Managed hosting door True

Auteur Wim van Velzen

Goed en slecht nieuws

Begin februari heeft de Europese Commissie het zogenaamde eEurope Benchmarking Report goedgekeurd. Deze benchmarking is een onderdeel van het eEurope actieplan, waartoe het voornemen werd genomen…

Harmonisatie telecomwetgeving

Half oktober heeft de Franse regering de prijzen voor de Umts-vergunningen in Frankrijk aanzienlijk verlaagd. In plaats van de aanvankelijke 4,95 miljard, moet er nu 619…

Mobiel moet transparant

Op 11 juli 2001 heeft de Europese Commissie invallen gedaan bij alle mobiele operators in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. De Commissie wil op deze…

Raad kiest voor versnippering

In deze rubriek heeft u al eerder kunnen lezen over de herziening van de Europese regelgeving voor elektronische communicatienetwerken. Op 1 maart 2001 heeft het Europees…

Mobiele operators moeten juiste voorlichting geven

Er is sprake van excessieve prijsstelling en geheime prijsafspraken binnen de telecomsector. De huidige herziening van de EU-telecomwetgeving moet de sector omvormen naar een normale markt…

Herstel vertrouwen in elektronische communicatie

Vorige week droeg het hoofdartikel van The Economist de titel: 'Is there life in Internet commerce?'. In Davos, tijdens het traditionele World Economic Forum was één…

Geen Franse bemoeienis met Amerikaanse misstanden

De vraag is hoe, en vooral, wie wat dient te reguleren op het gebied van interventies op internet, Stel Wim van Velzen.

Jorritsma zit er naast

De paarse ambitie om Nederland koploper te maken op ICT-gebied is door de realiteit achterhaald. Nederland staat zevende op de ICT-ranglijst, maar de achterstand op koploper…

UMTS: woelen onder de lappendeken

Op het gebied van mobiele telefonie heeft de Europese Unie een voorsprong op de Verenigde Staten. De GSM-standaard is een groot succes, zowel in Europa als…

Telecomwet in de markt

Onlangs heb ik in de industriecommissie van het Europees Parlement mijn rapport gepresenteerd over de herziening van de EU-wetgeving op het gebied van telecommunicatie. Voor het…

Herziening telecomwetgeving

Het eerste halfjaar van het nieuwe millennium zal in Brussel veel gesproken worden over de herziening van de telecomwetgeving, de zogenaamde Review. De liberalisering van de…

Digitale Delta: Waar ligt prioriteit?

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet een nota gepubliceerd getiteld, Digitale Delta, in een poging meer samenhang aan te brengen in de dreigende…

Brussel verdringt Den Haag

De komende jaren wordt in Brussel een reeks besluiten genomen die grote invloed zullen hebben op de Nederlandse ICT-sector. Hierbij kan gedacht worden aan wetgeving voor…

EU-handel

Momenteel werkt de Europese Unie aan het opstellen van een wetgevend kader voor elektronische handel. Een belangrijk onderdeel van dit wetgevende kader vormt de richtlijn (Europese…

Pak millenniumprobleem internationaal aan

Nederland haalt 16 procent van zijn elektriciteit uit het buitenland. Omdat de gevolgen van het millenniumprobleem grensoverschrijdend zijn, heeft ons land er belang bij dat zijn…