Cloud-trends in de branches (2)

Tegenwoordig is niet meer de discussie of organisaties de stap naar cloud computing gaan maken, maar wanneer ze dat gaan doen. Daarbij lijken de behoeften van de branche van invloed op de ingebruikname van cloudtoepassingen. Computable-experts signaleren verschillende trends in specifieke sectoren in Nederland.

ACCOUNTANCY

Anita Maas-van Diemen, sr. campaign manager cloud solutions, Exact
De administratie kan tegenwoordig gemakkelijk digitaal aangeleverd worden, door papieren te scannen op de smartphone of tablet. Met ondersteunende online boekhoudsoftware, in de cloud, kunnen gegevens constant gesynchroniseerd worden en zijn op ieder moment accurate gegevens paraat. Het digitale dossier dat wordt opgebouwd kan de accountant tussentijds makkelijk controleren.

Johan Schaeffer, oprichter, eVerbinding
Ik zie in de branche voor administratieve verwerking een behoorlijke verschuiving naar de cloud. Dit gebeurt niet alleen bij individuele bedrijven, maar ook bij grote verwerkers van administraties (accountants). Nu e-invoicing vanuit Europa verplicht gaat worden gesteld, merk je dat dit voor het kleinbedrijf een aanleiding is om de samenwerking met de accountant online te laten verlopen, dus via de cloud. Binnen de accountancy zijn er van oudsher vele pakketten die moeten samenwerken middels interfaces. Dit is nu mede een reden om de cloud op te zoeken, omdat daar veelal betere en meer flexibele koppelingen worden opgeleverd.

Martijn Delahaye, manager marketing, Afas Software
De cloudtrend in accountancy is het beter samenwerken tussen accountant en klanten. De accountant voert niet meer de administratie van de klant, dit doet de klant zelf via de cloud. De accountant kijkt via de cloud mee en kan proactief adviseren. De accountant kijkt vooruit in plaats van achteruit en stuurt bij als coach van de ondernemer.

AUTOMOTIVE & HOME

Michel Bayings, business development manager sustainable transport, TNO
Auto’s en huizen worden steeds digitaler. In elektrische auto’s zitten minimaal twee keer zoveel chips dan in conventionele auto’s. Daarnaast worden ook huizen steeds digitaler. Zonnepanelen, thermostaten, allerlei apparaten in huis, het gaat allemaal digitaal. Tot voor kort werden al deze systemen via eigen proprietary beheersystemen aangestuurd. Er is echter een duidelijke trend om hiervan af te stappen en alle apparaten en auto’s en laadinfrastructuur voor auto’s via open (defacto) standaard interfaces te koppelen aan de cloud of internet of things.

Via de verschillende applicaties die aangeboden worden kan dan alles met alles verbonden worden om zo de diensten aan te bieden die de gebruiker wil. Sterker nog, de gebruiker gaat bepalen hoe hij zijn auto wil aansturen (bijvoorbeeld de kachel van je auto aanzetten via je thuistheromostaat). Bedrijven verdienen dan dus niet meer met de backend-systemen of met de interfaces, maar met de apps en diensten die daar gebruik van maken. Hiermee krijg je uiteindelijk een wereldwijd netwerk van elektrische auto’s, laadinfra, zonnepanelen, et cetera, wat weer oneindig veel nieuwe toepassingen mogelijk maakt.

John Duynhouwer, ceo, iTraction
Niet alleen elektrische auto’s maar steeds meer nieuwe auto’s, ook middenklassers zijn altijd connected. Denk daarbij aan het versturen van meldingen met betrekking tot onderhoud via de cloud, een alarmmelding bij een ongeluk of aan de zelfsturende auto van Google. Ook de Tesla’s zijn altijd online, updates gaan draadloos via 3G/4G (OTA). Deze zomer wordt update 6.2 uitgebreid met een ‘zelfsturende’ feature waarmee de auto zelfs geheel autonoom kan rijden.

Deze ‘cloud connected vehicle’ trend is belangrijk omdat automotive hiermee inspeelt op behoefte in de markt naar meer gemak. Voor Tesla en later wellicht voor meer merken is de cloud essentieel omdat ze met een OTA-update een bezoek aan de dealer overbodig maken. Een must in het geval van Tesla, omdat hun verkoopmodel geen dealers kent. De Tesla is een app op wielen. Software-updates vormen grotendeels het onderhoud. Zeer verstorend voor het huidige dealer-gebaseerd business model.

FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

Matthijs van Leeuwen, oprichter/ceo, Bright Computing
Steeds meer high-performance computing vindt plaats in publieke clouds. Een goed voorbeeld zijn de berekeningen die farmaceutische bedrijven doen ten behoeve van ‘drug discovery’. De behoefte aan rekenkracht kan enorm variëren in de verschillende stadia van de drug discovery-cyclus. Daarom is het aantrekkelijk voor farmaceutische bedrijven om de pieken op te vangen door rekenkracht in de publieke cloud.

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Carlo Poli, enterprise consultant, Macaw
Ik zie bij dienstverleners in de financiële sector een behoefte aan meer transparantie in kosten en grotere efficiëntie. Dit terwijl de digitalisering van het dienstenaanbod versneld wordt en de klanteisen hieraan hoger worden. Dit vraagt om kortere time-to-market en hogere wendbaarheid. Financiële partijen waren terughoudend, maar nu barrières van de AFM en DNB rondom cloudgebruik weggenomen worden, wordt cloud serieus overwogen om deze hoge eisen te kunnen realiseren. Schaalbaarheid, wendbaarheid en kostentransparantie zijn belangrijke criteria. Klantgerichte diensten gaan voorop, zeker daar waar compliancy en governance in de cloud goed te borgen zijn, want robuustheid en veiligheid zijn niet onderhandelbaar.

ONDERWIJS

Paul Kirschner, program chair, Welten Institute
Een community cloud, op dit moment beschikbaar voor het mbo via Surf, maakt het mogelijk om verschillende, uit elkaar lopende applicaties voor een specifieke doelgroep (leergemeenschap of learning community) beschikbaar te stellen. Hierdoor wordt het mogelijk om voor onderwijs- en leerdoeleinden verscheidene digitale leer- en werkomgevingen, sociale media, portalen, bronnen et cetera, via een gedeelde of gemeenschappelijke cloud toegankelijk maken.

Michael Uenk, account manager education, local government en healthcare, Tools4ever
Omdat leerlingen en medewerkers toegang moeten hebben tot veel verschillende cloudapplicaties, zou single sign-on (sso) van grote waarde kunnen zijn. Dit staat ook bij veel scholen op de agenda, maar wordt vaak niet uitgevoerd omdat een stabiele omgeving en een zeer goede vertrouwensrelatie met de cloudleverancier vereist zijn. Daarnaast zijn er applicaties die geen sso-mogelijkheden bieden. Toch is het mogelijk om vrij eenvoudig sso bij cloudapplicaties te faciliteren. Dit kan in een web-sso-portaal waarop gebruikers eenmalig inloggen en daarna direct toegang hebben tot de cloudapplicaties zonder nogmaals in te loggen.

De afgelopen jaren zijn cloudapplicaties gemeengoed geworden in de onderwijssector. 84 procent van de scholen gebruikten in 2014 cloudapplicaties, terwijl dat in 2010 nog 25 procent was. Autorisaties (toegangsrechten) moeten tijdig ingeregeld worden, zodat medewerkers en leerlingen bij de benodigde informatie in de cloud kunnen. Vaak worden gebruikers wel aangemeld in de cloudsystemen, maar worden rechten/licenties niet ontnomen en worden accounts niet afgemeld, ontkoppeld en verwijderd. Slapende accounts en autorisaties zijn een groot beveiligingsrisico, want het geeft ex-medewerkers de mogelijkheid om nog in te loggen in de cloudapplicaties.

ZORG

Mario de Lijster, product markt manager healthcare communications, Ascom
Door de gewijzigde wetgeving in de zorg worden zorgorganisaties geconfronteerd met een groeiend aantal cliënten dat buiten de muren van de instelling woont. Binnen de instellingen zijn verpleegoproep (‘rode drukknop aan het bed’) en toegang tot de kamer bij een alarm goed geregeld met lokale systemen. Om dit voor zelfstandig wonende cliënten ook beschikbaar te maken, wenden instellingen zich tot de cloud. Door de functies vanuit de (hybride) cloud te leveren kunnen alle cliënten vanuit één systeem worden bediend. Dat past beter in de nieuwe financiering in de zorg en zorgt vooral voor betere ondersteuning van de workflow van de verpleegkundigen.

Edwin van Putten, sr. business consultant, Bostec
Binnen de langdurige zorg zie je dat het gebruik van mobiele devices en toepassingen steeds groter wordt. Deze verschuiving is ingegeven door  de wijzigende wet- en regelgeving is bepaald dat mensen steeds langer thuis moeten kunnen blijven wonen en dat meervoudige zorg ook steeds meer thuis bij de cliënt plaatsvindt. Dit betekent dat er meerdere zorgverleners (verschillende disciplines) bij de cliënt thuis komen in plaats van dat de cliënt intern in een zorginstelling woont. De noodzaak om hierdoor de beschikking te hebben over een realtime bijgehouden systeem wordt daardoor steeds groter. De overdracht van informatie is hierdoor meer gewaarborgd. Het hosten van dit soort toepassingen vanuit de cloud biedt grote voordelen ten opzichte van on-premisses. Toegang, beveiliging van gegevens en beschikbaarheid zijn hierdoor veel beter gewaarborgd. Je ziet dan ook dat steeds meer zorgverleners en zorginstellingen zijn aangesloten op toepassingen die vanuit de cloud worden geserviced.

De grote leveranciers van ziekenhuisinformatiesystemen (zis) en elektronische cliëntendossiers (ecd) hebben daarentegen moeite om dit concept toe te passen, helemaal als het betekent dat dit niet in een eigen (van de leverancier) datacenter wordt gehost en geserviced. Het goed outsourcen en servicen van dit soort systemen is voor hen een grote uitdaging, terwijl de zorginstellingen er een grote behoefte aan hebben. Het gaat daarbij ook om connectiviteit tussen de zis-/ecd-toepassingen, domoticatoepassingen en e-health-toepassingen om de zorg betaalbaar te houden. Al deze toepassingen moeten met elkaar kunnen samenwerken zonder dat er nagedacht hoeft te worden over hosting en servicing. Doelstelling is het altijd beschikbaar hebben van de gegevens, zo realtime mogelijk tegen een optimale beveiliging, waarbij de zorg aan de cliënt kan worden gewaarborgd. Het zo specifiek zijn van deze trend is dat de techniek direct ingrijpt in het persoonlijk leven van de mens/cliënt en dat hiermee een veel grotere noodzaak is tot beschikbaarheid en veiligheid.

Ton van den Berg, ict-architect, Detron
Ontwikkelingen als ‘zorg op afstand’ en ‘meer zorg verlenen met minder mensen’ maken het noodzakelijk voor zorgverleners om overal, op ieder moment en met ieder type apparaat op een veilige wijze (cliënt)informatie te kunnen uitwisselen. Bovendien leiden gekrompen budgetten in de zorg tot een sterke behoefte aan kostenflexibilisering. Door het toepassen van cloudwerkplekken wordt het mogelijk om zorgmedewerkers op basis van pay-per-use geautoriseerd toegang te verlenen tot alle benodigde applicaties om optimale zorg te verlenen.


Eerder beschreven we cloudtrends in andere branches. Lees ook het artikel 'Trends op het vlak van cloud computing'.

Eerder beschreven we cloudtrends in andere branches. Lees ook het artikel 'Trends op het vlak van cloud computing'.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-05-15T11:28:00.000Z Sander Hulsman