Managed hosting door True

TopicsOverzicht

Management

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Management, hier gedefinieerd als: Strategische, tactische, organisatorische en operationele regels, afspraken, uitgangspunten en voorwaarden voor de inzet van mensen en exploitatie van ict-middelen binnen een organisatie.

Datamanagement

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Datamanagement, hier gedefinieerd als: Het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens.

Universal Communications

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Universal Communications, hier gedefinieerd als: Het proces waarbij alle soorten van moderne communicatie in de vorm van spraak, data en video plus alle communicatiemiddelen op basis van één standaard protocol worden ingezet om iedereen of alle leden van een bepaalde gebruikersgroep ongeacht tijd en plaats te kunnen bereiken en met elkaar te kunnen laten communiceren.

Outsourcing

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Outsourcing, hier gedefinieerd als: Het proces en de strategische keuze om één of meer bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een dienstverlenende onderneming of toeleverancier.

BPM

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over BPM, hier gedefinieerd als: Methoden, best practices, tools en oplossingen om een procesgerichte bedrijfsvoering te realiseren en continu te verbeteren met behulp van ICT.

Business Analytics

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Business Analytics, hier gedefinieerd als: Het verzamelen en structureren van bedrijfsgegevens zodat hieruit informatie kan worden gewonnen voor het beheren en bijsturen van processen.

ERP

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over ERP, hier gedefinieerd als: Ondernemingsbreed informatiesysteem voor de registratie van bedrijfsgegevens voor inkoop, verkoop, orderverwerking, personeelsplanning en voorraadbeheer.Uitbreiding op MRP.

CRM

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over CRM, hier gedefinieerd als: Een werkwijze en technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen.

Development

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Development, hier gedefinieerd als: Deelgebied van de informatica dat zich bezighoudt met alle aspecten van het bouwen van betrouwbare informatiesystemen.

Cloud Computing

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Cloud Computing, hier gedefinieerd als: Model dat het mogelijk maakt om via een computernetwerk gedeelde, configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een service provider.

Internet

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Internet, hier gedefinieerd als: Wereldomspannend netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Requests For Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force.

Mobility

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Mobility, hier gedefinieerd als: Het gebruik van mobiele computer apparatuur voor het uitvoeren van werk gerelateerde taken via draadloze netwerken.

Infrastructuur

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Infrastructuur, hier gedefinieerd als: De verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport, de verwerking, de verdeling en routering van analoge en digitale gegevens (data).

Loopbaan

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Loopbaan, hier gedefinieerd als: Alles wat te maken heeft met het oriënteren op, werken in en doorstromen binnen de ICT-sector en daaraan gerelateerde beroepen.

Datacenters

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Datacenters, hier gedefinieerd als: Faciliteit waar bedrijfskritische ICT-apparatuur (bijvoorbeeld servers) zijn ondergebracht.

Onderwijs

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Onderwijs, hier gedefinieerd als: Het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen, mede met gebruik van ICT-hulpmiddelen.

Security

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Security, hier gedefinieerd als: Het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen, procedures en processen om de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van informatiesystemen binnen een organisatie te garanderen.

Beheer

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Beheer, hier gedefinieerd als: Het exploiteren, onderhouden, bewaken en administreren van alle met ict samenhangende apparatuur.

ICT-branche

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over ICT-branche, hier gedefinieerd als: De economische sector die bestaat uit alle leveranciers van producten en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Overheid

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Overheid, hier gedefinieerd als: Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie binnen de (semi)overheid en het op ICT betrekking hebbende bestuur, wetgeving en beleid van de overheid.

Zorg

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Zorg, hier gedefinieerd als: Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie binnen de zorgsector.

Maatschappij

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Maatschappij, hier gedefinieerd als: De maatschappelijke aspecten en gevolgen van informatie- en communicatietechnologie.

Logistiek

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Logistiek, hier gedefinieerd als: Het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom.

Startups

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Startups, hier gedefinieerd als: Vernieuwend bedrijf dat in zijn beginfase zit, doorgaans op het gebied van nieuwe en opkomende technologieën,zoals de ICT.

Finance

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Finance, hier gedefinieerd als: Ondernemingsfinanciering of Corporate Finance, zoals de Engelse term luidt, is een van de primaire taken van de treasury die bestaat uit het financieren van een onderneming op lange termijn.

Digital Innovation

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Digital Innovation, hier gedefinieerd als: verzamelnaam voor ontwikkelingen, toepassingen en werkwijzes die samenhangen met digitale innovaties. Digtal transformation, chief digital officer, digital mainport en digital business zijn slechts enkele van die ontwikkelingen. Ook komen binnen dit thema komen zaken aan bod als disruption, robotica en artficial intelligence.

Vacatures
Reacties Overzicht