Managed hosting door True

Auteur Cees van Heijkoop

Agents beloven effectieve logistiek

Wat met de conventionele erp/crm-systemen nooit is gelukt, flexibele en efficiënte besturing van commerciële en logistieke werkvloerprocessen, is nu binnen bereik door besturing met agents. Die…

TU Delft werkt aan intelligente RFID

Rfid (radio frequency identification) wil maar niet echt doorbreken. De ontwikkeling gaat echter gestaag door. Actieve rfid, met ingebouwde intelligentie, is de volgende stap.

De gebruiker aan de knoppen

Nieuwe ict-diensten in de persoonlijke levenssfeer kunnen de dynamiek van ons leven vergroten. Onthaasten kan ook bij een hoge productiviteit, want we zijn beter geïnformeerd en…

Elektronische aardrijkskunde

Ruimtelijke informatie over landoppervlak, bebouwing, agrarisch gebruik, de ondergrond, het water en het milieu wordt in de nabije toekomst ontsloten met Europese standaarden. Er zijn tal…

Onzekere tijden voor ICT Regie

ICT Regie heeft er zin in; de ICT-Innovatieagenda is gereed. Het is echter de vraag in hoeverre het huidige innovatiebeleid door een nieuw kabinet wordt voortgezet.

50 miljoen extra voor nano

Met een extra reservering van 50 miljoen euro voor ontwikkeling van nanotechnologie geeft minister Brinckhorst 14 juni de toch al dynamische elektronicaontwikkeling in Noord-Brabant een extra…

Beter plannen met multi-agents

De logistiek in de Rotterdamse haven is zeer gecompliceerd. Conventionele planningsmethoden zijn voor verbetering vatbaar. Promovendus Albert Douma zoekt een oplossing in ‘multi-agentsystemen’.

Virtuele gebruiker bepaalt productconcept

De tijd dat product ontwikkelaars of marketing managers in hun eentje het productconcept bepaalden is voorbij. Door simulatie, virtualisatie en gaming kan de huidige, maar ook…

Gaming versnelt designproces

Gebrekkige en ondoorzichtige kennisvergaring, ruis in het communicatieproces en een gebrekkig inzicht in de consequenties van aanpassingen maken het ontwerpproces een lastig geheel. De nieuwe ontwerpomgeving…

Het virtuele lab als marktplaats

Een opbloeiende kennismaatschappij moet worden gevoed met meer kennis. Er moet sneller ontwikkeld en geleverd worden en de kennis moet voor alle belanghebbenden gemakkelijk toegankelijk zijn.…

Beta wetenschappers werken aan de toekomst

Nederland staat wereldwijd bekend om het hoge niveau van zijn beta wetenschappers, uitermate deskundig in hun vakgebied, vergroeid met ict. Met het vermarkten van hun prestaties…

Op weg naar de ultieme dienstverlening

Vandaag al zit onze auto en productieapparatuur vol met 'mechatronica' (combinatie van mechanica en elektronica - red.). Morgen komt ons huis, overmorgen ons eigen lichaam aan…

Kennisoverdracht vraagt om kennislogistiek

Het gaat er in het wereldwijde kennisweb niet om wie het eerst over nieuwe kennis beschikt, maar wie het eerst met nieuwe kennis 'killerproducten' weet te…

Alomtegenwoordige informatieverwerking rukt op

'Pervasive computing' ofwel 'alomtegenwoordige verwerking' gaat de wereld ingrijpend veranderen. De technische ontwikkeling is in gang gezet. Nu gaat het erom de samenleving duidelijk te maken…

Leerlijn techniek moet afkalving Nederlandse economie een halt toeroepen

Nederland wordt leeggezogen. De AEX- en AMX-lijst van beursgenoteerde aandelen krimpt gestaag. Er is uitverkoop van ondernemingen; Corus, Baan, CMG, KLM, V&D, geruchten rond KPN -…

Masterclasses genereren kennis voor nieuwe logistieke processen

In het vakgebied 'logistiek management en vervoer' is behoefte aan platformen waar keten- en vervoermarktontwikkelingen 'heet van de naald' kunnen worden besproken. Op initiatief van professor…

Mensen moeten eigen logistieke processen vormgeven

"Veel logistieke processen mislukken omdat de samenwerking gemodelleerd en gestuurd wordt volgens 'standaard' modellen", stelt zelfstandig consultant Martin Pagie. Om te weten te komen hoe het…

Kloof tussen industriële gebruikers en it-leveranciers moet worden gedicht

Gebrek aan strategisch inzicht bij het Nederlandse mkb is er een van de oorzaken van dat de productiviteitsontwikkeling aldaar achterblijft. Een optimaal gebruik van erp-pakketten moet…

Wat administratieve informatiesystemen kunnen leren van hun technische broers

Technische informatiesystemen, zoals cad-systemen, zijn zo goed te ontwikkelen omdat ze objectgeoriënteerd zijn. De software is opgedeeld tot in de kleinste te vervullen functies: objecten of…

Moeizame kennisoverdracht van ruimtevaartlab naar het mkb

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) ontwikkelt met behulp van ict veel nieuwe kennis voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Een deel hiervan is ook toegankelijk voor…

Manufacturing Execution Systems biedt de werkvloer stuurinformatie

In productie-omgevingen is de laatste jaren fors geautomatiseerd. Denk maar aan de invoering van erp-systemen. Daarmee worden de administratie, de logistiek en de procesbesturing ondersteund. Inmiddels…

ERP maakt in toenemende mate gebruik van componenten en objecten

Rond 'enterprice resource planning' is het wat rustiger geworden, terwijl het informatiseren van de werkprocessen nu juist hectisch is. De monolitische erp-structuren zijn hoegenaamd verdwenen. 'Resource…

Getronics hanteert model voor succesvolle samenwerking bij bouw procesbesturingssysteem

Procesbesturing vereist de integratie van diverse systemen. Vaak hebben systeemintegrators niet alle benodigde kennis in huis. Samenwerken is dan een must. Maar hoe kies je de…

Customer Relationship Management bij Siemens Nederland

Onder 'Customer Relationship Management' is een reeks van concepten samen te vatten; zoals die van 'callcenters', 'sales force automation', telemarketing, servicesystemen, contactmanagement-, campagnemanagement- of klanttevredenheid-systemen. Zij…

Werkstroombeheer als brug

Tussen de techniek en de logistiek gaapt in veel producerende ondernemingen een communicatiekloof. "De kloof is te slechten door een werkstroombeheer waarin de kwalitatieve aspecten van…