Managed hosting door True

Gemeente Venlo virtualiseert testomgeving

Testen niet langer in productie-omgeving uitgevoerd

Tot voor kort moesten de ict-beheerders van de gemeente Venlo hun tests in de productie-omgeving uitvoeren. Dat zorgde regelmatig voor extra risico op productiviteitsverlies. Een nieuwe server met VMware biedt soelaas.

De huidige infrastructuur van de gemeente Venlo is het resultaat van de gemeentelijke herindeling. "In 2001 zijn drie gemeenten - Belfeld, Tegelen en Venlo - opgegaan in wat het huidige Venlo is," vertelt Frank Stege, teamleider ict. "Daarbij is ook één automatiseringsafdeling ontstaan. Dat eerste jaar hebben we vooral gewerkt aan het ontwikkelen van de infrastructuur."

Belangrijk onderdeel daarvan was de Europese aanbesteding van het Kans-project (Kantoor Automatisering Nieuwse Stijl). Dat bestond uit drie percelen: servers, storage en werkplekken, groupware, en de opleidingen van de medewerkers. Deze zijn destijds aan drie verschillende partijen gegund.

Het afgelopen jaar heeft Venlo twee nieuwe SAN-systemen (Storage Area Network) van HP neergezet. In Venlo staat een EVA 3000, en in Tegelen een gespiegelde EVA 4000. Daar bevindt zich ook de tape-robot die 's nachts de backups verzorgd. "We hebben onze infrastructuur inmiddels goed op orde."

Productiviteitsverlies

Wat nog niet op orde was, was de test-omgeving van de ict-afdeling. Omdat deze er voorheen helemaal niet was, kon men niet anders dan testen in de productie-omgeving. Nieuwe applicaties en software-upgrades werden na het maken van een backup direct op de live-systemen gezet. "We hadden meestal wel een aparte database", zegt Stege, "maar het testen van kleinere applicaties deden we rechtstreeks in de productieomgeving."

Consequentie was dat de prestaties van de infrastructuur niet altijd voldoende waren en de systemen regelmatig down gingen. Als de upgrade toch niet bleek te voldoen, moest de backup van het oude systeem immers weer worden teruggezet. Behalve dat dat lang duurde, kon het bovendien voorkomen dat de laatste gegevens überhaupt niet meer konden worden hersteld. Gelukkig bleven dit soort problemen altijd beperkt tot de ict-afdeling zelf.

Met name Active Directory in combinatie met de domain controllers maakte software-migraties en nieuwe implementaties een lastige aangelegenheid. "Om te bepalen welke impact aanpassingen in Active Directory hebben op de domain controllers, wil je dat goed in kaart brengen voordat je in productie gaat. Vanwege de centrale rol kun je de Active Directory echter niet afschermen tijdens het testen. Het ongedaan maken van de aanpassingen in een live-situatie is een lastige klus. We hebben wel eens gehad dat we 'm tijdens een test hadden verpest. Het heeft toen erg veel moeite gekost om alles weer terug te zetten."

Virtuele systemen

"We wilden onze wijzigingen zo goed mogelijk doen", vervolgt Stege. "Daarvoor hadden we een testomgeving nodig waar we nieuwe releases op konden zetten. Je kunt daarvoor echter niet een complete kopie maken van de productieomgeving. Dat had een heleboel ruimte gekost, en onze serverruimte is niet zo groot. Bovendien vraagt een test maar weinig capaciteit van de systemen. Dus zijn we met VMware aan de slag gegaan. Daarmee konden we op één enkele hardware-server meerdere systemen tegelijk draaien. Bovendien konden we deze helemaal afschermen van de productieomgeving."

Venlo heeft nu een aparte Proliant DL-380 G4 staan. Daarop draaien maximaal 25 virtuele servers. Dat is volgens Stege ruim voldoende voor hun doeleinden. Voor een gemiddelde test zijn vijf, zes verschillende systemen nodig. Naast VMware worden nog twee andere tools gebruikt. Acronis helpt de beheerders om een image te maken van de productiesystemen. Vervolgens worden deze met behulp van PlateSpin in VMware geladen.

Had Venlo voor de testomgeving geen gebruik kunnen maken van VMware, dan had de gemeente vijf fysieke systemen extra aan moeten schaffen. Dat had dan vijf maal 5000 euro gekost, plus nog eens elk jaar 500 euro per server aan onderhoudskosten. Dat levert in totaal een extra kostenpost op van bijna 30.000 euro.

Zelf doen

Dat de aanschaf van een aparte testomgeving geen luxe is, blijkt uit het feit dat deze volgens ict-beheerder Bernd Knoops wekelijks wordt gebruikt. Bij de gemeente Venlo zijn dan ook ongeveer vierhonderd verschillende applicaties in gebruik, variërend van kleine toepassingen voor kantoorautomatisering tot de grote primaire systemen. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), IZRM voor Burgerzaken en OneWorld XE voor de financiële administratie. Daarvoor heeft de gemeente naast de 45 Windows-systemen ook een OS/400 server en drie AIX-systemen draaien.

Stege is er bovendien trots op deze dingen met een relatief klein team te kunnen doen. Bij de Venloose ict-afdeling werken nu zeven beheerders en drie mensen in de ondersteuning. Daarmee worden vierhonderd verschillende applicaties, op vijftig servers, verdeeld over tien locaties gedraaid. "We werken sinds enkele jaren ook met Itil. Een deel van de processen hebben we al ingericht. Dit jaar gaan we continuity management oppakken."

"Bij grote aanbestedingen huren we hulp in. Daarna doen we het zelf. We hebben ook geen beheertaken uitbesteed. Ontwikkelen doen we nooit zelf."

24-uurs dienstverlening

Nu de testomgeving voor elkaar is, zijn Stege en Knoops druk met het opzetten van een fail-over locatie. In Tegelen wordt een aantal systemen neergezet dat ingeval van nood de taken van de systemen in Venlo kan overnemen. "Daar zullen geen eigen applicaties worden gedraaid", zegt Stege. "Het is puur een backup-locatie. Mochten daar later toch toepassingen komen te draaien, dan zorgen we dat die weer een fail-over in Venlo hebben."

Ook de backup zal worden ingericht op basis van VMware. Met het tweede, gespiegelde EVA-systeem is de data al voor elkaar. Nu wordt gewerkt aan de servers.

Volgend jaar zal de ict-afdeling van de gemeente Venlo zijn handen vol hebben aan de implementatie van de Andez-2 aanbesteding. "We gaan naar een elektronische dienstverlening die zeven maal 24 uur bereikbaar moet zijn", aldus Stege. "Dat vraagt veel van de beschikbaarheid van de systemen." Dat is ook de reden dat onlangs het open source-pakket Nagios is geïnstalleerd. "We hebben daar 1500 checks ingebouwd", vertelt Koops.

Al deze aanpassingen moeten die 24-uurs dienstverlening mogelijk maken. "Nu we de infrastructuur helemaal op orde hebben, ligt er een goede basis voor het vervolg", zegt Stege. "Met Andez-2 gaan we straks naar een koppositie."

Voordelen van de virtuele testomgeving

  • Flexibiliteit
  • Twee tools om images uit de productieomgeving direct naar de testomgeving te kunnen copiëren
  • Het isoleren van test- en productieomgeving is belangrijk voor de stabiliteit van de infrastructuur
  • Testen op echte data door een snapshot te maken en aan de testomgeving aan te bieden
  • Onafhankelijk van locatie

Oudgedienden

Frank Stege is van origine klinisch chemisch analist, maar al bijna twintig jaar werkzaam in de IT. Na een start bij het huidige Maxima Medisch Centrum heeft hij bij De Lage Landen het SLM-proces (Service Level Management) opgezet. Daarna werkte hij als manager van Infrastructuur Beheer. Sinds 2005 werkt Stege bij de gemeente Venlo als leidinggevende binnen ICT. Als zodanig heeft hij vorm gegeven aan het change en problem management-proces en het projectmatig werken. Voor de komende jaren ligt de focus op de invoering van de mid-office en het digitale werken. Collega Bernd Knoops werkt al meer dan twintig jaar bij de gemeente Venlo. Hij begon ooit als system operator op de IBM System 36 mini en werd daarna beheerder op AS/400 en Novell. Met de vervanging van Novell door Windows werd hij beheerder op Windows Server. Op dit moment is Knoops werkzaam als senior beheerder op het gebied van storage en netwerken. Dit jaar fungeert hij bovendien als projectleider voor de interne uitwijk op basis van VMWare.

I-Visie

Vorig jaar heeft de gemeente Venlo samen met de adviseurs van Zenc een strategisch plan voor elektronische dienstverlening ontwikkeld. In december werd die zogenaamde I-Visie ook door de Raad goedgekeurd. "Daarmee zijn de ontwikkeling van een front-office, mid-office en back-office en een heleboel vervolgprojecten al gedefinieerd," aldus Stege.

Venlo kan daarbij een snelle slag slaan door te participeren in het Andez-2 project. Dat is een samenwerkingsverband van gemeenten die gezamenlijk hun mid-office laten ontwikkelen. Behalve Venlo doen ook Barendrecht, Barneveld, Maastricht, Utrecht, Veghel en de vier Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland mee. De aanbesteding van Andez-2 is onlangs gepubliceerd.

Voor Stege en zijn team betekent dit dat er straks bijvoorbeeld ook een Content Management Systeem (CMS), een Document Management Systeem, een broker, workflow-systemen en Customer Releationship Management (CRM) bij komen. Voor de ondersteuning daarvan moet een gegevensmagazijn met data uit de back-office en een zakenmagazijn met proces- en status-informatie worden gebouwd. Daarnaast zullen virtuele bezoekers zich kunnen legitimeren met DigiD, en kunnen betalen met Ogone.

Infrastructuur

De gemeente Venlo heeft ruim tien lokaties, onderling verbonden middels een eigen glasvezelnetwerk. De ongeveer elfhonderd gebruikers hebben allemaal een universele werkplek. De applicaties worden naar hen toe gestreamd via Softricity. Daarnaast kunnen ze met behulp van Citrix ook op afstand, mobiel of thuis toegang krijgen tot hun desktop. De medewerkers van de sociale recherche hebben bijvoorbeeld een laptop om onderweg toch contact te kunnen hebben met de thuisbasis.

Het daarvoor gebruikte HSDPA-netwerk (High-Speed Downlink Packet Access, de opvolger van UMTS) werd ook ingezet voor een MDA-pilot (Mail Delivery Agent). Het afgelopen jaar konden de leden van het College op ieder moment hun mail ontvangen op hun mobiele device.

Hoewel de automatiseerders van Venlo destijds ook wel hebben gekeken naar thin clients, zijn ze daar uiteindelijk niet mee aan de slag gegaan. Bij de gemeente worden ook zware graphische applicaties als Map3D, AutoCAD en Autodesk gebruikt. Deze lenen zich vanwege de grote hoeveelheid benodigde bandbreedte niet voor gebruik over het netwerk. Belangrijk argument daarbij was dat men iedereen op uniforme wijze zijn desktop aan wilde bieden.
x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

B & W van Venlo lopen buitensporig ver naast haar schoenen. Iedere 1ejaars leerling-accauntant drukt uit burgerlijke betweterigheid nu al Floriade's financiele bodemloosheid in de defenitie: monetaire lichtjaren.
Geen volgevreten Burgervader verbloemt beter deze steeds exhorbitantere vorm van explosieve compulsief hoogmoeds-gedragsafwijkingen, dan deze vette zeug en failliementfraudeur. Gefundeerd op listige leugens en amateur-telraam-prognose, promoten dementerende pisvlekken en christelijke krankzinnigen vanuit 't provincialhuis, samen met werkgeversvereningingen en andere gelieerde oplichers.
Deze driedelig-pak-dieven liegen onder de carnavalleske dekmantel van dit dialect vol noord-limburgse nasaal spraakgebrek. Ontoelaatbaar! Want de feestelijke aanloopkosten overschreiden nu reeds de ruime budgetten in dramatische veelvouden!!

De komende decannia zullen de schulden door algemene rijksgelden via een klassiek model uit de Haagse rekenkamers. Rechtschapen in voorname veiligheid, tekening en beschrijving in curratorale jip-en-janneke-taal.
Mensen wordt toch wakker!!!!
Dit fantasie-beleid kost U namelijk Uw zekerheid, en drukt op z'n minst 'n deel van Uw pensioen straks in de miljoenengaten en schrijdt de welvaart in rasse schreden terug in de tijd... Bravo Ruiter te voet!
De verliezen van deze knikkerbaan-politiek worden uiteindelijk doorgedrukt op de schouders van het voetvolk, verkapt in lijzige vermomming van stijgende gemeentelijke belastingen.
Democratie stimuleert op die manier vooral het persoonijk eigenbelang, daaraan verstrengeld groeit corruptie en zakkenvullerij achter de deftige dassen en de platpratende partijpolitiek.
De prijs van deze verachtelijke versie-vestjens droom betalen straks de gezamenlijke inwoners van nederland, en in het bijzonder de mensen uit Venlo en omgeving. De tol van dit geldelijke gelach gaat schuil achter 'n achterbakse grijns van nationale na?viteit. Geen enkele ondernemer of bemiddelend finanier steunt dit flamboillante prestige-project. Onder de zacht-dwingende macht van gemeentelijk en provincie-bestuur verstommen de enkele reactionaire vraagtekens met valse beloften subiet tot handjeklap en bouwt koehandel voort in luchtkastelen.

De fleuriapandomie-illusie pronkt in negen neonletter uit de kleurige provincie-letterbak. Helaas heeft het vertrouwde 'Aap-noot-Mies' plaats gemaakt voor 'pracht-praal-trots', handgeschreven met doorschijnende drukletters in driedubbeldwars-dictatorshandschrift.

Hieperdepiep zei de muis in het gekkenhuis.

M.v.G,

Monatoetje

Geachte Me Moom hierboven:
Ten eerste hoort deze reactie niet thuis in de Computable,
ten tweede, als je alles zo goed weet, let dan om te beginnen
op je spelling.
(En ik ben niet voor of tegen de Floriade)

Hallo Monatoetje,

Ik wil even reageren op je bericht.
Je bent niet in de IT (afdeling software) werkzaam dat is overduidelijk !
MS Windows Vista Business DSP NL ? 144,95
Microsoft Office 2007 Thuis en Studenten ? 129,95
dat is in totaal ? 274,90
voor 100 mensen is dat 27400,00 !
om aan te geven wat software kost!
daarbij maakt windows software voor miljoenen gebruikers.
De kostprijs per pakket is veel lager dan wat gemeenten gebruiken.

Je hebt geen idee waar je het over hebt.
die mensen die jou moeten helpen aan je rijbewijs, de mensen die er voor zorgen dat je kinderen naar school gaan, de mensen die de belasting regelen en nog velen meer mis je pas op het moment dat ze er niet meer zijn.
Je zit waarschijnlijk niet in de politiek van Venlo en dan moet je niet zo'n taal gebruiken, dan moet je er wat aan doen!
Je hebt je ook niet verdiept in de materie.
Overduidelijk.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-03-09T17:16:00.000Z Aad Offerman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.