Reviews worden geschreven door medewerkers van de redactie of op persoonlijke titel door externe deskundigen.

‘Belastingdienst had zich ellende kunnen besparen’

Dit artikel delen:

De Belastingdienst had zich veel ellende kunnen besparen door de adviezen op te volgen uit het boek ‘Functioneel beheer’ van Kees Ruigrok en Ernst Bosschers. Dat concludeert software application support-medewerker Fokke Zijlstra van Cordis in zijn recensie van dit boek.

Onderstaande recensies werden geschreven door lezers van Computable.nl. Zij schrijven deze recensies op persoonlijke titel. Als dank ontvingen zij van Uitgeverij Thema een gratis exemplaar van het besproken boek.

De Belastingdienst had zich veel ellende kunnen besparen

Functioneel beheer' van Kees Ruigrok en Ernst Bosschers is een boek voor beheerders die inzien dat de aansluiting van informatietechnologie op de bedrijfsprocessen essentieel is. De Belastingdienst had de testmethodieken uit ‘Functioneel beheer' moeten hanteren, dan was hen veel ellende bespaard gebleven!

Een interview met een functioneel beheerder vormt de introductie van het boek ‘Functioneel beheer'. Dat leest lekker weg, zet een beeld neer van de functietaken en onderbouwt de stelling dat branchespecifieke competenties key-competenties zijn. Branchekennis is absoluut noodzakelijk om de informatiebehoefte juist te interpreteren. Functioneel, applicatie- en technisch beheer worden beschreven aan de hand van de modellen: BiSL, ASL en ITIL.

Deel twee behandelt de rol van de beheerder. Binnen compacte organisaties is de key-user waar mogelijk tevens functioneel beheerder en bij grote organisaties kunnen key-users juist deeltaken overnemen. Vooral de vermelde tips en adviezen voor gebruikersondersteuning zijn praktisch toepasbaar. Het derde deel betreft grafische technieken en checklists voor het ontwikkelen van informatiesystemen. Nu denk je misschien: ‘Dat zijn meer instrumenten voor de pure ict'ers'. Zeker, maar om hiermee te kunnen werken en deze op waarde te schatten, dient de beheerder ze wel te kennen.

‘Functioneel beheer' is een praktisch werk voor beheerders, managers en key-users. Schaf je het boek aan, dan zul je het vast met enige regelmatig uit de kast halen. Al was het maar om de checklists in hoofdstuk zes er nog eens op na te slaan.

Fokke Zijlstra, Software Application Support, Cordis

Een functioneel beheerder is een soort van duizendpoot

Het eerste dat opvalt aan dit boek is de omslag en vervolgens de ondertitel "Kijk op bedrijfsprocessen, informatievoorziening en ICT". De inhoud is helder en overzichtelijk ingedeeld: drie secties met elk twee hoofdstukken. Aan de opzet is te merken dat de auteurs een compact boek voor ogen hebben gehad over de brede functie van functioneel beheer. Mijn eigen ervaring is dat een functioneel beheerder een soort van duizendpoot is, die van alles op de hoogte moet zijn: de techniek, de business, ontwikkelingen op de markt enz. Dit maakt functioneel beheer boeiend en dit blijkt uit dit boek zonder meer.

Zeker voor de beginnende functioneel beheerder of key-users vormt dit boek tevens een handig naslagwerk met een hoge praktische betekenis door:

  • de overzichtelijkheid is het eenvoudig om zaken op te zoeken. Vanuit de theorie van de modellen ASL, ITIL en BiSL worden de praktische zaken behandelt, zoals testen, release managent, diverse modelleringstechnieken enz.
  • veel checklists, inhoudsopgaven en diverse overzichten van prestatie-indicatoren.

De tekst is goed leesbaar. Al is deze soms wat springerig en worden sommige onderwerpen slechts summier uitgewerkt. Jammer is dat de tekst in de figuren zeer klein is en soms nauwelijks leesbaar.

Dit boek werpt een licht op het veelzijdige gebied van functioneel beheer, ondersteunt door het in populariteit stijgende BiSL model. Misschien zou het woord "Kijk" uit de ondertitel beter kunnen worden vervangen door "Inkijk". Dit boek geeft een compacte beschrijving van het brede gebied dat functioneel beheer is, omlijst door de theorie.

Menno van Baar, senior business analist, CSC

De brug tussen theorie en praktijk

Het boek ‘Functioneel beheer' behandelt functioneel beheer aan de hand van het beheermodel BiSL. BiSL is één van de drie beheermodellen, naast het beheermodel voor technisch beheer ITIL en het beheermodel voor applicatiebeheer ASL. BiSL beschrijft de processen die behoren tot functioneel beheer. Vooral de uitvoerende functioneel beheersprocessen komen in dit boek aan de orde.

Door het volgen van de opleiding Business Information Administration was ik al vertrouwd met de theorie achter BiSL. Voor het toepassen van het geleerde liep ik tegen een kloof aan tussen theorie en praktijk.

Dit boek overbrugt deze kloof. Naast de theorie, die in dit boek op een duidelijke en begrijpelijke manier wordt uitgelegd, worden er veel handvatten aangereikt om het functioneel beheer in de eigen organisatie te implementeren dan wel verder te ontwikkelen. Vooral de rol van functioneel beheerder komt uitgebreid aan bod. Ik vind het hele boek erg boeiend, maar met nadruk het gedeelte van technieken, onder andere het modelleren van systeemprocessen, maar ook andere delen zijn goed bruikbaar, zoals het gedeelte over testen en de checklists.

Het is duidelijk dat dit inspirerende boek geschreven is door mensen uit de praktijk. Het boek ‘Functioneel beheer' maakt duidelijk dat functioneel beheer een belangrijke brug is tussen ICT en de business. Het wordt de lezer duidelijk dat de functie functioneel beheer behoort te liggen aan de kant van de gebruikersorganisatie. Ik heb dit boek met veel plezier gelezen en ik zal dit boek nog vaak gebruiken als naslagwerk.

Fred Benningshof, applicatie beheerder, Stamhuis Groep

Standaardwerk voor iedereen die ict aanstuurt

Elke organisatie krijgt de ict die zij verdient. Als de business verzuimt om zijn doelen en ict-wensen vast te leggen, is het bijna onmogelijk voor de ict-afdeling om de business goed te ondersteunen. Nu de ict steeds meer onderdeel wordt van de diensten en producten die bedrijven leveren, wordt het cruciaal dat de ict de business optimaal ondersteunt.

Omdat ict door het management als lastig wordt ervaren, ontstaat de neiging om dan maar ook niet te gaan sturen. De business weer achter het stuur, daar gaat het om. De auteurs van het boek ‘Functioneel beheer' laten zien hoe dat kan. Op een heldere manier wordt beschreven hoe de functioneel beheerder de brug kan slaan tussen business en ict. Het laat zien hoe de business zich kan concentreren op wat ze precies van de ict willen hebben.

De besturing van de ict is een complex spel van taken en verantwoordelijkheden, van specificaties en deliverables. Ik speel dit spel zeker al een jaar of tien en ben dit spel door vallen en weer opstaan langzamerhand meester geworden. De auteurs geven me een kader, waarin ik mijn kennis en ervaring kan plaatsen en vullen dit op veel plekken ook aan. Al lezende vallen steeds meer stukjes van de puzzel op zijn plaats. Ik zie dit boek als een standaardwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de besturing van ict in organisaties.

Martin Paulissen, business consultant IT Governance en BPM, Atos Origin

Alles over functioneel beheerders

Er bestaat voor functioneel beheer al een standaardwerk: BiSL - een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement. Omdat ook ‘Functioneel beheer' zich baseert op BiSL was voor mij de vraag wat dit nieuwe boek voor meerwaarde zou hebben. Die meerwaarde is er: het boek geeft inzicht in het inrichten van een functioneel beheerorganisatie, maakt vooral duidelijk wat een functioneel beheerder doet en geeft inzicht in de methoden en technieken die de functioneel beheerder gebruikt en tegenkomt in de processen van het ontwikkelen en beheren van informatiesystemen. Bovendien worden de relaties met de verwante methoden voor applicatiebeheer (ASL) en operationeel beheer (ITIL) op een heldere manier gelegd.

Er zijn ook een paar minpuntjes. De nadruk ligt op de uitvoerende laag van het operationele beheer, de sturende en richtinggevende processen blijven onderbelicht. Iets voor deel 2 en 3?

Daarmee gaat het boek meer over de functioneel beheerder dan over functioneel beheer. In de inleiding wordt Annemieke geïntroduceerd, als representant van het functioneel beheer, in een vraaggesprek met een van de auteurs. Die vraaggesprekjes hadden voor mij ook later in het boek terug mogen komen om het verhaal levendig te houden.

Goof Lindijer, ICT Services/bedrijfsadvies, ProRail

Ook voor businessmanagers

Het boek "Functioneel Beheer' leest makkelijk, is duidelijk en heeft een goede indeling. Hier en daar is de theorie wat mager en het is een gemis dat de sturende en richtinggevende laag van het BISL framework niet uitgebreider aan de orde komen. In kleinere organisaties worden functies uit de richtinggevende, sturende en uitvoerende laag vaak gecombineerd. Hier hadden de auteurs meer aandacht aan kunnen besteden. Ook hoe functioneel beheer en kwaliteit zich tot elkaar verhouden komt te weinig aan bod.

Het boek kan worden gebruikt om de bewustwording rondom informatievoorziening en functioneel beheer binnen een afdeling of organisatie op gang te brengen. De auteurs noemen functioneel beheer terecht de schakel tussen business en ICT. Daarom zou niet alleen de (toekomstige) functioneel beheerder, maar ook de businessmanager dit boek moeten lezen

Mark de Rooy, functioneel beheerder, Hogeschool TIO (toerisme en hospitality)

Kijk op bedrijfsprocessen, informatievoorziening en ICT

Door het boek ‘Functioneel Beheer' kreeg ik (als beginnend student Bedrijfskundige Informatica) een beter beeld van de richtingen waarin ik me kan ontwikkelen binnen het bedrijfskundige deel van het automatiseringsvak. In mijn werk als helpdeskmedewerker/systeembeheerder kan ik dit boek gebruiken als naslagwerk bij projecten en het inschatten van de kennis en verantwoordelijkheden van collega's en leveranciers.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Het werk en de taken van de functioneel beheerder, de hoofdlijnen van zijn verantwoordelijkheden en die van de mensen om hem heen,
  • de drie modellen (ASL, BISL en ITIL).
  • De gebruikersondersteuning
  • Het vernieuwen van een informatievoorziening
  • Technieken die gebruikt worden tijdens ontwikkeling van een informatievoorziening.

Ter verduidelijking zijn er veel diagrammen opgenomen. Tijdens het lezen moet je wel je aandacht erbij houden en zelf goed nadenken over wat je wel en niet kunt gebruiken in je eigen werk. Enige voorkennis van ICT en managersjargon is handig, maar als je dat niet hebt kun je van dit boek ook heel wat opsteken.

Bart Timmerman, helpdeskmedewerker, Gemeente Elburg

‘Een standaardwerk voor mijn functioneel beheerders’

Een boek dat ook gelezen en begrepen kan worden door niet IT'ers. Dit was de eerste reactie die in me op kwam na het lezen van het boek 'Functioneel beheer, kijk op bedrijfsprocessen, informatievoorziening en ICT'.

Het vakgebied functioneel beheer is voor bedrijfsmanagers een moeizaam begrip. Zij weten dat het nodig is, maar kunnen deze functie met de daarbij horende taken en bevoegdheden binnen organisaties niet goed plaatsen en invullen. Dit boek geeft duidelijk de rol, taken en positie van functioneel beheer aan. Het onderscheid tussen overige beheerfuncties wordt helder uiteengezet inclusief een korte toelichting op de frameworks BISL, ASL en ITIL.

Het hoofdstuk Technieken geeft op hoofdlijnen een goed overzicht van de methodieken en technieken die een functioneel beheerder kan gebruiken bij het maken van impactanalyses en functionele ontwerpen. De diversiteit van de gepresenteerde technieken zal door een functioneel beheerder beperkt worden toegepast. In samenwerking met business proces- en informatieanalisten bieden deze technieken managers wel een volledige methodische gereedschapset voor de ontwikkeling van nieuwe en het aanpassen van bestaande informatiesystemen.

De focus op het operationele deel van het vakgebied met de daarbij horende technieken, checklists en templates beschreven in een leesbaar en compact boek, maakt het tot een praktisch naslagwerk voor de functioneel beheerder en geeft bedrijfsmanagers een goed beeld van het soms lastig uit te leggen vakgebied. Kortom: dit boek wordt een standaardwerk voor mijn eigen functionele beheerders.

Wim Jumelet, CIO St. Anna Zorggroep

Boekwinkel

Het boek ‘Functioneel Beheer' van Kees Ruigrok en Ernst Bosschers is te koop in de ict-boekwinkel van Computable.nl. Op zoek naar een ander boek? Kijk in onze boekwinkel.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Jammer dat Fokke Zijlstra zich niet realiseert dat de Belastingdienst een 'politiek' bedrijf is. Beslissingen worden gemaakt (of juist niet) op basis van persoonlijk belangen, door partijen die het juiste gebruik van de ict niet weten in te zetten. De pure ict'er zal zeker het belang van functioneel beheer weten in te schatten, maar is nog te vaak een roepende in de woestijn, doordat er een te grote kloof is tussen het kader (overheid) en werkvloer. Dus die ellende zal er (deels) altijd zijn.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-07-21T16:07:00.000Z Johannes van Bentum
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.