Tags DigiD

Alle artikelen met als tag DigiD, hier gedefinieerd als: Naam van een systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen verifiëren, een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties.

  • +

    Hiermee samenhangend: Digitale Identiteit, Burgerservicenummer, DigiD-account, DigiD-accounts, eHerkenning ?>.

Omdenken rond Safe Harbor

De Europese wetgeving rond privacy blijkt niet compatibel met die van de Verenigde Staten. Safe Harbor is hierdoor niet toe te passen en nu zijn we…

Overheid start eind 2015 met pilot Idensys

Eind 2014 stelde het kabinet dat media 2015 de pilots van de eID, inmiddels omgedoopt tot Idensys, gestart moesten worden. Dit met het doel om ervaring…

Het eID-stelsel op (ram)koers?

De digitale dienstverlening door de overheid moet naar een hoger niveau. De Nederlandse overheid heeft hiervoor het programma Digitaal 2017 opgezet, waarmee burgers en bedrijven uiterlijk…

Kabinet stelt besluitvorming over eID uit

Het kabinet stelt de besluitvorming over de ontwikkeling van het eID-stelsel uit. Er worden voorlopig geen onomkeerbare beslissingen genomen over de nieuwe standaard voor e-dienstverlening. Eerst…

DigiD-koppeling websites verzekeraars hapert

De websites van verschillende zorgverzekeraars zijn overbelast. Mensen kunnen niet inloggen bij hun verzekeraar en door storingen werkt de koppeling met DigiD niet. Een woordvoerder van…

Evidos ondertekent elektronisch met Motiv

Met 'Ondertekenen.nl' introduceerde Evidos een clouddienst voor het plaatsen van elektronische handtekeningen. Het bedrijf uit Haarlem nam Motiv in de arm voor de 'Secure Hosting' van…

Security Café: Internet is stuk

In 2014 zijn op gebied van digitale infrastructuur al zeven kritische kwetsbaarheden gevonden. De alom geaccepteerde en geïmplementeerde technologie OpenSSL kende dit jaar al diverse kritische…

De naam is Bas Eenhoorn, Digicommissaris

Burgers en bedrijven moeten in 2017 volledig digitaal contact met de overheid kunnen hebben, is het plan. Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren…

Nijmegen implementeert Exxellence Suite

Gemeente Nijmegen is op 1 oktober 2014 live gegaan met de Exxellence Suite. Het gaat om het Exxellence Zaaksysteem, Digitaalloket, Klantcontactsysteem en bijbehorende koppelvlakken. Hiermee richt…

Waalwijk realiseert e-zelfbediening voor burger

De afdeling Publiekszaken van de gemeente Waalwijk werkt als eerste gemeente in Nederland met de applicatie iBurgerzaken. De applicatie van Pinkroccade Local Government (LG) zorgt ervoor…

i-NUP zo goed als gereed

'Heel veel ballen laten rollen en af en toe moet de juiste persoon tegen de juiste bal een ferme schop geven', blikt Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur…

Overheid stopt ontwikkeling DigiD-kaart

De Nederlandse overheid staakt de ontwikkeling van de DigiD-kaart. De oorspronkelijke deadline voor landelijke invoering (2015) is niet haalbaar, want wet- en regelgeving kan niet op…

Hoe ben ik?

In het eerste deel schreef ik over het toenemende probleem van (digitale) identiteitsdiefstal, met voorbeeld van een lezer die zich in de discussie voordeed als verschrikkelijke…

Nederland ICT bezorgd over opvolger DigiD

Brancheorganisatie Nederland ICT is bezorgd over de overstap naar eID, een nieuw systeem voor de beveiliging van digitale informatie-uitwisseling tussen burgers, bedrijven en de overheid. De…

Roeren in de soep van health apps

Toen ik zelf ruim tien jaar geleden startte met werken in de zorg-ict kreeg je als patiënt aan de balie van menig ziekenhuis nog een ponskaart…

Kijk uit met open Wi-Fi-netwerken

Het doel van dit artikel is niet om te vertellen dat er geen gebruik meer gemaakt moet worden van draadloze netwerken, maar om iedereen bewust te…

Enable-U-module voor DigiD en eHerkenning

Ict-integrator Enable-U brengt naar eigen zeggen de eerste generieke DigiD- en eHerkenning-modules op de markt: Enable-U 2Secure, gebaseerd op de XML-service gateway van CA Layer7. Burgers…

Overheid gaat volledig digitaal in 2017

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft op 23 mei van dit jaar zijn visiebrief digitale overheid 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer, mede…

CIP: bundelen en ontwikkelen van expertise

In mei 2012 hebben UWV, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) opgestart om expertise te delen…

Professor snapt commotie om DigiD-kaart niet

De door de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelde DigiD-technologie is voor alle commerciële bedrijven gratis te gebruiken om de eigen producten te verbeteren. Dit zegt professor Bart…

‘Discussie is zinloos, DigiD-technologie is open’

Professor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen snapt alle commotie niet over zijn onderzoek naar nieuwe technologie op de te realiseren DigiD-kaart. Onlangs werd hij…

Overheid werkt in geheim aan DigiD-kaart

De overheid werkt al een jaar in het diepste geheim aan een DigiD-kaart als alternatief voor DigiD. Hierin werkt het samen met ict-professor Bart Jacobs van…

SIMgroep slaagt voor DigiD-audit EY

SIMgroep heeft als leverancier van systemen waarin DigiD wordt gebruikt, alle relevante normen laten auditen door EY. Het bedrijf is geslaagd voor alle normen die aan…

VKA keurt DigiD-security Exxellence goed

Exxellence heeft van auditor Verdonck, Klooster & Associates (VKA) de TPM-verklaringen (third party mededeling) voor zijn digitale loket, eFormulieren versie 4.5 en 5.0 en infrastructuur ontvangen.…

‘Veel gemeenten in 2014 onbereikbaar via DigiD’

Het ministerie van Binnenlandse zaken wil de informatiebeveiliging bij lagere overheden verbeteren. Een recente maatregel is om het gebruik van DigiD veiliger te maken. Logius, beheerder…