quest, PC Systems en Intracom): levert PC's (Dell) en servers (Sun Unix en Intel-gebaseerd)
 • OTE: netwerkactiviteiten
Telecom-consortium o.l.v. OTE
 • Philips: Sopho-communicatiesysteem
 • Emtelle Europe: breedband glasvezeltechnologie
 • Attica Telecommunications: breedband glasvezelnetwerk
 • Alcatel: communicatieapparatuur
 • Motorola: Tetra-netwerk
 • Consortium met Saic, Siemens en Nokia: beveiliging
Website http://www.athens2004.com
 • Ontworpen en gebouwd door Athoc. Verwacht dagelijks vijf miljoen bezoekers.
 • Belangrijkste content-leverancier, ook aan het intranet Info2004 van Atos Origin, is het Nederlandse Infostrada Sports, groot geworden in het aanleveren van uiteenlopende sportinformatie.
 • draait op Akamai-netwerk
 • beheerd door OTE
Kaartverkoop:
 • Ticketmaster
Als hoofdaannemer behoort Atos Origin leiding te geven aan het 'it-consortium', waarvan diverse subleveranciers deel uitmaken in de rol van sponsor of contractor. Aansturing ervan is in de ogen van Phillips soms lastig, "omdat wij ze niet hebben uitgekozen, maar het IOC of Athoc'." Het Griekse telecombedrijf OTE is hoofdverantwoordelijke voor de telecommunicatie. Het IOC beheert overigens zelf het dopingregistratiesysteem, terwijl Athoc verantwoordelijk is voor de website en de installatie van het omroepcentrum (zie kader ).
Phillips zelf startte in 2001 met een dertigtal medewerkers, waarna gaandeweg het team werd uitgebouwd tot zo'n 350 medewerkers (waarvan een deel ingehuurd), plus de 3500 op te leiden vrijwilligers van Atos Origin. Om de ervaringen van mensen niet weg te laten vloeien, is een kennisbeheersysteem op intranet opgezet. Voor de aanleg en het beheren van de decentrale infrastructuur richtte de it-dienstverlener een aantal tijdelijke ruimtes in. Naast het eerder genoemde toc, waar het it-netwerk en infrastructuur 24 uur per dag worden bewaakt, is er bijvoorbeeld een datacentrum met dubbele uitwijk: één in Athene zelf en één op een geheime locatie in Griekenland, buiten de aardbevingszone. Opmerkelijk is de ingebruikname van een 'pc-fabriek' van 7000 m�, voor het standaard prepareren van de tienduizend computers. Daarnaast zijn er een test- en simulatielaboratorium en een data-invoerplek met een onderverdeling in Olympische sporten.

200.000 testuren

De automatiseerder koos uit beveiligingsoogpunt voor de installatie van twee afzonderlijke netwerken met separate hardware: een kantoorautomatiseringsnetwerk met internet en e-mail en het autonoom opererende 'intranet van de Olympische Spelen', met een beperkt aantal aansluitingen en zonder e-mail-mogelijkheid. "Het is een zeer restrictief netwerk met een centrale toegangsserver en extra encryptiebeveiliging. Er gaat bijvoorbeeld wel informatie uit naar het internationale uitzendcentrum, maar terug kan niet. Mensen kunnen ook niet met hun eigen notebook van buitenaf inloggen om te voorkomen dat hackers en virussen een kans krijgen", zegt Yan Noblot, beveiligingsspecialist van Atos Origin. "Bij de tienduizend ingezette computers zijn tevens allerlei functies niet geïnstalleerd, zoals de dvd-speler, de usb en wifi-verbindingen."
Het Olympisch team van Atos Origin heeft zich wezenloos getest (naar schatting ruim 200.000 testuren). Afgelopen juni stond de laatste grote technische repetities op het programma. Daarin zijn in een week op zestien locaties alle it-systemen beproefd aan de hand vele crisisscenario's. Te denken valt aan systeemproblemen, computervirussen, stroomuitval, werknemers die niet op komen dagen, sportactiviteiten die verschoven werden, een atleet die op weg naar een stadion een aanrijding krijgt, etc, etc. "De repetitie had ook als doel om te bepalen of het operationele team tegen druk bestand is", vertelt Phillips. De Fransman stelt dat na deze repetitie Atos Origin eigenlijk al klaar was met het it-project. "Dat moest ook wel, omdat in juni al de eerste atleten en journalisten rondliepen."

Een rommeltje

Wie in april in Athene rondliep vroeg zich ernstig af of de Grieken de voorbereidingen voor de 28ste Olympiade wel op tijd af zouden krijgen. Een rondgang door een leeg internationaal omroepcentrum met uitzicht op het als één grote bouwput ogende Olympische Stadion liet de twijfel groeien. Inmiddels lijken de Hellenen, die onder aansporing van het nieuwe kabinet dag en nacht aan de Spelen hebben gebouwd, een succesvolle inhaalslag te hebben gemaakt en zijn alle bouwwerkzaamheden zo'n beetje klaar. Volgens Claude Phillips valt de Griekse mentaliteit grofweg te typeren als 'maak je niet druk, een rommeltje wordt het waarschijnlijk toch.' Na drie jaar in Athene vertoefd te hebben, is hij er gewend aan geraakt, maar zijn levensmotto zal het niet worden.< BR> 
Lees op de website van Computable gerelateerde artikelen 'Extreme ict-veiligheidsnormen in Athene' (05.03.04), 'Draadloos Olympisch nieuws' (16.04.04) en 'Atos Origin haalt Olympische limiet' (23.04.04).

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2004-08-13T00:00:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.