Managed hosting door True

Auteur Ton van den Haspel

Complexiteit remt overgang van master/slave naar client/server

Om de administratieve lasten aanmerkelijk te kunnen verminderen, zullen de taken innovatief over de diverse instanties en het bedrijfsleven verdeeld moeten worden. Na de praktijk bij…

GAK helpt z'n klanten met client/server-model

Schakelen de Nederlandse bureaucratische instellingen echt over van een master/slave- naar een client/server-cultuur? Het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor startte relatief vroeg innovatieve projecten om de administratieve lasten…

Fiscus streeft naar meer klantgerichtheid

Schakelen de Nederlandse bureaucratische instellingen echt over van een master/slave- naar een client/server-cultuur? De Belastingdienst werkt al met het client/server-concept, zowel op technisch als op organisatorisch…

CBS laat master-rol los

Schakelen de Nederlandse bureaucratische instellingen echt over van een master/slave- naar een client/server-cultuur? Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het client/server-concept al met succes ingevoerd…

De lotgevallen van BV Idee

Wordt het niet tijd om BV Idee nu eindelijk eens op Internet te zetten? In mijn laatste column voor Computable wil ik terugblikken en vooruitkijken.

De autonomie van de PC-gebruiker

W"ordt de autonomie van de gemiddelde PC-gebruiker door de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie eigenlijk wel voldoende vergroot, of ontbreekt daar nog…

Euromethod wekt veel verwachtingen

"Alle vorderingen op conceptueel en technisch niveau ten spijt blijven veel bedrijven doormodderen."

City On Line als voorbeeld?

"Betekent de komst van City On Line in Utrecht nu definitief het einde van een aantal digitale steden en dorpen en andere initiatieven in de regio…

De klikkende dealer

"Als wij - als dealer - merken dat een klant van ons illegale software gebruikt, moeten wij dat doorgeven aan de desbetreffende leverancier."

Struisvogelpolitiek bij aanschafbeleid

"Waarom zouden wij nog naar Lotus Notes moeten kijken als we met z'n allen al besloten hebben om voor onze werkplekautomatisering op Microsoft Office over te…

Terugverdientijd van een half jaar

"Wij beginnen pas aan een project als de terugverdientijd niet langer dan een half jaar hoeft te zijn."

Selectie van medewerkers: doe wel en zie om

"We weten best hoe het moet, maar we kunnen de juiste mensen niet vinden om de plannen goed te realiseren."

Behaal tijdwinst in aanloopfase

"Als de gebruiker nu niet snel beslist, wordt de schaarse ruimte in dit project al helemaal opgesoupeerd. Iedere tegenslag zal dan zondermeer tot uitstel van de…

Informatica kan leren van andere sectoren

"Wie met metaforen uit de bouw omgaat, moet wel de juiste kiezen om daar lering uit te trekken", pareert Ton van den Haspel de kritiek op…

Schipperen tussen waardering en imago

Menige automatiseringsafdeling ontleent zijn bestaan nog steeds aan haar degelijkheid en haar waarborgen voor continuïteit. Externe ontwikkelingen eisen steeds vaker een uiterst flexibele opstelling. Niet alleen…

C/S-omgeving opgebouwd uit objecten

Mijn eerste artikelen over de revolutionaire gevolgen van de client/server-architectuur dateren uit 1991. Ik kon toen gemakkelijk voorspellen dat het 'gemeenschappelijke communicatiesysteem' daarin een grote rol…

Automatiseringsbeleid is concreter geworden

In vergelijking met zo'n twee jaar geleden kost het nu heel wat minder moeite om het automatiseringsbeleid in dat bedrijf beter af te stemmen op het…

De bouwwereld als lichtend voorbeeld

 "Een functie-aanduiding als informatie-architect zie ik nog wel zitten. Maar met de functie van applicatie-architect of programma-architect ben je bij mij aan het verkeerde adres."

Internet en gegevenspakhuizen

"Als iemand mij zou vragen welke trends in de informatisering en automatisering de meeste spanningen oproepen, dan mogen het werken met gegevenspakhuizen en Internet beslist niet…