Virtualisatie blijft aandachtspunt IT-managers

03-05-2012 08:58 | Door Sander Hulsman | Lees meer artikelen over: Servervirtualisatie | Lees meer over het bedrijf: Computer Profile | Er zijn 2 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Virtualisatie

Virtualisatie is voor veel it-managers één van de belangrijkste aandachtspunten in de afgelopen jaren en zal dit ook in de komende jaren blijven. Na de snelle opkomst van servervirtualisatie in de Nederlandse zakelijke markt is het nu de beurt aan andere vormen van virtualisatie. Dit blijkt uit analyse van onderzoeksbureau Computer Profile. Op basis van de ruim vijfduizend interviews op het gebied van systeemsoftware en virtualisatieoplossingen komt het huidige gebruik van storagevirtualisatie uit op een kleine 2 procent van de bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers.

Grafische weergave van de penetratie storagevirtualisatie

Grafische weergave van de penetratie storagevirtualisatie

Grafische weergave van de penetratie storagevirtualisatie

Het zijn vooralsnog de financiële en zakelijke dienstverleners, overheidsinstellingen en instellingen uit het onderwijs waar storagevirtualisatie wordt toegepast. Segmentatie naar werknemersklasse laat duidelijk zien dat storagevirtualisatie vooral bij de grote locaties wordt gebruikt. In het segment vijftig tot honderd medewerkers geeft slechts 1 procent aan gebruik te maken van storagevirtualisatie, voor locaties met honderd tot tweehonderd medewerkers is dit 1,4 procent, sites met tweehonderd tot duizend medewerkers kennen een penetratie van 2,1 procent en bij locaties met duizend of meer medewerkers ligt het gebruik van storagevirtualisatie op 7 procent.

Grafische weergave van virtuele storage-oplossingen

Grafische weergave van virtuele storage-oplossingen

Grafische weergave van virtuele storage-oplossingen

Oplossingen die het meest gebruikt worden voor storagevirtualisatie zijn oplossingen van VMware (in 46 procent van de gevallen) en IBM (in 38 procent van de gevallen). Andere oplossingen op dit gebied, zoals van Microsoft, HP en EMC, worden slechts sporadisch genoemd.

HP grootste leverancier zakelijke markt

Grafische weergave van de installed base storage-oplossingen

Grafische weergave van de installed base storage-oplossingen

Grafische weergave van de installed base storage-oplossingen

Computer Profile heeft ook het gebruik van storagesystemen bij circa drieduizend publieke en commerciële instellingen met ten minste vijftig medewerkers onderzocht. Hierbij is gekeken naar storage area networks, network attached storage en direct attached storage. Uit deze analyse blijkt dat HP op de Nederlandse zakelijke markt de leverancier van de meest voorkomende storagesystemen is. Ongeveer 37 procent van de storagesystemen is afkomstig van deze leverancier.

Segmentatie naar werknemersklasse laat zien dat het aandeel van HP in de meeste klassen rond de 37 procent ligt. Aan de bovenkant van de markt ligt dat iets lager, bij locaties met duizend of meer werknemers is het aandeel HP circa 27 procent. Voor Dell is een vergelijkbare situatie waarneembaar. Het aandeel Dell-storage is met 19 procent het hoogst bij bedrijfsvestigingen met vijftig tot honderd werknemers. In de hogere werknemersklassen daalt het aandeel Dell-storage telkens iets, tot ruim 6 procent bij locaties met meer dan duizend medewerkers. Voor NetApp, EMC en IBM geldt juist het omgekeerde. Voor alle drie bedraagt het aandeel circa 6 procent bij locaties met vijftig tot honderd medewerkers. Met het toenemen van de vestigingsomvang is een stijging in het aandeel van deze drie leveranciers zichtbaar. Voor locaties met vijfhonderd of meer medewerkers bedraagt het aandeel NetApp circa 21 procent, voor EMC ongeveer 16 procent en voor IBM ongeveer 12 procent.

Storagetypen

Grafische weergave van de penetratie storagetypen

Grafische weergave van de penetratie storagetypen

Grafische weergave van de penetratie storagetypen

Tape wordt nog altijd veel gebruikt in de zakelijke markt. Bijna zes op de tien locaties geeft aan dat er nog altijd tape wordt gebruikt. Het belang van tape lijkt wel af te nemen. Als naar vergelijkbare cijfers van begin 2010 wordt gekeken, dan is een daling van 9 procent zichtbaar in het gebruik van tape. network attached storage (NAS) laat in deze periode een stijging zien van 8 procent en storage area networks een stijging van 11 procent.

Het gebruik van storage area networks is in de afgelopen 24 maanden het snelst toegenomen bij overheidsinstellingen, instellingen uit de gezondheidszorg en financiële en zakelijke dienstverleners. Deze drie segmenten kenden in de periode 2010-2012 een stijging van circa 15 procent. Het gebruik van NAS is het snelst toegenomen bij zorginstellingen en industriële locaties, met respectievelijk 15 en 11 procent.

Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 2224 6.77
Klik voor meer info 2 1636 6.71
Klik voor meer info 3 1313 6.66
Klik voor meer info 4 948 6.58
Klik voor meer info 5 1169 6.57
Klik voor meer info 6 704 6.35
Klik voor meer info 7 491 6.32
Klik voor meer info 8 516 6.15
Klik voor meer info 9 1185 6.10
Klik voor meer info 10 890 6.03