32-bits applicatie superieur

Nstl test Windows 95-communicatiepakketten

Communicatieprogramma's voor Windows 95 en de moderne, snelle, rijkelijk met features volgepakte modems kunnen van de PC een communicatiecentrum maken. Het Amerikaanse National Software Test Laboratorium heeft zes pakketten onder de loep genomen. Comm Suite 95 en Procomm Plus komen als beste uit de bus.

Communicatiepakketten zijn in te delen in twee segmenten: de speciaal voor Windows 95 geschreven 32-bits software en de voor Windows 95 aangepaste oude 16-bits pakketten. Qua functie kan er dan nog onderscheid gemaakt worden in eenvoudige, voor één bepaald doel ontwikkelde applicaties, en de suites, waarin een veelheid aan communicatiefuncties is opgenomen (vergelijkbaar met de stand alone tekstverwerker tegenover de Office-suites).
Windows 95 is overigens van zichzelf al uitgerust met een rudimentair, doch goed werkend communicatieprogramma: Hyper Terminal van Hillgreave, dezelfde fabrikant die ook het full featured Hyper Access levert.
Wie niet alle mogelijkheden van een communicatie-applicatie behoeft, kan met het 'gratis' Hyper Terminal uit de voeten. Maar zoals weinigen de bij Windows 95 geleverde 'Wordpad'-tekstverwerker gebruiken, zo blijft in de praktijk ook Hyper Terminal vaak ongebruikt.

Tapi

Op het gebied van datacommunicatie mag Windows 95 ten opzichte van eerdere Windows-versies en MS-Dos een behoorlijke vooruitgang genoemd worden. Zo is het installeren van een nieuwe modem een stuk makkelijker omdat Windows 95 de modem automatisch detecteert en helpt bij het instellen van de benodigde parameters door middel van een 'wizard'. Nog een belangrijke verbetering: beschikbare communicatiepoorten van een PC (com-poorten) kunnen onder Windows 95 door verschillende applicaties gedeeld worden. Windows 95 maakt gebruik van een techniek die Tapi of Telephony Applications Programming Interface heet. Tapi neemt een groot aantal communicatie-kopzorgen weg. Applicaties die werken met Tapi kunnen één com-poort delen zonder dat er problemen ontstaan. In de praktijk houdt het in dat een gebruiker tegelijkertijd een 32-bits communicatieprogramma, Windows 95 Dial-Up networking, Microsoft Network en Microsoft Exchange open kan hebben, terwijl alle applicaties gebruik maken van één com-poort en één telefoonlijn.
Omdat de oudere, 16-bits communicatieprogramma's voor data, fax en spraak niet voldoen aan de strenge Tapi-eisen, maken de 32-bits programma's, die wèl Tapi-compatibel zijn, snel opgang.

Slechte beveiliging

Het National Software Test Laboratorium (Nstl) testte Delrina Comm Suite 95 7.0; Procomm Plus 3.0; Qmodem Pro voor Windows 95; PC Anywhere 32 voor Windows 95 7.0; Hyper Access 2.1 voor Windows en Hayes Smartcom Message Center 2.1A, zie figuur 1.
Zelfs de meest eenvoudige communicatiepakketten komen tegenwoordig met een veelheid aan functies, die variëren van bestandsoverdracht tot volledige programmeerbaarheid, terminal-emulatie en ondersteuning van een verscheidenheid aan protocollen. Een aantal pakketten levert Internet-toepassingen als FTP, Telnet, Internet mail, News en web-browsers. Fax zend- en ontvangmogelijkheden plus documentmanagement-functies zijn gemeengoed geworden net als programmatuur voor telefoonbeantwoording en geavanceerde verzendmogelijkheden voor graphics.
Alleen met PC Anywhere kan men op afstand inloggen op het kantoornetwerk (remote networking). Dit is van groot belang voor mensen die thuis willen werken en toch hun gegevens op de centrale kantoorserver willen benaderen. Met PC Anywhere kan de via een telefoonlijn aangesloten laptop een node op het kantoornetwerk worden.
Zoals verwacht overklassen de 32-bits applicaties de oudere 16-bits toepassingen, met Procomm Plus als gunstige uitzondering. De 32-bits pakketten maken immers gebruik van de mogelijkheden die Windows 95 hen biedt: multitasking en multithreading. Dit betekent simpelweg dat de functionaliteit, kwaliteit en prestatie toenemen. Op het gebied van beveiliging laten de pakketten nog te wensen over. Slechts de helft controleert op virussen gedurende file-transfer. Versleuteling van data komt ook nog nauwelijks voor.
Elk van de programma's kan simpel geprogrammeerd worden doordat de inlog-procedure voor specifieke bulletin boards of host computers 'onthouden' worden. Dat is tijdwinst.
Delrina's Win Com Pro (Comm Suite 95), Hyper Access en Procomm Plus blinken uit in de prestatietesten voor bestandsoverdracht waarbij het Z-modem-protocol wordt gebruikt.

Comm Suite 95

Delrina Comm Suite 95 is opgebouwd uit vier onafhankelijke communicatieprodukten: Win Com Pro 7.0 voor de algemene datacommunicatiefuncties; Win Fax Pro 7.0 voor het zenden, ontvangen en beheren van fax-berichten; Cyberjack Internet software en Talkworks, de telefoontoepassingen voor Win Fax Pro. Win Fax Pro is daarnaast nog toegerust met ingebouwde OCR (om fax'en in te lezen in een tekstverwerker), e-mail en een antwoordapparaat.
Hoewel er geen sprake is van een weinig consistente gebruikers-interface werken de verschillende modules van Comm Suite 95 goed met elkaar samen.

Hyper Access

Hyper Access is simpel te bedienen; daardoor leert men er gemakkelijk en snel mee om te gaan. Als optie heeft het een eigen protocol waarmee datacompressie on the fly mogelijk is. Het in Nederland aan populariteit winnende digitale telefoonnetwerk Isdn wordt ondersteund. Een geïntegreerde virusscanner beschermt tijdens het ophalen van files tegen besmetting.
Het pakket is voorzien van verschillende elkaar aanvullende voorzieningen om veel voorkomende handelingen te automatiseren. Gebruikers kunnen allerlei dataverwerkingsprocedures voorprogrammeren die bijvoorbeeld voorkomen bij het inloggen op grote hostcomputers. Een handige en eenvoudige manier om de inlogprocedures te versnellen is het 'opnemen' van de toetsenbord-acties in een macro.
Er wordt rekening gehouden met alle interacties die zich tussen de opbellende computer en de host kunnen voordoen.

Procomm Plus

Procomm Plus is een groep geïntegreerde communicatie-modules die zijn ontworpen om met elkaar samen te werken. Procomm Plus kent een weelde aan protocollen voor terminal-emulatie (33 stuks) en file- transfer (16 stuks). Met Procomm Plus is het mogelijk om een eenvoudig bulletin board op te zetten, compleet met e-mail functies. De macrofunctie (metakeys genaamd) verstuurt tekst, opent een script of start een C-programma. Procomm Plus is voorzien van een web-browser en andere veel gebruikte Internet-toepassingen (news, e-mail, ftp, telnet). De browser is gebaseerd op software van Spyglass. Een bijzondere toevoeging is de Isdn-ondersteuning. De software werkt met elke Capi 1.1 of 2.0 compatibele Isdn-kaart of terminal-adapter en ondersteunt gelijktijdige bestandsoverdracht (X.75/V.110) en Internet-verbindingen (PPP) bij een snelheid van 64 Kbit/s en bestandsoverdracht tussen PC's met een snelheid van 128 Kbit/s.
Een faxmanager houdt de gebruiker op de hoogte van verstuurde en ontvangen faxen en van de status van wachtende faxen. Twain-compatibele scanners worden ondersteund en ook is er OCR ingebouwd.

PC Anywhere

Naast alle functies die je van een communicatieprogramma verwacht, biedt Symantecs PC Anywhere 32 de mogelijkheid om op afstand in te loggen op een netwerk (remote networking). Daarbij krijgt men dezelfde rechten als een netwerk-'node'. Het communicatiepakket biedt nog vijf andere basisfuncties die samengevat kunnen worden als: be a host; remote control; be a gateway; call online service.
Omdat het hier een 32-bits applicatie betreft en PC Anywhere (als enige) zowel onder Windows 95 als Windows NT draait, kan gebruik worden gemaakt van features als Ole 2.0, drag and drop, Tapi, gedeelde com-poort; plug and play en multitasking/multithreading. PC Anywhere heeft speciale, slimme functies als Speed Send waarbij van een file alleen datgene wordt overgezonden dat veranderd is (uiteraard alleen te gebruiken als de andere computer ook PC Anywhere gebruikt).

Qmodem Pro

Qmodem Pro for Windows 95 2.0 is een 32-bits communicatieprogramma dat is uitgerust met liefst 35 terminalemulatie- en 16 bestandsoverdracht-protocollen. Met Qmodem kan een PC zich als terminal gedragen of zelf als een host fungeren. De host-mode is eigenlijk een klein bulletin-board-programma. Inbellers op dat BBS kunnen elektronische berichten achterlaten en voor hen bestemde post ophalen. Er kunnen ook files naar het BBS getransporteerd of juist er vanaf gehaald worden. Met de juiste instellingen kan de opbeller ook op afstand de host-computer bedienen. Qmodem heeft een ingebouwde Gif/Bmp/Jpeg graphics viewer.
Met Sliq-compiler (Script Language Interface for Qmodem Pro) en debugger kan de Qmodem-gebruiker eigen applicaties ontwikkelen en logon-scripts maken voor online diensten. Met zijn ingebouwde Mapi- ondersteuning is Qmodem direct te koppelen aan andere Mapi compatibele programma's onder Windows 95. Zoals bijvoorbeeld MS Exchange, het elektronische-postprogramma waarmee Windows 95 standaard is uitgerust.

Hayes Smartcom Message Center

Smartcom is een alles-in-één communicatieprogramma dat verschillende geavanceerde mogelijkheden biedt. Het pakket maakt gebruik van de speciale mogelijkheden die bepaalde Hayes-modems bieden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Hayes AT commando's. Voor niet-Hayes-modems die deze commando's niet allemaal op de juiste wijze hebben geïmplementeerd, kan een subset van de opties worden gebruikt.
Het functions menu geeft telefoongids-functies; telefoonbeantwoorderfuncties; fax on demand en postbus-beheer. In de postbus kunnen zowel elektronische post, fax'en als telefoonberichten een plaats krijgen.
De fax on demand-functie voorziet in een overzicht van alle beschikbare fax'en die door inbellers opgevraagd kunnen worden.
 

Sterkte/zwakte-analyse


Delrina Comm Suite 95
prijs: fl 208,-
Systeemeisen:
drive ruimte: 16 MB minimaal, 60 MB volledig
Geheugen: 8 MB; 16 MB aanbevolen
Processor: 386 of hoger
Besturingssysteem: Windows 95
Netwerkondersteuning: Novell Nasi/NCSI, Windows NASI (IPX/SPX);Internet Winsock, Net Bios/Net Beui en Apple Talk
Sterke punten:
- erg goede prestaties en veelzijdigheid
- erg goede documentatie en help-functies
- een echte 32-bits toepassing
- het grootste aantal add-on communicatiefuncties
Zwakke punten:
- vergt een zware PC met grote harde schijf
- online handleiding ontbreekt
- de gebruikersinterface is maar beperkt in te stellen naar eigen behoefte

Hayes Smartcom Message Center

prijs: fl 160,-
Systeemeisen:
drive ruimte: 3 MB minimaal, 14 MB volledig
Geheugen: 4 MB; 8 MB aanbevolen
Processor: 386 of hoger
Besturingssysteem: Windows 3.1
Netwerkondersteuning: Novell Nasi; Internet Winsock (IPX/SPX), TCP/IP, Net Bios/Net Beui en Appletalk.
Sterke punten:
- uitmuntende modembeheerfuncties
- uitmuntende fax- en spraak-communicatiefunctie
- gebruikersinterface kan naar eigen inzicht aangepast worden
- werkt ook op eenvoudige PC's
Zwakke punten:
- beperkte documentatie
- minder veelzijdig
- beperkte communicatie-opties
- com-poort delen is niet mogelijk

Hyper Access 2.1

prijs: fl 160,-
Systeemeisen:
drive ruimte: 2 MB minimaal, 4 MB volledig
Geheugen: 2 MB; 4 MB aanbevolen
Processor: 386 of hoger
Besturingssysteem: Windows 95 of Windows 3.1
Netwerkondersteuning: Novell Nasi/Ncsi, Windows Nasi (IPX/SPX);Internet Winsock, Net Bios/Net Beui en Apple Talk. Ondersteunt ook Isdn.
Sterke punten:
- zeer goede prestaties
- een compact en ongecompliceerd programma
- makkelijk te leren
- erg goede fout-afhandeling
Zwakke punten:
- beperkte mogelijkheden
- beperkt aantal add ons in vergelijking met andere communicatiepakketten
- com-poort delen is niet mogelijk
- de online handleiding is summier

PC Anywhere

prijs: fl 240,-
Systeemeisen:
drive ruimte: 30 MB minimaal, 55 MB volledig
Geheugen: 4 MB; 8 MB aanbevolen
Processor: 486 SX of hoger
Besturingssysteem: Windows 95
Netwerkondersteuning: Novell Nasi/NCSI, Windows Nasi (IPX/SPX);Internet Winsock; Banyan Vines.
Sterke punten:
- zeer goede documentatie- en helpfuncties
- 32-bits programma
- innovatieve bestandsoverdrachttechniek in eigen protocol
- de beste modem- en communicatie-setup 'wizard' van de zes geteste programma's
- het enige 32-bits produkt met Windows NT-ondersteuning
Zwakke punten:
- online handleiding zeer beperkt
- beperkt aantal add on programma's
- gebruikersinterface beperkt instelbaar

Procomm Plus 3.0

prijs: fl 250,-
Systeemeisen:
drive ruimte: 35 MB
Geheugen: 4 MB; 8 MB aanbevolen
Processor: 386 of hoger
Besturingssysteem: Windows 95 of Windows 3.1
Netwerkondersteuning: Novell Nasi/Ncsi, Isdn.
Sterke punten:
- uitstekende prestaties voor 16-bit bestandsoverdracht-toepassing
- uitstekende online help-, naslag- en leer-ondersteuning
- Fax-, data- en Internet-toepassingen
- de beste communicatie-setup
Zwakke punten:
- com-poort delen niet mogelijk
- weinig consistente gebruikersinterface

Qmodem Pro

prijs: fl 208,-
Systeemeisen:
drive ruimte: 4 MB minimaal, 5 MB volledig
Geheugen: 4 MB; 8 MB aanbevolen
Processor: 386 of hoger
Besturingssysteem: Windows 95
Netwerkondersteuning: Novell Nasi/Ncsi, Windows Nasi (IPX/SPX)
Sterke punten:
- Compact programma stelt de minste eisen aan hardware
- uitmuntende graphics-ondersteuning
- gemakkelijk te leren en te gebruiken
- goede foutafhandeling
Zwakke punten:
- minder dan gemiddelde prestaties
- slechte documentatie
- beperkte aanpassingsmogelijkheden gebruikersinterface

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 1996-09-27T00:00:00.000Z Ad Mulder
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.