Met minder mensen meer werk doen

Teamspirit cruciaal bij wegsturen mensen

In tijden van recessie kijken veel bedrijven naar hun organisatie. Waar mogelijk wordt 'vet' weggesneden, wat inhoudt dat de omvang van het personeelsbestand slinkt. Toch verwachten managers dezelfde of zelfs betere resultaten. Minder mensen moeten dus meer werk doen, maar hoe realiseer je dat als organisatie? Onze experts van het topic Loopbaan aan het woord.

Boudewijn van Achter, managing partner, senior consultant en personal coach, LRM Group Veenendaal

Alleen door samenspel kunnen minder handen toch meer werk doen. De kans dat een rode kaart er de oorzaak van is dat we straks in Zuid-Afrika ook een wedstrijd met tien man gaan spelen is bijna een gegeven. Wat gebeurt er als er nog maar tien man in het veld staan? Op de eerste plaats wordt er direct gecommuniceerd en gecontroleerd wie welke taak krijgt. Samenwerking is geboden. Persoonlijke voorkeuren verdwijnen. Het team neemt over. Duidelijk moet zijn waar voor gekozen wordt. Zonder al te veel gepraat wordt professioneel aangevoeld wat de bedoeling is. Iemand die niet luistert of meedoet wordt openlijk gecorrigeerd.

Met 10 man spelen kan alleen als je goed op elkaar ingespeeld bent en echt op elkaar vertrouwt. Iedereen zal een tandje moeten bijzetten en nauwkeuriger gaan opereren. Hou je aan de afspraken. Iemand in het veld moet als generaal gaan optreden. De rest moet zich aan de eigen taak, de positie en de gemeenschappelijke tactiek houden. Het helpt enorm als er aanmoedigingen van het publiek komen. Hoe meer waardering des te harder kan je lopen en blijven gaan. Het is aan de trainer en de technische staf om nadien de zaak goed te analyseren om later als zich weer een minderheidssituatie voor doet de beste aanwijzingen te kunnen geven. Minder kan eigenlijk alleen als het individu en het team echte professionals zijn en gezamenlijk meer willen geven.

Paul-Peter Feld, director HR & Organisation, Xerox Nederland

Meer productiviteit halen uit werknemers, daar draait het om als je het hebt over 'met minder mensen meer werk doen'. Meer productiviteit uit mensen halen is echter te realiseren op verschillende manieren. De motivatie en de passie van mensen kunnen hierbij van essentieel belang zijn. Je kunt op een andere manier kijken naar het hr-beleid door meer sociale innovatie toe te passen. Het afbouwen van het 'aantal handjes' is een snelle, doeltreffende, maar ook defensieve methode en alleen op korte termijn financieel interessant. Want het 'meer met minder mensen'-principe is uitputtelijk. Op een gegeven moment heb je gewoonweg die ruimte niet meer om te verminderen. Daarbij is het zeer inflexibel, want wat je vandaag niet nodig hebt, kan morgen weer heel anders zijn.

De passie van mensen is een duurzame bron. Je moet hier dus kritisch naar kijken bij je werknemers. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 60 tot 70 procent van de werknemers niet lekker op hun plek zitten. Door te investeren in deze mensen (niet noodzakelijkerwijs in termen van geld, maar vooral met oprechte aandacht) en ze de functie en uitdagingen te geven waarin ze zich wel gelukkig voelen, neemt de productiviteit van hun werk toe. Helaas worden deze bronnen van talenten en passies nog maar weinig aangeboord en vaak onderschat. Dat is jammer, want als de talenten en passies op de juiste manier worden ingezet, ben je in staat de productiviteit aanzienlijk te verhogen, zonder daarin meteen te moeten snijden in personeel.

Petra van Trommel, directeur, Astorium Werving, Detachering & Interim

Als de omzet en winst onder druk staan, zullen bedrijven kijken hoe zij meer uit hun mensen kunnen halen en al het vet uit de organisatie willen snijden. De taakverdeling, werkzaamheden en competenties bij het personeel zullen onder de loep worden genomen en de output per persoon zal worden bekeken. Je ontkomt dan niet aan het maken van onderlinge vergelijkingen in productiviteit en het stellen van een productiviteitsnorm. Vervolgens zal individueel bekeken worden wie aan de norm voldoet en wie niet, dus wie ruimte heeft. Bij die personen zal de overflow aan werkzaamheden terecht komen van de mensen die uit de organisatie zijn gesneden of op flexibele basis werkzaam waren. Indikken en meer met minder mensen doen is het resultaat.

In bovenstaand proces is beschikking over goede, betrouwbare managementinformatie essentieel. Immers, je wilt niet de key-kracht eruit snijden en met het zwakke schaap blijven zitten. Ict zal daarom de productiviteitcijfers moeten kunnen produceren. Lijnmanagers zullen als input daarop moeten aangeven bij ict welke processen belangrijk zijn voor het meten van de productiviteit en wat de key performance indicators in de huidige markt zijn om te meten. Ict kan vervolgens aan de slag. Hierin ligt een kans voor ict om het management te helpen de organisatie op te schonen om deze slanker en strijdbaar te maken om de huidige marktomstandigheden het hoofd te bieden.

Pita van Arkel, algemeen directeur, Broekhuis Training Groep

Het verhogen van productiviteit is een belangrijk onderwerp in tijden van recessie. Met minder mensen meer werk doen! Of misschien met het gelijk aantal mensen meer werk doen en de klanttevredenheid verhogen doordat er meer tijd besteed kan worden aan de individuele klant.

Tegenwoordig werkt iedereen met de pc maar hebben over het algemeen de medewerkers onvoldoende kennis om de softwarepakketten waarmee wordt gewerkt optimaal te benutten. Met als gevolg dat slechts 20 procent van een applicatie wordt gebruikt. Onbegrijpelijk hoe vaak we denken dat we met een pakket kunnen werken. In feite veroorzaakt het ontbreken van gedegen kennis van een pakket verlies van tijd. En tijd kost geld. Verborgen kosten die in elke organisatie snel en eenvoudig verholpen kunnen worden. Een goede analyse van functierollen en benodigde kennis van systemen geeft al snel een helder beeld welke kennis ontbreekt.

Slechts met een relatief kleine investering zijn dergelijke verborgen kosten snel en effectief te verhelpen en kan de organisatie met minder mensen méér doen. Daarbij wordt een daadwerkelijke bijdrage aan de verhoging van de productiviteit geleverd.

Marcel van der Meer, managing recruiter, klikwork ICT recruitment outtasking

Ondanks de recessie is het een feit dat we een nieuw tijdperk tegemoet gaan. Een schaarste van kenniswerkers en ook ict'ers. In de huidige markt kan door inzet van 'het nieuwe werken' productiviteitsverhoging gerealiseerd worden. Mensen kunnen door inzet van de juiste ict- middelen meer doen in dezelfde tijd. Daarnaast, en dat is een belangrijke spin-off, worden werknemers loyaler en wordt de werkgever interessanter voor de arbeidsmarkt en voor het aantrekken van nieuw talent. Werkgevers profiteren niet alleen nu maar ook op termijn van de investeringen in het het nieuwe werken. Belangrijk is dat het nieuwe werken wordt gedragen door de directie en dat ict slechts ondersteunend is en niet leidend. Het vereist een nieuwe managementstijl, meer sturen op resultaat en output dan op aanwezigheid. Ik merk bij veel organisaties dat managers nog steeds de insteek hebben 'als ik hem/haar zie, dan wordt er gewerkt'.

Ron Looijen, eigenaar, IT-Contracts.nl

Ik ben ervan overtuigd dat inzet van flexibele arbeid (zzp'ers/inhuurkrachten) bijna altijd garant staat voor effectiviteit en efficiëntie. Ict'ers zijn dure arbeidskrachten en lang niet elke competentie hoeft 52 weken per jaar fulltime in-house voorhanden te zijn. Veel organisaties kunnen af met een (ad hoc) pool van flexibele ict-specialisten. Voor elk project kan zo de juiste kandidaat geselecteerd worden qua opleiding en ervaring. Doordat een organisatie geen loze uren betaalt, niet opdraait voor opleiding, pensioen en dergelijke is de organisatie per saldo bijna altijd goedkoper uit met een inhuurkracht en kan zo met minder mensen meer werk gedaan krijgen.

Peter Ambagtsheer, eigenaar/managing consultant, Mentaspex

Momenteel krimpen veel ict-bedrijven. Tegelijkertijd wordt na overnames op overhead bezuinigd, waarbij een dienst schaalbaar wordt gemaakt met ict en/of ondergebracht in een SCC. Medewerkers zien de afslankingen als bewijs dat loyaliteit niet wederzijds is. De motivatie neemt af doch voor baanbehoud zullen mensen tijdelijk harder werken. Medewerkers zullen opnieuw ontdekken met wie ze moeten schakelen. Vertrouwen en loyaliteit gaan dan weer groeien. Ict kan daarbij ondersteunen met communicatie zoals interne, sociale media. Daarvoor is het lijnmanagement overigens verantwoordelijk. Bovendien moet de volgende generatie medewerkers straks aan de slag zonder negatieve gevoelens over de moeilijke tijden.

Bij 'meer werk met minder handen' ligt meestal de nadruk op meer (proces)automatisering en meer ict. Zeker na overnames wordt in veel applicatielandschappen gesnoeid. Door standaardisatie en meer functionaliteit per applicatie, ontstaat een grotere 'load' op een kleiner aantal applicaties. Daarvoor moet de ict-afdeling zich aanpassen.

Leveranciers en opdrachtgevers bekijken contracten in de risicozone opnieuw om te heronderhandelen. Dienstverleners geven zelfs opdrachten terug, als deze de evaluaties financieel ongunstig blijken. Toch gaan de ict-staven zich niet meteen uitbreiden. Als bij de outsourcing de kosten belangrijker zijn dan focus op business, dan zijn kosteneffectieve dienstverleners winnaars, aannemend dat de kwaliteit hetzelfde blijft. Dan wordt meer uitvoerend werk uitbesteed en richten de ict-staven en directies zich nog meer op regie. De eisen (opleiding-, werk- en denkniveau) aan de mensen zullen dan stijgen, met nog meer nadruk op businessinzicht.

Marie-José Veerhuis, business consultant crm en customer intelligence, Rond Consulting

Projectmatig werken kan leiden tot het verhogen van efficiëntie en productiviteit. Door werkzaamheden te clusteren in projecten met taken, deliverables en deadlines, ontstaat er voor betrokken medewerkers duidelijkheid wat productiviteit en efficiency bevordert. Medewerkers moeten projectmatig kunnen werken, dit betekent specifieke training. Zij moeten vrijgemaakt worden voor het deelnemen aan projecten. Binnen organisaties is het denkbaar dat er twee groepen medewerkers ontstaan; een groep die zich bezighoudt met de dagelijkse operationele werkzaamheden en een tweede groep die zich bezighoudt met projecten.

Bedrijfsprocessen moeten periodiek kritisch doorgelicht worden en daar waar mogelijk opnieuw worden ontworpen en ingericht. Alleen zo worden overbodige handelingen geïdentificeerd en geëlimineerd. De omgeving verandert en een organisatie moet mee veranderen. Daarom zijn er altijd weer mogelijkheden voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en dus organisaties. De handen die worden bespaard kunnen worden ingezet op nieuwe innovatieve activiteiten van de organisatie.

Talentmanagement in het algemeen en performancemanagement in het bijzonder kunnen een rol spelen bij het verhogen van de productiviteit. Het meten van prestaties en het in kaart brengen van expertise, ervaring, maar ook het moment van uittreding is van groot belang. Door deze informatie te benutten, kunnen steeds weer de juiste mensen met de juiste vaardigheden steeds opnieuw op die plekken in de organisatie worden ingezet waar zij het beste tot hun recht komen en de hoogste toegevoegde waarde leveren voor de organisatie.

Peter Schrijen, directeur/eigenaar, Biforte

Verdere flexibilisering van arbeid en samenwerking tussen partijen in realisatieketens is een globale beweging waarvan we nu alleen nog maar het begin van waarnemen. Inzicht, verandering van mindset en met name ook verandering in het opzetten en nastreven van realistische prestatie-indicatoren zijn de randvoorwaardelijke aspecten waarmee managers en organisaties nu worstelen.

Het afscheid nemen van een zogenaamde afrekencultuur is de eerste hobbel die genomen moet worden. We lijken nu een afrekencultuur te hebben, die alleen maar echt afrekent wanneer er positieve resultaten worden behaald en die negatief afrekent als anderen niet positief kunnen afrekenen. Samenwerking en initiatief zijn aspecten die vandaag de dag maar matig gestimuleerd worden.

Meer met minder, maar ook leuker en met een positieve ondersteuning van ict is ook op korte termijn haalbaar. Een loopbaan hebben houdt in dat je eruit haalt wat er in zit en als je iets leuk vindt, wordt dat makkelijker. Dus laten we maar inzetten op de globale beweging die is ingezet en deze versnellen, want de randvoorwaarden voor de 'nieuwe ' loopbaan worden dan gecreëerd. Denk positief, want als je denkt dat iets niet gaat lukken, is de kans erg groot dat je gelijk krijgt.

Experts gezocht

Computable heeft op al zijn 26 topics een expertpanel. Wij zoeken echter altijd meer experts, op al onze topics, maar voor de komende tijd zoeken wij specifiek naar experts op de volgende vakgebieden:

Storage: storage@computable.nl
ECM: ecm@computable.nl
Virtualisatie: virtualisatie@computable.nl
Development: development@computable.nl
Netwerken: netwerken@computable.nl

Ben jij expert op een van bovengenoemde vakgebieden of een ander Computable-topic en wil je als vraagbaak van de redactie dienen, stuur dan een e-mail met je gegevens (naam, functie, bedrijf, werkzaamheden) naar het bijbehorende e-mailadres.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Als je om optimaal te functioneren 10 man hebt en je ontdoet je van 2 of meer dan blijft het nog zo dat 8 man het werk van 10 moeten doen. Je kan van alles bedenken en met mooie praatjes komen, maar het blijft werk waarvoor 10 man nodig zijn. Om toch te kunnen voldoen gaan de 8 overgebleven mensen zich extra inspannen. Resultaat is dat in no time er 1 a 2 uitvallen door stress/ziekte. Zit je met 6 man werk van 10 te doen. Het kan alleen verder bergafwaarts. Alle mooie praatjes van het managment kloppen alleen bij het incidenteel uitvallen van enkele medewerkers, niet permanent.

En hoe ga je je voelen als medewerker als je weet dat door extra te presteren er gekeken wordt of er een collega (of jezelf) weggestreept kan worden? Waarom zou je je überhaupt extra inspannen en je gezondheid schaden omdat men vindt dat het met minder moet. Ik zeg dan ook: werk op een tempo dat je niet schaad. Als het werk niet voltooid wordt, dan nemen ze maar een extra man aan. Als medewerker moet je niet ingaan op deze fabels.

MINDER managers; dat levert pas een enorme besparing op!

En dan kunnen de mensen die het echte werk doen, gewoon hun werk blijven doen.
Dan zijn de klanten tevreden (want die staan steeds meer in de kou) en de aandeelhouders ook.
Kortom, hiervoor hoef je echt niet gestudeerd te hebben. :-)

@Ros

Ik begrijp dat het je zeer aan het hart gaat, maar zoals jij het stelt, werkt het niet helemaal. Ik zal het illustreren.

Laten we ons voor de duidelijkheid beperken tot alleen het volume van het werk in een ICT team, en dan hebben we het over kenniswerkers. Het werk dat door 10 mensen met een gemiddeld HBO denkniveau kan worden gedaan, kan in dezelfde tijd door 7 mensen met een bovengemiddeld HBO denkniveau worden gedaan. De laatste groep werkt sneller en maakt minder vergissingen. Dus met een marge van 1 medewerker kan je de groep verkleinen tot "8".

Dat kan natuurlijk alleen, indien je als werkgever aantrekkelijk blijft voor mensen met bovengemiddeld HBO denkniveau (ze stellen hogere eisen aan leiderschap en arbeidsvoorwaarden) en als je er ook werk van maakt, die mensen te selecteren en te plaatsen.

Als je die (nieuwe) groep van 8 mensen echter laat bestaan uit mensen met "slechts" gemiddeld HBO denkniveau en je verlangt dat ze hetzelfde werk of zelfs meer verzetten dan voorheen met 10 mensen kon, èn de (ICT) ondersteuning verbetert niet, dan is jouw (=>Ros) scenario van toepassing. Deze mensen zullen het werk simpelweg niet tijdig gereed kunnen krijgen en (dus) al snel met stress en de gevolgen daarvan te maken krijgen. Dan wordt een negatieve spiraal ingezet.

Ik laat de vraag of de 10 mensen uit het ´oude´ team de behandeling die ze krijgen, ook verdienen, buiten beschouwing. Vaak zijn zij degenen op wiens prestaties wordt voortgebouwd. Vanzelfsprekend krijgen zij gemakkelijk een negatief gevoel bij het overdragen van het estafettestokje. Misschien stonden ze er niet eens bij stil dat het een estafette is.

Maar hoe je het ook wendt of keert, de noodzaak om slimmere mensen in te zetten wordt groter. In de organisatie betekent dat uiteindelijk ook dat de machtsbalans verandert, in het nadeel van de minder intelligente (ICT) medewerkers.

Als je denkt dat dit vaak bij reorganisaties over het hoofd wordt gezien, dan moet ik je wel gelijk geven. Helaas wordt er al te vaak alleen op kosten gelet en te weinig op kwaliteiten, prestaties en opbrengsten, als die al rechtstreeks worden gemeten. Wat dat voor de langere termijn betekent, laat zich raden.

@Peter:
Wat een kul; alsof een hoger IQ gelijk staat aan een hoger werktempo c.q. meer output.

Werkgevers zijn de laatste jaren alleen maar bezig hun organisaties ONaantrekkelijker te maken voor hoger opgeleiden! Eigen mening, inzet en initiatief zijn helemaal niet meer van belang, immers da's niet het belang van bonus-hongerige managers en geld geile aandeelhouders.

Op zich is het niet perse zo dat een groter team een grotere productie levert. Dat hangt ook samen met de wijze waarop dat team wordt aangestuurd. Een team met allemaal toppers hoeft niet perse productiever te zijn. Immers, toppers willen ook graag een trekkersrol hebben en je hebt ook waterdragers nodig. Ik ken plaatsen waar het werk inderdaad met veel minder mensen zou kunnen. Dat komt met name door de wijze van sturing. Te vaak wordt een kwalitatief probleem opgelost met kwantitatieve maatregelen (het project loopt niet dus we zetten er mensen bij).
Dus wat hierboven wordt gezegd zal in sommige gevallen inderdaad kloppen. Het gaat echter te ver om het te verheffen tot algemene regel.

Je moet vooral geen oude (nuttige) schoenen weggooien voor je nieuwe (ingelopen!) schoenen hebt.

Ergo Peter:

Je hebt binnen je IT bedrijf oneindig meer profijt van ervaren medewerkers met pakketkennis op MBO-niveau dan aan zojuist aangenomen theoretici op WO-niveau.

De laatste groep gaat bovendien na de genoten bedrijfsopleiding direct cashen bij een andere werkgever die beter betaalt, of het wordt binnekort een geduchte concurrent als zzp-er...

@EH: Wat schrijf je nou toch allemaal op....

Het spijt me voor je, maar het is geen "kul". Het stuit je kennelijk tegen de borst, daar heb ik begrip voor, maar dat verandert niets aan de situatie.

IQ is overigens een achterhaalde term, geestelijke leeftijd / biologische leeftijd. Als mensen volwassen zijn is dat 'quotiënt' niet houdbaar. De leeftijd neemt toe, maar de intelligentie blijft lange tijd constant. Met een IQ berekening lijkt het dan of mensen steeds dommer worden. Het IQ wordt mede daarom, al decennia lang niet meer gebruikt, zelfs niet meer voor het meten van ontwikkeling bij kinderen, behalve door onwetende amateurs.

Intelligente mensen lossen problemen nu eenmaal sneller op. Zo is intelligentie nl. gedefinieerd. Zo wordt het ook gemeten. De gemeten prestatie wordt vergeleken met een normgroep. Zo is bij een test te zien of jouw prestaties in complexiteit en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met die van HBO of WO opgeleide collega's. Dat is wel een duidelijk ijkpunt. We meten "talent" niet rechtstreeks. We meten alleen wat je ermee kunt doen.

Bedrijfsunits met hoogopgeleide mensen verrichten niet alleen meer en beter werk. Zulke units maken ook een (veel) grotere ROI. Uit mijn eigen praktijk kan ik de cijfers van mijn opdrachtgevers er bij wijze van spreken naast leggen (helaas, ze zijn vertrouwelijk). Het is nutteloos en niet verstandig om voorbij te gaan aan dit uitgebreid bewezen en erkende kenmerk van de kenniseconomie.

Om iedereen er nog maar eens aan te herinneren: dat wordt nog veel sterker ook. Vooral IT bedrijven moeten daarom uiterst zorgvuldig sturen op kennisonderhoud en mentale fitheid van het personeel. Even met de botte bijl hakken is het slachten van de kip met de gouden eieren.

@NiKe: Je verwart praktijkervaring (bekendheid met het toepassen van werkende oplossingen) met intelligentie. Indien je bedrijf als missie heeft om hetzelfde kunstje eindeloos te herhalen, dan kan het met laagopgeleide mensen toe. Doe dat vooral. De leider doet het kunstje voor en de medewerkers herhalen het. Ze leren echter weinig. Dat hoeft ook niet, tenminste, totdat een ander bedrijf met een slimmer kunstje komt of het in het Verre Oosten laat uitvoeren. Dan is het te laat, is het feest over en voelen de medewerkers zich belazerd en in de steek gelaten. Ze deden toch zo hun best.

Indien je bedrijf complexe problemen met systemen moet oplossen waarvan niet eens bekend is wat de oorzaak is, laat staan wat een werkende oplossing is, dan kan je beter wèl met WO opgeleide mensen aan het werk die problemen kunnen analyseren en modelleren, dan met laag opgeleide mensen die alles als spijker behandelen omdat ze toevallig een hamer hebben, en die complexe storingen in IT systemen met de trial and error methode benaderen. Om er maar eens één te noemen. Overigens, ook hoogopgeleide professionals moeten op hun tellen passen wat offshoring betreft.

Er is absoluut niets op tegen om ieder op zijn eigen niveau te laten werken en om een passende mix van HBO/WO kader en specialisten te laten aansluiten bij operationeel niveau met overwegend MBO/HBO personeel. Om mensen met leidinggevende talenten en goede prestaties de positie te geven, die ze verdienen. Dat is uitstekend, mits het past bij de taken, de werkwijze en de doelstellingen en het 'window of opportunity' van de organisatie.

Ook dan laat ik nog buiten beschouwing dat motivatie, inspanning, integriteit, samenstelling en aansturing van het team, leiderschap, informatievoorziening enz. enz. enz. ook een grote en doorslaggevende rol spelen. Mijn werk bestaat uit het optimaliseren van zulke zaken.

Niettemin: Intelligentie is een zeer belangrijke factor in de ICT sector.
Intelligente mensen bereiken meer in een kenniseconomie en de IT sector is een kenniseconomie.
Dat zijn de feiten.

@Peter:

Iemand die heel 'slim' is KAN idd iets sneller oplossen, maar het is geen wet van meden en perzen.
Voor het geheel van een groep, bedrijf, organisatie werkt het vaak ook averechts. Want intelligente mensen weten het vaak ook beter! En dat botst binnen/buiten de groep.
Als je jouw analogie zou volgen zou een huis sneller in elkaar gezet worden als je alleen maar super intelligente timmermannen, metselaars en elektriciens zou nemen. Nou, juist het tegendeel is waar!

Mijn ervaring is dat werkgevers de laatste twee jaar helemaal niet zitten te wachten op hele slimme mensen. Want slimme mensen zijn ook 'lastig', hebben een eigen mening en doorzien politieke spelletjes. Dat wil men helemaal niet. Men wil juist willige loonslaafjes, die houdt men veel makkelijker in het gareel.

Wat zou de wereld er toch een stuk beter uitzien als jouw droombeeld werkelijkheid zou worden. Maar zolang de bonus/graai-cultuur en het ikke-ikke-ikke de boventoon voert, zie ik het somber in.
Prove me wrong. :-)

Beste mijnheer Ambachtsheer, als oa uw werk is het produceren van dergelijke lappen tekst met onzin over IQ vrees ik voor het te adviseren of te managen bedrijf. Met IT heeft het allemaal weinig te maken. Dan nog iets, met een land dat sterft van de HBO-ers en academici, is IQ volgens uw definitie (alle HBO-ers hebben een hoog IQ en zijn dus produktiever) nog wel een onderscheidende factor? Minder lullen maar poetsen als het aan mij ligt.

@EH

Vwb timmermannen ed: Dat werk is voor hoogopgeleide mensen vaak zo weinig intellectueel uitdagend dat ze het nog slechter doen dan ze mèt motivatie al zouden doen. Het vak van een timmerman is niet het vak van een dokter. Als ik een stoepje nodig heb bestel ik ook een stratenmaker. Wat dit betreft zitten we op dezelfde lijn.

Vwb bedrijven die hoogopgeleide mensen lastig vinden: In veel gevallen heb je daar ook gelijk in. Dat heeft alles te maken met leiderschap maar ook met overdreven verwachtingen die bij de sollicitatie worden gewekt. Volgens mij zitten we hier ook wel op dezelfde lijn.

Vwb droombeeld: Daar doe ik niet in. Wel heb ik idealen, die gaan over respect en professionaliteit. Dat vind je vast niet erg.

Vwb Bonus graai en ikke ikke, daar ben ik evenzeer op tegen als jij en elke andere weldenkende mens. In dat opzicht zitten we denk ik ook wel op één lijn.


@"Academicus" Ik heb moeite om iets positiefs uit je reactie te halen. Ik kan wel zeggen, management is niet voor bange mensen. Dit land sterft allerminst en al helemaal niet van WO en HBO opgeleide mensen. Ze zijn nog altijd een minderheid. De meesten van hen maken zich bijzonder nuttig en hetzelfde geldt net zozeer voor lager opgeleide mensen.

Misschien is het je opgevallen dat het de afgelopen tijd slecht ging in ICT land. Ook wereldwijd & niet eens alleen ICT. Dat heb je dan goed gezien. Het is een conjunctuur gevoelige business. Gelukkig zijn er tekenen van herstel.

vwb lappen tekst: Ik doe mijn best het goed uit te leggen, ook voor jou. Jij waardeert die inspanning niet. Dat is je goed recht. Het staat je vrij e.e.a. niet te lezen. Blijkens je gebruik van de term ´IQ´ heb je dat trouwens ook niet al te best gedaan.

Overigens begrijp ik niet waar ik je aanval op de man af aan verdiend heb. Voor zover ik weet, ken ik je niet eens.

Evenmin heb ik beweerd dat alle HBO-ers een hoog IQ hebben. Feitelijk merk ik zelfs een dalende trend in de intelligentie van recent HBO afgestudeerde kandidaten. Vooral rekenen gaat steeds meer achteruit. Als je dat ook slecht vindt, dan zijn we het eens. Ik maak me er in elk geval grote zorgen over.

Minder lullen, meer poetsen, ik doe graag mee. Als je goede initiatieven weet, maak ze dan bekend.

Geachte heer Ambagtsheer,
Niet verongelijkt doen als je wordt aangevallen he? De essentie is misschien dat je (zeg maar je) toon nogal pedant is en vol staat van de managementspeak en psychologie van de koude grond. En dat valt heden ten dage niet zo goed bij de gemiddelde ict-er die mee moet surfen op de nukken van de arbeidmarkt en managementrages. Wat meer ballen graag en geen gemeenplaatsen. Gestudeerd hebben we allemaal.

@Academicus
Je veronderstelt nogal veel over mij. Ten onrechte. Volgens mij ken je mij niet eens; in elk geval lang niet goed genoeg. Je hebt het bovendien niet over het onderwerp van het opiniestuk.
Ik stop ermee, volgens mij zet je jezelf te kijk. Succes daarmee.

No problem, je hebt het laatste woord.

Ronduit verbaasd ben ik door de discussie. De vraag die de experts beantwoordden was kunnen we met minder mensen meer werk doen. Er zijn omstandigheden die deze stelling direct raken.

Wat doe je als je halverwege de route opeens met minder mensen belangrijke zaken gaande moet houden of zelfs moet versnellen?

Op zich toch een intelligente vraag, die naar mijn mening niet beantwoord wordt door emotioneel te reageren in termen van stress, uitval,je gebruikt voelen. De discussie zit naar mijn mening niet in IQ of werktempo maar veel meer in. Bereid zijn tot, een beroep doen op, zorgen dat.
Wie tikt nu eens een oplossing in plaats van een bezwaar. Als de discussie daarin in voort gaat dan blijf ik graag mee doen. Anders haak ik af.

@Boudewijn:

"Ronduit verbaasd"? Ik ben verbaasd dat jij verbaasd bent!
Heel normaal in tijden waarin werknemers als oud vuil behandeld worden door (laten we het netjes zeggen) niet zo nauw nemende werkgevers. Eerst wordt er jarenlang geroepen hoe goed en belangrijk human capital wel niet is. Mensen moet meedenken, worden opgeleid, toekomstplannen ontvouwd, etc. En dan ineens worden de meeste mensen nog slechter behandeld dan een gemiddelde machine!
Kijk naar het verhaal over ctac.

Om terug te komen op meer doen met minder mensen; je kunt maar niet blijven uithollen! Het houdt een keer op! Alles draait al zoveel op het randje. Zodra iemand ergens uitvalt (door wat voor een oorzaak dan ook) zie je gelijk een hele keten omvallen. Zelfs bij hele grote bedrijven; als die ene persoon er op de helpdesk of andere afdeling er niet is (gewoon vrij bijvoorbeeld) gebeuren dingen al niet. Of gaan fout.

Het vervelende is, is dat het altijd van 1 kant moet komen. Net als met overwerk! Je sluit toch een zakelijke overeenkomst met een werkgever? Die betaalt voor x uur en y werk. Punt.
Bij de bakker kan ik ook niet iedere keer bedelen voor een broodje meer.
Of bij de benzinepomp een paar liter voor noppes krijgen. Maar (afhankelijke) werknemers moeten zich dat maar laten gevallen??

Beste 'experts' in dit thema, ik hoop voor jullie dat je nooit in de penibele situatie komt waarin menig hardwerkende IT-er terechtgekomen is de afgelopen jaren, maar anders zouden jullie er toch iets anders tegen aankijken.
Prettig weekend en droom zacht.

Ik kan de visie die Peter Ambachtsheer uitdraagt onderschrijven. Mensen met een hoog werk- & denkniveau (ook 50+!) zijn gewoon zeer productief. Tenminste, zolang zij ook inderdaad echt de interesse, de uitdaging en de capaciteiten hebben.

Er studeren ook genoeg mensen af van HBO & Universiteit die deze capaciteiten niet hebben. Wat Peter bedoeld is dat je meer werk kunt doen als je de mensen aanneemt die boven het maaiveld uitsteken. Dat kan je niet direct meten aan cijfers op het diploma. (veel vakken doen immers geen beroep op probleemoplossend vermogen of zijn niet uitdagend)

In mijn werk is dit ook een telkens terugkerende strijd met de directeur van het bedrijf waar ik op dat moment voor werk. Aan de ene kant wil je gewoon de beste mensen om mee te werken omdat je daar ongelooflijk veel productiever mee kunt zijn en echt aan innovatie kunt doen.

Aan de andere kant heb je de directie die vaak denkt zoals EH en Academicus. HBO is HBO en IT'ers moeten gewoon hun werk doen. Niet zeuren maar bouwen.

Wat we daarbij vergeten is dat er veel werk is dat op ruwweg twee manieren gedaan kan worden:

1) Op de cowboy manier hard- en software in elkaar gooien, daarna pleisters plakken en met een hamer tegen een apparaat slaan zodat 'ie weer werkt. Lijkt zeer productief (wat lost die en die het toch altijd snel op) maar op de lange termijn blijven problemen terugkomen en kosten aanpassingen en onderhoud steeds meer tijd en geld. En dan heb ik het nog niet eens over de indruk die je op die manier bij klanten achterlaat.

2) Van tevoren goed nadenken en een probleem structureel oplossen. Tijdens het werk je goed bewust zijn van wat je doet, rekening houden met de klant en inspelen op wijzigende situaties. Als je systemen met goede mensen in elkaar zet heb je er verder geen omkijken meer naar en is bijv. bugfixing niet meer essentieel om te kunnen werken met een systeem.

Ik heb beide situaties vaak genoeg meegemaakt, en ik kan heel duidelijk aangeven waarin het verschil zit.

De directeur van het bedrijf in situatie 1 was vooral erg gericht op zaken doen. Dacht zoals EH en Academicus: niet lullen maar poetsen. (geen HBO overigens) De projectleider was meer aan het netwerken dan op een degelijke manier het project leiden.

De directeur in situatie 2, afgestudeerd en doorgewinterd manager, dacht: ik wil de allerbesten, ik betaal ze daarom ook goed en ik geef ze de verantwoordelijkheid. Ook de projectleider deelde deze visie, gaf structuur aan het project en verantwoordelijkheid aan de medewerkers.

Ik weet wel waar ik het liefste werk, en ook waar mijn werk de meeste omzet voor het bedrijf oplevert. De rest gaat maar poetsen ;-)

De moraal van het verhaal? De directie bepaald wat mij betreft in hoeverre Peter of EH gelijk hebben. Een bedrijf wordt immers vrij ondemicratisch van bovenaf geleid. Als je het dus beter weet en je directie niet wil luisteren, moet je meer mensen om je heen verzamelen die er zo over denken en zelf beginnen.

Elk bedrijf kan wel de 'allerbeste' mensen willen, maar de werknemervijver is dan snel leeggevist....

@Kaspar, gezien het huidige salarisniveau voor bepaalde (toch redelijk uitdagende) IT-functies zwemmen er nog wel wat vissen in die vijver hoor.

Een team is zo sterk als de zwakste schakel. Alleen als de schakel eruit valt is de verbinding verbroken.

Ik ben het met NiKe eens:

Je moet dus vooral geen zwakke schakel wegdoen voor je er een nieuwe hebt ingelast...


Minder grote hoofden aan de top en minder gouden handdrukken dan zag het er op de werkvloer wel anders uit.
Als er ergens bezuinigt wordt is het voor al bij de kleine beurs daar is binnen de maatschappij veel aan kapot gegaan.Als je van 10 naar 8 mensen gaat en die 8 moeten het werk voor 10 doen. En als van de 8 mensen ook nog eens 2 mensen ziek worden.
En bij ziekte verzuim mag er geen extra personeel ingezet worden dat is te duur er is geen geld voor maar als er meer mensen ziek worden door overbelasting dat kost zeker niets ????? Maar zolang het blijft bij zeggen blijft het ook zo maar als heel Nederland het werk neer zou leggen en allemaal staken wordt het een ander verhaal maar ja zo zitten we niet in elkaar en ja dat weten ze.
Wij mopperen allemaal een keer en we gaan gewoon weer door dus er verandert niets of heeeeeeeeeeeeeeeel weinig

2 van de 10 mensen zou makkelijk weg kunnen, want voor 7 werkende mensen heb je geen 3 managers nodig.

Opleiding is niet alles zeggend. Je kan beter een MBO+ ICT-er hebben, dan een WO Psycholoog. (Althans als je het over een ICT bedrijf of functie heb)

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-03-11T10:37:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.