Managed hosting door True

Auteur Martin Healey

IT's time to say goodbye (Martin Healey)

Volgende maand word ik 70. Dit is de 905e column die ik heb geschreven, na de eerste in 1987. Vaak heb ik me afgevraagd waar ik…

On-demand-computing volgens IBM

De reclames op de Brits-tv maken duidelijk dat IBM serieus bezig is met on-demand-computing. Toch is er nog een lange weg te gaan en bestaat er…

Wanneer is een pc geen pc

Een pc is geen pc als het een server is. De vroegere pc's waren onvermijdelijk beperkt tot de rol van 'persoonlijke computer' vanwege de geringe prestaties.…

Een serieuze 1 april-grap

We zijn alweer twee weken verder, maar ook in Engeland is men gek op 1 april grappen. Daar geldt net als in Nederland de regel dat…

Wie zijn de oss-leveranciers?

Linux, Apache, MySQL, JBoss, enzovoort horen tot de oss-producten die we nu als 'established' - algemeen aanvaard - kunnen beschouwen. Ze zijn gemeengoed geworden omdat een…

De noodzaak van OSS

Producten voor Open Source systemen (OSS) hebben nu het stadium bereikt waarin aan vrijwel iedere eis kan worden voldaan. Sommige producten zijn behoorlijk volwassen, denk aan…

OSS in de tweede versnelling (Martin Healey)

Er is nu een behoorlijk aantal individuele OSS-producten (open source software) in gebruik in de bedrijfswereld, maar het is nog maar een klein gedeelte van alle…

OSS in de tweede versnelling (Martin Healey)

Open Source Software (OSS) is een blijvertje. De laatste jaren is de overstap gemaakt van de enthousiaste amateur en de universitaire omgeving naar het grote publiek.

Microsoft targets new markets

The attack on Internet Explorer by Firefox is a bad start to the year for Microsoft. They must also be worried by the threat of a…

Microsoft richt zich op nieuwe markten

De aanval op Internet Explorer door Firefox is een slechte start van het nieuwe jaar voor Microsoft. Ze moeten zich ook zorgen maken over een op…

Inexcusable to continue with IE

Mozilla has been used for the current Netscape products, but it is about to explode onto the market with Firefox. Firefox is an Open Source product,…

IE rijp voor de sloop

Voor de huidige Netscape-producten wordt al Mozilla gebruikt, maar Firefox zorgt voor een explosie op de markt. Firefox is een open-source-product, gratis te downloaden van http://www.mozilla.org.…

IE, weg ermee!

Hij zou boven aan het verlanglijstje van iedere pc-gebruiker moeten hebben gestaan, de webbrowser die geen beveiligingsproblemen veroorzaakt. Eentje die geen gebruik maakt van Active X…

No more IE

It had to be high on every PC user's Christmas present list, a Web browser which doesn't cause security problems. One that didn't use ActiveX would…

The business network (4)

It may be easier to stay with one of the software suppliers you currently favour for a framework designed to integrate and coordinate applications.

Het bedrijfsnetwerk (4)

Het is misschien makkelijker bij uw huidige voorkeursleverancier voor software te blijven voor een framework dat is ontworpen voor de integratie en coördinatie van toepassingen. Het…

The business network (3)

In an ideal world some standards body would provide the world with a low cost, scaleable product to manage the software needed to integrate all the…

Het bedrijfsnetwerk (3)

In een ideale wereld zou een of ander standaardiseringsorgaan de wereld voorzien van een goedkoop, schaalbaar product voor het beheer van de software die nodig is…

The business network (2)

The Business Network is a term introduced to embrace technical, operational and business networking, far more extensive than the current IT networks.

Het bedrijfsnetwerk (2)

Het bedrijfsnetwerk is een term die wordt gebruikt voor technische, operationele en bedrijfsbrede netwerken, die veel verder gaan dan de huidige it-netwerken.

Het bedrijfsnetwerk (1)

We hebben altijd gehoopt dat it eenvoudiger zou worden als het langer zou bestaan, maar helaas. Gemakkelijk zal het wel nooit worden, maar gemakkelijker is wel…

The Business Network (1)

We always hoped that as it matured, IT would become simpler, but it hasn't. Perhaps it never will get simple, but it surely can get simpler!

Open source op het bureaublad

Er is geen twijfel dat Microsoft Office verreweg de meest gebruikte software is voor op het bureaublad. Een recent onderzoek toonde aan dat slechts 4 procent…

Open source on the desktop

There is no arguing that Microsoft Office is by far the dominant choice of software for the desktop. A recent survey indicated that only 4% of…

The universal server i5

Frank Soltis' team added partitions to run guest operating systems to the core OS/400 to create the iSeries machines. An Intel-based add-in ran Windows and thus…