Automatisering van het inkoopproces bespaart fors op kosten

Goedkoop grossieren

Dit artikel delen:

Inkopen gaat meestal nog gewoon met pen en papier. Dit proces - van offerte tot aanschaf - is een van de laatste niet-geautomatiseerde bolwerken, maar de razend populaire inkoopportalen staan op doorbreken. Iedere week zien tientallen nieuwe initiatieven het daglicht. De automatisering lijkt hiermee eindelijk een van haar beloftes in te lossen; fors besparen op de kosten. Via Internet is zelfs tot 90 procent op het inkoopproces te besparen.

Een frisdrankfabrikant heeft regelmatig caustische soda nodig voor het schoonmaken van zijn flessen. Waar de inkoper voorheen telkens de halve wereld moest bellen en faxen om uit te zoeken waar de goedkoopste soda te halen viel, kan het nu terecht op http://www.chemunity.com, een virtuele marktplaats voor chemicaliën. Daar volstaat het invullen van één elektronische aanvraag. De inkoper plaatst hier in een aantal logische stappen zijn order: hij vult in welk product hij wil, hoeveel ton, wat het afleveradres is, wanneer het moet worden afgeleverd en wat de richtprijs is. Het systeem verstuurt vervolgens via e-mail of SMS een bericht naar leveranciers van soda die zich ook bij website-beheerder Chemunity hebben aangemeld. Zij hebben 25 uur de tijd om te reageren via Internet of wap. Hiermee garandeert de website kopers de beste prijs en regeert niet het principe 'die het eerst komt, het eerst maalt'. "De productmanagers van leveranciers hebben het razend druk en zijn moeilijk bereikbaar. Wij creëren voor hen ruimte zodat ze toch kunnen reageren op aanvragen", zegt Mark-Jan Terwindt. Hij richtte samen met Herman Rijks eind vorig jaar Chemunity op: een inkoopportaal voor de middelgrote chemische markt in Europa.
Beide heren werkten bij de distributeur Holland Chemicals International. Rijks kwam op het idee om inkoop via Internet af te handelen toen hij een groep inkoopassistenten bij zijn bedrijf aan het werk zag. Zij hadden het razend druk met het steeds opnieuw onderhandelen over prijzen van een paar honderd chemicaliën - via telefoon, fax en e-mail. Samen met collega Terwindt legde Rijks de directie van HCI het voorstel voor om een virtuele distributiefirma op te richten. Terwindt: "Ons plan was voor de directie te radicaal. We zouden de concurrentie aangaan met HCI zelf. Ons online-ordersysteem maakt namelijk handel in chemie zonder tussenpersonen mogelijk." Het duo besloot de stoute schoenen aan te trekken en nam ontslag. Het wist financiering los te weken van de investeerders Gilde IT-fonds en Optimix in ruil voor een belang van 27,5 procent. Met de IT-partners Computer Sciences Corporation, Compaq en Interworld sloten ze gunstige leveringsvoorwaarden af, waarbij afbetaling pas geschiedt wanneer er succes wordt geboekt.

Eigen inkoopportalen

Chemunity is een voorbeeld van een website voor de zakelijke markt waar inkopende en verkopende partijen samenkomen voor hun transacties. Naast deze virtuele marktplaatsen kunnen organisaties alleen hun inkoop van goederen en diensten automatiseren door een eigen inkoopportaal op te richten. Zulke initiatieven gaan vaak als e-procurement-oplossingen door het leven. Zo stond het netwerkbedrijf Cisco Systems vier jaar geleden op het punt om zelf een online-oplossing voor de inkoop van indirecte goederen, zoals gebouwen en machinerie, te ontwikkelen. Het schreef echter ook een tender uit. Daaruit kwam Ariba naar voren, een leverancier van inkoopoplossingen. Cisco werd zijn eerste klant. De Amerikaanse organisatie van het netwerkbedrijf werkte als eerste met de e-procurement-toepassing. Inmiddels begeleidt Jess Noor, hoofd inkoopafdeling Cisco Europe, Middle East and Africa, de implementatie van de oplossing in de snelgroeiende Europese verkooporganisatie. "Cisco is actief in achtenveertig landen. Door de inkoop via Internet te regelen besparen we fors op de operationele kosten."
Tot nu toe bleek het onmogelijk om het gehele inkoopproces te automatiseren. "Het probleem is", zegt Terwindt, "dat er in al die jaren geen oplossing is bedacht waarmee op grote schaal verbindingen met leveranciers - tegelijkertijd - tot stand kunnen worden gebracht. Dat was technologisch gezien te moeilijk en te duur. Toepassingen op basis van enterprise resource planning bijvoorbeeld zijn intern op de back-office gericht en leggen maar één link per leverancier. Iets als electronic data interchange is uitermate geschikt voor het regelen van transacties, maar krijgt een te complexe interface wanneer er meerdere partijen aan 'gelinkt' zouden worden. Het mist bovendien de benodigde reikwijdte."
Jess Noor van Cisco beaamt dit. "Er bestonden voor de opkomst van de inkoopportalen geen elektronische inkoopoplossingen. Erp-systemen richten zich vooral op de aankoop van primaire goederen die direct bedoeld zijn voor het eindproduct, en niet op facilitaire goederen en diensten."
Internet biedt wel de schaalgrootte en de 'multi-links' die nodig zijn om de inkoopmarkt van adequate automatiseringsoplossingen te voorzien. Op de markt van chemische bulkgoederen bijvoorbeeld willen kopers constant op de hoogte zijn van de voortdurende prijsveranderingen. Die informatie vragen ze nu nog op via telefoon, fax of e-mail en brengen ze onder in een spreadsheet. Maar volgens Terwindt zijn zulke gegevens allemaal gelijktijdig terug te vinden op Chemunity. "Op onze marktplaats brengen wij aanbieders van chemicaliën bijeen. Kopers kunnen hun beslissingscriteria in een profiel aangeven, waardoor ze niet steeds opnieuw gegevens hoeven in te typen."
Efficiëntere inkoop- en factureringsprocessen alsmede scherpere inkoopprijzen kunnen de inkoopkosten drukken met zo'n 50 tot 90 procent. Volgens Terwindts berekeningen kost een ouderwetse transactie in de chemische industrie gemiddeld tussen de 180 en 250 dollar. Inclusief verborgen kosten loopt dit zelfs op naar een bedrag tussen de 400-500 dollar. Met behulp van een elektronische inkoopoplossing zijn de kosten terug te brengen naar zo'n 10 dollar per transactie, beweert hij.

De Ariba-oplossing

De medeoprichter van Chemunity stelt dat het inkopen van chemicaliën uiteindelijk een economische beslissing is, een pure rekensom gebaseerd op een uitgebreide analyse vooraf van de kosten. "Op onze website is dat ook mogelijk, maar door het leggen van links verloopt het inkoopproces veel sneller en efficiënter. Niemand verdoet zijn tijd en het levert forse besparingen op."
Volgens Noor kost een inkooptransactie bij Cisco met inbreng van een inkoper zo'n 130 dollar. In een elektronische omgeving wordt dat bedrag volgens hem teruggebracht tot 40 à 50 dollar. Een volledig geautomatiseerde transactie, bijvoorbeeld producten uit een elektronische catalogus, kost nog maar tien dollar, blijkt uit zijn cijfers. "Wanneer een medewerker in de oude situatie kantoorartikelen of computerbenodigdheden nodig had, vroeg hij dat schriftelijk aan", vertelt Noor. "Dat stuk papier werd vervolgens in veelvoud door de organisatie gestuurd. Het proces was onoverzichtelijk en tijdrovend. Er bestonden allerlei uiteenlopende voorschriften en contactpersonen."
De gekozen Ariba-oplossing geeft elke Cisco-medewerker op het intranet een en dezelfde toegang tot de inkoopsite. Op zijn of haar laptop staat achter een speciaal icoon een catalogus: een database met inkoopproducten die geselecteerd kunnen worden. De medewerker vult vervolgens een elektronisch aanvraagformulier in. De site is gekoppeld aan het personeelsinformatiesysteem van Peoplesoft, zodat de gegevens van de medewerker vanzelf worden ingelezen. Het systeem houdt bij hoe groot het budget is en of iemand bevoegd is om bepaalde spullen te bestellen. Overtreedt deze bepaalde grenzen dan krijgt de desbetreffende manager een signaal. Is de bestelling officieel erkend, dan gaat de order automatisch via de inkoopmodule van Oracle Financials naar de leverancier. Dat laatste gebeurt als e-mail, fax of XML-document. De manager kan in het erp-systeem bijhouden of het inkoopbudget al is overschreden.
Noor noemt als voorbeeld een medewerker die een PC wil kopen. "Deze logt aan in de inkoopcatalogus en krijgt een keuze uit een aantal merken. De werknemer kan zelf via allerlei url's de configuratie bepalen. Bij goedkeuring komt de order vanzelf terecht bij de PC-leverancier."

Minder papier

De Ariba-toepassing biedt voordelen te over, vindt Noor. "De papierstapel vermindert drastisch en medewerkers hoeven niet achter managers aan te jagen om de autorisatie te regelen. Mocht de chef veel op pad zijn of vakantie houden dan is er altijd een vervanger geregeld. Daarbij worden er bijna geen fouten meer gemaakt, doordat er niets hoeft te worden overgetikt. Bovendien kunnen inkopers zich met strategischer zaken bezighouden, zoals voorraadbeheer, het bijhouden van marktontwikkelingen en het voeren van onderhandelingen."
Het uiteindelijk doel is het adequaat ondersteunen van de verkoop- en marketing-afdelingen, om te voorkomen dat zij zelf gaan praten met leveranciers, benadrukt hij. "In onze organisatie speelt mee dat 98 procent van de medewerkers met laptops werkt en vaak de deur uit is. Papier is voor hen alleen maar lastig. Zij kunnen onderweg direct bij onze inkoopsite en spullen bestellen die ze nodig hebben. Verder is de oplossing gericht op groei: nu werken er 7000 mensen bij Cisco Emea, dat aantal stijgt naar 15.000 in de komende twee jaar. De schaalbare Ariba-oplossing kan dit aan en zorgt er tegelijkertijd voor dat onze inkooporganisatie verhoudingsgewijs niet even sterk mee hoeft te groeien. Het moet een kleine, effectief opererende organisatie blijven."
Afspraken met leveranciers liggen vast in contracten. Daaronder vallen ook prijsfluctuaties of kortingacties. De inkopers van Cisco passen dit soort veranderingen aan op de inkoopsite. "We onderzoeken nog of we dit content-gedeelte kunnen uitbesteden aan makers van elektronische catalogussen," vertelt Noor. Hij constateert dat er nog maar weinig orders per post gaan: alleen de aanschaf van dure indirecte goederen, zoals gebouwen, lopen niet via de Ariba-oplossing.

Conservatieve omgeving

Chemunity bevindt zich nog in de opstartfase. Het heeft een startkapitaal van 1,5 miljoen euro en verwacht over vijf jaar voor 1 miljard euro aan chemicaliën te kunnen verhandelen. Er zijn inmiddels 27 medewerkers; het Internetbedrijf is actief in de Benelux, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Hongarije. Het project staat of valt met voldoende gebruikers: momenteel zijn er zo'n tweehonderd kopers en verkopers. De medewerkers polsen de paar honderd leveranciers persoonlijk of ze interesse hebben in deelname. Het Internetbedrijf heeft een callcenter in de arm genomen om de duizenden potentiële kopers uit de industrie (met name textiel, verf, frisdrank) te benaderen.
De website-beheerder stelt bedrijfsprofielen op van zowel afnemers als leveranciers. De gegevens van afnemers worden gecontroleerd door NCM. Deze kredietverzekeraar dekt de financiële risico's af, waardoor de verkopende partij altijd verzekerd is van betaling. Komt de kopende partij door de ballotage, dan wordt een contract opgesteld over leveringsvoorwaarden en boeteclausules. "Het merendeel van de leveranciers kennen we", stelt Terwindt. "Hebben we twijfels over bijvoorbeeld een onbekende aanbieder uit India of Kazachstan, dan krijgt deze geen toegang."
De eerste succesvolle transactie betrof een bestelling van DSM. Het chemieconcern bestelde eind april een vrachtwagenlading aceton en kwam 25 uur later tot overeenstemming met leverancier Sasol Chemicals Europe. Saillant detail is dat Chemunity zijn backoffice nog voor een deel moet automatiseren. Het verwerken van aanvraagformulieren gebeurt nu nog handmatig!
Het uitgangspunt van Chemunity is om de efficiency van Internet te gebruiken zonder dat de gebruikelijke manier van zakendoen in de chemische industrie grondig verandert. Terwindt: "Het is een conservatief wereldje waar al tweehonderd jaar volgens dezelfde principes handel wordt gedreven. Onze site hanteert daarom dezelfde selectiecriteria en logische beslissingen als de niet geautomatiseerde praktijk."
Chemunity speelt bij dit alles als een soort online-makelaar een neutrale rol, meent hij. "Kopers en verkopers moeten er vertrouwen in hebben.Wij krijgen alleen een percentage voor iedere succesvolle transactie." De medeoprichter vindt wel dat een elektronische marktplaats meer moet zijn dan alleen een online-toegang tot een lijst met aanbieders. "Het gaat er om dat de juiste partijen worden geselecteerd. Afnemers willen geen ellenlange lijsten met het assortiment van leveranciers doorploegen. Ze willen gelijk zaken kunnen doen met een leverancier die waterstofperoxide, tolueen of natriumcarbonaat levert. Daarin onderscheiden wij ons van andere initiatieven." Terwindt doelt hier onder meer op Chemconnect, CheMatch en Covalex die hij als 'online veilingen' bestempelt.

Gebruiksgemak voorop

CSC is de systeemintegrator bij Chemunity en verzorgt de webhosting. Het heeft tevens meegedacht over het opzetten van het bedrijfsmodel. De IT-dienstverlener heeft ervaring in de chemische industrie; Dupont is een grote klant. Ook werkt het mee aan een ander chemisch inkoopportaal (Chematch). Volgens Abraham Tol, manager e-business CSC Nederland, werkt zijn bedrijf met een zogeheten herbruikbaar Net Market-concept, met een bedrijfstoegesneden aanpak. Kern van de Chemunity-oplossing vormt de software van het Amerikaanse bedrijf Interworld. Dat is normaal een business-to-consumer-platform voor onder meer de detailhandel. De beslissing om met Interworld in zee te gaan, is genomen uit het oogpunt van prestatie, schaalbaarheid en betrouwbaarheid, vertelt Tol. "Wanneer zich grote bedrijven als gebruiker aanmelden mag dat geen probleem vormen. Bovendien bevindt zich in de Interworld-software een aparte beveiligingsoptie en een geavanceerde load balancing van transacties."
Ook goede interfaces zijn uitermate belangrijk, aldus Tol. "De cockpit moet in handen zijn van de kopers en verkopers en niet bij de faciliterende partij. Gebruikers moeten zo min mogelijk hoeven te doen."
Cisco werkt met een inkoopoplossing van Ariba. Als belangrijkste elementen van de software noemt Noor het mogelijk maken van elektronische autorisatie en het functioneren als verbindingsstuk met grote systemen als Peoplesoft en OracleFinancials. De inkoop van componenten die Cisco nodig heeft voor het maken van zijn eigen netwerkproducten blijft lopen via erp-systemen. "De Ariba-software is daarvoor niet geschikt, omdat het planning- en voorraad-functionaliteit mist", aldus Noor.

Sanering nabij

Met Ariba is ook een van de dominerende Amerikaanse marktspelers genoemd. De andere partijen zijn Commerce One, Oracle en i2 Technologies. Zij werken vaak samen met IT-dienstverleners, zoals IBM, EDS, Cap Gemini en CSC, die de systeemintegratie regelen. De Aberdeen Group verwacht dat er dit jaar nog een sanering onder de inkoopportalen plaatsgrijpt. Volgens analiste Francis Howarth hebben de traditionele erp- en edi-leveranciers de achtervolging ingezet. "Er ontstaat meer concurrentie en er zullen overnames volgen". Zo richt de vroegere edi-specialist Harbinger zich met inkoopoplossingen op de kleinere bedrijven, beschikt SAP over zijn portaal Mysap.com en verkoopt Peoplesoft de toepassing E-procurement. Maar er verschijnen ook nieuwe rivalen. KPMG bijvoorbeeld werkt in Europa nauw samen met Infobank, een Engelse leverancier van inkoopsoftware. ABN Amro speelt bank en softwarebedrijf tegelijk door aan zakelijke klanten een eenvoudig purchasing programma te slijten. Hierbij installeert de bank bij een organisatie en haar leveranciers een op creditcard-technologie gebaseerd inkoopsysteem van Visa. Dit systeem gebruikt op zijn beurt het Operating resources management system (Orms) van Ariba. Medewerkers, die bevoegd zijn, krijgen een creditcard met individuele transactie- en bestedingslimieten en leverancierscategorieën. Via een persoonlijk identificatienummer zijn ze vastgelegd in de systemen van ABN Amro. De bank regelt, wanneer er met de creditcard besteld is, vervolgens de facturering en betaling.

Groeicijfers

De verwachtingen rond e-procurement zijn enorm. Onderzoeksbureau Forrester beraamt de omzet van de Europese markt op 180 miljoen euro in 2001 en 1,4 miljard euro in 2004. Collega-kantoor Pricewaterhouse Coopers denkt zelfs dat de elektronische fora in de komende acht tot tien jaar tot de aanjagers van de groei in de wereldeconomie zullen behoren.
Maar het is niet alles goud wat er blinkt. In een ander rapport plaatst hetzelfde consultancybedrijf vraagtekens bij de groeicijfers. Price constateert dat de meeste inkopen nog steeds op papier worden geregeld. Slecht negen cent van elke gulden, die bij de leverancier wordt uitgegeven, gaat via Internet. Twijfels over de betrouwbaarheid van het inkopen via het web en de veiligheid ervan vormen nog een stevige rem op grootschalige penetratie.
Daarbij kunnen investeringen al snel oplopen tot in de miljoenen. Vooral het samenstellen van een elektronische catalogus is kostbaar. Een multinational als Philips legt zo'n slordige 150 miljoen euro opzij om onder andere zijn inkoopplannen te bekostigen. Ahold meldde dat het initiatief om met enkele andere kruideniersconcerns de inkoopactiviteiten te bundelen in drie jaar 100 miljoen euro kost. Kathleen Hall, analiste van de Giga Group, vindt dat bedrijven zich niet van de wijs moeten laten brengen door de hype rond inkoopportalen. Zij waarschuwt voor de complexheid van de toepassing en het onderschatten van de implementatie ervan. Ook de analisten van de Gartner Group hebben hun bedenkingen. Zij verwachten dat de marktplaatsen te kampen zullen krijgen met groeiende operationele kosten en veel moeten investeren in nieuwe technologie, met name waar het gaat om de integratie met legacy-systemen.

Klantmonopolies

De Amerikaanse handelscommissie FTC en het ministerie van Justitie houden de ontwikkelingen op het gebied van de elektronische marktplaatsen nauwlettend in de gaten. Zij zijn bang dat bedrijven via deze online-handelsportalen hun inkoopkrachten bundelen en zelf de prijsstelling van producten gaan bepalen. Op deze manier wordt de concurrentie onder leveranciers uitgeschakeld. Denk bijvoorbeeld aan tien multinationals die gezamenlijk PC's willen inkopen. Ze willen dat voor een bepaalde prijs doen, schrijven op hun inkoopportaal daarvoor een tender uit en wachten welke leverancier toehapt. Er kan dan sprake zijn van omgekeerde kartelvorming: niet de leveranciers, maar de kopers groeperen zich om de markt te beheersen.
De FTC alsook de Duitse kartelcommissie onderzoeken momenteel als testcase de plannen van de online-inkoopmarkt voor de automobielindustrie Covisint. Hieraan nemen General Motors, Ford, Daimler Chrysler, Renault en Nissan deel; Commerce One en Oracle zorgen voor de technologie. De Europese Commissie bereidt wetgeving voor die klantmonopolies op Internet moet tegengaan. De Commissie ziet overigens geen bezwaar tegen Myaircraft.com, een inkoopportaal voor vliegtuigonderdelen opgezet door Honeywell, United Technologies en i2 Technologies. Doorslaggevende reden is dat er reeds concurrerende initiatieven bestaan in de luchtvaartindustrie. Maar, benadrukt het Europese orgaan, iedere virtuele marktplaats zal op zijn eigen merites worden beoordeeld.
 
Rik Sanders
 
VIRTUELE MARKTPLAATSEN
Een greep uit de virtuele marktplaatsen die de afgelopen maanden zijn aangekondigd. Het selectiecriterium is dat de ICT-partners reeds bekend moeten zijn. Daaronder staan voorbeelden van bedrijven die een e-procurement hebben aangeschaft.
 
Naam: Enporion
Markt: Energie
Oprichters: Vijf Noord-Amerikaanse energiebedrijven: Allegheny Energy, New Century Energies, Minnesota Power, Northern States Power, and PPL Corp.
ICT-partners: Cap Gemini Ernst & Young, Sap, Commerce One
 
Naam: Aeroxchange
Markt: Luchtvaartindustrie
Oprichters: Dertien luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, en toeleveranciers
ICT-partners: Oracle
 
Naam: Geodesia
Markt: Juridische zaken
Oprichters: Peter Rouse en Tim Lovell (voorheen werkzaam bij Rouse & Co International)
ICT-partners: Merant International, Interregnum
 
Naam: Construction-ec.com
Markt: Bouwwereld
Oprichters: Vijf Japanse bouwbedrijven
ICT-partners: NTT Data, Oracle
 
Naam: B2Build
Markt: Bouwwereld
Oprichters: B2Build S.A.
ICT-partners: Ariba, Arthur Andersen
 
Naam: E2open.com
Markt: IT-industrie
Oprichters: Consortium van Hitachi, IBM, LG Electronics, Panasonic, Nortel Networks, Seagate, Solectron en Toshiba
ICT-partners: Ariba, i2 Technologies, IBM
 
Naam: Exostar
Markt: Luchtvaartindustrie en defensie
Oprichters: Boeing, BAE Systems, Lockheed Martin, Raytheon
ICT-partners: Commerce One
 
Naam: Worldwide Retail Exchange
Markt: Detailhandel
Oprichters: Tiental grootgrutters, waaronder Ahold
ICT-partners: IBM, i2 Technologies, Ariba
 
Naam: Transora.com
Markt: Levensmiddelen- en drankenindustrie
Oprichters: Tiental levensmiddelen- en frisdrankfabrikanten, waaronder Unilever en Heineken
ICT-partners: Pricewaterhouse Coopers
 
Naam: Dentiva.com
Markt: Tandheelkunde
Oprichters: Matthew Boatfield, Roger Kollbrunner, Alexander Tolmeijer en Julien Harneis
ICT-partners: Intershop, Pixelpark
 
Naam:LawCommerce.com
Markt: Juridische zaken
Oprichters: Andersen Consulting en Lawcommerce.com Inc
ICT-partners: Idem
 
Naam:UpstreamInfo.com
Markt: Olie-industrie
Oprichters: Chevron, Raytheon, EDS en Information Store
ICT-partners: EDS en Information Store
 
Naam: PetroCore
Markt: Olie-industrie
Oprichters: Pricewaterhouse Coopers
ICT-partners: Pricewaterhouse Coopers, Landmark Graphics, QByte, Intel, BizTech en BizTalk.org
 
Naam: SingleSourceIT
Markt: IT-industrie
Oprichters: Sarcom
ICT-partners: Tibco, Oracle, Sun en Microsoft
 
Naam: Ehitex.com
Markt: IT-industrie
Oprichters: AMD, Agilent, Canon, Compaq, Gateway, Hitachi, Hewlett-Packard, NEC, Quantum, Samsung, SCI Systems, Solectron, Synnex, Tatung en Western Digital.
ICT-partners: Rosettanet
 
Naam: Pantellos
Markt: Nutssector
Oprichters: Vijftien Noord-Amerikaanse nutsbedrijven
ICT-partners: Commerce One
 
Naam: Achilles
Markt: Nutssector
Oprichters: Zeven voornamelijk Engelse nutsbedrijven
ICT-partners: SAP en Requisite Technology
 
Naam: GlobalNetXchange
Markt: Detailhandel
Oprichters: Sears en Carrefour
ICT-partners: Oracle
 
Naam: Mmprocurement.com
Markt: Mijnbouw en metaalindustrie
Oprichters: Zestien internationale mijnbouw- en metaalbedrijven
ICT-partners: SAP en Commerce One
 
Naam: Trade-Ranger
Markt: Energie en Chemie
Oprichters: Veertien internationale energiebedrijven, chemische firma's en olieconcerns, waaronder Shell
ICT-partners: Commerce One

E-PROCUREMENT:

Naam: Eastman Chemical
ICT-partner: Commerce One
 
Naam: Lucent Technologies
ICT-partner: Ariba
 
Naam: KPN
ICT-partner: Oracle
 
Naam: KLM
ICT-partner: Sun/Netscape (i-Planet)
 
Naam: Sasol
ICT-partner: Commerce One
 
Naam: BMW Groep
ICT-partner: Ariba
 
Naam: Lloyds TSB
 
ICT-partner: Ariba
 
Naam: Microsoft
 
ICT-partner: Microsoft (met de tool MS Market)

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2000-09-08T00:00:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.